Post entry

Spekulativt köp: Africa Oil

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Är aktien i oljebolaget Africa Oil köpvärd eller ej?

Ja, den är åtminstone värd rekommendationen "spekulativt köp" enl uppfattningen här i bloggen.

Dvs:

En aktie som är köpvärd på några års sikt

...fast den har övernormal risk (dvs övernormal sannolikhet för att aktien kommer att få en dålig kursutveckling framöver)

...och potentialen är så stor att det är värt att ta den risken.

...Samtidigt beöver man ha tålamod för det kan det ta lång tid innan potentialen börjar synas och kursen går upp, och det kan bli sämre (dvs kursen kan gå ner) innan det blir bättre (innan den börjar gå upp, om den nu någonsin kommer att börja göra det).

Africa Oils nuvarande börskurs: 16,79 kr (slutkursen mån 9 mars 2015).

Men siktet är inställt på att aktien kommer att åtminstone dubblas till 30-35 kr åtminstone någon gång inom max 3-5 år.

Caset bygger bla på följande hypoteser:

1)

Oljepriset kommer att normaliseras på säg 80-100 dollar per fat på några års sikt.

2)

Africa Oil kommer att hitta mycket mera olja än vad bolaget hittat hittills på sina oljeletningsområden i Afrika.

3)

Bolagets ev ytterligare behov av kapitaltillskott (genom utförsäljning av flera nya Africa Oil-aktier) kommer att kunna balanseras med utförsäljning av ägarandelar i de oljefynd bolaget väntas hitta steg för steg.

Dvs bolaget får ej "förstöra" börskursen genom att sälja ut för många nya aktier vilket leder till utspädning och ökat totalt antal utestående Africa Oil-aktier, vilket minskar det motiverade värdet per aktie.

4)

Den politiska risken i Afrika kommer att kunna hanteras utan några stora störningar såsom militära stridigheter, konfiskation av tillgångar osv.

Tex var det för en tid sedan tal om att Kenya (som är ett av de länder Africa Oil är verksamt i) plötsligt ville höja skatten kraftigt för oljebolag verksamma i landet.

//Edit: Det var tydligen hösten 2014 som Kenya föreslog en reavinstskatt på ca 30-40% vid försäljning av oljetillgångar i landet.

Dock bedömer Africa Oil att denna nivå kommer att bli lägre (och anser att en nivå på 10-15% är mera rimlig): www.avanza.se/placera/telegram/2014/12/18/africa-oil-starka-indikationer-kenya-kommer-sanka-skatt-vd.html

//

Oljepriset

Ovan nämndes som ett antagande för att Africa Oil-aktien ska vara köpvärd, att oljepriset på några års sikt normaliseras på en nivå kring 80-100 dollar per fat (dvs klart högre än i dagsläget).

Som jämförelse ligger oljepriset i dagsläget på följande nivåer (per slutet av mån 9 mars 2015):

...Europapriset (Nordsjöolja, "Brent"): 58-59 dollar per fat

...USA-priset (West Texas Intermediate, WTI): ca 50 dollar per fat

http://www.finanslinker.net/oil.html

Oljepriset har fallit en del på sistone, men det dämpas för svenska aktieinvesterare eftersom dollarn samtidigt stigit mot kronan.

Tex:

...per slutet av 2013:

Europapriset på olja 112,20 dollar per fat

dollarn 6,4323 kr


718,89 kr per fat

...per slutet av 2014:

Europapriset 57,39 dollar per fat (-49% från slutet av 2013)

dollarn 7,8067 kr (+21%)


442,12 kr per fat (-38%)

...per idag (mån 9 mars 2015):

Europapriset 58,59 dollar per fat (+2% från slutet av 2014)

dollarn 8,4975 kr (+9%)


495,91 kr per fat (+11%)

Men visst är

...knappt 500 kr per fat ändå drygt 30% lägre än

...nivån över 700 kr per fat som rådde i slutet av 2013.

Varför har oljepriset fallit så kraftigt på sistone?

...Oljepriset har legat stabilt kring 100-120 dollar per fat de senaste åren.

...Tex mot slutet av jun 2014 låg priset kring 115 dollar per fat.

...Men därefter gick luften ur helt och en botten på ca 47 dollar nåddes i jan 2015.

...Sedan viss återhämtning till nuvarande nivå på 58-59 dollar.

Men det är ändå ca en halvering från den senaste "normala" nivån i jun 2015.

Ev orsaker till fallet:

a. Ny teknik gör det möjligt att kostnadseffektivt utvinna olja baserat på den lätt-tillgängliga skiffergasen i tex USA.

Det ökar utbudet av olja hela tiden i takt med att denna typ av olja utvinns i allt större omfattning.

b. USA har bett Saudiarabien att öppna kranarna mera och pumpa upp mera olja

...för att på så vis öka utbudet så att oljerpriset faller

...vilket på så viss sätter ökad press på det oljeberoende Ryssland och dess kontroversielle politiska ledare Vladimir Putin.

Det kan då ses som ett led i västvärldens ekonomiska sanktioner mot Ryssland pga Rysslands agerande i Ukraina (ockupationen av Krim-halvön, och stödjandet av pro-ryska rebellers militära agerande i delar av Ukraina för att erövra även de delarna så att Ryssland får en landväg till sina militärbaser på Krim-halvön och som led i att säkra upp att rysk gas kan säljas via gasledningarna i Ukraina till Europa).

c. Saudiarabien är med på noterna bla för att genom det fallande oljepriset sätta press på och ev knäcka de nya, framväxande skiffergas-baserade oljebolagen i USA.

d. Ryssland har för sin del bibehållit sin oljeproduktionstakt trots det fallande oljepriset.

e. Dessutom dålig disciplin bland de oljeproducerande länderna inom oljekartellen Opec att hålla sina fastslagna produktionskvoter.

Istället producerar Opec-länderna ofta mer än de "får".

f. Länder som Libyen har kommit igång igen med sin oljeproduktion efter upproret i landet under "den arabiska våren" då bla landets diktator Moammar Khadaffi störtades.

g. Ny teknik gör att elbilar (tex som görs av nya amerikanska bilmärket Tesla) används allt mer vilket minskar behovet av olja.

Men långsiktiga faktorer som kan antas påverka oljepriset:

 • Efterfrågan på olja ökar i takt med bättre världskonjunktur och ökat välstånd i u-länder osv.

 • Det blir allt svårare att ersätta den ökade oljeförbrukningen i världen med nya "vanliga" oljefyndigheter.

 • Ny teknik som möjliggör skiffergas-baserad olja och elbilar, bränslecellsbilar osv inverkar å andra sidan negativt på oljepriset.

