Post entry

Betsson-aktien fortsatt köpvärd

Bra ekonomisk utveckling historiskt, stark finansiell ställning, låg värdering, optimistiska prognoser. Allt talar för att Betsson-aktien är fortsatt köpvärd.

Betsson har berörts i ett tidigare blogginlägg (från 13 jan 2012): http://www.redeye.se/aktiebloggen/betsson/superportfoljen Där ansågs Betsson-aktien vara köpvärd vid dåvarande börskurs 160 kr.

Sedan dess har börskursen stigit med 10% till 176,50 kr. Är aktien fortsatt köpvärd?

Q4-rapporten

Det som har hänt sedan i januari är bla att Betssons resultatrapport för q4/2011 presenterades 10 feb 2012. Hur var egentligen den rapporten? Rapporten visade att Betsson hade följande ekonomiska utveckling under kvartalet:

• Intäkter: 515 miljoner kr (+6% från q4/2010)
• Rörelsemarginal: 33% (jämfört med 26% i q4/2010)
• Resultat per aktie: 4,01 kr (+25% från q4/2010)
• Finansiell ställning: 510 miljoner kr i kassan i slutet av 2011. Betsson har inga räntebärande skulder.

http://investors.betssonab.com/files/press/betsson/201202092319-1.pdf

Viktigast är att tillväxten i resultatet per aktie blev god, men intäktstillväxten var lite skral. I längden kan ju inte resultattillväxten ligga högre än intäktstillväxten?

För helåret 2011 blev Betssons intäktstillväxt "bara" 8%, men den låga intäktstillväxten förklarar Betsson i q4-rapporten med att verksamhet har avyttrats under året:

"Den underliggande tillväxten av spelaraktivitet är betydligt högre än vad redovisade intäkter visar. Förklaringen till det härleds till avyttringen av den Turkiska kundbasen och de effekter detta får i redovisningen."

För helåret 2011 blev Betssons resultat per aktie 13,12 kr (+41% jämfört med helåret 2010), dvs mycket god resultattillväxt. (Dock oroväckande att det innebär att resultattillväxten i q4 innebar en avmattning av resultattillväxten?).

Vid Betssons nuvarande börskurs 176,50 kr värderas aktien till ett p/e-tal på 13-14 (beräknat som börskurs delat med resultat per aktie för 2011).

Dvs det är en ganska låg värdering av Betsson-aktien mot bakgrund av bolagets väldigt fina ekonomiska utveckling historiskt, plus den starka finansiella ställningen med en kassa på över 500 miljoner kr (jämfört med att Betsson är värt över 7 miljarder kr på börsen vid nuvarande kursnivå).

Det skulle vara intressant att få veta vad Betssons vd Magnus Silfverberg siktar på att nå för intäktstillväxt för Betsson de kommande åren.

Säg att han kan de kommande 5 åren kan nå en intäktstillväxt på 10%/år (exkl företagsköp och exkl valutaeffekter) med oförändrad rörelsemarginal, så har Betsson-aktien goda förutsättningar att fortsätta stiga kraftigt de kommande åren.

I q4-rapporten står det bla följande: "H2 Gambling Capital bedömde i september 2011 att den europeiska spelmarknaden på internet kommer att öka med 18,4 procent till 18,5 miljarder USD under 2012. Betsson avser att fortsätta växa mer än marknaden."

Prognoser

På sin hemsida anger Betsson snittet av aktieanalytikernas prognoser för Betssons ekonomiska utveckling de kommande åren: http://www.betssonab.com/sv/Investor-relations/Analytikerestimat/ Enl prognoserna väntas Betsson ha följande ekonomiska utveckling:

• Intäkterna på 1,7 miljarder kr väntas öka till 2,6 miljarder kr inom 3 år (dvs en intäktstillväxt på 14-15% per år i snitt).
• Rörelsemarginalen väntas ligga oförändrad kring 32% de kommande 3 åren.
• Resultatet per aktie på 13 kr 2011 väntas öka till 19 kr inom 3 år, dvs en resultattillväxt på 13-14%/år i snitt.

Dvs om de prognoserna uppnås är Betsson-aktien klart köpvärd på nuvarande kursnivå 176,50 kr. Då kan aktien säkert dubblas inom senast 4-5 år.

Vad gör egentligen Betsson?

Förenklat kan man väl säga att Betsson är ett internetbaserat kasino där kunderna kan spela om pengar på olika spel via Betssons hemsidor.

