Post entry

Aktieduell: Betsson vs Unibet

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Vilken spelbolags-aktie är mest köpvärd; Betsson eller Unibet?

Betssons vd Magnus Silfverberg.

Bild från Betssons årsredovisning för 2012: http://investors.betssonab.com/files/press/betsson/201304177350-1.pdf

Silfverberg (40 år under 2013) basar för ett bolag med:

• 756 pers anställda per slutet av juni 2013

• ett börsvärde på 8 miljarder kr (med aktiens slutkurs 184,50 kr tors 22 aug 2013)

Silfverberg tillträdde som Betssons vd 5 juli 2011, dvs han har nu varit vd för bolaget i drygt två år.

Hans bakgrund:

"Magnus Silfverberg är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har en MBA från INSEAD.

Innan Magnus Silfverberg började på Betsson 2009 var han verksam på Hewlett Packard sedan 2005."

http://news.cision.com/se/betsson-ab/r/magnus-silfverberg-tilltrader-som-koncernchef-och-vd-for-betsson-ab--publ-,c9143321

Under 2012 fick Silfverberg ut en ersättning på totalt nästan 5 miljoner kr fördelat enl följande:

grundlön 3,0 miljoner kr
pensionskostnad 0,9 miljoner kr
bonus 0,6 miljoner kr
aktierelaterad ersättning 0,3 miljoner kr
- - -
Summa 4,7 miljoner kr

• Och under 2012 var Betsson-aktien +39% (inkl aktieutdelning) vilket var klart bättre än börsen som helhet som samtidigt var upp 16-17% (inkl aktieutdelningar).

• Hittills under 2013 ligger dock Betsson-aktien -3% (inkl aktieutdelning) medan börsen som helhet är upp 17-18%.

Unibets vd Henrik Tjärnström.

Bild från Unibets årsredovisning för 2012: http://www.unibetgroupplc.com/pages/951/UnibetAR12_Web_PDF_SWD.pdf

Han basar för ett bolag med:

• 875 pers anställda (varav 838 heltidsanställda) per slutet av juni 2013

• ett börsvärde på 7 miljarder kr (med Unibet-aktiens slutkurs 249,50 kr tors 22 aug 2013)

Tjärnström (43 år under 2013) tillträdde som Unibets vd i juli 2010, så han har nu varit vd för bolaget i drygt tre år.

Tjärnströms bakgrund:

"Henrik Tjärnström kommer från rollen som finanschef och vice VD. Innan han började arbeta operativt i bolaget från 1 april 2008 satt han i Unibets styrelse mellan åren 2003 och 2008.

Dessförinnan arbetade Tjärnström åtta år på Skanska varav tre år i London."

http://www.unibetgroupplc.com/corporate/templates/ObserverPage.aspx?id=1073

"Svensk medborgare. Född 1970.

Civilingenjörsexamen (industriell ekonomi) från Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet, Sverige.

Senior Financial Manager vid Skanska Infrastructure Development AB 2001-2008.

Styrelseledamot i Unibet 2003-2008. CFO 2008-2010.

Innehav i bolaget: 49 176 SDB och 194 081 optioner."

http://www.unibetgroupplc.com/corporate/templates/PersonListPage.aspx?id=108&epsLanguage=SV

Under 2012 kvitterade Tjärnström ut en total ersättning på 6,4 miljoner kr.

Det var +59% från 2011 och dessutom mer än Silfverbergs 4,7 miljoner kr.

Under 2012 var Unibet-aktien +35% (inkl aktieutdelning) jämfört med börsen som helhet som var upp 16-17%.

Dvs aktiernas utveckling 2012:

1. Betsson +39%

2. Unibet +35%

3. börsen +16%

Både Betsson-aktien och Unibet-aktien gick alltså klart bättre än börsen under 2012, men Betsson-aktien gick ännu bättre än Unibet-aktien.

Aktiernas utveckling hittills under 2013 (tom 22 aug 2013) inkl aktieutdelningar:

1. Unibet +24%

2. börsen +18%

3. Betsson -3%

Hittills i år har alltså Unibet-aktien gått klart bäst (bättre än både börsen och Betsson-aktien).

Videoklipp

• Videoklipp från 7 aug 2013 där Unibet-vd:n Henrik Tjärnström presenterar bolagets q2/2013-resultatrapport: http://media.fronto.com/streaming/unibet/130807/

• Gammalt videoklipp från sep 2011 där Betsson-vd:n Magnus Silfverberg pratar: http://www.youtube.com/watch?v=fYrILLbf_7w

• Betssons Youtube-kanal med videoklipp om Betsson etc: https://www.youtube.com/user/Betsson/videos

• Unibets Youtube-kanal med bla Unibet-reklamfilmer: https://www.youtube.com/user/UnibetWave/videos

Sammanfattning av blogginlägget

Rekommendationer i detta blogginlägg:

• Betsson-aktien: "Fullvärderad" vid börskurs 184,50 kr.

• Unibet-aktien: "Sälj" vid börskurs 249,50 kr.

(Börskurserna är slutkurser per tors 22 aug 2013.)

Dvs måste man köpa någon av de två är Betsson mest köpvärd, men egentligen är alltså ingen av dem köpvärd just nu.

Som spelbolag har Betsson och Unibet i sig attraktiva egenskaper för aktieinvesterare såsom att deras verksamheter är konjunktur-okänsliga.

Dock har båda bolagen haft en skakig intäkts- och resultatutveckling de senaste kvartalen, och de handlas inte till särskilt låga p/e-tal.

Unibet-aktien handlas till högre p/e-tal än Betsson-aktien vilket kan antas bero på att Betsson bla har en andel av sin intjäning från Turkiet fast det kan bli tal om att den intjäningen kommer att stoppas (vilket dock ej är säkert).

Alternativt kan man köpa Betsson-aktien som "spekulativt köp" medveten om att aktien är förknippad med hög risk om Turkiet-intjäningen skulle stoppas.

Om Turkiet-intjäningen ej stoppas lär Betsson-aktien vara långsiktigt ganska billig mot bakgrund av den långsiktigt väldigt fina utveckling av intäkter och resultat som bolaget har haft.

P/e-tal

• Betsson-aktien handlas vid nuvarande börskurs 184,50 kr (aktiens slutkurs 22 aug 2013) till ett p/e-tal på 14 räknat på det resultat per aktie bolaget har genererat under senast rapporterade 12 mån (juli 2012-juni 2013).

• Unibet-aktien handlas vid sin nuvarande börskurs 249,50 kr till ett p/e-tal på 21 med det resultat per aktie bolaget har genererat under senast rapporterade 12 mån (juli 2012-juni 2013).

Det resultatet per aktie för Unibet har bla belastats med en engångskostnad för extraskatt i Spanien under q3/2012.

Exkl den engångskostnaden blir resultatet per aktie högre, och då värderas Unibet-aktien till ett p/e-tal på 19.

Det är något lägre än ett p/e-tal på 21 men fortfarande klart högre än Betssons p/e-tal på 14.

