Member profile

Back to posts

4a65a6ee22f5

SCA: köpvärd när börsen gungar

4A
4a65a6ee22f5


0 comments

SCA blir köpvärd när börsen gungar. Efter stora omstruktureringsprogram är nu företaget redo att dra in vinster med bra marginal. Rådet blir köp på rekyler med en målkurs på 410 SEK.