Member profile

Back to posts

Seekingalpha

Månadens småbolagscase

SE
Seekingalpha


0 comments

Time to share a value case! Skriver här för att belysa ett mycket intressant värdebolag: Gullberg & Jansson AB. Aktiebolaget har en kraftig omsättning sedan 2014 med en stadigt och på senare tid...