Aktieanalytikerna

Räknat med de resultat per aktie aktieanalytikerna räknar med för 2015 för Betsson respektive Unibet hamnar Betssons p/e-tal på 9 och Unibets p/e-tal på 12-13.

Aktieanalytikerna ser en ljus framtid för både Betsson och Unibet de kommande åren, men allra mest för Unibet.

• Betssons intäkter väntas öka med i snitt 12% per år de kommande fem åren (2012-2017).

Rörelsemarginalen väntas dock samtidigt falla ner från 26-27% år 2012 till 17% år 2017.

Betssons resultat per aktie väntas öka med i snitt 13-14% per år de kommande tre åren (2012-2015).

http://www.4-traders.com/BETSSON-AB-13247061/financials/

• Unibets intäkter väntas öka med i snitt 16% per år de kommande fem åren (2012-2017).

Rörelsemarginalen väntas dock samtidigt falla ner från 21-22% till 14%.

Unibets resultat per aktie väntas öka med i snitt 20-21% per år de kommande tre åren (2012-2015).

http://www.4-traders.com/UNIBET-GROUP-PLC-6497461/financials/

Frågan är varför framtiden bedöms vara ljusare för Unibet än Betsson.

Historiskt är det ju Betsson som gått bäst av de båda på senare år.

Tidigare var Unibet störst, men sedan har Betsson gått om och har nu ett börsvärde på 8 miljarder kr jämfört med Unibets 7 miljarder kr.

1) Bla utgör kundernas spelande via mobiltelefonen nästan 20% av Unibets intäkter medan Betsson där ligger lite på efterkälken med knappt 10% av intäkterna från kundernas spelande via mobiltelefonen.

Det är i spelandet via mobiltelefonerna som den stora tillväxten finns (enl konkurrenten Mr Greens resultatrapport för q2/2013):

"Enligt analysfirman H2 Gambling Capital kommer marknaden (för kasinospel via internet) växa med 9,8% i Europa under 2013.

Spelande via mobila enheter ökar ännu kraftigare i Europa och beräknas stiga med hela 177%.

Mobilt spelande bedöms 2015 utgöra cirka29,7% av det totala nätspelandet i världen."

http://www.aktietorget.se/pressdocs/MrGreen&Co/66456/Mr_Green__MRG_20130823_1.PDF

2) Dessutom verkar Unibet ha en bredare geografisk närvaro med verksamhet i fler länder än vad Betsson har.

3) Medan Betsson under 2012 hade 67% av sitt bruttoresultat från kasinospel och bara 23% från sportvadslagning, så är fördelningen lite annorlunda för Unibet som under första halvåret 2013 hade 43% av sina intäkter från sportvadslagning och 37% från kasinospel.

Dock har Betsson börjat höja andelen sportvadslagning och låg där på 30% i q1/2013 och 26% i q2/2013.

Om analytikerna får rätt i sina prognoser är både Unibet-aktien och Betsson-aktien långsiktigt köpvärda.

Skuldsättning

Positivt att båda bolagen är finansiellt starka i form av att de är i princip skuldfria.

Betsson har en nettoskuld på drygt 30 miljoner kr per slutet av juni 2013 (0,4% av börsvärdet på ca 8 miljarder kr).

Unibet hade samtidigt en nettokassa på drygt 80 miljoner kr (ca 1% av börsvärdet på 7 miljarder kr).

Stora immateriella tillgångar

Negativt att båda bolagen har abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar ("luft i balansräkningen")med stora bokförda värden.

Båda bolagen har immateriella anläggningstillgångar bokförda till 2 miljarder kr, vilket för Betsson utgör 64% av bolagets totala bokförda tillgångsvärde medan det för Unibet utgör 71% av bolagets totala bokförda tillgångsvärde.

Om bolagen börjar gå långvarigt dåligt och de immateriella anläggningstillgångarna måste skrivas ned till noll kr hamnar Betssons egna kapital på ca -300 miljoner kr och Unibets egna kapital på ca -200 miljoner kr.

Dvs båda bolagen är i så fall konkursmässiga och måste få kapitaltillskott från aktieägarna genom att tex sälja ut nya aktier via nyemission, vilket i ett sådant krisläge lär leda till ytterligare kursnedgång.

Det är ett osannolikt "worst case scenario" men de stora immateriella tillgångarna hos båda bolagen innebär en förhöjd risknivå i respektive aktie vilket gör att respektive akties motiverade p/e-tal sänks.

Plus och minus med spelbolags-aktier

+ Kundberoende:

Om man bortser från etiska aspekter är en strategi för att bli rik på aktier att bara köpa aktier i bolag vars ekonomiska utveckling (dvs utvecklingen av intäkter och resultat) gynnas av att kunderna blir beroende av bolagets produkter eller tjänster.

Det kan vara aktier i bolag som säljer:

...alkoholprodukter (som Kopparbergs Bryggeri med sitt öl och cider)

...tobaksprodukter (som Swedish Match med sitt snus och sina cigarrer)

...spelbolag (som Betsson och Unibet) som via internet erbjuder kunderna kasinospel, sportvadslagning och poker

För den stora merparten av kunderna i dessa bolag är säkert beroendet inget jätteallvarligt som leder till stora skador för kunderna.

Bla Betsson och Unibet anser sig ju kunna spåra kunder som är skadligt spelberoende, och hindra de kunderna från att fortsätta spela hos Betsson respektive Unibet.

Men säkert innebär ändå ett underliggande beroende hos kunderna en stor positiv roll för den ekonomiska utvecklingen av de ovannämnda "beroendebolagen".

+ Konjunktur-okänsligt:

Spelbolag är ju gynnsamma för aktieinvesterare på det sättet att spelbolagen är konjunktur-okänsliga, dvs spelbolagens ekonomiska utveckling (utveckling av intäkter och resultat) påverkas inte särskilt mycket av konjunkturen såsom det har sett ut historiskt.

Tex märkte Betsson i princip inte alls av den globla finanskrisen 2008/2009 (till skillnad från tex industriföretag).

Det gör att aktieinvesterare kan ha lägre avkastningskrav på spelbolags-aktier än för tex konjunkturkänsliga industriföretag, vilket gör att högre p/e-tal är motiverat för spelbolags-aktier än för industriföretags-aktier.

Dock kan väl spelbolag ha en viss ryckighet i intäkter och resultat beroende på tex om OS, fotbolls-vm eller fotbolls-em inträffar under ett år, vilket då ger extra intäkter till sportvadslagningen osv.

Dessutom finns det säsongsvariationer varje år där spelandet väl är störst under vår och höst när de stora fotbollsligorna är igång i Europa (England, Spanien, Italien, Tyskland, Frankrike etc) och folk sitter mycket framför datorn, medan det är lugnare under högsommaren och under jul/nyår.

+ God långsiktig tillväxt:

Spelbolagen har haft hög tillväxt av intäkter och resultat de senaste åren då allt fler personer spelar via internet.

