Post entry

Easyfill (Are Building An Empire ”The Sky Is The Limit”)

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Grunden till en lönsam butik har alltid varit (First In - First Out) minimera svinn maximera försäljning. För att lyckas med detta är frontade försäljningshyllor viktigt då man genom tester sett att det ökar försäljningen med 15-20%. Dock är detta tidskrävande och tid är pengar i alla branscher, personal kostar trots allt pengar. Nu finns det dock en lösning på problemet och den är patenterad vilket ger ensamrätt. Lösningen kommer från Easyfill. Genom ett patenterat hyllsystem som är själv frontande. Systemet ser dessutom till att (First In - First Out) alltid gäller vilket minskar även svinn av utgångna produkter med upp till 40% i butiker där det installerats. Det förenklar och förkortar tid för påfyllnad med enorma besparingar till följd för butiken som därmed kan lägga sin tid på annat än att fronta hyllor och kolla datumstämplar på sina produkter (Tid är pengar). Systemen utvecklades till en början för dryckeskylarna men sortimentet har utökats och finns nu även för mejeriprodukter och vanliga torrvaror. Med andra ord finns det en lösning för varje del av butiken och hyllan blir alltid automatiskt frontad. Men det slutar inte där samtliga system bygger på en konstruktion som möjliggör en snabb och enkel påfyllnad från hyllans baksida. Vilket är en del av den oslagbara affärsidén, Oavsett vilken av produktserierna du väljer. Som den ultimata pricken över i skyddas allt av patent vilket gör Easyfill till The One And Only!

Företaget
Styrs av en mycket kompetent man Håkan Sjölander som är företagets VD. 65 år gammal Kommer från Bräcke i jämtland och har drivigt olika företag i 40 år. Mycket erfarenhet på rätt plats i rätt bransch då han tidigare varit VD för Norcool 1991-2002. En av de största kyl -tillverkarna genom tiderna. Så han kan branschen väl samt har mycket kontakter.

Där av var det naturligt att dryckeskylar blev den första produkten som Easyfill riktade in sig på när Sjölander registrerade Easyfill 2003 verksamheten startade dock på allvar 2005. och listades på aktietorget 2007.

Till sin hjälp att lyckas har han ett team av kompetenta människor.

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Richard Bagge (Investor)

Hans Bergh (Permobil AB)

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Tobias Sjölander (CEO, Loxysoft AB)

Urban Sjöberg (MD, Enjoy Sales AB)

Styrelsesuppleant

Marknads Direktör

Andrej Kledzik (Investment manager)

Jens Nisu

Finans Direktör

Revisor

James Gray

Jens Edlund (Owner, Edlunds& Partners)

Målet har varit redan sedan start att växa med så få emissioner som möjligt detta gör man delvis genom att Sjölander med familj själva investerat 35 miljoner av de 70 miljoner som företaget idag tagit in från dagens aktieägare för att bygga och utveckla företaget. Skulderna är idag få på sånär några blygsamma lån. Att jag ser dem som blygsamma är att verktygsinventariernas värde överstiger dagens lån med hela 5 miljoner kr.

Man håller ner kostnaderna så mycket det går och som Sjölander själv säger ”vi lever snålt och gör inte av med pengar i onödan”

Företaget styrelse har även gjort kalkyler på framtida vinster och frågan ställdes på ProHearing den 20160316 Om vad företaget såg för framtida lönsamhet. Svaret från Sjölander är glädjande**. ”det blir så sjuka tal så man törs inte säga dem, de här må vi ta ner med 90%, för det blir så knäppt, det blir så knäppt.”** Detta går bara tolka som att företaget har en mycket ljus framtid. De senaste kvartalen har företaget börjat visa sina första plussiffror och som Sjölander sa i sin presentation när det börjar gå plus blir det snabbt plus.

Idag värderas företaget till ca 1,1 miljarder SEK vilket är rätt lågt med tanke på vart företaget är på väg. Easyfill sitter på patent som gör hela världen till deras spelplan med en produkt som alla butiker runt om i världen kommer att vilja ha.

Utöver detta har företaget idag redan börjat etablera sig i hela världen och easyfill äger idag bland annat till 100% Enjoysales AB, Enjoysales A/S (NORGE) och Easyfill GMBH (Tyskland) Samt nu senast i maj startade man två helt nya bolag i USA som man äger till 100% EasyFill Holding i delstaten Delaware och EasyFill America i fortWorth Texas. Därefter kommer Easyfill Holding och Marco Company, fort worthTexas att äga 50% vardera av Easyfill America. Men fördelaktigt nog är det, det amerikanska bolaget som sattsar pengarna och Easyfill står för patent och kunskap. Easywin!

