Post entry

Är det nu bolaget får lite uppmärksamhet?

Mycket har hänt sedan bolaget noterades på börsen men aktiekursen har stått still fram till nu, då bolaget får ett viktigt patent godkänt i USA. Är det nu det lossnar?

Disclaimer; Vänligen läs texten nedan & bilda en egen uppfattning, det mesta är taget ut memorandumet & olika PM bolaget släppt men även lite egen info jag funnit på nätet. Texten kan komma att innehålla faktafel eller feltolkad info från min sida då jag inte är någon expert. Meningen med denna text är att samla så mycket information så möjligt på samma ställe så folk som är intresserade kan ta del av den. Jag finner bolaget intressant och äger aktier.

Acosense AB:

Acosense är ett litet Göteborsföretag sprunget ur Chalmersforskning och utvecklingsarbete på ABB AB. Produkten Acospector Acoustic Chemometer är ett beröringsfritt instrument som analyserar Komplexa vätskor i processindustrin.

Instrumentet är monterat på utsidan av ett rör i tex pappersbruk och i röret flyter exempelvis svartlut vars egenskaper har viktig påverkan på massatillverkningsprocessen. Acospector använder ljudvågor för att under pågående process analysera en rad egenskaper hos vätskan. Detta kan i sin tur medge en bättre styrning av processen med högre produktivitet och kvalitet som följd.

Acosense affärsidé är att erbjuda den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper med hjälp av ljudvågor. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa tekniken kan analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Att jaga den här typen av optimeringar och besparingar är A och O för processindustrier i allmänhet och pressade branscher som massaindustrin i synnerhet.

Användningen av Acospector ger kunden möjlighet att reducera produktionskostnaderna, öka produktiviteten, sänka energikostnaderna, bättre utnyttja råvarorna och säkerställa en högre produktkvalitet genom att kontinuerligt övervaka flödet i produktionen. Analysmetoden med tillhörande patent utvecklades initialt av ABB. I ett student projekt vid Chalmers Entreprenörsskola undersöktes om det fanns en kommersiell grund för uppfinningen. Ur detta studentprojekt startades Acosense AB 2009.

Acosense AB äger de patent som finns för analystekniken. Utveckling och validering har skett i samarbete med kunder i industriell miljö, men även med forskningsinstitut som t.ex. Innventia, som i sin anläggning haft möjlighet att simulera olika processituationer för snabbare utveckling och validering av Acospector.

Acosense produkt levererades och såldes i en förserie 2010 och 2011. Under 2012 och början av 2013 genomfördes uppdateringar baserade på kundernas input samt utökade funktions- och kvalitetstester.

6 skäl till att äga aktien

• Acosense erbjuder en IoT-produkt som med hjälp av ljud och specialutvecklad mjukvara analyserar egenskaper hos komplexa vätskor i processindustrin.

• Acosense har med gott resultat installerat Acospector hos flera stora och väletablerade kunder såsom SCA, AkzoNobel, Stora Enso och BillerudKorsnäs.

• Marknaden för Acospector är värd flera miljarder globalt. Acospector är appliceringsbar i de flesta processindustrier med vätska som processmedia och har en global marknad.

• Bolaget står inför ett kommersiellt genombrott med många installationer i pipeline både hos befintliga kunder och nya.

• Acosense AB värderas endast till 45 MSEK i BV..

• Kunderna minskar radikalt sina kostnader & miljöpåverkan.

Nyckelpersoner & större ägare:

Personerna bakom Acosense har avancerade tekniska utbildningar och väldigt fina meriter som man sällan ser i små utvecklingsbolag.

Bolagets ursprung kommer från ABB och Chalmersforskning och de uppenbarligen goda kontakterna med särskilt pappersindustrin imponerar otroligt mycket också. Bolaget har kommit igång med många installationer och har en kundbas med välkända företag, SCA, Akzo Nobel, Stora Enso och Billerud Korsnäs är några av bolagen. Totalt har man idag runt 17 installationer ute på marknaden både i Norden och i Asien.

Ericssons nuvarande VD Börje Ekholm är sedan 1 år tillbaka aktieägare & äger 1.2 % av bolaget.