Det bidrar också till att höga p/e-tal är motiverade för spelbolags-aktier.

I tex Sverige har det väl tidigare knappt ens varit tillåtet med "hasardspel" (mer än tex statliga svenska spelbolaget Svenska spels stryktips och lotto), men med framväxten av internet har nya spelbolag kunnat startas utomlands (tex på Malta) och utan hänsyn till svenska lagar och regler börja erbjuda spel även för svenskar via internet.

- Höga aktievärderingar?

Frågan är dock om spelbolags-aktierna värderas till alltför höga p/e-tal, och vilken spelbolags-aktie (av Betsson och Unibet) är mest köpvärd?

- Reglering:

Dessutom frågetecken kring regleringen av spelbolagen. Finns det risk för att de över en natt kan förbjudas helt? Eller att de får fortsätta sin verksamhet med till sämre villkor enl nya regleringar i olika länder?

Det sänker väl i så fall det p/e-tal som spelbolags-aktierna värderas till.

Tex är en trend nu att flera länder erbjuder spelbolag att ha verksamhet i landet mot att betala en del av förtjänsten till staten.

- Konkurrens:

Hur är det med konkurrensen mellan spelbolagen? Det är väl svårt att vara särskilt "unik" som spelbolag jämfört med konkurrenterna.

Dessutom verkar det vara lätt för nya konkurrenter att starta verksamhet (dvs att det är låga inträdesbarriärer i branschen), vilket kan försämra utvecklingen för befintliga spelbolag.

Dock kan det vara så att de spelbolag som var först har byggt upp stora kundstockar, och de kunderna är väl ganska "trögrörliga" och stannar gärna kvar hos samma spelbolag vilket minskar hotet från nya konkurrenter.

Betsson har väl bla varit framgångsrikt med att erbjöda generösa provisioner till andra internethemsidor som gör reklam för Betsson.

Och Betsson har väl historiskt haft sin konkurrensfördel i form av casinospel såsom enarmade banditer (dvs internetbaserade "slot-maskiner") etc, medan Unibet haft sin konkurrensfördel i form av sportvadslagning.

//Edit: Otroliga spelvinster ("jackpots") som har utbetalats från Betsson på senare år.

• I q3/2011 var det en spelare (en norsk student) som vann 11,7 miljoner euro (109 miljoner kr) på Betsson-spelet "Mega fortune".

• I okt 2012 var det dags igen med en storvinst på 7,3 miljoner euro från Betsson-spelet "Hall of gods".

Betsson reserverar dock kostnader för storvinster ju mer folk spelar på respektive spel, så när en storvinst väl kommer ska det inte innebära någon extra resultatbelastning för Betsson.

Tex besked i Betssons resultatrapport för q1/2013:

"Den 20 april föll en poolad jackpott på 6,7 miljoner Euro ut på Betsson.com.

Utfallet av jackpotten har ingen direkt resultateffekt då kostnaden löpande har reserverats för."

http://investors.betssonab.com/files/press/betsson/201304261998-1.pdf

Dessutom brukar spelbolag gå samman och komma överens om att gemensamt betala för ev storvinster som uppstår hos något av spelbolagen.

Tex skrev Betsson följande i samma resultatrapport för q2/2013:

"Bruttoresultatet i Kasino (under q1/2013) uppgick till 325,4 (308,3) mkr, vilket är lägre än väntat.

Det förklaras bland annat av lägre aktivitet efter att en rekordstor poolad jackpot föll ut hos en konkurrent i slutet av januari."

Men teoretiskt sett är det ju negativt för Betsson om det kommer flera storvinster på raken.

Är detta ett riskmoment för Betsson-aktien (och mer så än för Unibet som ej har lika stor andel kasinospel av sin intjäning)?

Det är förstås positivt i sig för Betsson ju längre en storvinst dröjer. Å andra sidan lockar det väl fler nya kunder när storvinster inträffar, vilket ger ökad intjäning för Betsson.

Videoklipp från sep 2011 när spelaren vann storvinsten i sep 2011: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U0w9LKVBp9k

Enl Betssons text till klippet:

_"A norwegian student came home after a late night out and decided to spend a bit of time on Betsson.com after watching a movie. A decision made him 11.7 million euros richer.

The most remarkable thing about the story isn't that he won the record breaking jackpot, it is how he won it.

The lucky winner came online at Betsson.com 01.12 on Friday night the 24th of September and found 10 free spins for the online slot machine Mega Fortune credited to his betting account.

During these 10 free rounds the player won €4 - money he then 'invested' into another 10 spins, 40 cents a piece. Now, all of sudden he had €7 on his bank roll.

The story would have been quite different for the 20 year old norwegian student if he would have gone to bed, happily knowing that he had won €7 completely free of charge. But luckily for him, he didn't, instead he pushed on the spin button for the 11th time and ... BOOM!

The new world record Jackpot was a fact.

The winner has asked for and will receive expert financial advice from professional independent consultants provided by Betsson.

Records are meant to be broken, would you like to have your name in the Guinness book of World records (and the €11 736 375 + that comes with it). Why not try a couple of spins of Mega Fortune at https://casino.betsson.com/en/."_

Betsson har väl åtminstone historiskt varit dåligt på sportvadslagning med dåliga odds och att man bara får satsa småbelopp.

Det verkar som att spelbolagen verkar ha en ständig tävlan om vem som betalar ut mest "bonus" till nya kunder (tex med upplägget att om man som ny kund i ett spelbolag sätter in 500 kr så får man 500 kr i bonus att spela för med vissa villkor osv).

Risk att det trissas upp till ständigt högre bonusnivåer för att locka nya kunder, vilket blir dyrt för spelbolagen?

Betssons ekonomiska utveckling

De senaste åren:

Intäkter:
2008: 1,0 miljarder kr (+60%)
2009: 1,3 miljarder kr (+25%)
2010: 1,6 miljarder kr (+23%)
2011: 1,7 miljarer kr (+8%)
2012: 2,2 miljarder kr (+27%)

2013 (6 mån): 1,2 miljarder kr (+19%)

Dvs mycket god långsiktig intäktstillväxt för Betsson.

Dock innehåller väl tillväxten även en del företagsköp som Betsson har gjort genom åren.

Ex på Betssons företagsköp:

• 2011: Betsafe

Ingår i Betsson from 15 jun 2011.

Köpeskilling 631 miljoner kr (380 miljoner kr plus tilläggsköpeskilling 137 miljoner kr).

Betsafe hade ett rörelseresultat på 105 miljoner kr under 2011.

Betsafe hade 84 pers anställda (jämfört med att Betsson nu har totalt 700-800 pers anställda per slutet av juni 2013).

• 2012: NGG (med varumärkena NordicBet, Tobet och Triobet)

Ingår from 20 jun 2012.

Köpeskilling 804 miljoner kr (627 miljoner kr plus tilläggsköpeskilling 177 miljoner kr).

NGG hade ett resultat på över 110 miljoner kr under helåret 2012 (exkl förvärvsrelaterade kostnader).

