Post entry

AcuCort - Låg värdering hög potential

Allergi drabbar 20 procent av världens befolkning, varav 150 miljoner människor i EU. Den globala marknaden för allergiprodukter uppskattas i år vara värd 27 miljarder euro. Den del av marknaden som AcuCort riktar sig till, måttliga till svåra allergiska reaktioner, bedöms vara värd 3 miljarder euro. I ett räkneexempel kan bolagets produkt nå en försäljning i konsumentledet på mellan 80 till 150 miljoner euro.

Acucort

Bolaget utvecklar produkten Dexa ODF, Oral Dissolvable Film, en tunn snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison, dexametason. Syftet är snabb medicinering vid akuta allergiska reaktioner. Produkten kan också användas för krupp hos barn och vid kemoterapiinducerat illamående och kräkningar. Bolaget har patent för användningen av produkten i 30 länder.

SVD räknar högt men risk finns.

"I räknexemplet ovan högg vi till med ett framtida värde på 300 Mkr men det kan lika gärna vara ännu mer. Poängen är i alla fall att uppsidan är fantastisk eftersom utgångspunkten är ett i absoluta tal lågt börsvärde på 50 Mkr och en tänkbar miljardprodukt vid regnbågens slut"

Teckningskurs 6.9 kr.

Aktuell kurs är 3.4 kr och handlas således kring ett börsvärde kring ca 20miljoner. Anledningen till kursfallet är enligt mig att bolaget inte är en "PM-Maskin". Samt att i SvD analysen var man rätt pesimistisk till hur det skulle gå. Ännu har bolaget presterat och inte gjort fel för sig. Man har motbevisat och presterat. Man har presenterat positiv data från Dexa ODF. Man har tecknat tillverkningsavtal med Franska PlastoPharm. Samt att man nyss sagt att den tidigare aviserade tidsplanen om en möjlig säljstart för Dexa ODF i Europa under 2019 står därmed fast. Att man håller tidsplanen. Det som oroar många är en eventuellt nyemission. Men eftersom tidsplanen hålls och marknaden är nära så tror jag personligen på en icke företrädesemission utan på en riktad mot t.ex PULS.

PATENT

AcuCort förväntas få patentskydd i USA under andra kvartalet. Patentansökan i USA beskriver medicinsk självbehandling med glukokortikoider i akuta situationer då det saknas tillgång till medicinsk personal. Uppfinningen beskriver och omfattar glukokortikoider generellt vilket innebär att skyddet mot konkurrens blir större än den specifika kompositionen av bolagets produkt, den snabblösliga filmen Dexa ODF. Uppfinningen har tidigare resulterat i att AcuCort fått patent beviljat i 30 länder.

UPPSIDAN KONTRA NEDSIDA

Med en marknad på 3 Miljarder EURO och man följer tidsplanen enligt PM kontra börsvärde ca 20-25 Miljoner med en Teckningskurs på 6.9 2017 och aktuell kurs som handlas en bra bit under IPO får jag en stark känsla av att det är ett kraftigt undervärderat bolag. SvD räknar med lyckad start kan BV bli upp mot 300Miljoner.

OBS!

Jag äger aktier i bolaget. Detta är en sammanfattning om bolagets senaste pressmeddelanden. Det som skrivs är mina högst egna tankar och detta är ingen köprekommendation. Endast en amatörblogg.

Källor

https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/03/07/acucort-acucort-siktar-fortsatt-pa-saljstart-for-dexa-odf-i-europa-2019-vd.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/02/15/acucort-acucort-forvantas-fa-patentskydd-i-usa.html

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/08/14/acucort-ab-acucort-positiva-data-om-dexa-odf-har-publicerats-online-i-european-clinical-respiratory-journal.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2017/05/17/acucort-acucort-tecknar-tillverkningsavtal-med-franska-plastopharm.html

https://www.svd.se

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?