Utöver detta finns det en rad samarbetsavtal och licensavtal för försäljning och tillverkning av Easyfill produkter. Både i USA, Sydamerika och Nya Zeeland ryssland för att bara nämna några av dem. Företaget växer lavinartat.

För mig blir det inte alls främmande att förstå varför Sjölander pratar om sjuka siffror som blir overkliga det räcker för mig att läsa en del av de PM som kommit från företaget och slå ihop den infon med års och Koncernredovisningen från 2015 som vi kunde ta del av nu den 19 maj 2016.

Om vi börjar med årsredovisningen så förstår ni lättare min nästa slutsatts.

Företaget har gjort allt rätt, man har börjat smått och byggt upp organisationen under en tid. Visserligen inte alltid nått tidigare utsatta mål men det är inte ovanligt för ett företag under uppbyggnad.

Den biten är nu passerad i mina ögon. Speciellt när jag läser texten på sidan två i årsredovisningen där Sjölander säger ”När jag nu sitter och skriver VD-orden i bokslutskommunikén kan jag konstatera att bolaget redan nu har ordrar inne på leveranser i flera länder runt om i världen, ordrar som är långt större än vi någonsin haft.” Sjölander fortsätter på följande sida ”Jag skrev 2015 att genombrottet skulle komma men det tog till 2016, vi aktieägare i Easyfill har många trevliga årsbokslut framåt att se fram emot”

För mig råder det ingen tvekan om att vi inom kort kommer få se en rad av PM på bekräftade ordrar, avtal och installationer av Easyfills produkter i fler och större butikskedjor,

Snabbt genomdrag av vad som hänt under 2015 tills nu.

Tillverkare Europa
Bolaget samarbetar med flertalet kylskåps – och kyltillverkare i Europa. Easyfill har under 2015 anpassat sin produkt Rotoshelf till två kylskåp i en helt ny serie till en av världens största tillverkare av kommersiella kylskåp. En av dessa visades upp i november på mässan i Brau Beviale i Nürnberg och fick ett mycket varmt mottagande och EasyFill har därefter fått initiala order på Rotoshelf från tillverkaren.

Det har även skett leveranser till den mångåriga samarbetspartnern i Turkiet av plasthyllor samt har man emottagit kommission för den äldre rotoshelf varianten som den tillverkaren producerar i egen regi.

Sverige
Till den svenska marknaden levereras kontinuerligt Rotoshelf för kyldiskar genom den största aktören på marknaden. Ordergången har ökat mot slutet av 2015 och trenden fortsätter. Då de flesta butiker väljer Rotoshelf som standard vid nyinstallation eller byte av befintlig kyl.

USA
Flertalet tester har under 2015 genomförts med ett antal Rotoshelf enheter med en större tillverkare. Testerna kom igång under hösten och diskussioner och utformning av avtal påbörjades ganska omedelbart.

Australien/Nya Zeeland
Liknande scenario både i Australien och Nya Zeeland där den större tillverkaren gjort sina tester direkt hos en större kund. Första feedback indikerar nöjd kund och förhandlingar om order kommer att påbörjas så småningom.

Sydafrika
Sydafrika blev succé och testerna där ledde till så pass bra resultat att det resulterade i en order på 250 miljoner kronor. Och som det ser ut är det bara början då denna order avsåg endast mejeriprodukterna. Butikskedjan har påtalat intresse för att använda easyfill till alla tillämpningsbara produkter i butiken Vilket i uppskattningsvis skulle leda till ytterligare en nolla på ordern som i dagsläget är uppdelat på 50 miljoner i fem år.

En nolla till skulle i så fall innebära orders på produkter motsvarande 500 miljoner per år de kommande femåren. Vilket i sin tur skulle skjuta aktiekursen i taket.

Norge
Även i Norge pågår det förhandlingar efter succétester och Samarbetspartnern M&F –systemer genomför nu centrala förhandlingar med i stort sett alla stora livsmedelkedjorna.

Nya återförsäljare har därför inte sökts i Norge för att man skall kunna hålla en god servicegrad till M&F-Systemer som visat sig vara riktigt framgångsrika.

Strategiskt korrekt
Många av dessa framsteg vittnar tydligt om att det är kompetenta människor i styrelsen. De har strategiskt valt att rikta in sig på butikskedjor istället för att rikta in sig på enskilda butiker.

