Post entry

Easyfill årets aktie 2015/16?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Easyfill

Easyfill är ett bolag med bas i Bräcke som är specialiserat på design, utveckling och tillverkning av kylskåp med varumärkesdekor och specialbutiksinredning till restaurang och dagligvaruhandeln. Specialbutiksinredningen består av ett flertal patenterade lösningar för fyllning av kylskåp och butiksinredning, där de traditionella hyllorna i kylen och torrhyllorna för övrigt sortiment i butiken ersätts med roterande hyllsystem som bland annat minskar tid för inplockning av varor och förenklar rengöring. Sedan 2005 har Easyfill utvecklat och patenterat produkter som sedan licenseras ut, varpå ersättning sker per såld produkt. Bolaget noterades på Aktietorget 2007.

De mer tongivande personerna i Easyfill är CEO Håkan Sjölander och Jens Nisu som är marknadschef. Sjölander har varit verksam i branschen i flera decennium och grundade Easyfill 2003. Sjölander var tidigare CEO på Norcool som då var störst i Europa på kommersiella glasdörrskylskåp och hans familjeföretag är en av huvudägarna i Easyfill. Nisu har arbetat på Easyfill sedan 2011 och har tidigare varit verksam hos bland annat Asus och Pirelli.

Affärsidén – modellen

Easyfills huvudsakliga försäljning sker idag genom dotterbolaget Enjoy Sales som har mer än 20 års erfarenhet från branschen inom försäljning av kylskåp och frysar med varumärkesdekor.

Easyfills andra ben består av roterbara hyllor där försäljningen idag sker på världsmarknaden. All produktutveckling sker inhouse och skräddarsys efter kundens önskemål. Komponenterna tillverkas hos underleverantörer eller av kunden. Platshyllorna säljs till kunden och ramen kan tillverkas av kunden om den vill och då utgår royalty till Easyfill. Exempelvis kan en kyltillverkare beställa en cadritning för måtten på sin kyl och tillverka ramen själv eller så låter Easyfill en underleverantör göra jobbet. Easyfills ambition är att ta andelar på världsmarknaden vilket kan innebära mycket stora produktionsvolymer till så låga priser som möjligt.

Produktlinjerna för Rotoshelf består idag av:

Rotoshelf Mono, Rotoshelf Multi och Rotoshelf Swingout.

[video:https://www.youtube.com/watch?v=-lXzacH0_lA]

[video:https://www.youtube.com/watch?v=Pdv6StBewAo]

Några fördelarna med de olika produktlinjerna är:

 • Gravitationen gör att produkten frontas automatiskt då hyllorna är lutande.
 • Färre produkter får utgångna datum och måste kasseras då den äldsta produkten frontas automatisk vilket minskar svinnet.
 • Produkterna blir snyggt frontade vilket ökar försäljningen.
 • Elenergi sparas.
 • Det är mer ergonomisk för personen som fyller på.
 • Det går snabbare att fylla på.
 • Produkterna är enkla att rengöra.
 • Kan ge mera hyllyta om utrymmet bakom utnyttjas optimalt, ex kylrum.

Tester av Rotoshelf med utfall

Coca-Cola Enterprises som producerar drycker i Belgien, Frankrike, Storbritannien, Luxemburg, Monaco, Nederländerna och Sverige testade Rotoshelf med positivt utfall.

Den svenska delen av Coca-Cola Enterprises tillverkar, distribuerar, säljer och marknadsför drycker med några av världens starkaste varumarken. Försäljningen sker till företagskunder såsom dagligvaruhandeln, hotell, restauranger och kaféer samt genom uthyrning av och försäljning från dryckesautomater.

Coca-Cola Enterprises Sverige är marknadsledande inom läsksegmentet i Sverige, med över 50 % marknadsandel. Läsk, och då främst. Coca-Cola utgör den största delen av försäljningen, medan juice och energidryck är de kategorier som växer mest.

Ägarförhållanden: Coca-Cola Enterprises Sverige AB är från och med den 2 oktober 2010 ett helägt dotterbolag till Coca-Cola Enterprises. Moderbolag för hela koncernen är Coca-Cola Enterprises Inc, Atlanta i USA.

