Post entry

Spekulativt köp: Africa Oil

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Köpläge (eller ej) i oljebolaget Africa Oils aktie?

Lyssnade på radioprogrammet "Myrenberg i P1" om Afrika (som sändes i Sveriges Radio P1 den 17 juli 2014): http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/400201?programid=2946&playepisode=400201

I programmet deltog bla en Bengt Nilsson som presenteras så här (1 min 27 sek in i programmet):

"Här finns också Bengt Nilsson; frilansjournalist, filmare, författare som gjorde sin första resa till Afrika i mitten av 70-talet, skrivit en rad böcker.

Den senaste heter 'Oljans pris' som kom i vintras och handlar om vad oljefyndigheterna i framför allt Östafrika kan innebära för regionen där.

Bengt har rest mycket i länder som Sydsudan, Sudan och Afrikas horn.

Bland annat har du rest runt med den etiopiska gerillan i början på 80-talet också."

Och så här sa Bengt Nilsson 39 min 19 sek in i programmet:

"Afrika är ju fortfarande tyvärr endast råvaruproducent huvudsakligen, men råvaror producerar man ju med den äran.

Och inte minst så har ju olja kommit att bli en väldigt stor och viktig råvara i Östafrika.

(Det är) en mycket, mycket spännande och viktig utveckling som (...) jag skriver om i min nya bok 'Oljans pris'.

Jag reste runt i Östafrika förra året (2013) och kunde bevittna det fantastiska som håller på att hända.

Det kommer att hända inom några få år, och då kommer ekonomin (i regionen) att växa."

//Edit: Mer om Bengt Nilssons bok "Oljans pris" från internetbokhandeln Bokus hemsida:

"Jag stod på en grusväg i södra Sudan, mitt i ett krigsområde där strider nyligen rasat.

Bredvid mig stod Ian Lundin, vd för det svenska oljebolaget Lundin Oil.

När jag tittade upp fick jag se en grupp trasigt klädda men tungt beväpnade barnsoldater komma gående emot oss.

Det var då, vid detta märkliga möte i Afrikas hjärta som jag insåg vilken kraft oljan har att avgöra människors öde.

Vem som skall vinna och vem som skall förlora.

Vem som skall leva och vem som skall dö.

I Oljans pris berättar jag den dramatiska historien om oljans roll i Östafrikas utveckling.

Det händer nu och det angår oss alla."

Bengt G. Nilsson är född 1951 och har arbetat som journalist i Afrika i flera decennier.

Han har följt oljeindustrins utveckling från 1999, då Sudan som första land i regionen blev oljeexportör.

Nu står flera länder på tur.

Oljan kan komma att stöpa om Östafrika helt.

Hans bok är en spännande nutidsskildring av en kontinent i förvandling.

http://www.bokus.com/bok/9789163745560/oljans-pris/

Boken uppges där ha getts ut 10 apr 2014.

//

Nilssons uttalande borde väl då bla innebära en positiv utveckling framöver för bolaget Africa Oil som just är inriktat på olja i Östafrika.

Aktieinvesterarnas förväntningar är redan höga på Africa Oil, vilket kan avskräcka.

//Edit: Vid en börskurs på 45,05 kr i skrivande stund (slutkursen ons 23 juli 2014) är Africa Oil redan värt ca 14 miljarder kr på börsen.

Det är beräknat som 310,5 miljoner st utestående Africa Oil-aktier gånger börskursen 45,05 kr.

//

Men potentialen är samtidigt stor (vilket Bengt Nilssons uttalande i radioprogrammet ovan kan sägas ge stöd för).

Chans till fortsatt uppgång i Africa Oil-aktien alltså, men hög risk vilket innebär en ganska hög sannolikhet för att aktien får en dålig utveckling.

Man bör alltså ej ha hela eller en stor del av sin aktieportfölj i Africa Oil-aktier (förutom om man är riskbenägen och är medveten om att aktien kan falla kraftigt om utvecklingen blir en besvikelse).

Nyckelfrågan vid aktieköp är ju alltid relationen mellan "risk" och "reward", dvs om

...potentialen till kursuppgång

är tillräckligt hög i förhållande till

...risken för kursnedgång

Här i bloggen anses en aktie även vara extra intressant om aktieinvesterarnas intresse för den svalnat på sistone (vilket kan göra den framtida kursuppgången desto större om aktieinvesterarnas intresse ökar igen).

