Member profile

Back to posts

kallepigg

Hur ska Eyeonid värderas?

KA
kallepigg


0 comments

Det är alltid svårt att värdera ett Turn around företag. Grundtanken med att investera i turn-around case är att hitta avskydda bolag, med bottenkörd lönsamhet och kraschade aktier. Riskpremien i såda...