Coca Cola Enterprises testade en 90 cm bred och 2 m högt kylskåp med installerade Rotoshelf hyllor och jämförde med fixerade vanliga hyllor.

Att fylla halva kylen tog 27 min med de vanliga fixerade hyllorna mot 7 min med Rotoshelf vilket innebar en tidsbesparing på 20 min. Enligt Coca Colas räkneexempel så kunde det innebära en kostnadsbesparing på 866,7 euro/år per kylare vilket skulle betyda över 4 miljoner Euro på 5000 kylare.

Några viktiga aktuella samarbeten/tester/utvärderingar

”den enskilt största marknaden för Rotoshelf Multi installerad i läskedryckskylskåp för ett av världens största läskedrycksföretag i dag är Frankrike. Denna utveckling är helt och hållet en följd av ett försäljningsarbete som tillverkaren av kylen gjort och där kunden insett värdet som RotoShelf Multi tillför.” - Förvaltningsberättelsen 2014

Tillverkaren Frigoglass har utvecklat en ny produktlinje av kylskåp, initialt för Coca Cola. I samband med utvecklingen av kylarna har EasyFill fått en förfrågan om att anpassa en RotoShelf Multi för en av modellerna. Som huvudleverantör till Enjoy Sales är Frigoglass en av de primära leverantörerna av RotoShelf Multi då Enjoys kunder i stor utsträckning väljer kylskåp med RotoShelf Multi, bla Celsius, Spendrups och Axfood.

Coca Cola har under 2014 fortsatt inköpen av RotoShelf Multi med plåthyllor av Klimasan. Under andra halvan av 2014 (lågsäsong) såldes närmare 800 RotoShelf av den gamla varianten. Avtalet om försäljning av den gamla RotoShelf med plåthyllor är uppsagt och Klimasan kommer att implementera RotoShelf Multi med plasthyllor i två kylskåpsmodeller under 2015.

ICA håller på att testa produkterna och faller det väl ut så kommer Easyfills produkter att läggas in i Icas ordinarie sortiment som respektive handlare kan köpa in.

Carrefour har haft ett flertal möten och besökt butiker där omfattande marknadstest av RotoShelf SwingOut och RotoShelf Multi ska äga rum. Just nu pågår finslipning av utvecklingen av SwingOut-lösningen och målsättningen var att samtliga sektioner skulle vara utplacerade i slutet av mars 2015. Carrefour har skjutit på testen något men testen har högsta prioritet och bör ske i början av sommaren 2015 . Carrefour har ca 8000 butiker i Europa och totalt ca 14000.

EasyFill har utvecklat en RotoShelf Multi för en av Hussmanns bästsäljande kyl/frysmodeller. I februari/mars 2015 skedde den första provleveransen till USA. Hussmann kommer att genomföra tester och utvärdera lösningen internt för att kunna godkänna installation i deras kyl. Hussmann har en egen organisation för eftermontering i befintliga kylar och kan således sälja lösningen i nya kylar och i befintliga ute på marknaden.

Husky som är en engelsk tillverkare av kylar verksamma i runt 50 länder har utvecklat två nya kylar just för Rotoshelf Multi.

2014 köpte Hartwall i Finland ett antal Frigoglass S800 med RotoShelf Multi för test och utvärdering. Hartwall är mycket grundliga vid dylika tester men dialogen är väldigt positiv. De har lagt en preliminär order om ett större antal kylar till Frigoglass för leverans under H1 2015 och fått bekräftat att de vid behov kan ändra till kylskåp med RotoShelf Multi.

Everest säljer i många länder i östra Europa och Mellanöstern och har visat upp ett kylskåp med RotoShelf Multi för nyckelkunder i samband med en mässa i Dubai i början av februari. Kylen är en befintlig modell som de på kort tid anpassat för att kunna installera RotoShelf Multi. De har beställt plasthyllor för ett antal exemplar som ska placeras ut i butik för utvärdering med kunderna. Alla plåtdelar till ramar tillverkas i Dubai.