...Africa Oil-aktien började handlas på börsen i okt 2010 kring 11-12 kr och förde därefter inledningsvis en ganska lugn tillvaro mellan ca 15-16 kr som högst och 8-9 kr som lägst.

...Allt eftersom mer info om Africa Oils verksamhet framkom sköt aktien sedan i höjden under våren 2012 till en topp på ca 80 kr.

//Edit: Toppnivån 80,25 kr nåddes 28 maj 2012.

//

...Därefter har luften sakta pyst ur börskursen.

En bottennivå kring 35 kr nåddes under våren 2013.

Därefter uppgång till topp på 66-67 kr hösten 2013.

Nedgång igen till botten kring 42 kr under våren och sommaren 2014.

Och nu alltså kurs kring 45 kr.

Från Africa Oils hemsida:

The company's assets in Kenya and Ethiopia are world-class oil exploration projects and contain significant resource potential.

http://www.africaoilcorp.com/s/investors.asp

Dvs fritt översatt:

Bolagets tillgångar i Kenya och Etiopien är oljeletningsprojekt i världsklass och har potential till betydande oljefyndigheter.

Africa Oils verksamhet finns alltså tydligen främst i Kenya och Etiopien.

Lite negativt att bolaget alltså ännu så länge främst bara säger sig ha "potential till betydande oljefyndigheter" snarare än att bolaget redan nu har betydande oljefyndigheter.

Men det är väl det som ger chans till framtida kursuppgång, dvs om bolaget lyckas belägga att man verkligen har betydande oljefyndigheter i sina oljeletningsområden.

Det är väl det arbetet som pågår just nu.

Senaste pressmeddelandet från Africa Oil kom 14 juli 2014: http://africaoilcorp.mwnewsroom.com/Files/d8/d84ca200-7473-4e9d-a08e-4861227ed7f7.pdf

Det handlar om en oljeletningsborrning i Etiopien som ej påvisade några relevanta oljefyndigheter.

Det var i Africa Oils oljeletningsområde South Omo, och där närmare bestämt borrhålet Gardim 1 i den så kallade Chew Bahir-bassängen.

Dvs sådana nyheter har väl bidragit till aktiens kräftgång på sistone.

Enl pressmeddelandet har Africa Oil gjort två oljeletningsborrningar på sistone i South Omo:

...Gardim 1 (östra delen av Chew Bahir)

...Shimela 1 (nordvästra delen av Chew Bahir)

Africa Oil i övrigt tidigare ha hittat olja i brunnar som ligger i västra delen av South Omo-området:

...Sabisa

...Tutule

Det står att Africa Oil nu ska utvärdera om fortsatt oljeletning ska ske kring Gardim och Shimela.

Det står även att Africa Oil fortsätter arbetet med att hitta olja i andra oljeletningsområden:

...i Rift Basin-området

...och i Adigala-området

Så här beskrivs Africa Oil i pressmeddelandet:

About Africa Oil Corp.

Africa Oil Corp. is a Canadian oil and gas company with assets in Kenya and Ethiopia as well as Puntland (Somalia) through its 45% equity interest in Horn Petroleum Corporation.

Africa Oil's East African holdings are within a world-class exploration play fairway with a total gross land package in this prolific region in excess of 215,000 square kilometres.

The East African Rift Basin system is one of the last of the great rift basins to be explored.

Seven new significant discoveries have been announced in the Northern

Kenyan basin in which the Company holds a 50% interest along with operator Tullow Oil plc.

The Company is listed on the Toronto Stock Exchange and on First North at NASDAQ OMX-Stockholm under the symbol "AOI".

http://africaoilcorp.mwnewsroom.com/Files/d8/d84ca200-7473-4e9d-a08e-4861227ed7f7.pdf

Dvs:

...Formellt sett är Africa Oil baserat i Kanada (där aktien är noterad på Torontobörsen likaväl som att aktien är noterad på Stockholmsbörsen).

...Bolaget äger oljeletningsområden på 215 000 kvadratkilometer.

Det motsvarar en kvadrat på knappt 50 mil gånger 50 mil.