På så sätt har man nått snabb framgång och gjort flera stora genombrott som kommer trygga företagets ekonomi för många år framåt. De enstaka butikerna kommer komma av sig själva för att kunna vinna samma ekonomiska möjligheter till besparingar som de större kedjorna. Vilket man med de övriga kommande försäljningsvolymerna får se som mer försäljning.

Vilket även Sjölander bekräftar när han skriver ”Den grund som lagts under 2015 i form av utvecklingsarbete, Marknads och kundbearbetning har inneburit att bolaget har en mycket stark framtidstro”

När man tar allt ovan i beaktande så blir det självklart att man lyfter lite på ögonbrynen När man sedan läser följande text. ”Inkomna ordrar på flertalet av bolagets produkter via EasyFill GmbH, där kunderna är några av de största tyska livsmedelsbutikskedjorna ger framåtanda och momentum att satsa hårdare.

Detta i samband med ett antal bekräftade ordrar på Rotoshelf för läskdrycksskåp med leverans under 2016 och indikationer på att det bara är toppen på ett isberg samt att återförsäljarnätverk som gjort kraftiga marknadsbearbetningar som nu börjar bära frukt, gör att bolaget aldrig tidigare haft en så välfylld orderbok som nu.

För att inget missförstånd skall uppstå skall det dock påpekas att de ordrar bolaget erhålligt ännu är relativt små och på intet sätt i närheten av de mål bolaget har.

Bolaget har för avsikt att öka försäljningen betydligt under kommande år och detta ska genomföras via nya och befintliga Samarbeten med OEM tillverkare, återförsäljare och butikskedjor och på, i princip, samtliga kontinenter.”

Det är inga små planer som målas upp när de säger att vi bara ser toppen på ett isberg, resan har bara börjat. Om företaget anser att order på 5 gånger 50 miljoner är en liten order så ger det dock än större fingervisning om vad bolagets kommande planer är.

Självklart gör dessa uttalanden från företaget att man får en fingerprintkänsla för Easyfill.

Det är ett bolag som haft många år med motgångar och tills i år alltid visat minus.

Men som Sjölander sa de senaste kvartalen har visat plus och när det börjar gå plus går det fort plus. Där av är det mycket troligt att vi kommer se samma utveckling då det praktiskt taget börjat regna in order och då man inte har egen tillverkning utan avtal med stora tillverkare som tillverkar på licens lär man hela tiden kunna tillgodose sina kunder då man får svårare att få växtverk.

Blir efterfrågan för stor gör man bara avtal med ytterligare tillverkare för att kunna leverera i tid. Enligt företaget för man ordersamtal med Walmart i USA som har 11000 butiker och Troligtvis kommer man prata även med Sears. För att bara nämna lite av vad som är på G under sensommaren i år.

Därav får man svårt att blunda för att kursen kan dubblas ännu än gång bara under 2016. För att under kommande år fortsätta som en raket i takt med kommande avtal. Detta till följd av att produkterna är så unika skyddas av patent, konkurrensen är där med obefintlig.

Samtliga butiker kommer att investera i dessa hyllor och kylar då det för dem i förlängningen Bara handlar om enkel matematik om vägen till stora besparingar och vinstökningar i och med att man byter ut de gamla systemen. Som inte har samma fördelar med tidsvinst och svinn reducering.

Produkterna
Företagets patenterade produkter löser som sagt många problem för butikerna samtidigt som de sparar tid och minskar svinn. Det finns från företagets sida en framtagen tabell som visar besparningen i ett försök som bedrevs i en butikskedja och resultatet talar för sig självt. Jag har för enkelheten gjort en översättning till svenska av denna tabell. Originalet hittar du i företagets presentationsfilm.
Källa:
https://www.easyfill.se/company/about-us/

Siffrorna talar sitt eget tydliga språk och få butiker eller butikskedjor kommer kunna finna skäl till att inte byta ut sina gamla hyllsystem. Till Easyfills produkter och därigenom minska svinnet och öka vinsten.

Länkar till produktsidorna.

För att förtydliga lite utöver tidsbesparingen i tabellen ovan så minimeras även svinet och därigenom maximeras även vinsten för Easyfills kunder.

Det är ingen nyhet att en frontad försäljningshylla säljer med CA 15-20% BÄTTRE än en hylla som inte är det. Dessutom minskar det svinnet med upp till hela 40% då alltid först in går först ut. Detta genom att hyllan alltid fylls på bakifrån och kund tvingas där med att ta äldsta varan först.

För att realisera detta kan man beakta att bara i Sverige slänger vi 110 000 ton mat per år.

