Member profile

Landa

Endomines är mycket intressant

LA
Landa


0 comments

Endomines är ett bolag som på ett lyckat sätt gått från prospektering till en väl fungerade gruva som producerade hela 866.5kg guld under 2012 med ett starkt positivt rörelseresultat. Jag vill här skr...

Bra läge i Endomines

LA
Landa


0 comments

Ja vad ska man säga utvecklingen sen jag senast skrev några rader om Endomines har varit under all kritik. Men caset kvarstår. Dem har en betydande potential att utvecklas under 2012 och framåt med ta...

Köp Endomines

LA
Landa


0 comments

Endomines är ett producerande guldbolag som har sin verksamhet i Finland. Bolaget kontrollerar 22st guldfyndigheter längs den Karelska guldlinjen. Bolaget har de senaste två veckorna tyngts av resulta...