NGG hade drygt 100 pers anställda (jämfört med att Betsson har 700-800 pers anställda per slutet av juni 2013).

• 2013: Automaten-varumärkena (Sverigeautomaten.com, Norgesautomaten.com och Danmarksautomaten.com)

Ingår from 1 apr 2013.

Köpeskilling 285 miljoner kr (226 miljoner kr plus tilläggsköpeskilling 80 miljoner kr).

Dock verkar tex Automaten-varumärkenas intäkter på 168 miljoner kr 2012 redan ha ingått i Betssons intäkter, fast Betsson efter förvärvet fick hela resultatet från Automaten-varumärkena efter att tidigare ha haft vinstdelning med tidigare ägaren Cherry.

Förvärvet innebär att Betsson slipper vinstdelningen med Cherry, vilket för tex 2012 skulle inneburit en kostnadsminskning på 53 miljoner kr för Betsson för det året.

Det ser ju ut att ha varit gynnsamma förvärv för Betsson.

Sportevenemangs-mässigt var det sommar-OS 2008 och 2012, fotbolls-VM 2010 och fotbolls-EM 2012.

Dvs den del av Betssons intäkter som kommer från sportvadslagning lär ha gynnats av dessa evenemang då sportvadslagningen på dessa evenemang tar fart.

Ebitda-marginal:
2008: 29%
2009: 27%
2010: 27%
2011: 37%
2012: 31%

2013 (6 mån): 29% (32%)

Resultat efter skatt:
2008: 267 miljoner kr (+40%)
2009: 303 miljoner kr (+13%)
2010: 366 miljoner kr (+21%)
2011: 528 miljoner kr (+44%)
2012: 548 miljoner kr (+4%)

2013 (6 mån): 280 miljoner kr (+5%)

Resultat per aktie:
2008: 6,81 kr (+50%)
2009: 7,72 kr (+13%)
2010: 9,32 kr (+21%)
2011: 13,10 kr (+41%)
2012: 12,98 kr (-1%)

2013 (6 mån): 6,49 kr (+1%)

Dvs skral resultattillväxt sedan 2012. Vad beror det på?

De senaste kvartalen:

Intäkter:
q1/2012: 536 miljoner kr (+28%)
q2/2012: 486 miljoner kr (+44%)
q3/2012: 530 miljoner kr (+14%)
q4/2012: 652 miljoner kr (+27%)

q1/2013: 639 miljoner kr (+19%)
q2/2013: 579 miljoner kr (+19%)

Ebitda-marginal:
q1/2012: 37%
q2/2012: 27%
q3/2012: 28%
q4/2012: 32%

q1/2012: 30%
q2/2012: 29%

Resultat efter skatt:
q1/2012: 162 miljoner kr (+29%)
q2/2012: 105 miljoner kr (+8%)
q3/2012: 113 miljoner kr (-18%)
q4/2012: 167 miljoner kr (+1%)

q1/2013: 152 miljoner kr (-6%)
q2/2013: 128 miljoner kr (+22%)

Resultat per aktie:
q1/2012: 3,91 kr (+23%)
q2/2012: 2,54 kr (+3%)
q3/2012: 2,68 kr (-21%)
q4/2012: 3,95 kr (-1%)

q1/2013: 3,54 kr (-9%)
q2/2013: 2,95 kr (+16%)

Dvs inte en helt stabil resultatutveckling de senaste kvartalen, men positivt att resultatet hade en god utveckling under det senaste kvartalet (q2/2013) i alla fall.

Betsson-aktiens värderingsnivå

Under senast rapporterade 12 mån (dvs juli 2012-juni 2013) hade Betsson:

...intäkter på 2,4 miljarder kr (+20% från föregående 12 mån, dvs juli 2011-juni 2012).

...en rörelsemarginal på 24-25% (jämfört med över 30%).

...ett resultat efter skatt på 560 miljoner kr (-2%).

...ett resultat per aktie på 13,12 kr (-5%).

Dvs positivt med god ökning av intäkterna men negativt med fallande rörelsemarginal och resultat.

Vid nuvarande börskurs 184,50 kr (slutkurs tors 22 aug 2013) värderas Betsson-aktien till ett p/e-tal på 14 (beräknat som börskurs 184,50 kr delat med resultat per aktie 13,12 kr för senast rapporterade 12 mån dvs juli 2012-juni 2013).

Det är inte en jättehög värdering mot bakgrund av Betssons historiskt mycket goda resultatutveckling långsiktigt och bolagets konjunktur-okänslighet, men är delvis förståeligt mot bakgrund av bolagets innevarande svacka i resultatutvecklingen.

Balansräkningen

Positivt att Betsson i princip är skuldfritt med en nettoskuld (räntebärande skulder minus kassa) på 32 miljoner kr per slutet av juni 2013.

Det är bara 0,4% av Betssons börsvärde på 8 miljarder kr.

Dock en del andra risker i balansräkningen i form av abstrakta tillgångar (så kallade "immateriella anläggningstillgångar") på ca 2 miljarder kr.

Betsson hade tillgångar bokförda till totalt 3,1 miljarder kr per slutet av juni 2013.

Tillgångarna finansierades med ett eget kapital på 1,7 miljarder kr (55% av tillgångarna) och skulder på 1,4 miljarder kr (45% av tillgångarna).

Men av tillgångarna utgjordes alltså så mycket som 2,0 miljarder kr (64%) av så kallade immateriella anläggningstillgångar.

Detta tillgångsslag uppstår ju ofta tex när ett bolag köper ett annat bolag för en värderingsnivå som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden.

Problemet är att om det köpande bolaget senare börjar gå dåligt är de immaterilla anläggningstillgångarna inte mycket mer än "luft" som kan behöva skrivas ned med stora belopp från sitt bokförda värde.

De nedskrivningarna blir då en negativ resultateffekt som minskar det egna kapitalet med lika mycket.

Tex om Betsson i värsta fall skulle behöva skriva ner sina immateriella anläggningstillgångar till noll kr skulle det innebära en resultateffekt på -2,0 miljarder kr.

Betssons egna kapital på 1,7 miljarder kr skulle då belastas med en resultatpost på -2,0 miljarder kr så att det egna kapitalet skulle bli -0,3 miljarder kr.

Dvs i så fall blir Betssons skulder alltså större än kvarvarande bokfört värde på tillgångarna, och när ett bolags skulder är större än tillgångarna innebär ju det att bolaget är konkursmässigt och omgående behöver ett stort kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Ett sådant kapitaltillskott brukar då vanligtvis erhållas genom att nya aktier i bolaget säljs ut till aktieägarna via nyemission, vilket i ett sådant krisläge leder till ytterligare kursnedgång osv.

Nu anser säkert Betsson att detta är ett helt osannolikt "worst case scenario" som aldrig lär inträffa, men här är uppfattningen ändå att Betssons stora bokförda värde på de immateriella anläggningstillgångarna innebär en förhöjd risknivå i Betsson-aktien.