Jämför vi då med USA som slänger 2,7 miljoner ton så börjar vi inse vilket slöseri det är. Samt vilka besparingar en produkt skulle kunna åstadkomma om man kan minska detta med 40%.

Svinn pga. utgångna datum är Waste of money.

Detta kan man även ta i förhållande till att idag lider ca 1 miljard människor av svält.

Ska vi gå djupare så börjar länder nu införa förbud mot att kasta mat. Man gör det helt enkelt olagligt att slänga maten som går ut. Frankrike är först ut med detta men diskussionerna har redan börjat i fler länder. Böter och t.o.m. fängelse finns i straffskalan.

Först tvingas butiken sänka priset, sedan ge bort det till hjälporganisationerna, gör man inte det får man betala 75 000 euro i böter. Gör man inte det och butiken är över 400m2 så är det 2år 7månader i fängelse för ansvarig. Enkelt sätt att minska risken för detta är ett system som automatiskt styr över först in först ut, Svaret är än en gång enkelt Easyfill!

Marknadsstudier
Easyfill har gjort flera marknadsstudier i samarbete med bland annat Woolworths under 14 veckors tid den senaste var på mejeriprodukter.

Påfyllningstiden minskade med 50%

Försäljningen ökade med 18%

Svinnet minskade med 49%

Om denna kedja skulle överföra detta i teorin till samtliga sina 720 butiker skulle de spara bara på mejeriprodukter 120 miljoner.

Studien föll så pass väl ut att sydafrikanska Woolworth investerade 250 miljoner kronor utan att överväga saken. Fördelat på 50 miljoner året under fem år.

Return of investment mindre än 20 veckor. För Woolworth är det rekord. Aldrig tidigare har kedjan gjort en investering med så kort återbetalningstid.

Man utlovade även att om resultatet höll sig liknande till andra produkter skulle man lägga till en nolla till på kommande orders. För att införa systemet till butikens samtliga produkter i framtiden.

Med tanke på att studien överträffat ett vanligt realistiskt mål med Return of investment som normalt ligger på ca1 år. Med studien som backar upp ROI på inget mindre än 20 veckor, det är hela 32 veckor mindre än vad man först trodde var möjligt.

Borde det bli en mycket enkel sak att få övriga världen att haka på the Easy Way To FillThe Shelf’s. Man kan ju inte lova att alla butiker kommer nå samma resultat lika fort men målet är solklart att ROI skall ligga på under ett år oavsett land eller kedja eller butik. Det har i alla fall Easyfill satt som mål.

Fler liknande studier går att hitta om man besöker www.easyfill.se

Kunder/avtal/historik/nyheter
Antalet kunder och avtal ökar stadigt i Easyfill mycket beror på de omfattande patenten som Gäller i hela Europa. USA, Ryssland mm. Man har därmed hela världen som skyddad marknad med ensamrätt på sina lösningar. Kort vill man ha lösningen måste man vända sig till Easyfill.

Företaget finns nu representerat i Norden, USA, Tyskland, frankrike & Sydafrika, Men huvudkontoret finns ännu kvar i Bräcke mellan sundsvall och östersund.

Att räkna upp samtliga avtal och kunder som Easyfill fått order ifrån skulle ta evigheter och du skulle troligtvis inte orka läsa hela listan. Dock ger det en tydlig bild av hur stort detta håller på att bli. Så jag radar upp en del av dem Denna del kan du bara grunda igenom om du inte vill tröttna då mycket kan ses som historik.

2007-06-01 Order från Carlsberg Sverige på 200st Enjoy 300 för den svenska marknaden Ordervärde ca 11,5 miljoner.

Källa:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup/4316/enjo%20b%2020070601%2011.pdf

2007-08-20

  • DistributorshipAgreement- Klimasan säljer Enjoys Produkter under eget varunamn exklusivt i Turkiet, Cypern (Turkiska delen), Ryssland, Kazakstan, Serbien, Vitryssland och Rumänien.

  • DistributorshipAgreement- Enjoy säljer Klimasans produkter under eget varumärke exklusivt i Norden och Baltikum.

  • I övriga länder i världen förutom USA säljer både Enjoy och Klimasan företagens hela productrange under de egna varumärkena.

    Product Development Agreement– avtalet som reglerar samarbetet inom produktutveckling och de ekonomiska betingelserna och samarbetsformerna regleras

Källa:https://press.aktietorget.se/enjoygroup/4575/za22yqymtu0rp23mujzcycj3wnf0ludsuoumblwqllqhb7hjbe2yku937rogo7op.pdf

2008-02-04
EnjoySales A/S erhåller order från Ringnes Norge (Carlsberg*) För mer info läs pressmeddelandet.