Den ständiga tekniska utvecklingen gör även att motorerna hela tiden blir allt bränslesnålare.

Här i bloggen är uppfattningen att dessa faktorer sammantaget som utgångspunkt lär leda till att oljepriset långsiktigt (på några års sikt) kommer att stiga till en mer normal nivå kring 80-100 dollar per fat, jämfört med nuvarande nivå på knappt 60 dollar per fat.

I vissa lägen kan det till och med bli tillfälliga toppar på klart över 100 dollar per fat pga ev oljebrist.

Tittar man ut genom fönstret är det alltid en massa bilar, bussar och lastbilar som åker omkring.

Även fartyg med stora dieselmotorer som åker överallt på världshaven

Därtill motorer i fabriker och i elverk/värmeverk etc.

Det är inte stor skillnad mellan utbudet och efterfrågan på olja i världen (dvs oljeproduktion och oljeförbrukning):

Oljeproduktion globalt:

2013: 91 miljoner fat per dag

2014: 93 miljoner fat per dag (+2,2%)

2015: 94 miljoner fat per dag (+0,9%)

2016: 94 miljoner fat per dag (+0,5%)

Oljeförbrukning globalt:

2013: 91 miljoner fat per dag

2014: 92 miljoner fat per dag (+1,0%)

2015: 93 miljoner fat per dag (+1,1%)

2016: 94 miljoner fat per dag (+1,1%)

Oljeproduktion minus oljeförbrukning globalt:

2013: ett underskott på 340 000 fat per dag

2014: ett överskott på 810 000 fat per dag

2015: ett överskott på 620 000 fat per dag

2016: ett överskott på 90 000 fat per dag

Källa: EIA (US Energy Information Administration) http://www.eia.gov/forecasts/steo/report/global_oil.cfm

Dvs de små skillnaderna kan lätt leda till prisuppgång om det blir produktionsstörningar.

Oljeförbrukningen för sin del stiger ganska starkt och stabilt med minst 1% per år.

Ökningen av oljeutbudet däremot mattas av under 2015 och 2016.

Det nuvarande låga oljepriset är i sig en faktor som kan leda till stigande oljepris framöver, eftersom oljebolagen nu (pga det låga oljepriset) går på sparlåga vad gäller investeringar i oljeletning och ny oljeproduktion osv.

Utbudsunderskottet på olja 2013 blev ett ganska stort överskott 2014.

Men därefter sjunker överskottet år för år, och redan 2017 lär det återigen vara underskott.

Potential till oljefyndigheter i Africa Oil

Africa Oil är delägare oljeletningsområden i Afrika som bolaget anser vara en av världens sista outforskade regioner med stor potential att hitta stora mängder olja.

Bakom bolaget står bla olje- och gruvfamiljen Lundin som bla grundat och byggt upp de börsnoterade bolagen:

...Lundin Petroleum: börsvärde 35-40 miljarder kr (vid börskurs 120,60 kr)

Bla har Lundin Petroleum de senaste åren gjort stora oljefynd i norska delen av Nordsjön.

...Lundin Mining: börsvärde 20-25 miljarder kr (vid börskurs 33,91 kr)

I Africa Oil finns det ca 370 miljoner st utestående aktier.

Och bolagets aktiekurs står i 16,79 kr (slutkursen mån 9 mars 2015).

Dvs bolagets börsvärde är i dagsläget drygt 6 miljarder kr (antal utestående aktier gånger rådande börskurs).

Familjen Lundins ägarandel 10% av Africa Oil: www.avanza.se/placera/telegram/2015/02/13/africa-oil-lundinsfaren-tecknade-lite-over-pro-rata-kallany.html

Bla sålde bolaget nu i feb 2015 ut

...knappt 60 miljoner st nya Africa Oil-aktier till investerare

...för 18,50 kr per aktie

vilket gav bolaget drygt 1 miljard kr i friskt kapitaltillskott.

http://africaoilcorp.mwnewsroom.com/Files/cf/cff44fdd-51d1-415a-83e8-a525d952e802.pdf

Dvs bara det kapitaltillskottet ökade det totala antalet utestående Africa Oil-aktier med nästan 20% vilket innebär stor utspädning av den befintliga aktiestocken.

Men sådant får man svälja som aktieägare för att potentialen i bolagets oljeletningsområden ska kunna tillvaratas.

Bedömning av att Africa Oils kassa (även efter ovannämnda kapitaltillskott) kommer att ta slut mot slutet av 2015, och att bolaget i samband med det måste ordna mera finansiering: www.avanza.se/placera/telegram/2015/02/25/africa-oil-goldman-ser-mer-finansieringsbehov-efter-2015.html

...Verkar som att Africa Oil börsintroducerades på Stockholmsbörsen from hösten 2010.

...Men var noterad sedan ännu tidigare på Torontobörsen i Kanada.

När aktien började handlas i Stockholm (hösten 2010) låg den först kring 10-12 kr.

Inte mycket hände det första året.

Aktien nådde en botten på 7-8 kr hösten 2011.

Därefter enorm uppgång till över 80 kr som högst under våren 2012.

Sedan har luften gått ur och en botten på 12-13 kr nåddes i dec 2014.

Efter det var aktien uppe en sväng till ca 23 kr nu i feb 2015.

Har sedan fallit tillbaka till nuvarande nivå 16-17 kr.

Bla tal i mars 2014 (dvs för ett år sedan) enl Nordea om att Africa Oil skulle göra

...över 20 oljeletningsborrningar på sina områden

...under de följande 15-18 månaderna (dvs tom hösten 2015).

www.avanza.se/placera/telegram/2014/03/11/africa-oil-kommande-borrningar-kan-dubbla-vardet-nordea.html

Då i mars 2014 ansåg Nordea att Africa Oil-aktiens motiverade värde var knappt 50 kr om man bara beaktar

...de oljefynd som bolaget gjort dittills

...plus bolagets dåvarande kassa.

Africa Oil självt pratade i feb 2014 om planer på att göra minst 20 oljeletningsborrningar under 2014: www.avanza.se/placera/telegram/2014/02/12/africa-oil-planerar-minst-20-brunnar-2014.html

Africa Oils vd Keith Hill i jan 2014 om att bolagets oljeletningsområden i Afrika är lika stora som Nordsjön: www.avanza.se/placera/telegram/2014/01/29/africa-oil-vd-tror-sig-fa-over-85-kraktie-redan-i-dag-afv.html

I nov 2013 pratade Hill om att Africa Oil skulle göra 20-25 oljeletningsborrningar under 2014 för en kostnad på 300-330 miljoner dollar: www.avanza.se/placera/telegram/2013/11/13/africa-oil-mal-borra-20-25-brunnar-nasta-ar-vd.html

Det var en utökning från tidigare planerade 15-20 borrningar under 2014.