Aktieanalytikernas förväntningar

Enl Betssons hemsida är det sju aktieanalytiker som bevakar Betsson och Betsson-aktien: http://www.betssonab.com/sv/Investor-relations/Analytiker2/

De sju analytikerna har enl hemsidan följande snittförväntningar på Betssons ekonomiska utveckling de kommande åren:

Intäkter:
2012 (faktiskt utfall): 2,2 miljarder kr
2013: 2,5 miljarder kr (+14%)
2014: 2,8 miljarder kr (+12%)
2015: 3,1 miljarder kr (+10%)

Rörelsemarginal:
2012 (faktiskt utfall): 26%
2013: 26%
2014: 28%
2015: 28%

Resultat efter skatt:
2012 (faktiskt utfall): 548 miljoner kr
2013: 615 miljoner kr (+12%)
2014: 738 miljoner kr (+20%)
2015: 832 miljoner kr (+13%)

Resultat per aktie:
2012 (faktiskt utfall): 12,98 kr
2013: 14,60 kr (+12%)
2014: 17,60 kr (+21%)
2015: 19,80 kr (+13%)

http://www.betssonab.com/sv/Investor-relations/Analytikerestimat/

Dvs det ser ut som en väldigt fin och stabil utveckling.

Aktiens p/e-tal blir 9 beräknat som nuvarande börskurs 184,50 kr (slutkurs tors 22 aug 2013) delat med förväntat resultat per aktie för 2015.

Aktieanalytikernas förväntningar enl 4-traders.com:

Intäkter:
2012 (faktiskt utfall): 2,2 miljarder kr
2013: 2,5 miljarder kr (+12%)
2014: 2,8 miljarder kr (+12%)
2015: 3,1 miljarder kr (+11%)
2016: 3,4 miljarder kr (+12%)
2017: 3,9 miljarder kr (+13%)

Rörelsemarginal:
2012 (faktiskt utfall): 27%
2013: 27%
2014: 28%
2015: 29%
2016: 19%
2017: 17%

Resultat efter skatt:
2012 (faktiskt utfall): 548 miljoner kr
2013: 619 miljoner kr (+13%)
2014: 723 miljoner kr (+17%)
2015: 810 miljoner kr (+12%)

Resultat per aktie:
2012 (faktiskt utfall): 13,00 kr
2013: 14,10 kr (+8%)
2014: 16,90 kr (+20%)
2015: 19,10 kr ( (+13%)

http://www.4-traders.com/BETSSON-AB-13247061/financials/

Dvs något lägre förväntningar där på Betssons resultat per aktie under de kommande åren, än enl Betssons hemsida.

Fördelning av Betssons verksamhet

Under 2012 hade Betsson ett bruttoresultat på 1,85 miljarder kr (84% av intäkterna på 2,2 miljarder kr).

Bruttoresultatet 2012 fördelade sig enl följande på typ av spel:

kasinospel 67%
sportvadslagning 23%
poker 6%
övriga spel 3%
- - -
Summa 100% (1,85 miljarder kr)

Kasinospel låg på 60% i q1/2013 och 66% i q2/2013.

Sportvadslagning låg på 30% i q1/2013 och 26% i q2/2013.

Bruttoresultatet 2012 fördelade sig enl följande på typ av distributionskanal:

Betssons egna varumärken 72%
andras varumärken 28%
- - -
Summa 100% (1,85 miljarder kr)

• Dvs verksamhet via egna varumärken är vad Betsson kallar för segmentet "B2C" (Business to Consumers), dvs där kunderna är kunder direkt hos Betsson.

• Betssons verksamhet via andras varumärken kallas för segmentet "B2B" (Business to Business), dvs där Betsson är underleverantör av spel via internet till hemsidan för något annat bolag som har kontakten med kunderna.

Under första halvåret 2013 låg andelarna kvar på 72% för B2C och 28% för B2B.

Bruttoresultatets fördelning per geografisk region 2012 (avser Betssons B2C-bruttoresultat):

Norden 81%
övriga EU 17%
världen exkl EU och exkl Norden 1%
Europa exkl EU och exkl Norden 0,5%
- - -
Summa 100% (1,3 miljarder kr)

Andelarna under första halvåret 2013 låg kvar på 81% för Norden och 17% för övriga EU.

Landrisker

I bla Betssons årsredovisning för 2012 (som är daterad 15 apr 2013) beskriver bolaget särskilda risker vad gäller Betssons verksamhet i Norge, Sverige och Turkiet.

I alla dessa länder har försök gjorts att stoppa eller dämpa Betssons och andra spelbolags verksamheter i dessa länder.

Särskilt stor risk verkar det vara i Turkiet. Enl Betssons årsredovisning för 2012:

"Turkiet kan bedömas ha högre operativ risk än intäkter från andra marknader. Betssons framtida intäkter från Turkiet kan därför fortsatt anses mer osäkra än Betssons intäkter från övriga marknader."

Tidigare ingick Betssons turkiska verksamhet i kategorin B2C, men i början av 2011 sålde Betsson av den verksamheten till utomstående varefter Betsson endast är underleverantör till den köparen.

Det gör att Betssons intäkter och resultat från Turkiet numera ingår i kategorin B2B.

Som nämnt ovan svarade B2B för 28% av Betssons totala bruttoresultat under 2012, och av denna andel är det alltså en del som är Turkiet.

Dvs i värsta fall kan Turkiet-andelen helt plötsligt försvinna över en natt, men Betsson hoppas väl att det inte ska bli så illa.

Vad gäller Sverige står det bla att det efter nästa riksdagsval kan bli aktuellt med ny lagstiftning som innebär att spelbolag måste ha licens för att ha verksamhet i Sverige (varefter staten väl kommer att begära en andel av verksamhetens resultat i form av licensavgift).

Nästa riksdagsval i Sverige äger väl rum hösten 2014, så därefter får man se vad som händer med det.

Tidigare har ett så kallat främjandeförbud införts i Sverige mot Betssons verksamhet, men dom mot det förbudet kom i Högsta domstolen vilket gör det förbudet mindre allvarligt.

I Norge har norrmännen har det införts förbud mot att överföra pengar till spelbolag som Betsson, vilket enl Betsson har påverkat bolagets verksamhet negativt under 2012.

Betsson bestrider dock förbudet och anser att det bla strider mot EG-rätten.

Som nämnt kräver vissa länder att bolag som Betsson måste ha licens för att verka i dessa länder med vissa villkor, bla att en andel av intjäningen ska betalas till staten.

EU-kommissionen har enl Betssons årsredovisning för 2012 riktat kritik mot dessa regleringar i vissa länder, och kräver att länderna ska ändra sin lagstiftning så att den är förenlig med EU-reglerna.

Danmark har gjort en sådan anpassning sedan 2012 och tex Holland är på gång med en anpassning under 2013.

Länder som EU-anpassar denna lagstiftning innebär enl Betsson positiva möjligheter till "marknadsföring och marknadsnärvaro" för Betsson i dessa länder, skriver alltså Betsson i sin årsredovisning för 2012.

