Post entry

Ayima - en oupptäckt PM maskin

Ayima ett lönsamt bolag (Q4) med globalt välkända kunder som på en månad släppt inte ett utan fem PM med stora intäkter. Det bästa? Aktien är inte ens uppe på introkurs.

Verksamheten: Över 86 000 SEM experter har använt verktyg som Ayima har utvecklat Ayimas affärsidé går ut på att erbjuda avancerade sök- och digitala marknadsföringsstrategier genom egenutvecklade unika IT-sökverktyg och skräddarsydda ”in-house”-tjänster. Ayima har i dagsläget kontor i 7 städer; London, Stockholm, Manila, New York, Raleigh, San Fransisco och Vancouver med omkring 135 medarbetare. Bolaget har sedan bildandet 2007 erhållit ett flertal globalt välkända kunder såsom Verizon, British Airways, B.win och PokerStars. Bolaget har genomgående varit lönsamt och redovisat vinst och har utan externa investeringar haft en kraftig tillväxt. Ayima fokuserar på att hjälpa stora välkända kunder att öka deras försäljning genom att kunden når bättre sökresultat lokalt och globalt på sökmotorer som Google, Yahoo! Och Bing. Ayima har byggt upp unika IT-sökverktyg som används av flera tusentals SEM experter. Bolaget har bl.a. en egenutvecklad kraftig sökrobot, Ayimabot, som söker igenom drygt 20 miljoner hemsidor dagligen och rankar omkring 750 000 nyckelord från 134 olika sökmotorer Ayimas talangfulla SEO-specialister följer regelbundet upp resultatet tillsammans med sina kunder. Kunden rapporteras i realtid genom verktygen Bolaget erbjuder, där bl.a. utveckling av placeringar och besökare presenteras. Genom att kontinuerligt följa upp förändringar i placeringar, trafik och konverteringar, tydliggörs vad arbetet med sökmotoroptimering ger. 

Bolaget har sedan bildandet 2007 erhållit ett flertal globalt välkända kunder såsom Verizon, British Airways, B.win och PokerStars. Bolaget har genomgående varit lönsamt och redovisat vinst och har utan externa investeringar haft en kraftig tillväxt. 

Under Q4 2016 beslutade storkunden Verizon att avsluta de flesta av sina avtal med Ayima. Vid den tiden stod Verizon för cirka 28 % av Bolagets intäkter. Detta resulterade i att resultatet minskade kraftigt under Q4 2016, men trots förlusten av de största avtalen Bolaget hade med storkunden redovisade Bolaget ändå en vinst om drygt 6,6 MSEK för 2016. Eftersom det fanns en stor potential till nya affärer på gång, togs beslutet att inte omstrukturera eller skära ner på anställda i gruppen.

Bolaget har sedan dess under en kort period vunnit nya kundavtal från bl.a. Macys, Adecco och PlayYourCourt. Med den nya produkten 'Updateable' som lanserades i en beta-version Q1 2017 uppskattar styrelsen för Bolaget att nya intäkter kan komma att genereras, dock kommer det att krävas investeringar i försäljning och marknadsföring för fortsatt kraftig utveckling.

Konkurrenter: Bolaget har en ledande position på den brittiska marknaden där huvudkonkurrenterna utgörs huvudsakligen av Forward3d, Greenlight Digital, The IDHL Group, 4Ps Marketing, Fresh Egg, Click Consult, iCrossing, Stickyeyes samt Search Laboratory. Den brittiska ledande konkurrenten Forward3d omsatte under 2015 runt 20 087 000 GBP varav 35 % av intäkterna utgjordes av SEO-tjänster (motsvarande drygt 7 030 450 GBP). Forward3d ökade sin omsättning med drygt 30 % från 2014. Konkurrenten Greenlight Digital omsatte 2015 drygt 11 500 000 GBP varav 40 % av dess intäkter utgjordes av SEO-tjänster (motsvarande cirka 4 600 000 GBP) och ökade sin omsättning från 2014 med drygt 26 %. Ayima själva omsatte drygt 6 000 000 GBP under 2015 varav 88 % av intäkterna kommer från SEO-tjänster som Bolaget erbjuder. Under 2016 landade Bolagets omsättning på 8 775 000 GBP vilket är en ökning med 2 741 000 GBP (31 %) varav 81 % av intäkterna har genererats från SEO-tjänster. Bolaget har under 2016 ökat sin omsättning genom att erbjuda fler tjänster än SEO, vilket är i linje med Bolagets filosofi. Ayimas mål är att särskilja sig genom att bygga långsiktiga relationer med sina kunder och att bygga en stark intern organisation för att bygga ett starkt varumärke med hög intern kunskap inom sitt segment. Primärt distanserar sig Ayima från sina konkurrenter genom att Bolaget har en bred produktportfölj av egenutvecklade IT-sökverktyg. Ayimas strategi för framtiden är att vidareutveckla produktportföljen för att fortsätta distansera sig ytterligare från sina kunde

Lock Up: Tre utav Ayimas största aktieägare, Michael Jacobson, Michael Nott samt Timothy Webb har ingått lock-up avtal om att ej avyttra mer än tio (10) procent av sitt aktieinnehav i Ayima Group AB. Lock-up avtalet löper under de kommande tolv månaderna, räknat från den första handelsdag för Ayimas aktie på AktieTorget, vilket beräknas vara den 22 maj 2017. Bolagets största ägare B18 Invest AB har ingått ett lock-up avtal om att ej avyttra mer än tio (10) procent av sitt aktieinnehav under de tre första månaderna, räknat från den första handelsdagen för Bolagets aktie och därefter ej avyttra mer än totalt 50 procent under de kommande tolv månaderna räknat från den första handelsdag för Ayimas aktie på AktieTorget. Utan hinder av ovanstående får avyttring ske enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier alternativt avyttring ske av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter. Dessutom får AktieTorget medge undantag om det finns synnerliga skäl för det.

