Post entry

Alla länder vill ha bättre sjukvård!

Intresset för Danskarnas "bleeding edge" lösningar inom E-health ökar och fler länder tar snabbare steg mot en effektivare vård.

Danmark har haft besök av länder från hela världen de senaste två åren och pratat om nytänkande inom sjukvårdssektorn. De är som bekant ledande i världen på att anpassa medicinsk teknik för att förbättra vård klimatet för både vårdare och vårdade.

Man kan nu se hur detta sprider sig inom Norden då det i Norge pågår en upphandling där Medicpen har gått vidare från att i ett sent skede blivit inbjudna att lägga in ett anbud i samtliga medicinska områden som ingår i upphandlingen och innefattar ett gäng kommuner med ca 900000 invånare. Upphandlingen påminner väldigt mycket om upphandlingen som man vann i Danmark både konkurrensmässigt och vilken slags lösning de vill ha. Vad man kan läsa i medier på andra sidan sundet verkar alla parterna vara nöjda med den lösningen som presenterats i de nio kommunerna och fler upphandlingar i Danmark har indikerats.

Danmark:

https://velfaerdsteknologi.hjoerring.dk/teknologier-og-projekter/totalloesning-til-intelligent-medicinhaandtering-tim/

Norge:

http://innovativeanskaffelser.no/elektronisk-medisineringsstotte/

Vad gäller förtroendekrisen som bolaget genomgår har man tagit ett steg i rätt riktning, och förnyar delar av styrelsen och utser en ny styrelseordförande. Välkommen hälsar jag till Gun-Britt Fransson och Mats Persson som kommer bidra med väldigt bra kunskap och erfarenhet till Fredrik Westman, VD, och ett grattis till Sigrun Axelsson som utses till ny styrelseordförande. Med tiden hoppas jag att den nya styrelsen och ledningen visar sin tillit till företaget genom aktieinnehav.

Senaste PM:et avslöjade även att 70st representanter till en av Sveriges största kommuner kommer att inleda samtal med Medicpen vilket visar på att även Sverige börjar vakna när det gäller effektivisering och uppgradering av sjukvårdssystemet och det finns mycket ekonomiska resurser att spara genom att byta ut dospåsarna mot en betydligt effektivare metod som även ger säkrare och mer anpassningsbara medicineringsmöjligheter med betydligt bättre återkoppling till vårdgivaren.

https://www.aktietorget.se/bolag/oeversikt/?id=109&InstrumentID=SE0001860511

Hoppas alla haft en trevlig påsk och så får jag önska er god investeringslycka tills vi hörs igen!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?