Member profile

boom

CloudRepublic noterades i fredags - ett fynd?

BO
boom


0 comments

Bolaget värderas till ca 37 miljoner och bör enligt mina beräkningar ha ca 25 miljoner i kassan. Introkurs inför noteringen var på 27kr så dagens kurs kring 18.50kr känns som en bra R/R speciellt med...

UNIBAP - Kan detta bolag 10-dubblas i värde?

BO
boom


0 comments

Unibap är ett nyligen noterat bolag verksamt inom bla intelligent automatik och robotik. Man har utvecklat ett flertal produkter som enkelt beskrivet kan göra robotar och maskiner smartare och även ge...