Member profile

MAAK11

Götenehus siktar uppåt

MA
MAAK11


0 comments

Götenehus visar stark tillväxt i en glödhet byggmarknad. Mycket intressant händer kring bolaget som är värt att notera. Sedan mitt senaste inlägg har mycket skett. I förra veckan kom en urstark kvarta...

Götenehus Group

MA
MAAK11


0 comments

Götenehus är verksamt inom projektutveckling av bostäder och bostadsområden. En stark bostadsmarknad i tillväxt i kombination med att bolaget ser ut att kunna fortsätta sin ökning omsättning och rörel...

Tobin - sannolikt börsens billigaste bolag?

MA
MAAK11


0 comments

I slutet av december skrev jag om mina estimat för Tobin, ett fastighetsutvecklingsbolag med inriktning på bostäder i Stockholmsregionen som jag såg en attraktiv värdering i. Sedan inlägget publicerad...

Odd Molly - Attraktivt turn around?

MA
MAAK11


0 comments

Odd Molly sjösatte 2012 en ny strategi för att förbättra lönsamhet och försäljning som sedan framgångsåren 2008-2010 minskat kraftigt. Ny strategi med breddning av sortimentet, förstärkt branding, e-h...

Tobin Properties - resan börjar nu

MA
MAAK11


0 comments

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag med inriktning på bostäder. Företaget förvärvar och utvecklar fastigheter främst i Stockholm och dess närförorter med mål om projektmarginaler på 2...