Kommentarer i Betssons senaste resultatrapport

Ur resultatrapporten för Betssons q2/2013 (som kom 19 juli 2013), bla:

• Betsson har infört ett gemensamt IT-system för hela sin verksamhet, vilket bla leder till framtida kostnadsbesparingar och bättre möjligheter att utforma speltjänster via mobiltelefon.

• Betssons intäktstillväxt (exkl företagsköp och exkl valutaeffekter) är stabil och låg på 7% under q2/2013 jämfört med q2/2012.

Bla ökar kundernas spelande via mobiltelefon kraftigt. Betssons intäkter från kundernas spelande via mobiltelefon låg på 8% av Betssons totala intäkter under q1/2013 och 9% under q2/2013.

• Bolagets vinstmarginal hör till de högsta av alla spelbolag.

• Betsson har höjt satsningarna på marknadsföring. Under första halvåret 2013 uppgick Betssons marknadsföringskostnader till nästan 400 miljoner kr.

Nivån väntas bestå även under andra halvåret 2013 tack vare de "goda tillväxtmöjligheter" hög marknadsföring innebär.

• Ca 100 miljoner kr per år av Betssons utvecklingskostnader belastar ej resultatet utan bokförs som tillgång som belastas av årliga avskrivningar över en flerårsperiod.

Bloggkommentar: Orsaken till det är väl att utvecklingskostnaderna anses ha ett värde som varar i flera år, men nackdelen är att det kan anses innebära att Betssons bokförda resultat innebär att den verkliga kostnadsnivån underskattas.

Dessutom kan Betsson tvingas göra stora nedskrivningar om de tillgångsförda utvecklingskostnaderna i framtiden bedöms ha varit onödiga osv.

Dessa tillgångs-bokförda utvecklingskostnader är en del av Betssons stora immateriella anläggningstillgångar på 2 miljarder kr per slutet av juni 2013.

//Edit: Betsson skriver självt följande formulering i tex resultatrapporten för q3/2012 och resultatrapporten för q1/2013:

"Nettot av aktiverade utvecklingskostnader och avskrivningar av dessa påverkade kvartalets resultat marginellt."

Dvs åtminstone under de kvartalen så spelade det nästan ingen roll att Betsson sköt upp resultatbelastningen av utvecklingskostnaderna, eftersom avskrivningarna på tidigare uppskjutna utvecklingskostnader ändå var lika stora som periodens utvecklingskostnader.

Men den formuleringen fanns inte med i tex resultatrapporten för q4/2012 eller för q2/2013.

//

Unibets ekonomiska utveckling

De senaste åren:

Intäkter:
2008: 1,5 miljarder kr (+35%)
2009: 1,6 miljarder kr (+11%)
2010: 1,6 miljarder kr (-1%)
2011: 1,6 miljarder kr (-2%)
2012: 2,1 miljarder kr (+32%)

2013 (6 mån): 1,1 miljarder kr (+9%)

Unibets företagsköp de senaste åren (enl Unibets årsredovisning för 2012):

• 2005: Mr Bookmaker-koncernen

• dec 2007: Maria Holdings Group

• 2008: Guildhall Media Invest

• 2011: Solfive Group

• 2012: Betchoice Corporation Pty Ltd, verksamheten och vissa drifttillgångar i Bet24

http://www.unibetgroupplc.com/pages/951/UnibetAR12_Web_PDF_SWD.pdf

Dvs bolagets intäkter lär ha blivit högre tack vare dessa företagsköp.

Ebitda-marginal:
2008: 37%
2009: 30%
2010: 30%
2011: 31%
2012: 27%

2013 (6 mån): 26% (28%)

Resultat efter skatt:
2008: 106 miljoner kr (-58%)
2009: 320 miljoner kr (+201%)
2010: 360 miljoner kr (+13%)
2011: 370 miljoner kr (+3%)
2012: 339 miljoner kr (-8%)

2013 (6 mån): 173 miljoner kr (-3%)

Resultat per aktie:
2008: 3,80 kr (-58%)
2009: 11,41 kr (+201%)
2010: 12,84 kr (+12%)
2011: 13,22 kr (+3%)
2012: 12,15 kr (-8%)

2013 (6 mån): 6,18 kr (-3%)

De senaste kvartalen:

Intäkter:
q1/2012: 542 miljoner kr (+39%)
q2/2012: 498 miljoner kr (+42%)
q3/2012: 467 miljoner kr (+19%)
q4/2012: 607 miljoner kr (+28%)

q1/2013: 592 miljoner kr (+9%)
q2/2013: 545 miljoner kr (+9%)

Ebitda-marginal:
q1/2012: 30%
q2/2012: 26%
q3/2012: 20%
q4/2012: 30%

q1/2013: 29%
q2/2013: 22%

Resultat efter skatt:
q1/2012: 114 miljoner kr (+10%)
q2/2012: 62 miljoner kr (-9%)
q3/2012: 36 miljoner kr (-54%)
q4/2012: 126 miljoner kr (+6%)

q1/2013: 105 miljoner kr (-8%)
q2/2013: 67 miljoner kr (+8%)

Resultat per aktie:
q1/2012: 4,04 kr (+10%)
q2/2012: 2,23 kr (-8%)
q3/2012: 1,28 kr (-54%)
q4/2012: 4,49 kr (+4%)

q1/2013: 3,77 kr (-7%)
q2/2013: 2,40 kr (+8%)

Dvs inte en helt stabil resultatutveckling de senaste kvartalen.

Resultatet för q3/2012 belastades bla av en engångspost på -28 miljoner kr pga extraskatt i Spanien.

Unibet-aktiens värderingsnivå

Dvs utifrån siffrorna ovan har Unibet haft följande utveckling under senast rapporterade 12 mån (juli 2012-juni 2013):

• Intäkter 2,2 miljarder kr (+16% från föregående 12 mån, dvs juli 2011-juni 2012).

• Ebitda-marginal 25% (29%)

• Resultat efter skatt 334 miljoner kr (-11%)

• Resultat per aktie 11,94 kr (-11%)

Vid nuvarande börskurs för Unibet-aktien (249,50 kr som slutkurs tors 22 aug 2013) handlas alltså aktien till ett p/e-tal på 21 (nuvarande börskurs delat med resultat per aktie 11,94 kr för senast rapporterade 12 mån dvs juli 2012-juni 2013).

Exkl den spanska extraskatten i q3/2012 blir resultatet per aktie 12,93 kr vilket ger ett p/e-tal på 19.

Balansräkning

Unibet hade en nettokassa (kassa minus räntebärande skulder) på 84 miljoner kr per slutet av juni 2013.

Det motsvarar ca 1% av Unibets börsvärde på drygt 7 miljarder kr.

Unibet hade totala tillgångar bokförda till 2,8 miljarder kr per slutet av juni 2013.

Tillgångarna var finansierade med ett eget kapital på 1,8 miljarder kr (65% av tillgångarna) samt skulder på 1,0 miljard kr (35% av tillgångarna).

