Member profile

Mr. X

Occupy the library

MX
Mr. X


0 comments

Med tanke på allt tjat om bank anställdas löner och allt gnäll om det finansiella systemet vill jag nu skriva ett brev till Wall Street ockupanterna, innan jag helt tappar hoppet om mänskligheten.

PA Resources Utbrott!

MX
Mr. X


0 comments

Hur kommer det sig att PAR som varit utsatt för så mycket kritik tidigare har helt lyckats vända och nu blivit en riktig raket? Bankernas riktkurser har skjuttit i höjden. Kommer detta att vara hållb...