Handlarfamiljen Järvmarker som äger ca 13 %.

Chalmers Ventures äger 13.35 %.

• ABB AB äger 3.71%.

 Almi Invest 5.4 %.

XND Nordic AB 3.8 %.

Många i ledningen och styrelse har också valt att teckna sig inför noteringen, både med aktier och teckningsoptioner som ska lösas in i framtiden. Dock skulle jag gärna vilja poängtera att jag personligen tycker ägandet av insynspersoner är ganska svagt, skulle gärna se att VD och andra äger lite fler aktier. Förhoppningsvis ser vi insynsköp när tillfälle ges.

Olika marknader, befintliga kunder & potentiell marknad globalt:

För att snabbare kunna expandera på den globala marknaden har Acosense ingått samarbetsavtal med handelshuset Elof Hansson att representera Acosense på de asiatiska och sydamerikanska marknaderna.

Elof Hansson är ett av Sveriges äldsta och största handelshus. Med över 500 kompetenta medarbetare runt om i världen och med stora kunskaper om analysinstrument för pappers- och massaindustrin är Elof Hansson en ideal samarbetspartner för Acosense globala expansion.

De primära marknaderna som Elof Hansson kommer att fokusera på är:

Kina med fler än 100 större papper- och massabruk.

Indonesien med över 50 fabriker.

Brasilien där det finns fler än 100 bruk

På sikt finns även möjlighet till en expansion till den nordamerikanska marknaden med fler än 350 bruk.

Totalt är detta en potentiell marknad på ca 700 bruk. Applicera då 5-10 instrument per bruk och multiplicera det på 300 000 som är ca försäljningspriset. Vi pratar potentiella intäkter mellan 10-20 miljarder..

Vatten och Avlopp(VA)-industrin: Vatten & Avlopp (VA) förekommer i såväl industriell som kommunal organisation men utmaningarna är desamma. Många anläggningar efterfrågar verktyg för att uppnå en stabilare och effektivare process, något som Acospector kan hjälpa dem uppnå med hjälp av slamanalys.

450 reningsverk totalt där behovet kanske är endast 5 st instrument per reningsverk, det ger en potentiell marknad på över 2250 instrument till ett värde av 6.75 miljarder SEK. Och detta är endast i Sverige. Marknaden i Finland är minst lika stor som i Sverige.

En Acospector kostar idag 300 000 kr. Dock så tror jag det ges en rabatt när det beställs flera stycken i samma order. Stora Enso ordern var på 8 st till ett värde av 1.8 miljoner kronor, dvs 225 000 kr styck. Bolaget beställer alla komponenter och bygger ihop produkten själva i Göteborg. Marginalen ligger på 80 %. Enligt VD så har dem absolut inga problem med att rampa upp produktionen om det behövs, vilket är väldigt viktigt om man ska massproducera.

LÄKEMEDELS- OCH PETROLEUMINDUSTRIN:

Läkemedels-och petroleumindustrin är mycket intressanta marknader för Acospectorn men kräver att instrumentet är klassat enligt ATEX direktivet vilket Acosense ämnar arbeta med under 2017, detta är en enorm trigger för bolaget och vi bör se ett PM kring detta snart.

Läkemedelsindustrin - Nyttan av Acospector inom läkemedelsindustrin är stor eftersom produktionen innehåller känsliga substanser och produktionssteg där beröringsfri och icke destruktiv analys är av stort värde. Ett antal egenskaper är aktuella och kritiska vid produktion av läkemedel, bland annat viskositet och partikelstorlek. Med Acospector kan onlineanalys ske utan att behöva ta ut fysiska prover eller vara i kontakt med den aktiva substansen. Intresset från branschen för metoder som kan minska produktionstid eller förbättra produktkvalitet är stort.

ATEX Klassning: ATEX-direktivet är i själva verket två olika EU-direktiv som behandlar utrustningar och arbetsmiljö i områden där det finns risk för explosionsfarliga blandningar. Så för att Acosense ska kunna sälja till Petroleum industrin så krävs denna klassning. 