Källa:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup/5379/enjo%20b%2020080204%204.pdf

2008-02-13
Spendrups Bryggerier AB Tecknar ett två års avtal om 15 miljoner kronor som kan utökas till tre år.

Källa:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup/5416/enjo%20b%2020080213%201.pdf

2008-04-18
En första testorder från Coca-Cola på värde av 1 miljon Sek.

Källa:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup/5791/enjo%20b%2020080418%2010.pdf2009-06-01

Försäljningen i EnjoyGroup AB fortsätter att öka och var per den sista maj ca 34 miljoner inklusive kommissions försäljning som faktureras direkt till slutkund från Klimasan.

Källa:https://press.aktietorget.se/enjoygroup/51777/enjo%20b%2020090601%2012.pdf

2010-04-12
Enjoy Group: Vitamin Welltecknar order på kylskåp med Enjoy Group AB (publ) avseende 2010, leveranser kommer att ske fortlöpande under året i Norden.

Källa:https://press.aktietorget.se/enjoygroup/54459/enjo%20b%2020100412%208.pdf

2010-12-21
Återtagen kund lägger order där ordervärdet är mellan 11-14 miljoner kronor.

Källa:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup/57041/enjo%20b%2020101221%205.pdf

2011-02-25
Spendrups bryggeri AB tecknar inköpsavtal med Enjoy Group AB. Ordervärdet motsvarar 15-20 miljoner för 2011 olika mycket för 2012 med ett optionsår gällande 2013.

Källa:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup/57639/enjo%20b%2020110225%2014.pdf

2011-12-09
Easyfill levererar system till Ica To Go:s tredje butik i Stockholm och har stora förhoppningar att få finnas med i den planerade utbyggnaden om 100 nya ICA to go butiker.

Källa:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup/60576/enjoy_group_enjo_b_20111209_8.pdf

2012-02-09
Impulsköporder på 2,5 miljoner sek från en av världens största tillverkare av öppna kylskåp. Skåpen är avsedda att placeras i Sverige i reitan service handelskiosker/butiker (Seven eleven och pressbyrån)

Källa:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup/60986/enjoy_group_enjo_b_20120209_9.pdf

2012-06-29
Testorder från nytt kundsegment

Erhöll bolaget en testorder på RotoShelf till ett ordervärde på strax under 200 000 sek till en av världens största tillverkare av snus.

Källa:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup/62649/enjoy_group_enjo_b_20120702_15.pdf

2013-08-27
Spendrups tecknar nytt treårsavtal för 2014-2016 ordervärdet kommer ligga på 50-60 miljoner kronor.

Källa:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup/66517/easyfill__easy_b_20130827_20.pdf

2013-09-24
Easyfill offentliggör att mässan veckan innan varit så framgångsrik att man nu fått in massor av konkreta förfrågningar samt ett antal testorder till kunder runt om i Europa men även till flera andra länder i världen. Man har nu påbörjat det stora arbetet med alla förhandlingar.

Källa:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup/66864/easyfill__easy_b_20130924_3.pdf

2014-02-17
Prestigeorder på Rotoshelf Multi värde 2 miljoner kronor det första i sitt slag för 60 cm hyllorna. Än en gång är det Spendrups som ligger bakom beställningen en frekvent återkommande kund.

Källa:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup/68343/easyfill__easy_b_20140217_3.pdf

2014-02-18
Easyfill har mottagit order från Sveriges största leverantör av tobaksprodukter Odervärdet är förhållande vis lågt men Positivt i den bemärkelsen att det är återkommande order från denna kund.

Källa:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup/68375/easyfill__easy_b_20140218_18.pdf

2014-02-25
Milstolpen uppnådd försäljningen av rotoshelf, redan under våren har rotoshelf nått ordervärde på 10 miljoner kronor

Källa:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup/68489/easyfill__easy_b_20140225_13.pdf

2015-02-02
Första installationen av rotoshelf Multi i Sydafrika genomförd.
Provinstallationer för att övertyga kunder som primärt diskuteras är Woolworth och SPAR.

Källa:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup/72355/easyfill__easy_b_20150202_13.pdf

2015-09-14
Första testordern för EasyFill GmbH Tyskland Ordern är liten men det handlar om en kund som äger franchise-butiker i en av tysklands större butikkedjor vilket ökar chansen till stora leveranser vid bra respons.

Källa:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup/75056/419166.pdf

2016-02-17
Stororder till ett värde på 300000 Euro gällande rotoshelf för läskdryckesskåp.

