Post entry

Smarteq

Smarteq utvecklar och levererar antenner och antennsystem för trådlös kommunikation till och från fordon, mellan utrustningar och maskiner, M2M, samt för trådlös överföring av tal och data. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har ett nätverk av distributörer i över 50 länder.

- Låg värdering
- Hög tillväxt (57,9% % 2014)
- Mycket fin balansräkning

- Stora Kunder

- Bra Marginaler

Smarteq utvecklar och levererar antenner och antennsystem för trådlös kommunikation till och från fordon, mellan utrustningar och maskiner, M2M, samt för trådlös överföring av tal och data. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har ett nätverk av distributörer i över 50 länder.

Smarteq.

Automotive

Automotive är Smarteqs största affärsområde och inriktar sig på att sälja antenner till lastbilar och bussar men även andra fordon. Två av Smarteqs största kunder är Volvo lastvagnar och Renault men de har även många av de ledande aktörerna på marknaden som kunder såsom Bentley, John Deere och Volkswagen Group

Samtliga lastbilar i Volvo lastvagnars nya FH serie är utrustade med Smarteq antenner.

Bolaget har även utvecklingsprojekt med Volkswagen Group

Bolaget tappade avtalet gällande Volvo lastvagnar i december 2014.

Smarteq producerar nästan hela 2015 och vecka 49 slutar de med det. De behåller Volvo bussar och Volvos andra fordon som kunder.

Jag tror att i dagsläget så står volvolastvagnar för 30 procent av bolagets omsättning. men jag tror att elmätare installation i Norge och Österrike kommer börja ta fart i q4 2015. Så tror jag inte vi ser ett tapp i omsättning

Consumer

Affärsområdet Consumer omfattar försäljning av antenner för mobilt bredband mot konsument- och företagskunder. Antennernas funktion är att öka dataöverföringshastigheten och förbättra täckningen för mobilt bredband (3G och 4G). Detta segment är litet i dagsläget fast med en stor tillväxt potential. Detta är ett tillväxt område för Smarteq som om 2-3 år kommer vara 25 procent av Smarteqs omsättning med höga marginaler.

Kunder inom detta affärsområde är Dustin Netonet teknikmagasinet Telia med mera.

M2M
Marknaden M2M avser kommunikation mellan maskiner. De har under långt tid varit ett omtalat tillväxtområde för telekomindustrin. Industrin bedömer att år 2020 kommer att finnas 50 miljarder kommunicerande maskiner i världen.

En av Smarteqs viktigaste Marknader inom detta område är installationer av fjärravläsning av elmätare. Inom detta område antogs år 2006 ett EU direktiv om att samtliga byggnads ägare inom EU ska vara skyldiga att visa byggnadernas el förbrukning år 2020. Näst på tur för elmätare står Norge, detta kommer med all säkerhet hända 2015

Triggers i närtid

Elmätare Norge

Norge står näst på tur där samtliga hus ska få en elmätare. När Smarteq gjorde detta i Sverige växte deras omsättning kraftigt.

Elmätare Österrike

ABBs installation av Laddstationer kina Där Smarteq säljer antennerna till ladd stationerna

Detta har en tidshorisont på 5 år, men detta kommer troligtvis bli Smarteqs bästa affär på många år.

Lagkrav att alla bilar ska få spårningsutrustning (talas om det i Brasilien)

Detta har lagts lite på is den senaste tiden därför får man se hur detta utvecklas i framtiden.

Utvecklingsprojektet till Volkswagen Group

Ecall lagkrav i EU startar 2018

På längre sikt 3-5 år bör Smarteq ha en omsättning på 200-300 miljoner och ha en vinst på 50-60mkr

Just nu handlas Smarteq på ett P/E tal runt 5 på 2015 vinst

Värdering P15

P/E 5
EV/EBIT 6.6
P/S 0,7
EV/Sales 0,6

Bolagsvärde 84.6 miljoner

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?