Post entry

Acosense – håll koll på debutanten

Acosense gör snart börsdebut till en minst sagt attraktiv värdering. Bolagets ledning har gjort en försiktig prognos som värderar bolaget till mellan 17 och 29 kr men det finns potential för betydligt mer. Teckningsgraden blev skyhög så många tyckte nog introkursen var lågt satt.

Acosense har en nytillträdd VD, Per Hellman, som är erfaren dels inom processindustri men framförallt inom bolagsbyggande. Före Acosense tog han Huhnseal från 60 mkr till 100 mkr i omsättning och innan dess var det produktchefsjobb inom pappersindustrin. Per andas seriositet men också försiktighet och förefaller vara en sådan som hellre överlevererar än underpresterar – jag tror att det avspeglas i prognosen för Acosense

Bolaget Acosense har utvecklat en patentskyddad teknologiapplikation (Acospector) som möjliggör för processindustrin att mäta en vätskas egenskaper utan att man är i kontakt med vätskan. Bara genom att montera bolagets produkt på processrören kan vätskan i rören övervakas vilket möjliggör kontinuerlig optimering och snabba åtgärder om något går fel. Acosense själva pekar på en stor kostnadsfördel jämfört med att stanna processen för att ta prover eller att behöva montera processövervakare inne i rören (med allt vad det innebär i problem om något behöver bytas ut eller underhållas).

Jag gillar Acosense utifrån ett antal perspektiv:

1. Expansionsfas.

Bolagets teknologi är utprovad och etablerad. Nu handlar det om att skala upp försäljningen och nå ut till marknaden på rätt sätt

2. Distributionsavtal med stor, viktig aktör inom massaindustrin.

Elof Hanson är ett av de anrika handelshusen i Sverige som tagit många svenska processinnovationer ut på världsmarknaden. Med ett exklusivt distributionsavtal i asien och sydamerika har Elof Hansson alla incitament för att sälja så många Acospector som möjligt

3. Extern validering.

Acosense har blivit utsett av ABB att ingå i SynerLeap, ABBs program för snabbväxare inom process- och tillverkningsindustrin. Det är ett kvalitetsmärke och dessutom får bolaget tillgång till expertis och kontakter för att driva utvecklingen framåt. OM man är välvillig ligger en liten uppköpspotential här – Antingen från ABB eller något mätteknikbolag (finns flera som börjar på Hex..)

4. Flera olika applikationsområden och nya produkter.

Det nämns i prospektet att de vill expandera till livsmedelsindustri mm och att nya produkter är på gång. Svårt att kvantifiera men borde i alla fall leda till ett spännande nyhetsflöde.

5. IoT/Big Data

Acospector samlar stora mängder data som lagras i databaser. Över tid borde denna data bli oerhört värdefull för användare av Acospector som kan få tillgång till benchmark och nya optimeringsvariabler från andra användare. Svårt att kvantifiera men onekligen en kittlande potential.

Vad tror jag om värdering & försäljning?

För första gången på länge känns ett bolags egna prognos väldigt konservativ. Med de nya pengarna från emissionen borde företaget komma i en helt annan situation vad gäller hastighet och prioritering av initiativ. Jag tror att de kan överraska positivt och i så fall kanske vi kan nå 50 mkr 2020 och 150 mkr 2022. Med 20% marginal och P/E som anstår ett tillväxtbolag så finns det fin uppsida utöver de 17-29 kr / aktie som kan vara en rimlig värdering (P/E 15-20, 20% marginal och försäljning utifrån bolagets egna prognoser).

Sätter man värdering motsvarande processteknikbolag i tidiga faser a la Optifreeze och Arc Aroma så kan det bli helt andra värderingar men det bygger på att Acosense kan visa på att de följer sina utvecklingsplaner och kan presentera intressanta nyheter.

Oavsett vad så skall Acosense bli spännande att följa. Jag tecknade aktier från 4 depåer och blev tilldelad på två så ja, jag äger aktier och ägnar mig inte åt investeringsrådgivning. Vill gärna bli utmanad och få perspektiv på mina åsikter så läs på om bolaget och kommentera gärna.

0 comments

You need to login to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?