...Mest olja har Africa Oil tydligen hittills hittat i Kenya med sju oljefynd. Den verksamheten är tydligen samägd till 50% av Africa Oil.

Tydligen äger brittiska oljebolaget Tullow Oil övriga 50% av Africa Oils kenyanska verksamhet.

Och Tullow Oil uppges enl ovan även vara "operator" för den kenyanska verksamheten, dvs att Africa Oil (förenklat uttryckt) bara är passiv delägare av 50% i den verksamheten fast det är Tullow Oil som i praktiken genomför oljeletningarna etc där.

Mer om Tullow Oil: http://en.wikipedia.org/wiki/Tullow_Oil

Tydligen är Tullow Oil värt 7 miljarder brittiska pund på Londonbörsen: http://www.bloomberg.com/quote/TLW:LN

Det motsvarar drygt 80 miljarder kr (vid pundkurs 11,6452 kr).

Dvs Tullow Oil är betydligt större än Africa Oil.

Tullow-aktien har dock också haft en negativ utveckling av börskursen på sistone

...från en topp kring 16 pund under våren 2012

...till nuvarande kursnivå på 7-8 pund

Det är alltså mer än en halvering av kursen på drygt två år.

Presentationsbilder om Africa Oil (från juni 2014): http://www.africaoilcorp.com/i/pdf/AOI-Presentation-June2014.pdf

Enl bilderna bla:

...Africa Oils oljeletningsområden har en yta som motsvarar hela Nordsjön (där ju bla Norge hittat stora mängder olja).

Dvs chans att hitta olja åtminstone på några ställen i hela området.

Dessutom uppges Africa Oil vara först med att leta olja i sina områden.

...De sju oljefynd som gjorts hittills ligger i den så kallade South Lokichar-bassängen.

Operatören Tullow bedömer att den hittade mängden olja hittills uppgår till över 600 miljoner fat olja.

...Och det står att de bästa chanserna till att hitta olja fortfarande kvarstår ("The best is yet to come").

Det är över 100 st potentiella oljekällor som identifierats och nu ska utvärderas.

Bla ska sex nya "bassäng-öppnande" oljeletningsborrningar genomföras under kommande 12 mån (alltså sex oljeborrningar i tidigare outforskade bassänger). Härav skulle tre borrningar genomföras under första halvåret 2014.

Totalt är sju oljeletningsborrar ("oljeriggar") igång och jobbar på området, varav åtminstone sex riggar ska fortsätta vara igång på heltid under överskådlig framtid.

...På en bild jämförts Africa Oils oljeletningsområden med Nordsjön.

Man kan se att områdena är ungefär lika stora.

Det står att det i Nordsjön har hittats över 60 miljarder fat olja via drygt 2 400 st oljeletningsborrningar.

Africa Oils områden i Östafrika bedöms ha potential till 23 miljarder fat olja (inkl andras ägarandelar), varav hittills 23 oljeletningsborrningar genomförts.

...Enl kartan över Africa Oils oljeletningsområden:

Det verkar vara sju huvudsakliga områden:

South Omo (Etiopien)

Rift Basin (Etiopien)

block 9 (Kenya)

block 10BA (Kenya och även lite in i Etiopien)

block 10BB (Kenya)

block 12A (Kenya)

block 13T (Kenya)

Områdena består i sin tur av olika "oljebassänger" (som kan sträcka sig över flera av de ovannämnda sju oljeletningsområdena):

South Omo:

...Omo

...West omo

...Chew Bahir

Rift Basin

...Rift valley

block 9

...Anza

block 10BA

...Turkana

...West omo

...Turkwel

...Lokichar

block 10BB

...Kerio

...Lokichar

block 12A

...Lokichar

...Kerio valley

...Saguta

block 13T

...Turkwel

...Lokichar

Tex Lokichar-bassängen sträcker sig alltså över fyra olika oljeletningsområden.

Och de oljefynd som gjorts hittills ligger alla i Lokichar-bassängen med följande sju oljeborrningar:

Etuko 1

Agete

Twiga south 1

Ekales 1

Ngamia 1

Ewoi

Amowing

...Hittills har alltså olja hittats i en bassäng (Lokichar eller mer specifikt South Lokichar).

Målet för 2014 är att hitta olja i minst en ytterligare bassäng.