Befintliga kunder och partners (Pappersindustri, kemiindustri & livsmedelsindustri)

Akzo Nobel : Akzo Nobel har flera hundra produktionsanläggningar i världen varav ett tiotal ligger i Sverige. Acosense målsättning är att via installationerna vid anläggningen i Bohus ges möjlighet att växa vidare inom Akzo Nobel koncernen.

Potentiell försäljning bedöms till över 20 MSEK

The Quartz Corp: Även denna aktör har flera anläggningar runt om i världen.

Potentiell försäljning är i storleksordning runt 5 MSEK.

Tetra Pak:Sekretessavtal med Tetra Pak där dem använder Acospector och utvärderar produkten. Har mejlat VD och frågat lite mer kring detta, ska dem vara återförsäljare till Acosense? Mycket intressant helt klart..

Stockholm Vatten: Bra referenskund till bolaget, då den potentiella marknaden inom VA är enormt stor så krävs också en bra referens. Potentiell Ordervärde okänt.

Norrmejerier(Livsmedel): Acosense bedriver i dagsläget samarbete med Norrmejerier. Projektets syfte är dels att utveckla en ny applikation dels att anpassa produkten till krav för livsmedelsindustrin.

Nuvarande applikation som innebär mätning av ost koagulering i tank, finns ett behov av ett mätinstrument per ystningstankar. I enbart Sverige och Danmark uppgår antalet tankar till cirka 50 stycken vilket motsvarar en potentiell försäljning om 15 MSEK totalt.

Utöver mejeri finns det ett stort antal andra applikationer som är lämpliga för Acospector inom exempelvis juicetill-verkning, färdigmat och sockerbruk. Livsmedelsindustrin är en stor bransch i Europa såväl som globalt med ett antal större koncerner med många tillverkningsanläggningar. Genom att börja sälja instrument till produktionsanläggningar som ligger nära geografiskt öppnas även möjligheten till en växande världsmarknad.

Acosense är sedan 2016 medlemmar i EHEDG, en organisation för utbyte av erfarenheter och bästa tillgängliga teknik för hygienisk design med ett globalt nätverk som kan bli en viktig kanal för att kvalitetscertifiera tekniken och sprida den.

Konkurrenter, eller inga konkurrenter?

VALMET/METSO:

Produkter: Optiska instrument, automatiserad provtagning och analys. Varumärken som Kajaani, Valmet och Kemotron.

Marknad: Global närvaro med 16 000 anställda i 50 länder.

Industri: Lösningar för biobaserade industrier. Metso levererar dock processautomation och flödeskontroll-lösningar och service till pappers- och massaindustrin.

K-PATENT:

Produkter: Refraktometrar

Marknad: Global närvaro med huvudkontor i Finland och större kontor i Kina och USA.

Industri: Massa och papper, läkemedels-, kemi-, petroleum-, gruv- och livsmedelsindustrin.

VEGA:

Produkter: Radioaktiva mätare.

Marknad: Global, finns representerade i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien, Afrika och Australien.

Industri: VA, massa och papper, läkemedels-, kemi-, petroleum-, gruv- och livsmedelsindustrin

EMERSON:

Produkter: Egenutvecklade instrument med tekniker som ultraljud, differentialtryck, coreolis, magnetisk vätsketurbin, elektrokemiska m.m.

Marknad: Global

Industri: Livsmedel, metall, olja & gas, massa och papper. 

CIDRA:

Produkter: Sonarteknologi för flödesmätning online. Finns både beröringsfritt och lösningar som innebär ingrepp.

Marknad: Grundat i USA och har idag närvaro i 35 länder.

Industri: Gruv-, olje-, kemi- och massa- och pappersindustrin.

BTG:

Produkter: Sensorer och labbinstrument. Instrumenten bygger på optiska metoder. BTG tillhandahåller även automatiserad provtagning.

Marknad: Global närvaro med teknikcenter i Sverige, Schweiz, Tyskland och USA.

Industri: massa- och pappersindustrin.

Varför ska kunderna välja Acosense produkt framför konkurrenterna ovan?

