Member profile

Back to posts

gekko_jr

LIDDS - Mest lovande läkemedlen i fas 2

GJ
gekko_jr


0 comments

LIDDS mål är att utveckla lokala och mindre biverkningstyngda läkemedel mot olika typer av cancer. Målsättningen är att efter ytterligare fas II-studier attrahera läkemedelsbolag att licensiera teknol...

Novus - billigast på börsen

GJ
gekko_jr


0 comments

Novus genomför opinions- och marknadsundersökningar med erfarenhet i kombination med nya angreppssätt som plattform. Nyckelord i verksamheten är timing och närvaro - på plats när och där det händer me...