NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network

Member profile

Henrik Alveskog

Blodrött - årets färg

Stefan Dahlbo inledde med att berätta att den senaste årsredovisningen är blodröd för att återspegla blodbadet på börsen 2008. Året innan var den grön, men det berodde inte på någon miljötrend i inves...