Det finns i dagsläget inget kommersiellt instrument som kan erbjuda samma breda spektrum av mätning som Acosense. De alternativa lösningar till kundens analysproblem som finns idag är manuella labbprover, refraktometrar för optisk mätning vilket innebär ett ingrepp i processen, vibrerande viskositetsmätare, passiva akustiska mätare eller olika typer av röntgenstrålningsbaserade instrument. 

Acosense konkurrenter ovan är globala företag som tillsammans erbjuder ett brett spann av olika instrument för att analysera vätskor. Ingen av konkurrenterna kan idag erbjuda den säkra, precisa och enkla typ av lösning som Acosense erbjuder, felmarginalen är ENDAST +- 0.5 %. Flertalet av dessa företag arbetar även med och utvecklar akustiska metoder, framför allt för flödesanalys och sanddetektion inom petroleumindustrin. Deras metoder begränsar inte Acosense strategi för pappers- och massaindustrin men ska tas i beaktande för framtida konkurrens och andra segment.

Inom pappers- och massasegmentet används främst refraktometrar vilka är optiska inlineinstrument för analys av torrhalt och radioaktiva instrument. Refraktometrar distribueras av ett antal leverantörer varav en del även har egen tillverkning och utveckling av dessa. Kostnadsmässigt ligger Acospector och refraktometrar nära varandra vid inköp men skiljer sig sedan i kostnad för installation och fysiskt underhåll. Refraktometrar har en del problem som resulterar i att mätvärdet ofta driftar. Därutöver krävs produktionsstopp för installation och underhåll förekommer med jämna mellanrum med tillkommande kostnader, sämre precision och ingrepp som följd. Radioaktiva mätare önskar många kunder fasa ut av just den anledningen att de är radioaktiva. Själva mätningen är även långsam för dessa instrument och de administrativa kostnaderna är stora.

FINANSIELLA MÅL: Acosense har ambitionen att väsentligt öka marknadsbearbetningen i Norden och därigenom öka antalet installerade enheter markant. Dessutom kommer distributionsavtalet med Elof Hansson att innebära ökade volymer de närmaste åren. Enligt den affärsplan Bolaget arbetar utifrån kommer installationerna att öka från drygt 30 enheter 2017 till närmare det tredubbla 2019 installerade per år. Omsättningen skulle då kunna ligga närmare 24 MSEK 2019 med en 20-procentig vinstmarginal.

Med bolagets produkt & samarbetspartner som säljer till dem i Asien & Sydamerika samt bolagets egen pipeline i Norden så är detta ganska ”försiktiga mål” enligt mig. Time will tell.

Peter Benson på SvD börsplus tog sin tid och analyserade bolaget i samband med IPOn. Han anser att ledning är kompetent & på 3 års sikt ser dem en uppsida på 200-300 % från dagens BV på ca 40-50M, Det blir ungefär 150M i Börsvärde OM bolaget kan uppnå försäljningsmålen ovan. Då pratar vi aktiekurs runt 35-40 kr/ aktie.

Han tar även upp konkurrenterna men påpekar att ingen av dem har i närheten av samma produkt som Acosense." Acospector behöver inte ha närkontakt med vätskan som analyseras, Till fördelarna hör: Inget driftsavbrott vid installation, Instrumentet påverkar inte av korrosion och slitage, Vätskorna som är beläggande leder inte till felaktiva mätresultat. Acospector är lanserat och används för fullt av ett antal fina kunder men kommersiellt är bolaget i sin linda.

Lite från SvD analysen;

Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario;

1. Fokuset på sälj bär frukt och ger de 30 installerade system som Acosense utlovar för 2017

2. Elof Hansson är framgångsrika i att sälja Acospector i Asien och Latinamerika | Efter denna analys har Elof Hansson tagit hem 2 orders från Asien till bolaget, värt att poängtera.

3. Pengarna räcker mer eller mindre till lönsamhet. (Förutsätter att aktien stiger över 12kr så att teckningsoptioner för cirka 4Mkr löses in samt att förlusttakten sjunker ordentligt 2018)

4. En kommande ATEX-klassificering ger bra skjuts i branschen som läkemedel, petrokemi och olja/gas

5. Framgångsrik lansering av den nya produkten Preventor.

6. Det krävs att den nye VDn Per Hellman och hans team är skickliga företagsbyggare som både kan gasa försäljningen och hålla i kostnaderna.