Det ska bla göras genom sex oljeletningsborrningar (varav tre st under första halvåret 2014).

Även förberedande analysarbete (så kallade seismiska undersökningar) avseende fyra bassänger.

Det pågår även arbete ihop med Kenya för att börja utvinna den olja som hittats i Kenya, bla planer på oljerörledningar och att få alla tillstånd på plats etc.

Tillstånden väntas bli klara mot slutet av 2015/början av 2016.

...Oljeletningsborrningar under 2014 (varav en del alltså redan genomförts med resultat inom parentes):

Ewoi (blev fynd) - görs av Tullow som operatör i block 10BB

Amosing (fynd) - Tullow, block 10BB

Ekunyuk (otillräckligt fynd) - Tullow, block 10BB

Emong (otillräckligt fynd) - Tullow, block 13T

Shimela (pågår) - Tullow, South Omo

Sala (pågår) - Africa Oil, block 9

Gardim (kommande) - Tullow, South Omo

Engomo (kommande) - Tullow, block 10BA

Aze (kommande) - Tullow, block 10BB

Dyepa (kommande) - Tullow, block 10BB

Etom (kommande) - Tullow, block 10BB

Ekosowan (kommande) - Tullow, block 10BB

...Sex av de tolv borrningarna hör alltså till block 10BB vilket mest verkar vara utvecklingsborrningar i den framgångsrika Lokichar-bassängen.

...Övriga sex borrningar verkar för sin del handla om att kunna påvisa stora oljefynd i andra bassänger.

Härav kom alltså besked enl pressmeddelande 14 juli 2014 om att Gardim 1 (i Chew Bahir-bassängen i South Omo-området) ej innehöll något fynd.

Oljeborrningar hittills i Lokichar-bassängen:

1) Etom: 467 miljoner fat (=bedömd potential, ej påvisat)

2) Ewoi: 317 miljoner fat (=bedömd potential, ej påvisat)

3) Agete 1: 276 miljoner fat (=bedömd potential, ej påvisat)

4) Etom north: 234 miljoner fat (=bedömd potential, ej påvisat)

5) Ekales 1: 234 miljoner fat (=bedömd potential, ej påvisat)

6) Twiga south: 219 miljoner fat (varav 87 miljoner påvisat, 132 miljoner i ytterligare potential)

7) Ngamia 1: 219 miljoner fat (180 miljoner påvisat, 39 miljoner i ytterligare potential)

8) Amosing: 172 miljoner fat (=bedömd potential, ej påvisat)

9) Ekosowan: 153 miljoner fat (=bedömd potential, ej påvisat)

10) Etuko 1: 100 miljoner fat (=påvisat)


Summa ev 2 391 miljoner fat olja (varav hittills 368 miljoner fat påvisat + ytterligare bedömd potential på 2 024 miljoner fat)

Obs att siffrorna avser allas ägarandelar, dvs ej bara Africa Oils.

Tidplan per borrning:

1) Etom: Inledd under första halvåret 2014.

2) Ewoi: Inledd i q3/2013, ledde till fynd.

3) Agete 1: Fynd gjort under 2013.

4) Etom North: Ingen angiven tidplan.

5) Ekales 1: Fynd gjort under 2013.

6) Twiga south 1: Fynd gjort under 2012.

7) Ngamia 1: Fynd gjort under 2012.

8) Amosing: Inlett i q4/2013, ledde till fynd.

9) Ekosowan: Ska inledas i q4/2014.

10) Etuko 1: Gjort under 2013. Fynd gjordes.

Resultaten från Etom verkar alltså bli en viktig framtida hållpunkt för Africa Oil.

...Enl en annan bild finns följande större potential för några av källorna i South Lokichar-bassängen (allas ägarandelar dvs ej bara Africa Oils):

Ngamia 396 miljoner fat

Twiga south 234 miljoner fat

Etuko 220 miljoner fat


Summa 851 miljoner fat

Härav väntas nivån för Ngamia och Twiga south kunna fastställas mot slutet av år 2014.

...Enl en ytterligare bild om fyndigheterna i South Lokichar-bassängen:

368 miljoner fat olja har påvisats hittills (allas ägarandelar och ännu ej fastställt till 100%)

Därtill 30-40% sannolikhet för att hitta ytterligare 3 301 miljoner fat.

