NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network

Member profile

CP

NGEx chans till rejäl upprekyl

CP
CP

NGEx Resources har sedan drygt en månad fallit tillbaka från 9,50 till 6,50. Ett fall i aktiekurs som inte har någon koppling till vare sig kopparpris eller framtida potential.

Shamaran vår tid är nu?

CP
CP

Shamaran som är ett oljebolag verksamt i Kurdistan ser nu äntligen ljuset i tunneln. Efter år av förseningar och hinder så är nu vägen äntligen fri för produktionsstart i början av nästa år.

NGEx dags att ta position

CP
CP

NGEx är ett gruvföretag i Lundinfamiljen. NGEx sitter på en gruvlicens i Chile, som kan vara den största nya fyndigheten i just Chile. NGEx står nu inför en transaktion som kan vara lönsamt att hålla...

Shamaran närmar sig produktion i Atrushfältet

CP
CP

Shamaran är ett Lundinbolag som exploaterar en oljeelefant i Kurdistan. Bolaget sitter på en "elefant" i oljesammanhang men på grund av krig och förseningar så har utvecklingen av fältet tagit lång ti...