Dvs det är något starkare än Betsson som enl ovan finansierade 55% av tillgångarna med eget kapital.

Men däremot ligger Unibet sämre till än Betsson vad gäller de abstrakta tillgångarna (immateriella anläggningstillgångar).

Denna tillgångspost utgör 2,0 miljarder kr (71%) av Unibets totala tillgångar på 2,8 miljarder kr.

Som jämförelse utgjordes 2,0 miljarder kr (64%) av Betssons totala tillgångar på 3,1 miljarder kr av immateriella anläggningstillgångar.

Om Unibet skulle skriva ned sina immateriella anläggningstillgångar till noll kr skulle Unibets egna kapital uppgå till -160 miljoner kr.

Om Betsson skulle göra motsvarande skulle Betssons egna kapital uppgå till -293 miljoner kr.

Dvs båda bolagen ligger illa till i detta avseende även om Betsson ligger något sämre till.

Dvs för båda bolagens aktier innebär detta en förhöjd risknivå i aktien (även om båda bolagen är i princip skuldfria).

Aktieanalytikernas förväntningar

Medan Betsson enl ovan har sju bevakande aktieanalytiker så uppger sig Unibet ha 17 bevakande analytiker: http://www.unibetgroupplc.com/corporate/templates/AnalystListPage.aspx?id=111

Enl 4-traders.com räknar analytikerna med följande ekonomiska utveckling för Unibet de kommande åren:

Intäkter:
2012 (faktiskt utfall): 197 miljoner pund
2013: 232 miljoner pund (+18%)
2014: 265 miljoner pund (+14%)
2015: 295 miljoner pund (+11%)
2016: 358 miljoner pund (+21%)
2017: 419 miljoner pund (+17%)

Rörelsemarginal:
2012 (faktiskt utfall): 22%
2013: 19%
2014: 21%
2015: 20%
2016: 15%
2017: 14%

Resultat efter skatt:
2012 (faktiskt utfall): 32 miljoner pund
2013: 41 miljoner pund (+28%)
2014: 53 miljoner pund (+29%)
2015: 60 miljoner pund (+13%)

Resultat per aktie:
2012 (faktiskt utfall): 1,13 pund
2013: 1,44 pund (+27%)
2014: 1,82 pund (+26%)
2015: 1,98 pund (+9%)

http://www.4-traders.com/UNIBET-GROUP-PLC-6497461/financials/

Det är alltså en väldigt fin utveckling som väntas.

Med nuvarande pundkurs på 10,1440 kr innebär ett förväntat resultat per aktie på 1,98 pund år 2015 motsvarande 20,09 kr.

Och med det resultatet per aktie värderas Unibet-aktien (vid kurs 249,50 kr) i dagsläget till ett p/e-tal på 12-13 beräknat som börskursen 249,50 kr delat med förväntat resultat per aktie för 2015.

Fördelning av Unibets verksamhet

Fördelning av Unibets bruttoresultat (för första halvåret 2013) per geografisk region:

Norden 57%
Västeuropa 30%
Central-/Öst-/Sydeuropa 8%
övrigt 5%
- - -
Summa 100% (97 miljoner pund)

Fördelning av Unibets intäkter (för första halvåret 2013) per typ av spel:

sportvadslagning 43%
kasinospel 37%
poker 6%
örigt 14%
- - -
Summa 100% (113 miljoner pund)

Precis som Betsson har även Unibet en B2B-verksamhet.

Hos Unibet kallas den verksamheten för Kambi Sports Solutions.

Unibet verkar inte särredovisa hur stor andel av Unibets totala intäkter eller bruttoresultat den verksamheten svarar för, men per slutet av juni 2013 hade den knappt 300 pers anställda av Unibets totalt knappt 900 pers anställda.

Bla fick Kambi Sports Solutions en stororder från spelbolaget 888.

Landrisker

Unibet verkar ha tagit något mindre landrisker än Betsson.

Bla har Unibet undvikt att ha verksamhet i Turkiet.

Bla enl Unibets resultatrapport för q2/2013:

"Medan Unibets viktigaste marknader finns i Europa erbjuds tjänster även internationellt, med undantag endast för länder som Unibet konsekvent har blockerat av legala skäl såsom USA, Turkiet och liknande marknader."

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/20/98/F8/wkr0006.pdf

Unibets beskrivning av sin erksamhet i q2/2013-resultatrapporten:

_"Unibet är marknadsledande inom Moneytainment i Europa med en sajt på 27 olika språk och kunder i över 100 länder.

Unibet erbjuder spel innan match på sportevenemang, live betting, poker, kasino och games via unibet.com, unibet.it och unibet.dk och spel innan match på sportevenemang, live betting, fransk hästkapplöpning och poker på unibet.fr.

På unibet.be och unibet.ee erbjuds spel innan match på sportevenemang, live betting, poker och kasino och via unibet.com.au erbjuds sportspel och kapplöpning på den australiska marknaden.

Genom varumärket Maria erbjuder Unibet bingo, lotter, poker, kasino och games på maria.com och mariacasino.ee samt kasino och poker på mariacasino.dk.

Unibet erbjuder också sportbokstjänster enligt business-to-business-modellen (B2B) genom Kambi Sports Solutions, kambi.com."_

Kommentarer i Unibets senaste resultatrapport

Det är alltså Unibets resultatrapport för q2/2013 som kom 7 aug 2013:

• Unibet visar fortsatt god intäktstillväxt i q2/2013 trots att det varje år är en "lågsäsong" för spelbolag och att det var fotbolls-EM under q2/2012 osv.

• Unibets intäkter från kundernas spelande via mobiltelefon uppgick under kvartalet till 19% av Unibets totala intäkter, mer än en dubbelt så hög andel från 8% i q2/2012.

(Som jämförelse uppgick Betssons motsvarande andel till 9% i q2/2013.)

• Unibet satsar fortsat hårt på marknadsföring i de länder där bolaget verkar.

• Unibets lönsamhet från sportvadslagningen var något lägre i q2/2013 jämfört med det långsiktiga snittet.

I q3/2013 har dock lönsamheten från sportvadslagningen börjat bra.

Bloggkommentar: Vid sportvadslagningen är ju Unibet motpart till kunderna, så förenklat uttryckt tjänar väl Unibet mer ju fler oväntade sporthändelser som inträffar (dvs tex att stora favoritlag i fotboll förlorar matcher osv).

• Unibet satsar på länder där bolaget får licens från staten i landet att verka där (mot en viss ersättning till staten).

Bla lanserade Unibet verksamhet i Estland under juli 2013 med ett sådant licensavtal med staten i landet.

Ägarbild

Betsson

Betsson kontrolleras av några privatpersoner.