Fortsatta oljeborrningar väntas göra att 60-70% av den totala potentialen utvärderats mot slutet av 2014.

...Utöver Lokichar-bassängen ligger fokus på att hitta olja i följande fyra bassänger:

Chew Bahir (i South Omo-området)

Turkana (block 10BA)

South Kerio (block 10BB)

Anza (block 9)

Det är i följande delområden:

...Chew Bahir:

Shimela (inleddes i mars 2014)

Gardim

...Turkana (första borrningen ska inledas i q3/2014)

Engomo

Samaki

...South Kerio:

Dyepa (ska inledas i mitten av 2014)

Aze (ska inledas i q3/2014)

...Anza:

Sala (inleddes i feb 2014)

Sala bedöms ha potential till 402 miljoner fat (varav Africa Oils ägarandel 50%).

...Enl en presentationsbild bedöms de nya bassängerna (dvs utöver South Lokichar) ha en total potential till 8 012 miljoner fat olja (dvs ca 8 miljarder fat olja) med en sannolikhet på 8-9%.

Det avser alltså allas ägarandelar och ej bara Africa Oils.

Härav är planen att under 2013 och 2014 kunna påvisa 5 696 miljoner fat (vlket bedöms ha en sannolikhet på 9%).

...Enl annat diagram i samma bild finns följande potential per bassäng/delområde (allas ägarandelar, dvs ej bara Africa Oils):

1) Turkana 6 340 miljoner fat

2) Baringo 1 900 miljoner fat

3) Kerio Valley 1 880 miljoner fat

4) North Lokichar 1 651 miljoner fat

5) North Kerio 1 471 miljoner fat

6) Chew Bahir 1 442 miljoner fat

7) Anza 1 343 miljoner fat

8) South Kerio 466 miljoner fat


Summa potential 16 493 miljoner fat

Tidplan för att utvärdera respektive bassäng/delområde ovan:

Anza: första halvåret 2014

Chew Bahir: första halvåret 2014

South Kerio: andra halvåret 2014

North Kerio: andra halvåret 2014

Turkana: andra halvåret 2014

North Lokichar: 2015 och senare

Kerio Valley: 2015 och senare

Baringo: 2015 och senare

Mer specifikt:

Borrningar i nya bassänger under första halvåret 2014:

Shimela (Chew Bahir-bassängen)

Sala (Anza-bassängen)

Andra halvåret 2014:

Dyepa (South Kerio)

Gardim (Chew Bahir)

Aze (North Kerio)

Engomo (Turkana)

Dessutom fortsatta borrningar i Lokichar-bassängen:

Första halvåret 2014:

Amosing

Ewoi

Emong

Ekunyuk

Andra halvåret 2014:

Etom

Ekosowan

Och utvärderingsborrningar av gjorda fynd i Lokichar-bassängen:

Första halvåret 2014:

Etuko 2

Ngamia 2

Twiga 2

Andra halvåret 2014:

Agete 2

Ngamia 3

Amosing 2

Ngamia 4

Ngamia 5

Amosing 3

Ekales 2

Tre risker med Africa Oil-aktien bla:

1)

Bolaget kommer att lyckas dåligt med sin oljeletning.

2)

Bolaget kommer att behöva be aktieinvesterare om stora mängder ytterligare kapitaltillskott för att finansiera verksamheten.

Sådana kapitaltillskott lär i så fall begäras genom utförsäljning av stora mängder nya Africa Oil-aktier vilket då leder till utspädning av befintlig aktiestock.

Sådan utspädning gör att bolagets värde fördelas på fler aktier vilket gör varje akties motiverade värde lägre (allt annat lika).

//Edit: Enl ovannämnda presentationsbilder från juni 2014 uppger Africa Oil bla att bolaget under okt 2013 fick in 450 miljoner dollar från aktieinvesterare genom att nya Africa Oil-aktier såldes ut.

Det motsvarar knappt 3 miljarder kr vid dåvarande dollarkurs 6,411 kr.

43,5 miljoner dollar har erhållits genom att sälja ut ägarandelar av oljeletningsområdena till amerikanska oljebolaget Marathon Oil.