Monteringen kommer ske i tillverkarens fabriker i Europa och kommer sedan placeras ut hos slutkund i England som har omkring 40000 butiker runt om i Världen. (Världens största snabbmatkedja i varje butik finns minst ett kylskåp för läsk. (Subway genom Pepsico i UK)

Källa:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup/76883/478364.pdf

2016-02-25
En tysk butik i Hamburg som ingår i butikskedjan EDEKA som har ca 700 butiker kring Hamburg och totalt 5000 butiker i tyskland. Ägaren till butiken som installerade Rotoshelf för kyldiskar äger ytterligare tolv butiker i kedjan och har stort inflytande.

Efter den första installationen blev han så nöjd att han genast la order på installation i ytterligare fem av sina butiker. Detta ser man som en strategisk viktig kund då det öppnat dörrar för att möjliggöra försäljning till hela kedjan.
Källa:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup/77062/481844.pdf

2016-04-28
Lyckat marknadsföringstest i två butiker avtalet binder dock easyfill till att ej avslöja land eller butikskedja. Men siffrorna talar för sig själva. Påfyllnadstiden i kylarna minskade med 50%, Svinn pga. utgångna varor minskade med 40% I regionen i övrigt ökade svinnet pga. utgångna varor med 18% under samma period. Försäljningen ökade med 7 procent.
Även denna butikkedja meddelar nu att återbetalningstiden ROI är kortare än ett år.

Det framgångsrika testet resulterade i att butikskedjan nu har beslutat genomföra en bred utrullning av RotoShelf till sina omkring 400 butiker. Installationer ska initialt ske i intervaller om fyra butiker, dvs. när de första fyra är klara så kommer fyra till osv.

Uppskattat värde på Affären med rotoshelf för mejeriprodukter(Swingout Ambient exkluderat är ca 50 MSEK årligen under 5 år)

Källa:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup/78137/508167.pdf
Källa marknadstestet:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup/78137/bd23cf30555287d9.pdf

Kommande
Kund som just nu utreder Easyfills produkter är bland annat Walmart i USA. Som meddelade Easyfill att man efter FMI Show i Chicago ville ha samtliga produkter skickade till huvudkontoret i Bentonville för utvärdering och anpassning till deras butikstandard.

Detta måste ses som en stark köpsignal och det avtal som både företag och aktieägare nu går och hoppas på.

Kort om walmart Stores De är världens största i sin bransch och omsätter ca 485 miljarder fördelat på 11 000 butiker i 27 länder i världen. En gigantisk möjlighet för framtiden.

Källa:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup/78978/526224.pdf

Men EasyFills Mål är större än Walmart. Målet är att produkten från EasyFill ska bli standard i alla butiker runt om i världen. Att räkna ut ett korrekt BV på detta blir en omöjlighet.

Jag hoppas på att få ta del av de kalkyler som Sjölander pratade om i företagspresentationen den 3 juni 2016. Där han sa att ”det blir så sjuka tal så man törs inte säga dem, de här må vi ta ner med 90%, för det blir så knäppt, det blir så knäppt

Man kan börja förstå värdet av att samtliga produkter skyddas av patent.

Aktien
Det planerade listbytet till Nasdaq First North har man tillfälligt fått skjuta på till efter semestrarna. Vilket är förståligt med tanke på hur tidskrävande det arbetet är.

Speciellt för ett företag som nu befinner sig i en kraftig fas av tillväxt där det krävs personligt engagemang i flertalet världsdelar samtidigt, vilket medfört omfattande resande för nyckelpersonerna i styrelsen.

Där av ”tvingas” ledningen nedprioritera det formella arbetet som krävs i samband med ett listbyte till efter sommaren.

Easyfill kommer meddela datum för listbytet efter semestrarna. Som troligtvis blir av någon gång augusti/sep.

Jag ser detta som mycket positiva nyheter då det vittnar om att det är flera avtal som håller på att knytas runt hörnet. Tidsmässigt skulle det kunna vara Walmart som är klart att skriva med, men det är så länge bara min teori.

Stämmer detta borde det ge minst en relativt liknande ökning på aktie kursen som avtalet med Woolworths avtal på 250 miljoner fördelat på 5 år gav. Speciellt då detta avtal lär var minst trefaldigt så stort med tanke på antal butiker och storlek på butiker.

Jag kan bara hänvisa till det uttalandet som VD Håkan Sjölander gav till DI.se efter det avtalet med woolworth fått aktien att rusa 400% "Jag tycker aktien är värd mycket mer" och påpekade att detta bara är början Easyfill ska bli ett världsföretag.