Under 2013 spenderade bolaget drygt 200 miljoner dollar på oljeletningsborrningar.

I okt 2013 tog Africa Oil in ett kapitaltillskott på 450 miljoner dollar genom

...utförsäljning av 56,5 miljoner st nya aktier

...för 51,75 kr per st

www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/29/africa-oil-slutfor-riktad-emission-om-450-mln-usd-oms.html

Räknat i kronor blev det 2,9 miljarder kr (dvs knappt 3 miljarder kr).

Analys (från aug 2013) av Africa Oil enl aktiemäklarfirman Avanzas analysavdelning Placera.nu: www.avanza.se/placera/redaktionellt/2013/08/29/africa-oil-ar-ett-substansklipp.html

Enl analysen bedriver bolaget verksamhet i följande länder

Kenya

Etiopien

Somalia (Puntland)

Då låg AO:s börsvärde i 11 miljarder kr vid börskurs drygt 40 kr.

Enl analysen har AO:s oljeletningsområden

...en potential till oljefyndigheter på över 9 miljarder fat olja

...med en sannolikhet på 10%.

Det gav alltså förväntade fyndigheter på drygt 900 miljoner fat olja (10% av drygt 9 miljarder fat).

Och eftersom liknande oljefyndigheter sålts för drygt 4 dollar per fyndighetsfat i marken, är AO:s ca 900 miljoner fat värda 4 miljarder dollar.

Med dåvarande dollarkurs på 6 kr motsvarade det 24 miljarder kr.

Men enl analysen innebar det dåvarande börsvärde på 11 miljarder kr bara att förväntade fyndigheter (drygt 900 miljoner fat) bara är värda 2 dollar per fat:

...900 miljoner fat olja

gånger

...2 dollar per fat

gånger

...6 kr per dollar

= ca 11 miljarder kr

Africa Oil hade då en nettokassa på ca 180 miljoner dollar vilket väntades räcka till de fortsatta oljeletningsborrningarna under resten av 2013.

Med hänsyn till

...geografisk risk

...att AO skulle be om mera kapitaltillskott under 2014

Ansåg Placera.nu (då i aug 2013) att Africa Oil-aktiens motiverade värde i alla fall var minst 60 kr.

I juli 2013 framkom att bolaget dittills hittat 250 miljoner fat olja i den så kallade Lokichar-bassängen i Kenya: www.avanza.se/placera/telegram/2013/07/03/africa-oil-resurser-betydl-storre-an-vantat-analytiker-ny.html

Som jämförelse uppgav bolaget att ett fynd i öknen i Afrika måste uppgå till minst 200 miljoner fat för att det ska vara lönsamt att utvinna.

Då i juli 2013 pratades om att AO senare skulle komma med en mer uppdaterad fyndighetsstorlek i aug/sep 2013.

Redan i slutet av juli 2013 var det tal om "klart mer än 300 miljoner fat" (verkar dock vara brutto inkl övriga delägares ägarandelar): www.avanza.se/placera/redaktionellt/2013/07/31/gladjebesked-for-africa-oil.html

I sep 2013 framkom att Lokichar-bassängen (tydligen även kallad South Lokichar) bedömdes innehålla nästan 370 miljoner fat olja brutto (dvs inkl övriga delägares ägarandelar).

Därutöver bedömdes det finnas ytterligare 1,2 miljarder fat olja brutto i Lokichar.

Dvs oljefyndigheter i Lokichar (brutto) per sep 2013:

betingade resurser 368 miljoner fat

prospektiva resurser 1 213 miljoner fat

De prospektiva resurserna var då beräknade som

...total potential

gånger

...bedömd sannolikhet för det.

Dvs i själva verket är det ev klart mer än 1,2 miljarder fat (eller klart mindre).

Hela AO bedömdes i sep 2013 ha följande oljefyndigheter (netto, dvs bara AO:s ägarandel):

...betingade resurser:

Kenya 184 miljoner fat

Etiopien 47 miljoner fat


Summa 231 miljoner fat

...prospektiva resurser (dvs ev ytterligare oljefyndigheter):

Kenya 1 206 miljoner fat

Etiopien 88 miljoner fat


Summa 1 294 miljoner fat

Dvs totalt drygt 200 miljoner fat plus ev ytterligare 1,3 miljarder fat.

Enl AO:s egna presentationsbilder från feb 2015 blev 2014 ett dåligt år för bolaget som inte påvisade några nya, stora oljefyndigheter (utöver den redan hittade Lokichar-bassängen):

New Basin Opening Wells Below Expectations

...Despite encouragement on petroleum systems in several basins

...yet to find a new basin opening well that indicates another basin as prolific as the Lokichar Basin

http://www.africaoilcorp.com/i/pdf/2015-02_AOICP.pdf

Dessutom oro i Kenya (där Lokichar-bassängen finns):

Kenya Government Issues

...Poorly timed new Capital Gains tax gives concern over government support

...delays in pipeline clarity

...and security issues

http://www.africaoilcorp.com/i/pdf/2015-02_AOICP.pdf

Dvs utöver frågetecken kring reavinstskatten, även frågor kring planer på en oljeledning och även farligt för bolagets anställda att jobba i landet.

Positivt dock att potentialen i Lokichar-bassängen ökat och att den nu bedöms uppgå till följande storlek brutto:

Lokichar Basin Resources Continue to Grow

...Gross Contingent Resources increased by 60 % in 2014 to 600 MMBO barrels of oil

...with upside potential of 1.3 billion barrels of oil in existing fields.

http://www.africaoilcorp.com/i/pdf/2015-02_AOICP.pdf

Dvs nu bedöms

...de betingade resurserna uppgå till 600 miljoner fat

...ev ytterligare fyndigheter på 1,3 miljarder fat

i Lokichar brutto (dvs inkl övriga delägares ägarandelar).

Det hänvisar till ett separat pressmeddelande från AO 16 sep 2014: http://africaoilcorp.mwnewsroom.com/Files/3c/3cab6105-8360-4645-8b8b-7a5ec837b201.pdf

Det baseras i sin tur på uppskattningar per juli 2014 enl vilka AO netto hade följande oljefyndigheter i Lokichar (dvs AO:s ägarandel nedan) i sju olika oljefält:

 1. Ngamia 170 miljoner fat

 2. Amosing 59 miljoner fat

 3. Twiga 31 miljoner fat

 4. Agete 28 miljoner fat

 5. Ekales 10 miljoner fat

 6. Etuko 8 miljoner fat

 7. Ewoi 2 miljoner fat


Summa 308 miljoner fat

Det är alltså AO:s ägarandel på 50% av dessa fält i Lokichar.