Det är ägarandelar i block 9, block 12 och Rift Basin-området som sålts ut.

(Dvs ett alternativ till att få in kapitaltillskott genom att sälja ut nya aktier, är att helt enkelt sälja ut ägarandelar i oljefyndigheterna och därmed låta andra bolag ta en del av kostnaden. Men även då minskar ju potentialen för Africa Oil i och med att den kvarvarande ägarandelen blir lägre.)

Africa Oil anser sig enl bilderna därmed ha verksamheten finansierad åtminstone tom mitten av år 2015.

För 2014 ligger kostnadsbudgeten på 814 miljoner dollar för Africa Oils oljeletningsområden (varav Africa Oils andel uppgår till 348 miljoner dollar).

Det motsvarar 5-6 miljarder kr varav Africa Oils andel (av planerade kostnader under 2014) drygt 2 miljarder kr.

(Det kan även tolkas som att Africa Oils ägarandel i snitt uppgår till 43% av ovannämnda oljeletningsområden.)

Africa Oil uppges ej ha några räntebärande skulder vilket är positivt.

//

3)

Börsen är generellt uppblåst för närvarande efter en lång uppgångsperiod.

Ett sämre börsklimat med generell börsnedgång lär särskilt sänka aktier i högriskaktier som Africa Oil.

Samtidigt kan en börsnedgång utlösas av stigande oljepris pga någon internationell politisk kris osv.

Och stigande oljepris gynnar ju Africa Oil (även om andra aktier faller pga en sådan börsnedgång).

Bloggens track record för Africa Oil-aktien

Tidigare blogginlägg från 9 jun 2012: http://www.redeye.se/aktiebloggen/africa-oil/africa-oil-fullvarderat

...Där fick aktien omdömet "fullvärderad" vid börskurs 69 kr.

...Och nu står aktien i 45,05 kr (dvs den är hittills -35% sedan blogginlägget).

En säljrek hade alltså varit mer korrekt.

Tidigare blogginlägg från 4 dec 2011: http://www.redeye.se/aktiebloggen/africa-oil/spanningen-okar-i-africa-oil

Ingen tydlig rekommendation gavs för aktien, men den uppgavs då stå kring 10 kr samtidigt som det framhävdes att bolaget ser stor potential och att aktien är "missförstådd".

Därefter blev det alltså en fantastisk kursuppgång till över 80 kr bara några månader senare, varifrån kursen fallit tillbaka till nuvarande nivå kring 45 kr.

Värdet på oljefyndigheter

Ovan nämndes att det finns potential till att Africa Oil kommer att hitta flera miljarder fat olja i sina oljeletningsområden i Östafrika.

Vad innebär då det för värde på Africa Oil om all denna olja hittas?

Som jämförelse kan nämnas att ett fat Nordsjöolja (Brent) i dagsläget har ett marknadspris på 107,61 dollar enl aktiemäklarfirman Avanzas hemsida: www.avanza.se/marknadsoversikt.html

Priset har legat ganska stabilt kring 110 dollar de senaste åren (utom under 2012 då det var lite volatilitet med en topp på nästan 130 dollar och en botten kring 90 dollar).

Med nuvarande dollarkurs på 6,8372 är alltså ett fat olja värt 736 kr vid marknadspriset 107,61 dollar (107,61 dollar gånger dollarkursen 6,8372 kr).

(1 fat olja = ca 159 liter.)

1 miljard fat olja är alltså värd 700-800 miljarder kr vilket är svindlande belopp.

Men det gäller alltså färdig, upp-pumpad olja.

Oljefyndigheter som finns kvar i marken är värda lägre eftersom:

...det kostar att pumpa upp oljan

...det tar tid att pumpa upp oljan

En tumregel är att värdera olja i marken (i stabila Västländer) till kanske 15-20 dollar per fat.

I instabila delar av världen som Afrika bör värdet ligga lägre, kanske 5-10 dollar per fat (eller i riktigt oroliga områden ev bara 1-2 dollar per fat).

Säg ett försiktigt värde på 1,50 dollar per fat för Africa Oils olja.

I så fall blir 1 miljard fat sådan olja värd 10 miljarder kr (1,50 dollar per fat gånger en dollarkurs på 6,8372 kr gånger 1 miljard fat).