_”_Nu ska Acosense listas på Aktietorget och ta in pengar så att de runt 10 medarbetarna får resurser att växla upp försäljningen samt vidareutveckla nästa produktgeneration" Precis vad bolaget gjort hittills, kolla nedan och se allt som hänt sedan bolaget noterades.

Aktien & vad som skett sedan bolaget noterades på Aktietorget

Bolaget kom in på börsen i ett bäsigt IPO Klimat. IPO kurs var 8.6 kr/ aktie och aktien rusade konstigt nog snabbt 50 % upp till 12 kr för att några veckor senare falla tillbaka under IPO kurs och ner till 6 kr.

Under denna tid aktien föll så kom det flera positiva PM från bolaget;

Energimyndigheten beviljar Acosense stöd på nästan 3,6 miljoner kronor

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/04/10/acosense-ab-energimyndigheten-beviljar-acosense-stod-pa-nastan-36-miljoner-kronor.html

Stora Enso Skoghall lägger order på 8 st Acospector till ett värde av ca 1,8 MSEK (Cision)

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/05/10/acosense-ab-stora-enso-skoghall-lagger-order-pa-8-st-acospector-till-ett-varde-av-ca-18-msek.html

Enligt bolaget är detta en väldigt bra referenskund, vilket är självklart då Stora Enso är ett stort framgångsrikt bolag.

Acosense får order från Elof Hansson på instrument för installation i massabruk i Indonesien. (Cision)

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/05/17/acosense-ab-acosense-far-order-fran-elof-hansson-pa-instrument-for-installation-i-massabruk-i-indonesien.html

Q1 Rapport :

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/05/19/acosense-ab-delarsrapport-q1-2017.html

Acosense lämnar in patentansökan som ett led i att skydda sin framtida produkt ”Preventor” (Cision)

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/06/26/acosense-ab-acosense-lamnar-in-patentansokan-som-ett-led-i-att-skydda-sin-framtida-produkt-preventor.html

Får order från Elof Hansson på två analysinstrument för installation i ett pappers-och massabruk i Taiwan (Cision)

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/07/03/acosense-ab-far-order-fran-elof-hansson-pa-tva-analysinstrument-for-installation-i-ett-pappers-och-massabruk-i-taiwan.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2017/08/30/acosense-acosense-okar-intakterna-men-forlusten-steg-i-andra-kvartalet.html

Gårdagens PM : Acosense får patent beviljat i USA

https://www.avanza.se/placera/telegram/2017/10/09/acosense-acosense-far-patent-beviljat-i-usa.html

Summa summarum;

Bolaget värderas till ca 45M miljoner i börsvärde. Det är en ganska försiktig värdering eftersom man är inte ett direkt "förhoppningsbolag" som går och väntar på orders & försäljning i ett tidigt skede. Bolaget har sålt i många år & har en bra kundbas som man kan fortsätta bearbeta.

En färdigutvecklad produkt som redan säljs både i Norden & i Asien, där vi har grymma referenskunder och är patentskyddad (8st patent, sida 26 i memorandum)

En ny produkt på ingång (Preventor)

Världskänd samarbetspartners som säljer Acosense produkter i Asien & Sydamerika.

ATEX klassning på ingång, detta är en enorm trigger eftersom bolaget kan vända sig till Petroleum & Läkemedelsindustrin med denna i bagaget.

Bolaget har en skalbar lösning!

• Många applikationer

• Många branscher

• Många geografiska regioner

Medlem i SynerLeap (ABB´s satsning på unga växande bolag som kan slå igenom globalt)

Medlem i EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group). 

• Emissionen tecknades upp till 500 %

Disclaimer; Det är viktigt att ni gör en egen analys av bolaget. Infon ovan är som sagt till för att informera läsaren om bolaget och dess produkter, mestadels av informationen är direkt tagen ur memorandumet. Detta är mitt första blogginlägg och är absolut inte någon köprekomendation eller dylikt på något sätt.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?