Post entry

Abelco – kan bli en enorm kraft i rekylen

För de aktiesparare som söker de riktigt stora klippen är grundregel att ta lite större risker och våga investera i företag som har en extremt låg värdering.

Strategin med att investera i turn-around case är att hitta avskydda bolag, med besvärlig historik och en kraschad aktiekurs. Riskpremien i sådant bolag är extremt hög eftersom marknaden tvivlar på företagets prestationsförmåga. Och har då bolaget gjort hemläxan och rensat bort surdegarna, ökat resurserna och har lönsamma affärer runt hörnet som jag tolkar att Abelcohar. Ja, då är möjligheten stor att man kan satsa på en vinare.

För om man kan tajma ett köp av ett sådant case kan man dra nytta av fallande riskpremie och stigande lönsamhet. Vilket lätt och snabbt kan ge en avkastning på flera hundra procent. Jag tror att det finns stora möjligheter att Abelco är i ett sådant läge och har de möjligheterna.

Vad är det som indikerar att Abelco skulle vara i det läget då?

Jo, främst att både ledningen och långivare väljer att kvitta sina skulder mot en kurs som är 25 % över marknadskursen. Alltså insiderköp från både VD och styrelsen på en kurs som vida överstiger kursen på marknaden. De får dock som kompensation optioner där de kan köpa nya aktier för 0:12 kr, vilket är en 50 % över rådande marknadskurs. Vilket indikerar att styrelsen och VD tror sig har affärer som värderar bolaget till 75 % över dagens kurs. För stiger den bara 50% är det ingen idé att lösa in optionerna.

Man ska också noter att samtliga i styrelsen gjorde insiderköp så sent som den 23 februari då kursen låg på 0:15 kr. Mindre än 5 månader sedan. 

En bra grundregel är att titta på vad insiders gör. Om det är så att det finns en allt för överdrivet låg värdering så ärinsiders ofta de som vet detta bäst och tecknet på det är att de köper och inte säljer. 

Vad är det för affärer som skapa uppvärderingen då?

Ja, förmodligen finns det en hel del affärer som inte är kommunicerade som ledningen tror på. Men de som vi vet och ska noteras inom kort är:

Quickbit 

Där de äger 4 875 000 aktier. Senaste rabatterade emissionen var 2:40 kr/st. Noteras i höst till minst det dubbla värde, vilket betyder att värdet på innehavet är minst 23 miljoner.

Hotel Insider

Här har de investerat ca 3 miljoner kronor i ett tidigt stadie och uppger att bolaget ska noteras till 2,5 – 4 gånger det värdet. Noteringen planeras till hösten och värdet på Abelcos innehav är ca 7,5 -12 miljoner 

Zoomability AB

Här äger Abelco 10,7% av bolaget med en investering på 1 miljon. Bolaget skall noteras i höst och värdet kommer vara någonstans mellan 60-75 miljoner. Abelcos värde borde då vara mellan 3-5 miljoner efter utspädning. 

Green Ideas AS

Är en investering som ligger lite längre fram med noteringen. Troligtvis runt nyåret. Här har Abelco investerat 2,1 miljoner för 24 % av bolaget. Värdet i noteringen borde vara 3-4 gånger så högt. Gissningsvis mellan 6-10 miljoner.

TBS Group AB

Som ägs till 51% av Abelco har skrivit ett LOI-avtal medMarstrom Composite AB om att slå ihop bolagen och notera det på lämplig marknadsplats. Svårt att uppskatta värdet, men det är inte obetydligt. 

Tillgångar

Förutom att de finns värde i kommade noteringar har Abelco tillgångar i aktier i Umida till ett värde av ca 2,5 miljoner. Och aktier i Real Holding till ett värd av ca 7 miljoner.

Samt ett 51% ägande i dotterbolaget TBS Group till ett värde av 17 miljoner

Räknar vi ihop värdet på tillgångarna och de noteringar som är planerade så får vi ett värde på ca 70 miljoner kronor. Och då har vi inte räknat in värdet på deras 100 % ägda dotterbolag Hembad och Mockfjärdhus, då det inte finns uppgifter om deras värde 

Idag värderar marknaden bolaget till 28 miljoner. De har ett värde på sina tillgångar på 70 miljoner som snart skall realiseras. 

Vi kan bara avslutningsvis konstatera att det redan idagfinns en rejäl uppsida i kursen, även om bolaget inte gör några nya affärer i år, vilket är osannolikt, med tanke på att de just har genomfört en riktad emission och fyllt på kassan. 

Disclaimer: Jag äger själv aktier i bolaget så det är ej en oberoende analys då jag gynnas av positiv utveckling. Aktiehandel är förenad med risk och finns ingen garanti för avkastning.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?