Ovan är enl definitionen "2C" för dessa betingade resurser (dvs troliga fyndigheter).

Med en något snällare definition ("3C") bedöms de betingade resurserna uppgå till följande nivåer (fortfarande netto, dvs AO:s ägarandel 50%):

 1. Ngamia 330 miljoner fat

 2. Amosing 115 miljoner fat

 3. Agete 81 miljoner fat

 4. Twiga 71 miljoner fat

 5. Ekales 22 miljoner fat

 6. Etuko 21 miljoner fat

 7. Ewoi 5 miljoner fat


Summa 645 miljoner fat

Betingade resurser (oljefyndigheter) kan bedömas enl definitionerna 1C, 2C och 3C (i skala från strängast till snällast).

Så här definierar AO betingade resurser ("contingent resources") i pressmeddelandet från sep 2014:

DEFINITION OF CONTINGENT RESOURCES

...Contingent Resources are those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be potentially recoverable from known accumulations

...but the applied project(s) are not yet considered mature enough for commercial development due to one or more contingencies.

Contingent Resources may include, for example,

...projects for which there are currently no evident viable markets

...or where commercial recovery is dependent on technology under development

...or where evaluation of the accumulation is insufficient to clearly assess commerciality.

Contingent Resources are further categorized in accordance with the level of certainty associated with the estimates and may be sub-classified based on project maturity and/or characterized by their economic status.

It must be appreciated that the Contingent Resources reported herein are unrisked in terms of economic uncertainty and commerciality.

http://africaoilcorp.mwnewsroom.com/Files/3c/3cab6105-8360-4645-8b8b-7a5ec837b201.pdf

Dvs oljefyndigheter bedömda som betingade resurser är inte att anse som bevisade oljefyndigheter (men troliga?).

AO anger i pressmeddelandet sina oljefyndigheter i Lokichar-bassängen bla vara beroende av följande förhållanden (för att de ska kunna utvinnas):

The key contingencies associated with the Lokichar Basin discoveries are as follows:

 Further data acquisition and analysis, including updated seismic mapping and depth conversion, to better characterise the reservoir extent and reduce sub-surface uncertainties in order to mature the sub-surface development plans;

 Definition of field development plans and infrastructure requirements; and

 Government approval and project sanction.

Även:

1) Seismic Mapping and Depth Conversion

2) Reservoir Characterisation

3) Maturation of Subsurface Development Plans

4) Field Development Plan and Infrastructure Requirements

5) Government Approval and Project Sanction

Bla under punkt 4:

The Lokichar Basin is in a remote part of Kenya, approximately 850 km from the most likely point of export at Lamu.

New build pipeline infrastructure and road upgrades will be required to permit field development and production export for these resources.

Whilst there may be outline plans for this new infrastructure, there is currently no firm commitment or government approval.

http://africaoilcorp.mwnewsroom.com/Files/3c/3cab6105-8360-4645-8b8b-7a5ec837b201.pdf

Även AO:s definitioner av stränghetsgraderna 1C, 2C och 3C för de betingade resurserna:

 Low (1C) Estimate: This is considered to be a conservative estimate of the quantity that will actually be recovered.

It is likely that the actual remaining quantities recovered will exceed the low estimate.

If probabilistic methods are used, there should be at least a 90 percent probability (P90) that the quantities actually recovered will equal or exceed the low estimate.

 Best (2C) Estimate: This is considered to be the best estimate of the quantity that will actually be recovered.

It is equally likely that the actual remaining quantities recovered will be greater or less than the best estimate.

If probabilistic methods are used, there should be at least a 50 percent probability (P50) that the quantities actually recovered will equal or exceed the best estimate.

 High (3C) Estimate: This is considered to be an optimistic estimate of the quantity that will actually be recovered.

It is unlikely that the actual remaining quantities recovered will exceed the high estimate.

If probabilistic methods are used, there should be at least a 10 percent probability (P10) that the quantities actually recovered will equal or exceed the high estimate.

There is no certainty that it will be commercially viable to produce any portion of the Contingent Resources.

http://africaoilcorp.mwnewsroom.com/Files/3c/3cab6105-8360-4645-8b8b-7a5ec837b201.pdf

Dvs:

1C-definitionen: en sannolikhet på minst 90% att den är korrekt

2C-definitionen: en sannolikhet på minst 50% att den är korrekt

3C-definitionen: en sannolikhet på minst 10% att den är korrekt

Om man antar att

...AO i dagsläget har fyndigheter på 300 miljoner fat

...värda 1 dollar per fat

...och dollarn i 8,4975 kr

ger det ett värde på fyndigheterna på 2-3 miljarder kr.

Och med AO:s ca 370 miljoner utestående aktier ger det ca 7 kr per AO-aktie.

Som jämförelse står aktien i dagsläget i 16-17 kr.

...Säg att bolaget behöver sälja ut ytterligare 100 miljoner st AO-aktier för att med fortsatta oljeletningsborrningar belägga att bolagets fyndigheter uppgår till 1 miljard fat netto (dvs AO:s ägarandel).

...Och att dessa fyndigheter kan säljas för 2 dollar per fat framöver (när oljepriset ligger högre).

...Samt en dollarkurs på 8 kr.

Då blir AO:s fyndigheter värda 16 miljarder kr.

Fördelat på 470 miljoner st utestående aktier ger det ett motiverat värde på 30-35 kr per AO-aktie (dvs ca dubbla dagens kursnivå 16-17 kr).

Tex enl presentationsbilderna från feb 2015 ser AO fortsatt god potential att både Lokichar-bassängen kommer att utökas, och att hitta ytterligare bassänger i AO:s oljeletningsområden i Afrika:

World Class Exploration Potential Remains

Significant potential remaining in South Lokichar basin with a number of remaining identified prospects and a 72% success rate to date.

Multiple new frontier basins being evaluated by drilling or seismic in the next 18 months.

http://www.africaoilcorp.com/i/pdf/2015-02_AOICP.pdf

Dvs "72% success rate to date" betyder väl positiva borr-resultat i 72% av de oljeletningsborrningar som gjorts hittills.

Bla betalar Africa Oil för att aktiemäklarfirman Remium ska skriva om Africa Oil på Remiums hemsida Introduce.se: http://www.introduce.se/foretag/africa-oil/

Där står det bla följande om Africa Oil:

...AO:s oljeletningsområde i Afrika har en yta på 300 000 kvadrat-kilometer.