Säg att Africa Oil inom 4-5 år kan påvisa 4-5 miljarder fat olja på sina oljeletningsområden (allas ägarandelar varav Africa Oil äger en del).

Och enl ovan har Africa Oil en ägarandel på i snitt 43% av sina oljeletningsområden.

43% av 4-5 miljarder fat blir alltså ca 2 miljarder fat olja (1,7-2,2 miljarder fat).

Och enl ovan kan 1 miljard fat olja värderas till 10 miljarder kr.

2 miljarder fat blir därmed värt ca 20 miljarder kr (ca 18-22 miljarder kr om man räknar med bruttointervallet 4-5 miljarder fat hittad olja).

Och som jämförelse ligger alltså Africa Oils börsvärde för närvarande på 14 miljarder kr vid börskurs 45 kr.

Därtill kan Africa Oil komma att behöva ge ut dubbelt så många aktier för att finansiera kostnaderna för att hitta all ovannämnda olja.

Nu finns det alltså 310,5 miljoner st utestående aktier i Africa Oil.

Säljer bolaget ut lika många nya aktier blir det totalt 621 miljoner utestående aktier.

Ett bolagsvärde på 20 miljarder kr ska då fördelas på 621 miljoner st aktier vilket ger en motiverad börskurs på ca 30-35 kr (jämfört med nuvarande börskurs 45 kr).

Det krävs alltså bättre parametervärden än ovan för att aktien ska bli köpvärd vid börskurs 45 kr, tex:

1) att det hittas mer än 4-5 miljarder fat olja på Africa Oils oljeletningsområden

2) att Africa Oil ej kommer att behöva sälja ut så mycket som 310,5 miljoner st nya Africa Oil-aktier

3) att Africa Oils hittade olja kan säljas för mer än 1-2 dollar per fat

Osv.

Punkt 3 ovan kan tex uppnås genom att oljepriset stiger.

Här i bloggen är uppfattningen att oljepriset kan komma att stiga en hel del framöver pga

...fortsatt stigande oljeförbrukning

i kombination med

...att det hela tiden blir allt svårare och dyrare att utvinna tillräcklig mängd olja från världens befintliga oljekällor.

I dagsläget är det någorlunda balans i världen med en oljeproduktion och oljeförbrukning på drygt 90 miljoner fat om dagen.

Men redan mot slutet av 2015 väntas det bli en diskrepans med:

...en oljeförbrukning på 93,70 miljoner fat om dagen

men

...en oljeproduktion på 93,35 miljoner fat om dagen

Det är enl följande analys från 8 juli 2014: http://www.eia.gov/forecasts/steo/report/global_oil.cfm

Dvs då blir det brist på olja (högre oljeförbrukning än oljeproduktion) vilket lär leda till stigande oljepris.

Tillkommer dessutom utökade "geopolitiska" kriser i tex det oljerika Irak, kan det ytterligare öka på oljepriset.

//Edit: Källan ovan hänvisar ev till en bredare definition av "flytande bränslen".

Enl andra länkar rådde följande:

År 1990:

global oljeförbrukning 64 miljoner fat om dagen

global oljeproduktion 60 miljoner fat om dagen


underskott 3,5 miljoner fat om dagen

År 2010:

global oljeförbrukning 87 miljoner fat om dagen

global oljeproduktion 73 miljoner fat om dagen


underskott 14,5 miljoner fat om dagen

http://www.indexmundi.com/energy.aspx

http://www.indexmundi.com/energy.aspx?product=oil&graph=production

(Frågan är om dessa siffror verkligen stämmer och är jämförbara, för i så fall borde det väl redan nu vara oljekris med kraftigt stigande oljepris osv.)

//

I detta blogginlägg blir rekommendationen (med beaktande av all info i blogginlägget) "spekulativt köp" för Africa Oil-aktien vid börskurs 45,05 kr.

Det var aktiens slutkurs på Stockholmsbörsen ons 23 juli 2014.

Rekommendationen "spekulativt köp" betyder (enl definitionerna nedan) ej att aktien lär stiga kraftigt på kort sikt.

Istället innebär det här att aktien långsiktigt (dvs inom flera år) har god chans att stiga kraftigt, även om det är med stor risk (sannolikhet) för att det istället blir en dålig kursutveckling (dvs kursnedgång).