EasyFill har utvecklat RotoShelf Multi för kyldiskar (två olika tillverkare) i samarbete med bolagets återförsäljare i Sydafrika. De första skarpa installationerna för test/utvärdering i butik i SA är gjorda och kunderna är stora butikskedjor såsom Woolworths, SPAR och Checkers. Resultat förväntas vår/sommaren 2015.

Återförsäljaren M&F Systemer har sålt in RotoShelf Multi i flera olika varianter till butikskedjan Meny. Installationen görs i kylrum, och i konventionell kyldisk. Den första installationerna gjordes i mitten av jan i Meny Sandefjord och sedan har det rullat på snabbt i flera butiker runt om i landet. M&F har installerat RotoShelf Multi i en Frigoglass S800-kyl som man åker runt och visar för butikerna och intresset är stort.

Bryggerijätten Molson Coors filial i Kroatien har beställt ett antal RotoShelf Multi installation i två olika kylmodeller från Frigoglass. Leverans beräknas ske i månadsskiftet februari/mars och därefter följer en utvärderingsperiod.

I Australien har testinstallationer skett hos kylskåpstillverkare Skope och utvärdering sker under sommaren 2015.

Lista med samarbeten (inte faktakollad, kan finnas fler och bortfall)

Tyskland (WestCool), Schweiz (Havo), Rumänien (Bestore), Grekland (Become), Baltikum (Pilsena), Norge (M&F Systemer), Egypten (DEG), Anheuser-Busch, Molson Coors, Hartwall, Britvic, Scweppes, Lion, Efes, Danone, Carrefour, Ica, Coop, Willys, Hemköp, Statoil, OKQ8, Emab, 7-Eleven, Pressbyrån, Meny, Frigoglass, Klimasan, Metalfrio, Norpe, Liebherr, True, AHT, Everest, Ugur, Hussmann, Carrier, Arneg, Hill Phoenix, Vestfrost, Husky, Celsius, Skope, Mimet, Ruey Shing Refrigeration Equipment, HMY, Itab, Avem, D´held, Vibocold, eeZee.

Försäljningspotential

Försäljningspotentialen baseras på Easyfills egna uppgifter från informationsmemorandum 20150114.

Antal butiker som ligger i Easyfills sikte där det finns många fler utanför kedjorna.

Carrefour (+11000 butiker)

ICA (2000 butiker)

Coop (700 butiker)

Axfood (300 butiker)

Lidl (9000 butiker)

Walmart (+11000 butiker)

Target (4000 butiker

Tesco (5500 butiker)

Pressbyrån, 7-11 Norden, Narvesen, R-kioski (alla del av Reitan Convenience. Tot 4400 butiker)

7-eleven (38 000 butiker)

OKQ8 (400 butiker)

Shell

Statoil (300 butiker)

BP (22 000 butiker)

Gazprom (40 000 butiker)

Sammanlagt + 148 600 butiker.

Beräknad försäljning till nya kylskåp/kylar samt butikshyllor per år på en etablerad marknad.

Årlig försäljning Cabinet Line (slutna kylare med Multi eller Mono)

Uppskattade försäljning antalet kylskåp i världen totalt årligen 4 000 000

Beräknad antal kylskåp som kan ha Rotoshelf 20 % 0,20*4 000 000 = 800 000

Beräknad marknadstäckning 40 % med 5 hyllor per kylskåp (0,40*800 000)*5 = 1 600 000

Försäljningspotential med försäljningspris/hylla på 140 SEK 1600000*140 = 224 000 000 SEK

Årlig försäljning Case Line (öppna kylare med Multi)

Uppskattade antal sålda 125 cm sektioner i världen totalt årligen 2 400 000

Beräknat antal 125 cm sektioner som kan ha Rotoshelf 20 % 0,20*2400000 = 480 000

Beräknad marknadstäckning 20 % med 10 hyllor per kyl (0,20*480000)*10 = 960 000

Försäljningspotential med försäljningspris/hylla på 240 SEK 960000*240 = 230 400 000 SEK

Årlig försäljning Store Line (Swingout)

Uppskattade antalet sålda 90 cm sektioner i världen totalt årligen 33 300 000

Beräknat antal 90 cm med Swingout 7 % med marknadspotential på 10 % (333003000*0,07)*0,10 = 233 100

Beräknad försäljning med 5 hyllor per sektion med försäljningspris/hylla 240 SEK (233100*5)*240 = 279 720 000

ÅRLIG FÖRSÄLJNING TOTALT 224000000+ 230400000+279720000 = 734 120 000 SEK

Ominstallation av hyllor i exempelvis gamla utställda kylskåp inkluderas inte utan den eventuella försäljningen tillkommer och Easyfill uppskattar dessa till 134 700 000 SEK per år.