Det är förenklat som en kvadrat på ca 550 gånger 550 kilometer.

Dvs 55 gånger 55 mil.

...Andra bolag har gjort stora oljefynd i närheten.

//Edit: Bla

...ett oljefynd på nästan 2 miljarder fat i Uganda (ca 400 kilometer väster om AO:s delägda oljefyndighetsområde Lokichar-bassängen).

...ett oljefynd på 6 miljarder fat i Sudan (ca 800 kilometer nordväst om Lokichar).

http://www.africaoilcorp.com/i/pdf/2015-02_AOICP.pdf

//

Under de senaste decennierna är ju oljefyndigheterna i Nordsjön bland de största som gjorts i världen.

Det är på en yta på 210 000 kvadrat-kilometer.

4 000-5 000 oljeletningsborrningar har gjorts på det området.

Östra Afrika (där AO har sitt oljeletningsområde) kan sägas vara en yta på över 2 miljoner kvadrat-kilometer.

Men hittills har under 200 oljeletningsborrningar gjorts i detta område.

Dvs östra Afrika är ett till stor del jämförelsevis outforskat oljeletningsområde.

Bla har Remiums aktieanalytiker Gustaf Ericson skrivit en speciell rapport om Africa Oil (daterad 5 mars 2015): http://www.introduce.se/Global/Bolag/Africa%20Oil/PDF/AOI_4.014.pdf

Enl rapporten bla:

...Africa Oil är värt drygt 6 miljarder kr på börsen vid börskurs 16-17 kr.

...Bolaget har drygt 1 miljard kr i nettokassa (kassa minus räntebärande lån).

...Aktieinvesterare verkar alltså anse att bolaget är värt knappt 5 miljarder kr exkl nettokassan.

...Under slutet av q4/2014 har fortsatta borrningar genomförts för att få mer info om Lokichar-bassängen.

...Bla goda resultat från borrningarna på Lokichar-oljefälten Ngamia och Amosing.

...Nya ev "bassänger":

Kerio

Turkana

...Dock gjordes borrningen Epir i Kerio som gav dåligt resultat (dvs inga fynd).

...Nu inväntas resultat under mars 2015 från borrningen Engomo-1 i Turkana.

//Edit: Fler av AO:s planerade oljeletningsborrningar under de kommande 12-18 månaderna för att hitta nya "bassänger" inom bolagets oljeletningsområde:

Ev nya bassänger (utöver South Lokichar):

North Turkana

North Lokichar

South Kerio

Kerio Valley

Och bla oljeletningsborrningar som planeras i dessa ev nya bassänger:

North Turkana (oljeletningsborrningarna Engomo, North Samaki)

North Lokichar (Tausi)

South Kerio (1 borrning)

Kerio Valley (Cheptuket)

http://www.africaoilcorp.com/i/pdf/2015-02_AOICP.pdf

Dvs det är minst fem sådana planerade oljeletningsborrningar (för att hitta helt nya bassänger) de kommande 12-18 månaderna.

Bla anser AO att det finns stora likheter mellan South Lokichar-bassängen och North Lokichar samt North Kerio:

North Lokichar Basin & North Kerio Basins are similar in size to South Lokichar:

• Similar basin style: asymmetric half-graben

• Similar style of traps: structures downthrown to rift-bounding fault

• Epir-1 and Tausi-1 will test both new basins within the next 6 months

http://www.africaoilcorp.com/i/pdf/2015-02_AOICP.pdf

Bla har AO analyserat fram likheterna enl så kallad "FTG-teknik" (Full Tensor Gravity).

//Edit: Mer om FTG-tekniken på Remiums hemsida Introduce.se om Africa Oil:

Ny teknik ger nya möjligheter

Full Tensor Gravity-studier (FTG) är en relativt ny kartläggningsteknik som ursprungligen utvecklades för den amerikanska marinen och sedan slutet av 1990 börjat användas i olje-och gasprospektering.

FTG mäter olika accelerationer av jordens gravitation som skapats av skillnaden i densitet mellan bergarter och överliggande sediment.

Kombinerat med 2D-seismik, kan kartor över strukturer tas fram med betydligt större precision jämfört med endast traditionella tekniker.

FTG var en av de bidragande faktorerna till Tullows framgång i Uganda där träffsäkerheten var ca 95%.

FTG kan inte tillämpas överallt, men verkar fungera utmärkt på den tertiära trenden i Östafrika.

FTG-studier har genomförts på alla licenser i Kenya och Etiopien där Tullow är operatör.

http://www.introduce.se/foretag/africa-oil/

Tullow Oil är ett brittiskt oljebolag baserat i London: http://en.wikipedia.org/wiki/Tullow_Oil

Och Tullow Oil är Africa Oils samarbetspartner i Afrika.

Det var Tullow som hittade jättefyndigheten på nästan 2 miljarder fat olja i Uganda (ca 40 mil från Lokichar).

Och det är Tullow och AO som är delägarna i Lokichar.

//

Om Epir skrev dock som nämnt Remium följande 5 mars 2015:

När det gäller s.k. bassängöppnare var resultatet från borrningen Epir i Keriobassängen inte alls den succé som bolaget hoppats på.

http://www.introduce.se/Global/Bolag/Africa%20Oil/PDF/AOI_4.014.pdf

//

...Det kapitaltillskott (drygt 1 miljard kr) som AO nu fått in på sistone, ska användas för

• fortsatta utvärderingar av Lokichar

• och att före slutet av 2015 inlämna en rapport ("field development plan") till kenyanska myndigheterna, med plan för hur oljan i Lokichar ska utvinnas.

//Edit: Enl aktiemäklarfirman Remium om hur AO avser agera med Lokichar:

I ett senare skede när en eventuell kommersialitetsförklaring väntas ske kommer licensen sannolikt koncenteras till fyndigheten och Kenya kommer även få möjlighet att erhålla ca 20% av fältet.