Försäljningsrapporter:

September: Sökmotorbolaget Ayima ökade sin försäljning i september till 17,2 miljoner kronor, vilket är 52 % högre än försäljningen på 11,1 miljoner kronor i augusti och en ökning på 10,7 % jämfört med september i fjol då försäljningen var 15,5 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. Räknat i brittiska pund ökade försäljningen med 16,9 procent i september jämfört med samma månad i fjol. Differensen mellan ökningen i pund och kronor beror på förändrade växelkurser. Bolaget ser med den senaste tidens nya avtal kombinerat med effektiviseringsvinster i de operativa overhead-kostnaderna positiva utsikter för fortsatt tillväxt i fjärde kvartalet 2017 och för helåret 2018.

Juli/Augusti: (Kommunicerat på engelska) August 2017 was a strong month for Ayima, despite the expected summer slowdown. Revenue increased to 11.1 MSEK from 9.9 MSEK in July, an increase of approximately 15%. Although the monthly result was lower than August in the previous year, which was an exceptionally strong month (13.2 MSEK).During the past month, Ayima announced new business wins worth 27.4 MSEK annually and this additional revenue will start to be included from September 2017, which is expected to show further strong growth. With the new business and continued expansions from existing long-term client engagements, the outlook is extremely positive for the rest of the 2017 and into 2018.

Juni: Brittiska Ayima Group, som är verksamt inom marknadsföring och IT-sökverktyg, rapporterar en försäljningsökning på 3 % i juni. Det framgår av ett pressmeddelande. Försäljningen i juni steg med 3 procent till 10,4 miljoner kronor (10,1). Räknat i brittiska pund ökade försäljningen med 9 procent till 930 000 pund (850 000). "Under juni erhöll bolaget några betydande kundkontrakt och dessa förväntas ge positiv effekt på omsättning och resultat under kommande kvartal", skriver Ayima.

Maj: Maj 2017 var en stark månad för Ayima som ökade sin försäljning med 34 % i jämförelse med maj 2016. Det är såklart mycket glädjande att försäljningen ökar och att vår tillväxtstrategi fungerar som planerat. Vi fortsätter nu vårt försäljningsarbete och ser med tillförsikt på utvecklingen för kommande kvartal. Försäljning maj 2017 SEK: 11,0 MSEK (8,2 MSEK) : ökning 34 %GBP: 970 000 (690 000) : ökning 41 %

April: April 2017 var en stark månad för Ayima som ökade sin försäljning med 27 % i jämförelse med april 2016. Det är såklart mycket glädjande att försäljningen ökar och att vår tillväxtstrategi fungerar som planerat. Vi fortsätter nu vårt försäljningsarbete och ser med tillförsikt på utvecklingen för kommande kvartal. Försäljning april 2017 SEK: 11,2 MSEK (8,8 MSEK) : ökning 27,3 %GBP: 983 000 (753 000) : ökning 30,5 %

Finansiell översikt:

Fem senaste PM

2017-10-04 Sökmotorbolaget Ayima har tecknat ett kontrakt med en ny amerikansk kund vid sitt kontor i New York i USA. Avtalet bedöms vara värt minst 360 000 dollar, motsvarande 2,95 miljoner kronor, under det första året. Det nya avtalet träder i kraft i oktober och kommer ingå i resultatet i fjärde kvartalet, enligt ett pressmeddelande.

2017-10-03 Sökmotorbolaget Ayima har tecknat ett kontrakt med en ny kanadensisk kund vid sitt kontor i Vancouver i Kanada. Avtalet bedöms vara värt minst 1,7 miljoner kronor under det första året. Det nya avtalet träder i kraft i oktober och kommer ingå i resultatet i fjärde kvartalet, enligt ett pressmeddelande.

2017-09-15 Sökmotorbolaget Ayima har fått ytterligare en order i Storbritannien. Kunden är en av de största klädkedjorna i Storbritannien och internationellt med över 900 butiker i 40 länder. Avtalet avser sju varumärken och löper över minst tolv månader med möjlighet till förlängning. Värdet bedöms vara minst 5,5 miljoner kronor det första året, enligt ett pressmeddelande.

2017-09-11 Aktietorgslistade Ayima, som är verksamt inom digital marknadsföring, har tecknat nya kontrakt i Storbritannien med förväntade intäkter på 12,1 miljoner kronor (1,1 miljon pund) under de första tolv månaderna. Ett kontrakt har tecknats med en ny kund avseende sökmotoroptimeringstjänster. Dessutom har ett uppdrag hos en befintlig kund utökats avsevärt, uppger Ayima. De nya kontrakten är hos stora, globala företag och löper på längre sikt.

2017-09-08 Sökmotorbolaget Ayima har tecknat tre avtal i USA, fördelat på två nya kunder och en utökning av en befintlig kund. Alla tre avtal löper på minst tolv månader och kan därefter förlängas år för år. Avtalen är tillsammans värda 1,2 miljoner dollar, motsvarande 9,8 miljoner kronor under det första året.

Kommentar: Ayima introducerades på aktietorget i våras under rådande sura IPO klimatet. IPO kursen var satt till 21 SEK. I dag handlas kursen till 19,80. I denna kurs finns inte Ayimas mångmiljon ordrar inräknade. Värderingen är ynkliga 100 miljoner, trots att de har skriftliga order som motsvarar flera miljoner mer i omsättning med god marginal. Ett bolag som redan idag har väletablerade storkunder, klar produkt och lönsamhet. Med under 200 ägare på Avanza måste detta ses som en riktigt oupptäckt pärla.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?