734 120 000 + 134 700 000 = 868 820 000 SEK

Diskussion

Undertecknad har haft Easyfill på bevakning i några år och tror att det är ett perfekt läge att gå in nu då det är dags att skörda frukten från Easyfills Rotoshelf. Dotterbolaget Enjoy Sales skapar en stabil grund för företaget med en bra försäljning och Rotoshelfs med sina enkla men genialiska lösningar kan på sikt ta stora marknadsandelar. Coca Cola Enterprises positiva utfall på sina tester gav en första indikation på att det här kan bli stort och de kommande utfallen från pågående/framtida tester kommer agera som triggers om de också faller väl ut. Observera att Easyfill också får tillgång till resultaten från testerna och kan använda dem i sin marknadsföring. Easyfill går dock inte nödvändigtvis ut offentligt med vilken kund det är om kunden har det önskemålet vilket är fallet med Coca Cola som nämns som ”one of the world’s biggest beverage companies” på hemsidan trots att det är världens största. I nuläget där det är lite hemligmakeri så är indikationen att samarbetet är under utveckling där den svenska delen av Coca Cola nu köper ett betydande antal Rotohelf för installation i sina kylskåp. Den franska delen av Coca Cola är nytillkommen kund sedan hösten 2014 och just nu är det sannolikt att Rotoshelf diskuteras i respektive ledningsgrupp i detta världsomspännande företag med 700 000 anställda om man inkluderar licenstillverkare.

Coca Cola är bara ett företag och den gedigna lista som presenterats ovan talar ett väldigt tydligt språk om att det arbetas intensivt just nu med alla tester världen över. På senare tid har det kommunicerats via Easyfills blogg att återförsäljaren eeZee solutions, som håller på att testa Rotoshelf i en av Sydafrikas största affärskedja, verkar vara nära ett genombrott.

CEO säger:

”If I should pick out one exceptional it would be Rainer CEO from ColCab, who own and control a whole lot of manufacturers of cold storage products. ColCab with sister companies has around 600 employees around in Africa and Rainer has decided that they will work with RotoShelf in the whole group. When Rainer arrived, he had about ten minutes to talk to us, but after half an hour he said he had to leave for a few minutes to reschedule another meeting but that he’d come back, which he did, and he stayed for another half an hour. He left with the words, I’ll be back tomorrow with more managers from my group for this, all has to see. South Africa has 65 million inhabitants, 15 million of them have more money and a higher standard of living than the average Swede, which means a larger market than Sweden and Norway combined.” - http://www.easyfill.se/news/blog/

Fundamentalt enligt Q1 rapport 2015 så gör Easyfill idag ungefär ett nollresultat och värderas till ett rullande P/S 5. Koncernen gjorde i april en vinst på ca 500 000 kr och dotterbolaget Enjoy Sales beräknas gå med 3 MSEK i vinst för 2015. Skuldsättningen är låg och bolaget har en stark kassa. Fundamentalt är Easyfill något högt värderat men taget potentialen och allt som är på gång så anser jag bolaget köpvärt. Det räcker med ett lite större avtal så säger det bara smack och kursen kommer att rusa, exempelvis om ICA tar in Rotoshelf i sitt sortiment som handlarna sedan kan beställa.

”EasyFill har tidigt i januari offererat Sveriges största butikskedja ett flertal olika lösningar och då handlarna själva är beslutsfattare kommer bolaget att genomföra en ”Roadshow” under försommaren för att ytterligare visa på de unika fördelar som erbjuds. EasyFill kommer under våren 2015 att göra en installation i en större butik i en Stockholmsförort. Denna butik kommer att användas som referens för övriga kedjan och bolaget får tillgång till datainsamling och utvärderingsresultat.”