Källa:
[https://press.aktietorget.se/enjoygroup/79382/537940.pdf

http://www.di.se/artiklar/2016/6/14/kursraketens-vd-det-har-ska-bli-ett-varldsforetag/](http://www.di.se/artiklar/2016/6/14/kursraketens-vd-det-har-ska-bli-ett-varldsforetag/)

Idag finns det i skrivandets stund 53 374 030 aktier i bolaget till en kurs på 21,50 vilket ger ett BV på 1.147.541.645 SEK En aningen högt säger en del men jag håller inte med. Likt som Vd:n har jag uppfattningen om att detta värde kommer stiga markant det närmsta året framför allt då allt fler och större butikskedjor väljer att byta ut befintliga hyllor mot EasyFills system.

I Svenska matbutiker accepteras inte längre leveranser av kylskåp utan rotoshelf, Detsamma har börjat ske i resten av norden och Europa och sprider sig vidare ut i världen. EasyFills Rotoshelf går en fin framtid till mötes.

Källa:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup/69821/easyfill__easy_b_20140523_13.pdf

Aktien/Värdering
Ska man dock försöka sig på en seriös uppskattning av riktkurs eller dylikt för slutet av 2016 behöves mera ekonomiskt underlag. Men vi kan komma nära med det vi redan har att tillgå.

Dock ser vi att Q1 2016 visar på att företaget vänt de röda siffrorna och under presentationen på prohearing 3 juni i år avslöjade Sjölander att man de senaste kvartalen gått plus så där med kommer Q2 visa blåa siffror.

Vilket är mycket positiva nyheter. Framförallt som det finns avtal som fortfarande löper på samt att det är ytterligare avtal på väg in. Så måste man ändå räkna med att vi kommer se mångmiljonvinster i Easyfill efter Q4. Dels då order från Woolworths ger en omsättning på minimum 50 miljoner årligen de närmsta fem åren med start 2016 och detta avtal har redan lovats att kunna tiodubblas om resultatet faller ut väl.

Då flera av företagets studier visar liknande siffror så borde man kunna räkna med att detta löfte infrias och redan här kommer företaget omsätta en halv miljard kronor på endast en av sina kunder varje år under 5 år vilket börjar ge en bra fingervisning om vad BV borde vara. Men då all fakta inte ligger på bordet gör vi en försiktig uppskattning.

Källa:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup78780/521524.pdf

https://press.aktietorget.se/enjoygroup/78137/508167.pdf

Med detta i åtanke kan man konstatera att en 100% ökning av kursen kan ses som låg men det är i alla fall Mer än troligt att så blir fallet.

EasyFill är i alla fall På mycket god väg att bli det världsföretag som Sjölander med styrelse tagit sikte på. Än så länge finns det inget som stoppar dem då de är ensamma och unika gällande sin produkt.

Skulle löftet från Woolworths nu infrias och man bara på en kund lyckas omsätta en halv miljard per år kan man grovt räkna med att Bv bör baseras på vad ett företag omsätter på 10 år vilket gör att vi får dubbla uppgiften då vi bara känner till de fem möjligt kommande åren.

500 miljoner gånger 10 år är lika med 5 miljarder. Fördelat på 53374030 aktier ger det en kurs på 93,67 vilket inte alls blir en omöjlighet innan årets slut och faller walmart även på plats kan vi troligtvis se en dubbling även på denna kurs.

Man skall betänka att företaget gått ut med att man gör en brutto vinst på ca 60%

Och att man har en kostnad på en tillverkad hylla i plast på 50:- och säljer den för 150:- Företaget har goda marginaler på de flesta av sina produkter.

Jag avslutar med ett Sjölanders citat och mitt personliga mantra ”The Sky Is The Limit”

Mina analyser bygger på 90% fakta och 10% min personliga uppfattning och tro. Fakta redovisas alltid med källhänvisningar. Egna Tankar/kalkylerade teorier noteras alltid att de är min egna uppfattning. Tanken är att du som läser en av mina analyser skall få en så bra bild som möjligt för dina beslut. Dock friskriver jag mig alltid till 100% från ansvaret för hur du använder min information för din investering. Du är själv alltid skyldig att kontrollera källorna till informationen som ligger till grund för analysen och dess uträkningar. Betänk alltid Var människa äger alltid själv sin investering och fattar sina egna beslut.