Ev sannolikhetsfördelning för Africa Oil-aktiens kursutveckling inom 2-3 år (dvs tom sommaren 2017):

...40-50% sannolikhet: Aktien når minst 100 kr inom 2-3 år.

...10-20% sannolikhet: Aktien kommer inom 2-3 år att ligga ca oförändrad kring 40-50 kr.

...30-40% sannolikhet: Aktien kommer att inom 2-3 år ligga lägre än nuvarande börskurs (ev mycket lägre).

//Tillägg 28 juli 2014

Africa Oil och samarbetspartnern Tullow Oil kan komma att sälja ut ägarandelar i Lokichar-bassängen (i oljeletningsområdena block 10BB och block 13T).

Det skriver Oilnewskenya.com med hänvisning till nyhetsbyrån Reuters som gjort en mejlintervju med Africa Oils vd Keith Hill.

Bla nämns att Tullow Oil gjort liknande utförsäljningar av sina oljefynd i Uganda till de stora oljebolagen Total (Frankrike) och CNOOC (Kina) för att vara med och finansiera utvecklingen av de oljekällorna och att få igång oljeproduktionen där.

http://oilnewskenya.com/2014/07/28/tullow-oil-africa-oil-signals-possible-farm-out-in-kenya/

Enl artikeln har bla analytiker pekat på att Tullow Oil är skuldsatt och har ej råd att finansiera utvecklingen av Lokichar.

Utförsäljningen av ägarandelar i Lokichar är därför viktig för Tullow Oil men oavsett det har det statliga kenyanska oljebolaget National Oil (som redan nu är samarbetspartner till Tullow Oil och Africa Oil om Lokichar) åtagit sig att bistå med finansiering av projektet.

Artikeln uppger även att Tullow Oil och Africa Oil har hittat över 600 miljoner fat olja i Lokichar.

Det verkar vara denna Reuters-artikel som Oilnewkenya.com hänvisar till: http://af.reuters.com/article/kenyaNews/idAFL6N0Q31FO20140728

Enl den artikeln är det South Lokichar-bassängen som visat sig innehålla 600 miljoner fat olja.

Det är bla tal om att bygga en oljerörledning för att frakta iväg oljan.

En sådan oljerörledning uppges vara lönsam även vid en fyndnivå på 600 miljoner fat olja.

Det hänvisas även till att Africa Oil och Tullow Oil i apr 2014 sa att de mot slutet av 2015 ska inlämna förslag på hur Lokichar-fyndigheten ska utvecklas.

I Reuters-artikeln står även att Africa Oil har en oljeletningsbudget på 1,6 miljarder dollar för tvåårsperioden 2014 och 2015, varav över 800 miljoner dollar under 2014.

Med rådande dollarkurs 6,8279 innebär det kostnader på ca 11 miljarder kr under 2014 och 2015 varav över 5,5 miljarder kr under 2014.

Enl artikeln har Africa Oil hittills gjort följande fynd:

...600 miljoner fat olja i South Lokichar-bassängen (delägd med Tullow Oil)

...500-1 000 miljarder kubikfot gas i samband med oljeletningsborrningen Sala 1 i oljeletningsområdet block 9 i norra Kenya (delägt med Marathon Oil).

Det senare fyndet offentliggjordes i slutet av juni 2014.

//Edit: 1 fat olja motsvarar ca 5 800 kubikfot gas: http://en.wikipedia.org/wiki/Barrel_of_oil_equivalent

Därmed:

1 miljard kubikfot gas = ca 172 400 fat olja.

Fyndet på 500-1 000 miljarder kubikfot gas motsvarar i så fall ca 86-172 miljoner fat olja.

//

En andra olje- (eller gas-) -letningsborrning (Sala 2) ska inledas i området före slutet av juli 2014 för att mer noggrannt fastställa gasfyndighetens storlek.

Enl artikeln har diskussioner redan inletts med Kenya om att utveckla gasfyndigheten för användning i samband med elproduktion.

De diskussionerna uppges få mer fast form inom ett par månader.

//


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationen "spekulativt köp" för Africa Oil-aktien vid börskurs 45,05 kr.

Det var aktiens slutkurs på Stockholmsbörsen ons 23 juli 2014.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?