Från Förvaltningsberättelsen 2014 där den större butiken sannolikt är ICA kvantum i Farsta.

ICA:s eventuella positiva utfall tror jag kan bli en katalyserande första stora trigger. ICA ligger nära svenska investerare så den triggern blir lätt att förstå som en stark indikation på att även större världsledande aktörer lär hänga på. Easyfill har kalkylerat på potentialen hos Rotoshelf och det finns i princip inget tak. Det är på nivån att ledningen har sagt att de skäms för att presentera dessa kalkyler och det förstår man när man utläser cirka 869 MSEK i försäljning årligen i ovanstående försäljningspotential för Rotoshelf. Med en slimmad organisation och uppskalning, då all produktion är outsourcad eller skötts av kunden, så kan vinsten hamna på flera hundra miljoner per år då marginalerna är så pass bra. Då skall man också ta i beaktning att om Easyfill lyckas ta betydande marknadsandelar så kommer det medföra helt andra finansiella muskler vilket lär innebära breddad verksamhet där endast fantasin sätter gränserna.

Man får dock förvänta sig att det kan ta viss tid innan försäljningen kommer igång på allvar då branschen är konservativ och komplex. De större kyltillverkarna har inget direkt intresse i att installera Rotoshelf utan behovet ligger främst hos butikerna som först måste känna till att Rotoshelf existerar och ställa krav. I och med alla samarbeten och påbörjade tester så kan man dock se att marknadsföringen fungerat och det beror på att Easyfill idogt bearbetat marknaden i flera års tid och nu mer riktar in sig på slutkunden. I vissa fall har även kyltillverkarna insett att det finns stor potential i Rotoshelf och att de kan ta marknadsandelar med argumentet att de använder Rotoshelf. Easyfill håller dessutom på med att starta upp ett dotterbolag i Tyskland och nyckelrekryteringen Oliver Eischeid anser att om man lyckas inta Tyskland så står resten av världen vidöppen. Eischeid har lång erfarenhet av att sälja in bland annat kylskåpsrelaterade produkter på världsmarknaden och valde att hoppa av en lång karriär från Remis då han tror att ”man kan ändra världen lite” med Easyfills produkter.

Easyfill är idag helt oupptäckt bland svenska investerare vilket är svårt att förstå med tanke på alla samarbeten med världsledande företag. Jag tror att när samarbetet med bland annat Coca Cola utvecklas så kommer informationen nå ut till en större del av marknaden vilken skapar en enorm hype i investerarkretsar. 94 % av världens befolkning känner igen Coca Colas logo och i Sverige känner i princip alla till ICA, Spendrups och Carlsberg etc. Carrefour som skall inleda tester i sommar är en av världens största butikskedjor och Easyfill har nyligen haft möte med Walmart som är ett av världens största företag baserat på omsättning.

”The meeting was held on Monday and very productive and efficient. As this is a blog post and not an official press release I will not get into any specific details or outcomes from the meeting with the worlds largest retail chain.” - Jens Nisu från Easyfills blogg

När dessutom potenta investerare exponeras för produkterna i varje livsmedelsbutik så blir det svårt för initierade att missa dem. I princip alla kylskåp som ställs ut idag från Coca Cola och Spendrups i Stockholmstrakten har idag Rotoshelf. Den framtida bild som då lätt växer fram är delägare som inte kan gå in i en butik utan att undersöka om Rotoshelf är installerat och då går snacket från mun till mun och hypen startar. Noteras sedan Easyfill på ”börsen” så lockas även internationella investerare. Skälet till att Easyfill är oupptäckt i investerarkretsar tror jag beror på att bolaget inte har anlitat någon extern konsult inom IR.