I det skede när produktionsutbyggnationen tar fart ökar kostnaderna drastiskt och i detta skede bedömer vi det sannolikt att

...AOI antingen väljer att sälja ut delar av sin andel mot full finansiering fram till produktionsstart

...alternativt sälja hela sin andel av fältet.

http://www.introduce.se/foretag/africa-oil/

//

Mer från AO:s presentationsbilder feb 2015:

Stapeldiagram med hur de bedömda fyndighetsnivåerna (brutto) utvecklats genom åren:

aug 2012: 1 oljefält

sep 2013: 3 oljefält

sep 2014: 7 oljefält

De 7 oljefälten är ju som nämnt följande (alla i Lokichar-bassängen):

Ngamia

Amosing

Twiga

Agete

Ekales

Etuko

Ewoi

Bedömd fyndighetsstorlek totalt (brutto) med 2C-definitionen:

aug 2012: 56 miljoner fat

sep 2013: 368 miljoner fat

sep 2014: 616 miljoner fat

3C:

aug 2012: 126 miljoner fat

sep 2013: 851 miljoner fat

sep 2014: 1 291 miljoner fat

Det ger följande nivåer netto (om man bara tar AO:s ägarandel 50%):

2C:

aug 2012: 28 miljoner fat

sep 2013: 184 miljoner fat

sep 2014: 308 miljoner fat

3C:

aug 2012: 63 miljoner fat

sep 2013: 426 miljoner fat

sep 2014: 646 miljoner fat

Ser alltså ut som att det kan bli en fortsatt god ökning när nya siffror presenteras i sep 2015.

Nyckelfrågor:

...Hur lång tid kommer det att ta tills man kommer upp i 1 miljard fat netto?

...Och hur många nya AO-aktier måste säljas ut för att nå dit?

Bruttonivån på ca 1,3 miljarder fat var fördelad enl följande per fält (per sep 2014 enl AO:s presentationsbilder från feb 2015):

 1. Ngamia 661 miljoner fat

 2. Amosing 231 miljoner fat

 3. Agete 163 miljoner fat

 4. Twiga 142 miljoner fat

 5. Ekales 44 miljoner fat

 6. Etuko 42 miljoner fat

 7. Ewoi 9 miljoner fat


Summa 1 291 miljoner fat

Det innebär följande procentuella fördelning per fält:

1. Ngamia 51%

 1. Amosing 18%

 2. Agete 13%

 3. Twiga 11%

 4. Ekales 3%

 5. Etuko 3%

 6. Ewoi 0,7%


Summa 100% (1,3 miljarder fat)

Africa Oils q4/2014-resultatrapport kom 26 feb 2015: http://africaoilcorp.mwnewsroom.com/Files/21/211b59a6-6ac1-4864-a41a-a54ba80c4573.pdf

Enl rapporten är bolaget formellt sett baserat i kanadensiska staden Vancouver.

I rapporten står bla följande:

On the back of the successful exploration activities in Kenya during 2012 and 2013, the Company and its partners ramped up its exploration and appraisal program in Kenya and Ethiopia.

Entering 2014, the Company and its partners had seven drilling rigs operating in the region.

Four Tullow-Africa Oil joint venture rigs were operating through 2014 in Northern Kenya in Blocks

10BB

10BA

and 13T

one of which was a testing and completions unit.

Three additional drilling rigs completed drilling operations during 2014 in

Block 9 (Kenya)

South Omo Block (Ethiopia)

and Blocks 7/8 (Ethiopia)

and were released.

The Company entered 2015 with four rigs operating in Kenya.

Due to the changing focus of the 2015 work program to appraisal and development of the discovered basin in Northern Kenya, the Africa Oil – Tullow partnership

...has released one of its four rigs operating in Kenya

...and plans to release two additional rigs by the end of the second quarter of 2015.

http://africaoilcorp.mwnewsroom.com/Files/21/211b59a6-6ac1-4864-a41a-a54ba80c4573.pdf

Dvs det är lite om hur bolagens oljeborr-riggar flyttats runt i samband med oljeletnings-arbetet osv.

De "block" som nämns kan tolkas som de licensområden AO har rätt till olja i.

I blocken finns sedan olika oljefält med oljefyndigheter.

Och sammanhängande oljefält kan kallas för bassänger.

Utifrån tex Remiums rapport om AO 5 mars 2015:

...Block:

9

10BA

10BB

13T

...Bassänger:

Lokichar

Turkana

Anza

Kerio

Bassängerna sträcker sig över följande block:

Lokichar: 10BB, 13T

Turkana: 10BA

Anza: 9

Kerio: 10BB

Tex bassängerna består i sin tur av följande oljefält (eller oljebrunnar, oljeborrningar):

...Lokichar (9 oljefält):

Amosing

Ekales

Ekosowan

Ekunyuk

Etom

Ewoi

Ngamia

Tausi

Twiga

...Turkana (2 oljefält):

Engomo

Samaki

...Anza (1 oljefält):

Sala

...Kerio (3 oljefält):

Kodos

Epir

Cheptuket


Summa 15 oljefält

Tex om man markerar

...bra borr-resultat med +

...dåliga borr-resultat med -

...utvärdering pågår med 0:

...utvärdering (eller fortsatt utvärdering) planeras, med (0)

...Lokichar (9 oljefält):

Amosing +(0)

Ekales (0)

Ekosowan (0)

Ekunyuk -

Etom +

Ewoi -

Ngamia +(0)

Tausi (0)

Twiga +(0)

Dvs mest positivt än så länge är väl de som både har gett positiva resultat och som samtidigt ska fortsätta utvärderas.

...Turkana (2 oljefält):

Engomo (0)

Samaki (0)

...Anza (1 oljefält):

Sala -

...Kerio (3 oljefält):

Kodos 0

Epir 0

Cheptuket (0)


Summa 15 oljefält

Dvs som det står där är tex Epir fortfarande under utvärdering, fast den tolkats som en besvikelse.

Och tex Ngamia verkar vara fem olika brunnar:

Ngamia 4

Ngamia 5

Ngamia 6

Ngamia 7

Ngamia 8

De ligger alla inom den del av Lokichar som hör till block 10BB.

Tex Twiga är tre brunnar:

Twiga 2

Twiga 2A

Twiga 3

De hör till den del av Lokichar som ligger i block 13T.

Amosing är också tre brunnar:

Amosing 2A

Amosing 3

Amosing 4

De hör alla (precis som Ngamia-brunnarna) till block 10BB.

http://www.introduce.se/Global/Bolag/Africa%20Oil/PDF/AOI_4.014.pdf

Framtidsutsikter enl AO:s q4/2014-resultatrapport (från 26 feb 2015):

Outlook

In light of the current and forecast short term oil price environment, the Company has worked closely with Tullow to focus the 2015 work program and budget on advancing the discovered basin development in Blocks 10BB and 13T (Kenya) by undertaking activities aimed at

...increasing resource certainty

...and progressing development studies

with the intent of submitting a FDP around the end of 2015.

The 2015 work program will include

...multiple appraisal and exploration wells in the discovered basin

...EWT’s in the Amosing and Ngamia fields

...and reservoir and engineering studies (including extensive core analysis).

