NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network

Member profile

LaBull

Portföljuppdatering sommar 2017

LA
LaBull

Trots att en månad återstår på kvartal två tyckte jag det var på sin plats med en portföljuppdatering. Dels för att det hänt en hel del sedan sist och dels för att kvartalsslutet inträffar mitt i seme...

Kvartalsuppdatering Q1

LA
LaBull

Första kvartalet bjöd på några riktiga fullträffar i portföljen. Kärninnehavet GomSpace steg närmare 70% efter att bolaget tog den största ordern i nanosatellitindustrins tioåriga historia. Storytel v...