De hade följande ägarandelar av Betsson per slutet av 2012 (ägarandelens värde):

Per Hamberg 8,3% (600-700 miljoner kr)
Bertil Knutsson 6,0% (knappt 500 miljoner kr)
Rolf Lundström 3,7% (ca 300 miljoner kr)
Lars Kling 2,1% (ca 170 miljoner kr)
Berit Lindwall 1,4% (drygt 110 miljoner kr)
Pontus Lindwall 1,3% (drygt 100 miljoner kr)

http://www.betssonab.com/sv/Investor-relations/Utbildning/Agarstruktur/

De ägde alltså tillsammans ca 23% av Betsson.

//Edit: Per slutet av juni 2013 har ägarandelarna ändrat sig något till följande:

familjen Knutsson 5,9% (knappt 500 miljoner kr)
Per Hamberg 5,8% (400-500 miljoner kr)
Rolf Lundström 3,7% (ca 300 miljoner kr)

Dvs Hamberg har under första halvåret 2013 sålt av ganska mycket av sitt aktieinnehav i Betsson. Varför?

//

Tack vare röststarka A-aktier har de klart större röstandelar i bolaget per slutet av 2012:

Per Hamberg 20,6%
Bertil Knutsson 10,7%
Rolf Lundström 10,2%
Lars Kling 8,8%
Berit Lindwall 6,2%
Pontus Lindwall 0,7%

Dvs tillsammans har de en röstandel på 57% i Betsson, och har därmed säker kontroll över vilka som får sitta i bolagets styrelse som i sin tur utser vd osv.

Pontus Lindwall var ju Betssons tidigare vd som nu är bolagets styrelseordförande. (Är Berit Lindwall hans mamma?)

//Edit: Röstandelar per slutet av juni 2013:

Per Hamberg 19,3%
familjen Knutsson 10,8%
Rolf Lundström 10,1%

//

Av Betsson-storägarna verkar det dock bara vara Pontus Lindwall som sitter i styrelsen.

Betssons styrelse:

Pontus Lindwall
Patrick Svensk
Kicki Wallje-Lund
John Wattin
Carl Lewenhaupt
Lars Linder Aronson

Lars Linder Aronson var ju tidigare höjdare på banken SEB där han bla var chef för bankens investmentbank Enskilda.

Dvs om han sitter i Betssons styrelse så borgar väl det för att Betsson är ett seriöst företag.

Unibet

I Unibet finns bara medgrundaren Anders Ström som storägare med en ägarandel på 10% per slutet av juli 2013: http://www.unibetgroupplc.com/corporate/templates/InformationPage.aspx?id=212

Hans ägarandel i Unibet är värd drygt 700 miljoner kr.

Ström är själv spelare och vann tex år 2004 32 miljoner kr på hästar: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/spel/article10460161.ab

Artikel från Aftonbladet feb 2009 där Ström berättar om sin bakgrund och starten av Unibet etc: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/spel/article11657911.ab

I övrigt är det bara en radda fondbolag etc bland storägarna i Unibet.

Långt ner på listan över de största aktieägarna kommer en till privatperson; en Peter Lindell med en ägarandel på 1,8%.

Den ägarandelen är värd ca 130 miljoner kr.

Både Ström och Lindell sitter i Unibets styrelse varav Ström är styrelseordförande: http://www.unibetgroupplc.com/corporate/templates/PersonListPage.aspx?id=101&epsLanguage=SV

Där framgår att medan Ström fyller 43 år under 2013 så är Lindell klart äldre och fyller 59.

Lindell är bla delägare i investmentbolaget Rite Ventures:

http://www.riteventures.com/

http://www.riteventures.com/team

Rite Ventures är bla delägare i IT-bolaget Nebula (som investmentbolaget Ratos nyligen köpte in sig i) samt nättidningen Nyheter24.se:

http://www.riteventures.com/portfolio

http://www.ratos.se/Innehaven-index/Nebula/

Affärsvärlden artikel från feb 2007 om Lindell: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2582037.ece

Enl artikeln bla:

"Spelbolaget Unibet har Staffan Persson och Peter Lindell tjänat stora belopp på. De klev in i bolaget tidigt och sålde ägarandelar för en halv miljard kronor när aktien rusade efter börsintroduktionen 2004. Men de är fortfarande storägare."

Unibet självt har återköpt egna aktier och har därför en ägarandel på drygt 1% av Unibet.

Det aktieinnehavet är värt ca 81 miljoner kr (och ingår väl inte i Unibets ovannämnda nettokassa på 84 miljoner kr).

Mr Green

Betsson grundades år 2001 av Fredrik Sidfalk, Anders Holmgren och Henrik Bergquist: http://sv.wikipedia.org/wiki/Betsson

Dvs de var fyra år efter Unibet som grundades år 1997.

Fredrik Sidfalk och Henrik Bergquist grundade senare spelbolaget Mr Green år 2007: https://www.mrgreen.com/#mainPage=aboutUs&subPage=193

Mr Green börsintroducerades på Aktietorget nu i juni 2013 och är där värt över 1 miljard kr: http://www.aktietorget.se/QuotesInstrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0005127875

Sidfalk och Bergquist är fortfarande aktieägare i Mr Green och sitter i bolagets styrelse: http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0005127875

Under första halvåret 2013 hade Mr Green:

...intäkter på 224 miljoner kr (+64% från första halvåret 2012).

...ett rörelseresultat på 52 miljoner kr (-1 miljon kr).

...ett resultat per aktie på 1,01 kr.

Som jämförelse ligger Mr Greens börskurs i 29 kr (slutkurs 22 aug 2013).

Bolaget har nu nått upp till ett resultat på 25 miljoner kr per kvartal de senaste tre kvartalen.

Mr Greens vd Mikael Pawlo pekar i resultatrapporten för q2/2013 på att Mr Greens intäktstillväxt på 64% under första halvåret 2013 var klart större än totalmarknadens tillväxt på 9%, och han hoppas den goda utvecklingen ska fortsätta för bolaget:

"Mr Green har (...) en mycket intressant utvecklingsportfölj. Vi har under kvartalet fortsatt att investera i flera nya kasinolösningar, som vi tror kommer att bli mycket uppskattade av dagens kasinobesökare, men också attrahera nya besökare.

Med en genomarbetad satsning på smarta telefoner och surfplattor med ett starkt fokus på spelupplevelsen har nätkasinot Mr Green goda förutsättningar för att fortsätta växa snabbare än marknaden.”

http://www.aktietorget.se/pressdocs/MrGreen&Co/66456/Mr_Green__MRG_20130823_1.PDF

Enl rapporten även:

"Det råder (...) stark konkurrens kring nätspel inom Europa.

Marknaden är fragmenterad och det finns inga aktörer som dominerar hela den europeiska marknaden.

Det finns emellertid aktörer som är dominerande på respektive lokal
marknad.

Konkurrensen utgörs av såväl privata aktörer och listade bolag som
statliga bolag.

Det finns inga höga trösklar för att gå in på en marknad, men för att få
en större marknadsandel krävs tillgång till:

...en bra produkt

...ett starkt varumärke

...specialistpersonal

...betydande resurser för marknadsföring"

Mr Green verkar vara helt fokuserat på kasinospel via internet.

Om Mr G… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?