In addition, the Africa Oil – Tullow joint venture will continue to work closely with the Government of Kenya and the Uganda Upstream partners to advance the regional oil export pipeline.

Outside of the discovered basin in Northern Kenya, the Africa Oil – Tullow joint venture new basin opening exploration program includes

...the Engomo-1 well in Block 10BA (Kenya) currently drilling

...and potentially the Cheptuket well in Block 12A (Kenya), a PSC commitment well that needs to be drilled before September 2016.

Outside of the Africa Oil – Tullow joint venture blocks, the 2015 work program is focused on the Rift Basin Area Block in Ethiopia where a 2D seismic program of a minimum 400 kilometer land and lake survey has just commenced acquisition.

http://africaoilcorp.mwnewsroom.com/Files/21/211b59a6-6ac1-4864-a41a-a54ba80c4573.pdf

Dvs som det står där hör Cheptuket-brunnen till block 12A, och inte till block 10BB enl infon från Remium längre upp.

Ur AO:s presentationsbilder från feb 2015, om block 12A (Kerio):

Cheptuket-1 late 2015/2016

http://www.africaoilcorp.com/i/pdf/2015-02_AOICP.pdf

Dvs som det står där kommer oljeletningsborrningen Cheptuket genomföras först mot slutet av 2015 eller 2016.

Enl AO:s resultatrapporter har bolaget haft följande kassa per slutet av respektive år:

2012: 272 miljoner dollar

2013: 493 miljoner dollar

2014: 161 miljoner dollar

Rådande dollarkurs per slutet av respektive år:

2012: 6,52 kr

2013: 6,51 kr (0%)

2014: 7,81 kr (+20%)

Det ger följande kassa i kronor per slutet av respektive år:

2012: 1,8 miljarder kr

2013: 3,2 miljarder kr

2014: 1,3 miljarder kr

Och därmed följande kassaförändring (kassaflöde) per år:

2013: +1,4 miljarder kr

2014: -2,0 miljarder kr

Obs då (som nämnt) att AO fick in ett kapitaltillskott på 2,9 miljarder kr från aktieinvesterare i okt 2013 (56,5 miljoner st nya AO-aktier såldes ut för 51,75 kr per st).

Exkl det kapitaltillskottet skulle kassaförändringen varit följande:

2013: -1,5 miljarder kr

2014: -2,0 miljarder kr

Och som nämnt var kassan 1,3 miljarder kr per slutet av 2014.

Plus att bolaget därefter fått in ett kapitaltillskott på nästan 1,1 miljarder kr genom

...utförsäljning av ca 57 miljoner st nya AO-aktier

...för 18,50 kr per st

Dvs det ger (förenklat) en kassa på 2-2,5 miljarder kr i dagsläget att spela med under 2015.

Nyckelfrågor då är bla:

...hur stor AO:s fyndighetsökning blir när den kommer i sep 2015

...hur stor del av kassan bolaget kommer att bränna under 2015

...hur bolaget kommer att lösa ev ytterligare kapitaltillskott mot slutet av 2015 (inför 2016)

Enl tex nyhetsbyrån Direkt 25 feb 2015:

...Africa Oils nyligen genomförda riktade emission om 125 miljoner dollar (dvs drygt 1 miljard kr)

...bedöms tillsammans med befintlig kassa

räcka till slutet av 2015.

Därefter ser dock Goldman Sachs ytterligare finansieringsbehov i oljeprospekteringsbolaget

...antingen i form av en försäljning av tillgångar

...eller hela bolaget

...och/eller ytterligare aktiefinansiering.

www.avanza.se/placera/telegram/2015/02/25/africa-oil-goldman-ser-mer-finansieringsbehov-efter-2015.html

Dvs förhoppningsvis blir den fortsatta fyndighetsutvecklingen och oljeprisutvecklingen sådan att ytterligare kapitaltillskott i slutet av 2015 kan ordnas utan att det i sig leder till nedgång i börskursen.

Här i bloggen är dock utgångspunkten långsiktig på flera års sikt och att familjen Lundin med sin kompetens kan fixa så att det i slutändan blir en god utveckling för Africa Oil och bolagets aktie.

Dock ev oroväckande att

...ingen av familjen Lundins frontfigurer (bröderna Ian och Lukas Lundin) själva sitter i Africa Oils styrelse (på totalt fem pers inkl vd Keith Hill): http://www.africaoilcorp.com/s/board-of-directors.asp

...Remium anger i sin rapport 5 mars 2015 att familjen Lundins holdingbolag Lorito bara har en ägarandel på 4% av AO: http://www.introduce.se/Global/Bolag/Africa%20Oil/PDF/AOI_4.014.pdf

Tex nyhetsbyrån Direkt angav dock 13 feb 2015 (med hänvisning till initierad källa) att familjen Lundin äger 10% av Africa Oil: https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/02/13/africa-oil-lundinsfaren-tecknade-lite-over-pro-rata-kallany.html

Här i bloggen blir i alla fall slutsatsen att utifrån allt som framkommit i blogginlägget ovan är Africa Oil-aktien värd rekommendationen "spekulativt köp" vid börskurs 16,79 kr.

Det var aktiens slutkurs på Stockholmsbörsen mån 9 mars 2015.

...Senare under kvällen mån 9 mars 2015 slutade Africa Oil-aktien i 2,47 Kanadadollar på Torontobörsen i Kanada.

...Och Kanadadollarn ligger i 6,73 kr (under morgonen tis 10 mars 2015).

Dvs det ger en Africa Oil-börskurs på 16,63 kr.

Det får alltså sägas vara den senaste börskursen för aktien när detta blogginlägg publicerades under morgonen tis 10 mars 2015.

//Tillägg 10 mars 2015

Artikel (från 3 mars 2015) om att oljepriset inte kommer att stiga tillbaka till 100 dollar per fat på länge:

Why $100 Oil Won't Be Coming Back for a Long Time

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-03/l-shaped-oil-recovery-flattens-v-shaped-market-optimists

Enl artikeln bla:

Get ready for an L-shaped oil recovery.

A growing consensus is emerging from the likes of

...BP Plc

...the International Energy Agency

...shale wildcatters

...and even the Saudis

that a near-term recovery to $100-a-barrel crude isn’t in the cards.

Instead, expect a range of $50 to $60 for at least the next few years.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-03/l-shaped-oil-recovery-flattens-v-shaped-market-optimists

Orsaken till att det inte väntas bli någon snabb oljepris-återhämtning, uppges alltså vara den nya skiffergas-baserade oljan.

Enl artikeln innebär den typen av olja att den kan utvinnas från flera, billiga oljekällor med korta livslängder.