En av riskerna som jag tror marknaden undrar över är om Rotoshelfs produkter håller måttet? När ett så stort företag som Coca Cola anser de håller måttet så ger det en bra indikation att så är fallet. I en sådan här konservativ bransch så tror jag att tröskeln är stor bara för att inleda tester och att det är så många aktuella tester från världsledande aktörer ger en kraftig tyngd åt att Rotoshelf håller måttet. Att några av samarbetspartnerna dessutom utvecklar nya produkter och implementerar Rotoshelf från början är även det en stark indikation. Dessutom har Easyfill så pass stor erfarenhet och kompetens av att anpassa produkterna efter kundernas önskemål så produkterna går alltid att modifiera och det här är troligtvis en konstant pågående process. Marknaden undrar nog även över konkurrenssituationen och vad händer när Rotoshelf börjar ta marknadsandelar på världsmarknaden? Easyfill har redan haft en patenttvist som slutade i förlikning och att ett samarbete inledes med motparten. Här är det viktigt att poängtera att statsägda Inlands Innovation är stor ägare i Easyfill så om något företag ifrågasätter Easyfills patent så hamnar de i konflikt med svenska staten. Den juridiska tyngden av det kan jag inte bedöma men jag tror att de flesta västerländska bolag drar sig för att ge sig in i en juridisk tvist framöver då de främst tjänar pengar på annat. Att bolaget haft en patenttvist visar snarare på att Rotoshelf är så pass intressant för de större aktörerna.

När de handlar om ledningen i bolaget så ger det sammantaget ett kompetent intryck. Håkan Sjölander som en mer excentrisk person och Jens Nisu som den mer sakliga jordnära personen som de flesta skulle vilja gå ut och ta en öl med. Nisu är definitivt den som kan marknadsföra bolaget och aktien bäst.

Sammantaget så ges en stark bild med flera indikationer på att Rotoshelf kan bli en stor världssuccé.

Indikationer för en uppgång:

 • Coca Cola
 • Pepsi, Carlsberg, Spendrups, Heniken, Redbull, Carrefour, Walmart, Ica etc.
 • Produkterna är enkla men genialiska.
 • Produkterna är patenterade (inte alla överallt). Easyfill har ”vunnit” en patenttvist med Frigoglass som slutade i förlikning.
 • Kompetent ledning där CEO har arbetat flera decennium i branschen som resulterat i många samarbeten med världsledande företag.
 • CEOs familjeföretag Loxisoft har själva investerat 25-30 MSEK i bolaget.
 • Det statliga bolaget Inlands Innovation är stor delägare.
 • Easyfill gör idag ett nollresultat och senaste NE var av en aggressiv karaktär för att möta den kraftiga efterfrågan i Enjoy Sales där varorna behöver lagerföras inför säsongen 2015. Svarta siffror lär agera som en trigger och det är inom nära räckhåll.
 • Efterfrågan på Rotoshelf har medfört att Easyfill behövt anställa minst en ny säljare för att hantera alla hundratals förfrågningar från potenta kunder av internationell karaktär och nyligen gjordes en nyckelrekrytering av Oliver Eischeid som skall starta upp ett dotterbolag i Tyskland.
 • Många triggers i och med utfall av utvärderingar från samarbetspartners där några är världsledande.

Kontenta/slutsats

”Speaking about the future – I would not be surprised to see a fairly quick international expansion of EasyFill and I must say that to be a part of this is thrilling, exciting and so much fun.” - Jens Nisu

Det är svårt att sätta något riktkurs då den skulle bli för hög och ligger flera år fram i tiden. Förutsatt att någon av de pågående testerna faller väl ut så kan en kurs på 8 kr nås bara på initial förväntan och sedan får utfallet av kommande testerna och försäljningen bestämma var det landar. En kurs på över 8 kr kan nås bara om testet med ICA faller väl ut och då handlar det bara om Sverige. Skulle jag försöka uppskatta ett Bullscenario på lång sikt så kan man räkna på 300 MSEK i vinst vilket med ett P/E på 35 skulle innebära en aktiekurs på cirka 200 kr.

Det skulle det inte förvåna mig om Easyfill kommer i toppskiktet bland årets aktier 2015 eller 2016.

Källor:

http://www.easyfill.se/

http://www.easyfill.se/wp-content/uploads/2015/05/Årsredovisning-Easyfill-AB-2014-signerade-av-styrelsen-2015-05-15.pdf

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?