Källor:
[https://www.youtube.com/watch?v=EUbVlhrO52w

http://www.allabolag.se/5566532924/EasyFill_AB

http://www.redeye.se/aktiebloggen/easyfill/easyfill-pa-hyllan-igen

http://www.di.se/artiklar/2016/6/14/kursraketens-vd-det-har-ska-bli-ett-varldsforetag/

http://aktietorget.se/finwire/NewsItem.aspx?guid=FWS000C613

http://aktietorget.se/InstrumentNews.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0002039222](http://aktietorget.se/InstrumentNews.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0002039222)

Källor Marknadsstudier:
https://press.aktietorget.se/enjoygroup/78137/bd23cf30555287d9.pdf (rotoshelf)

https://www.youtube.com/watch?v=EUbVlhrO52w

Källor patent:
http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=67732[https://press.aktietorget.se/enjoygroup/72282/easyfill__easy_b_20150126_18.pdf

http://was.prv.se/spd/patent?p1=yc3Gc_GFoxFx4AYPWbIIRw&p2=0vN8_B5yG_c&hits=true&tab=1&content=easyfill&lang=sv&hitsstart=0&start=0

http://was.prv.se/spd/pdf/fg3pH4V_HVlVBhD9joGRAg/SE2077739.T3.pdf

http://was.prv.se/spd/pdf/DRdWod_CZqa7xyo1rswtBg/EP2077739.B1.pdf](http://was.prv.se/spd/pdf/DRdWod_CZqa7xyo1rswtBg/EP2077739.B1.pdf)http://www.redeye.se/aktiebloggen/easyfill/easyfill-pa-vag-att-erovra-varlden

Frågor går även bra att Maila till redeye@patronum.se

Tillägg gjorda efter 20160718

Rekomendation ändrad till köp efter det att kursen omotiverat sjunkit 11% den senaste veckan (2016-07-12 -- 2016-07-18) då det skett en större dumpning av aktier vilket har påverkat kursen ner till låga nivåer i förhållande till företagsvärde.

Beaktar man även närkommande positiva händelser som ligger i företagets framtid med bland annat listbyte och en stor chans till flera milstolpar i avtals/orderkön nu under augusti/september, kan bli senare men inte troligt.

så går det inte att utesluta att det är mycket troligt att kursen inte bara återhämtar sig nu under juli utan även att en kraftig kursökning borde vara att vänta Under augusti/september.

Tillägg gjorda efter 20160719
Dagens pm om insider försäljning förklarar mina kommentarer om dumpning av aktier.
"

Håkan Sjölander säljer EasyFill aktier i ägda bolag.

Under årens lopp har jag sagt att ”mina aktier är inte till salu” tvärtom har jag via de företag där jag är delägare investerat med mina mått mätt mycket pengar i EasyFill (ca 35 miljoner) mycket av de pengar som investerats har lånats, att jag lånat och investerat är för att min tro på EasyFill och våra produkter har varit och är stor. Trots det sliter amorteringar med lån och räntor på ekonomin, nu har EasyFills aktie stigit till ca 20 kronor och med de stora antal aktier som ägs i våra företag har vi beslutat sälja av en liten post vardera i Inesco Holding och Loxysoft Holding, det är ca 1% procent som säljs tillsammans så ägandet är i princip med lika som tidigare men det lyfter helt klart en börda från mina axlar när dessa lån betalas bort."
Källa:

https://press.aktietorget.se/enjoygroup/79449/47rnhxardc5h1jd.pdf

Totalt rör det sig om 570 tusen aktier och efter försäljningen äger håkan genom bolag fortfarande _15 861 846 aktier i easyfill vilket motsvarar _28,64% av företaget.__

När man läser pressmedelandet så förstår man att detta kommer ge Håkan ny energi och arbetsro så han kan lägga i ytterligare en växel framåt.

Självklart tar en aktiekurs alltid lite stryk av insider sälj men det ger bara ytterligare en chans för dig som insett bolagets värde att nu göra ett klipp.

Tillsammans med försäljningen av aktier och nyheten om försäljningen idag har aktien sedan den 12 juli nu sjunkit -13% något som mer än troligt kommer återhämta sig inom kort. Jag citerar mig själv

"Beaktar man även närkommande positiva händelser som ligger i företagets framtid med bland annat listbyte och en stor chans till flera milstolpar i avtals/orderkön nu under augusti/september, kan bli senare men inte troligt.

så går det inte att utesluta att det är mycket troligt att kursen inte bara återhämtar sig nu under juli utan även att en kraftig kursökning borde vara att vänta Under augusti/september."

Det är med dessa tankar som jag fortsatt rekommenderar köp i denna aktie.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?