Det gör att bolag som utvinner den typen av olja, kan starta igång produktion från flera sådana källor hur snabbt som helst om oljepriset skulle börja stiga.

Även artikel från 11 feb 2015:

Goldman: Here's Why Oil Crashed—and Why Lower Prices Are Here to Stay

Enl artikeln berodde det kraftiga oljeprisfallet under andra halvåret 2014 på ökat utbud av olja på världsmarknaden

Goldman Sachs released an intriguing analysis on Wednesday that shows what many already suspected:

The big culprit in the oil crash has been an abundance of oil flooding the market.

A massive supply shock in the second half of last year accounted for most of the decline.

In December and January, slowing demand contributed to the continued sell-off.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-11/goldman-here-s-why-oil-crashed-and-why-lower-prices-are-here-to-stay

Dock förklaras ej direkt i artikeln varifrån det ökade oljeutbudet kom.

Från 9 mars 2015:

US Crude could drop to USD 40/barrel - Goldman Sachs

http://www.fxstreet.com/news/forex-news/article.aspx?storyid=d9bc8fb4-de75-4d16-86af-36ba8ee40daf

Dvs amerikanska investmentbanken Goldman Sachs anser att USA-oljepriset kan falla ner till 40 dollar per fat.

Som jämförelse USA-oljan i skrivande stund (under morgonen tis 10 mars 2015) kring 50 dollar per fat: http://www.finanslinker.net/oil.html

Enl artikeln räknar GS med att USA-oljan kan falla ner till 40 dollar per fat på kort sikt pga stigande oljelager runt om i världen.

Bla hänvisning till att oljelagren i USA är större än väntat, tex i staden Cushing som är en knutpunkt för oljetransporter via järnväg.

Samtidigt står det i artikeln att GS i och för sig räknar med att efterfrågan på olja kommer att återhämta sig starkt under 2015.

Osv.

//

Bloggens track record för Africa Oil-aktien

Tidigare blogginlägg om Africa Oil (från 23 juli 2014): http://www.redeye.se/aktiebloggen/africa-oil-corp/spekulativt-kop-africa-oil

...Där fick aktien rekommendationen "spekulativt köp" vid dåvarande börskurs 45,05 kr.

...Och nu alltså kursen 16,79 kr per slutet av mån 9 mars 2015.

Aktien är alltså hittills -63% på 7-8 månader.

...Aktien fortsatt ner till 16,34 kr som slutkurs tis 10 mars 2015.

Därmed blir kursförändringen -64% från det tidigare blogginlägget i juli 2014.

//Tillägg 11 mars 2015

Ur artikel från nyhetsbyrån Direkt idag:

AFRICA OIL: PLUS OCH MINUS I TESTBORRNINGAR

...Africa Oils brunnar Amosing-1 och Amosing-2A flödade med maximalt 5.600 respektive 6.000 fat per dag under nyligen genomförda testborrningar, något vd Keith Hill betecknar som starkt.

...Engomo-1 brunnen har stängts efter att varken olja eller gas hittades trots ett 2.353 meter djupt hål.

Det framgår av en reservuppdatering från Africa Oil på onsdagen (11 mars 2015).

www.avanza.se/placera/telegram/2015/03/11/africa-oil-plus-och-minus-i-testborrningar.html

Det verkar vara baserat på följande pressmeddelande från Africa Oil idag ons 22 mars 2015: http://africaoilcorp.mwnewsroom.com/Files/60/601fbf1a-ba42-4663-8299-25f2a01f130c.pdf

Enl pressmeddelandet:

The Company is continuing its extensive exploration and appraisal program in the South Lokichar Basin in Blocks 10BB and 13T, which has the objectives of proving reservoir quality and upgrading the resource estimates with the intent of submitting a Field Development Plan (“FDP”) to the Government of Kenya around the end of 2015.

The SMP-5 rig recently installed production completions in the Amosing-1 and Amosing-2A wells in preparation for an Extended Well Test (“EWT”) of the field and the rig has now been released.

The EWT involves production and injection testing to provide dynamic flow characterization of the Amosing field stacked reservoirs.

Both wells have been completed in five zones with hydraulically controlled selective completions that permit independent tests of completed intervals without well intervention.

Initial clean-up testing has been completed on both wells with excellent results.

...The Amosing-1 well flowed at a combined maximum rate of 5,600 barrels of oil per day (“bopd”) from five zones

...and the Amosing-2A well flowed at a combined maximum rate of 6,000 bopd from four zones, the fifth zone being in the aquifer.

Both wells demonstrated high quality reservoir sands and flowed 31 to 38o API dry oil under natural flow.

Pressure data during the initial clean-up flows shows connectivity between the two completed wells in the upper three zones with further production testing required to test connectivity in the lower two zones.

These findings support the static pressure data which indicated connectivity between the Amosing-1, 2, 2A and 3 wells in multiple zones.

The Amosing EWT forward program is to conduct longer-term flow and water injection tests, commencing mid-March with results expected in the second quarter of this year.

The PR Marriott 46 rig recently completed drilling the Ngamia-7 well which was located approximately 1.2 kilometres east of Ngamia-3 and was drilled to test the eastern flank of the Ngamia field.

The well encountered up to 132 metres of net oil pay and expanded the proven extent of the field.

Static pressure data from the Ngamia-1, 3, 5, 6 and 7 wells supports connectivity between the wells at multiple reservoir horizons, which will be further tested with the planned Ngamia EWT.

The PR Marriott 46 rig recently spud the Amosing-4 well located approximately 1 kilometre southeast of Amosing-1, to test the southern extent of the field.

Mapping of the Amosing field does not close the structure to the south and there is potential for the field to spill up-dip into the Ekosowan prospect area, where the Ekosowan-1 well was drilled last year encountering a 900 metre column of near continuous oil shows in tight alluvial fan facies.

Amosing-4 has the potential to de-risk further drilling of the Ekosowan prospect.

Results from Amosing-4 are expected to be released in April (2015).

Planning is also underway to conduct an EWT of the Ngamia field.

Following completion of the Amosing-4 well the rig will mobilize back to the Ngamia field to drill and complete the Ngamia-8 well, located in the centre of the eastern fault block between the Ngamia-3, 5, 6 and 7 wells, and will be the main production well for the EWT.

Additionally, two of the existing suspended Ngamia wells will be completed as EWT wells.

Initial flow testing of the Ngamia EWT wells is expected to commence around mid-year.

The Weatherford 804 rig is currently drilling the Ekales-2 appraisal well

...to test an eastern fault block on the structure at the Auwerwer horizon

_...and also test a deeper high… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?