Post entry

Investera i megatrend

IoT (Internet of Things) är en av det stora tillväxttrenderna kommande år och allt fler investerare och bolag söker sig till området. Men vilket bolag skall man välja som privat investerare?

Allt mer prognoser tyder på mycket stark tillväxt inom IoT dom kommande åren. Forbes sammanställde 2016-11-07 prognoser inom IoT:

"Bain predicts that by 2020 annual revenues could exceed $470B for the IoT vendors selling the hardware, software and comprehensive solutions.

McKinsey estimates the total IoT market size in 2015 was up to $900M, growing to $3.7B in 2020 attaining a 32.6% CAGR.

General Electric predicts investment in the Industrial Internet of Things (IIoT) is expected to top $60 trillion during the next 15 years.

IHS forecasts that the IoT market will grow from an installed base of 15.4 billion devices in 2015 to 30.7 billion devices in 2020 and 75.4 billion in 2025"

http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2016/11/27/roundup-of-internet-of-things-forecasts-and-market-estimates-2016/#4f811d0b4ba5

Även Ericsson har kommit ut med rapport på "10 hot consumer trends 2017" där IoT omnämns som en av de stora trenderna. Även denna artikel är mycket läsvärd för er som letar tillväxtsigment.

https://www.ericsson.com/networked-society/consumerlab/consumer-insights/reports/10-hot-consumer-trends-2017#trends2017realitytime

Jag har läst flera artiklar om bolag som jobbar med produkter inom IoT vilket lockar allt fler investerare, ex Raybased, C Security mfl. Min uppfattning är dock att många investerare gör ett tankefel när dom investerar i dessa bolag med hänsyn till bolagens IoT-verksamhet. Skall man få en så stor del av IoT-kakan som möjligt skall man inte investera i bolag med slutprodukter inom IoT utan bolag som förser IoT-orienterade bolag med hård- och mjukvara. Det är där den riktigt tillväxten kommer finnas. För att tydliggöra så skall man ex inte investera i bilartillverkare om man tror att säkerhetsbälten kommer bli en megatrend, istället skall man investera i tillverkaren av bilbältena.

Utifrån ovan har jag letat efter en kärnleverentör till IoT och har funnit vad som verkar vara ett svenskt guldkorn. Allgon är en svensk bolagsgrupp som utvecklar och levererar trådlösa kommunikationslösningar för den globala marknaden. Drivkraften för Allgons verksamhet är den snabba utvecklingen inom trådlös kommunikation där allt mer data skickas trådlöst mellan människor och maskiner. Bolaget strävar efter att bli en världsledande företagsgrupp inom trådlösa produkter och system med sin högkvalitativa teknik. Genom att samla specialistkompetens som utvecklar, tillverkar och säljer trådlösa produkter och system i en gemensam företagsgrupp, så skapas en modern, högteknologisk plattform som gör det möjligt för bolag att digitalisera och effektivisera företag och produkter. Då Allgon har en uttalad strategi att växa organiskt och genom förvärv i denna heta marknad finns goda chanser till attraktiv avkastning de kommaden åren enligt min mening. VD skriver i Q2 rapporten att "Allgon kommer att utökas med fler bolag som är nischade och verksamma inom trådlösa produkter och system. Den gemensamma nämnaren skall vara att alla bolag verkar inom trådlösa produkter och system inriktade mot industrisegmentet där digitaliseringen ständigt pågår".

Bolagsgruppen består idag av 3 bolag:

Wireless System Integration – bolaget har en gedigen kunskap och lång erfarenhet av att erbjuda kunderna ett helhetsansvar fram till färdig produkt inom IoT, Virtual Reality och avancerade radiolösningar. Under 2015 omsatte bolaget 32 MSEK med ett rörelseresultat på 2,4 MSEK och 2016 beräknas omsättningen uppgå till cirka 45 MSEK med ett rörelseresultat på 4,5 MSEK. Hur stark bli tillväxten 2017? Man kan bara gissa men jag tror att vi minst ser samma procentuellt höga tillväxt. Besök gärna deras hemsida och läs mer. http://wsisweden.com/

Smarteq - affärsidén är att sälja och utveckla antennsystem. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive, M2M och Consumer, segment som alla växer tillfredställande. Bland annat har man nyligen tecknat avtal med en elmätarleverentör som bara i Norge vunnit mer än 50% av de 2,9 miljoner elmätare som skall installeras tills 2019.

Åkerströms - ett internationellt företag grundat 1918 som utvecklar, producerar, marknadsför och servar robusta produkter för radiostyrning. Åkerströms har mer än 50 års erfarenhet inom utveckling av högkvalitativa produkter för radiostyrning av industriella och mobila applikationer. Företaget expanderar internationellt med produkter som kännetecknas av hög kvalitet.

Om vi tittar på senaste rapporterade kvartal ökade omsättningen för Allgongruppen med 22% till 37,5 MSEK, detta trots att storaffären med Volvo avslutades 2015. Omsättningsökningen är god men den riktiga tillväxten bör ta fart under 2017 när IoT-trenden får rejält fäste och det förändringsarbete som genomförts i bolaget avseende leverantörsbas och produktion fått genomslag i lönsamheten, det senare enligt VD.

Vill man haka på en megatrend och investera i en snabbt växande marknad tror jag Allgon kan vara ett vasst alternativ. Bolaget siktar på att vända till vinst 2017 och jag tror vi kan se flera år med stark tillväxt för bolaget vilket bör återspeglas i stabil kurstillväxt . Redeye lämnade 2016-12-06 en uppdaterad prognos för Allgon, från dagskurs vid analysen visar bearscenariot på en kursuppgång på -7%, basscenariot på en kursuppsida om +82%, och bullscenariot på en kursuppsida om +139%. Analysen visar på liten nedsida (liten risk) men stor uppsida på över 80% redan i basscenariot. Observera då att Redeye anger att "Vi har i vår värdering inte räknat med effekten av framtida förvärv. Skulle Allgon lyckas genomföra flera lyckade förvärv i linje med VDs målsättning om att bygga en bolagsgrupp med ett femtontal bolag med en gemensam omsättning överstigande en miljard kronorså skulle uppsidan från de nivåer aktien för närvarande handlas till vara betydande."

Jag tycker likt Redeye att bolaget ser undervärderat ut.

Jag äger själv aktier i Allgon och denna text ska inte ses som råd eller som en analys.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?