Via Betssons svenska huvudhemsida https://www.betsson.com/start/sv/ kan man bla spela:

• traditionella kasinospel (tex enarmade banditer - dvs "slotmaskiner", roulette, black jack etc)
• poker
• sportvadslagning

Det är väl de traditionella kasinospelen som är Betssons starka sida. Förklaringen till framgångarna där är väl att Betssons kasinospel mest bygger på den fina programvaran utvecklad av bolaget Net Entertainment (som tidigare ingick i Betsson men har knoppats av som ett separat börsbolag). Net Entertainment-aktien har berörts i tidigare blogginlägg från 8 feb 2012: http://www.redeye.se/aktiebloggen/net-entertainment/net-entertainment-en-langsiktig-parla Där ansågs Net Entertainment-aktien vara långsiktigt köpvärd även om den är dyrare än Betsson-aktien.

I tex q4/2011 genererades 67% av Betssons bruttoresultat av traditionella kasinospel.

Spel via mobiltelefon

Medan ovannämnda spel hittills mest är gjorda för att spelas via en vanlig dator (pc, laptop etc), är en utveckling att Betsson nu satsar på att anpassa spelen så att de kan spelas via mobiltelefoner mfl mobila apparater (tex surfplattor som iPad) som också kan anslutas till internet. Så här skriver Betsson om det i q4-rapporten:

"Betsson förutspår en hög efterfrågan på de mobila lösningarna, och ytterligare lanseringar planeras under första kvartalet."

B2B-verksamhet

Där Betsson själv riktar sig mot slutkunderna (spelarna) med Betssons egna hemsidor, kallar Betsson för sin B2C-verksamhet (dvs Business To Consumers). Därutöver är en ny utveckling sedan en tid att Betsson även satsar på B2B-verksamhet (Business To Business), dvs att andra företag och organisationer kan erbjuda spel via internet för slutkunder - men att det i själva verket är Betsson som i bakgrunden är leverantör till de spelen.

Även för B2B-verksamheten ser Betsson stor framtidspotential. Bla har tex engelska fotbollsklubben Arsenal ingått avtal med Betsson som leverantör av spel riktade till Arsenals fans. Går man in på Arsenals hemsida http://www.arsenal.com/home kan man där klicka på "Gunnersgaming" och kommer då till en separat hemsida https://www.gunnersgaming.com/start/gg/ där man kan spela kasinospel, poker och sportvadslagning etc precis som på Betssons egen hemsida.

Fördelen är väl att Betsson därigenom kan få fler kunder, och som tack för det får Arsenal en del av vinsten från allt spel på Gunnersgaming-hemsidan.

Just i q4/2011 hade Betssons B2B-verksamhet en dålig resultatutveckling. Bruttoresultatet blev 133 miljoner kr (-44% jämfört med q4/2010). Men det förklarar Betsson som en tillfällig svacka pga försäljningen av den turkiska kundbasen, samt att den turkiska valutan varit svag. "Den underliggande aktiviteten (i B2B-verksamheten) ökar stadigt med fler B2B-samarbeten och allt högre aktivitet i dessa", skriver Betsson i q4-rapporten.

Landlicenser

En trend i branschen är att olika länder möjliggör för spelbolag som Betsson att få licens i landet att officiellt kunna erbjuda sina spel där, mot en vinstdelning med landets stat.

Betsson ser möjligheter med sådana licenser om de kan erhållas på goda ekonomiska villkor. Tex har Betsson fått en sådan licens i Danmark och har där sedan årsskiftet börjat erbjuda spel utifrån licensen.

Betsson har i början av 2012 fått en landlicens för Italien och kommer att börja lansera spel där utifrån licensen under q2/2012.

En risk för Betsson skulle kunna vara att länder plötsligt totalförbjuder den icke licensbaserade spelverksamhet som Betsson sedan starten erbjudit från sin bas på Malta i Medelhavet. Det har tex varit tal om att norska staten skulle förbjuda norska banker att hantera folks betalningar till sina spelkonton hos Betsson etc. Men i dagsläget finns det väl inte så mycket som tyder på ett sådant plötsligt generellt "worst case scenario".

Ev kan det dock på sikt bli så att Betssons verksamhet mer och mer kommer att utgöras av den landlicensbaserade spelverksamheten.

En möjlighet på lång sikt är om USA kommer att brett börja tillåta licensbaserade spel via internet. Kan det innebära stora möjligheter för Betsson i USA? I dagsläget är väl USA väldigt strängt med spel via internet som väl är förbjudet där för spelbolag som Betsson.

Aktieutdelning

Enl den vetenskapliga finansteorin http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella är inte en aktie mer köpvärd bara för att man får en hög aktieutdelning. Man blir ju inte rikare av att ha 100 kr på banken och göra ett uttag på 10 kr.

Men en del gillar att få ut cash från sitt aktieinnehav (utan att behöva sälja aktierna), och en hög aktieutdelning kan dessutom vara en signal om att bolaget (som man har aktier i) går bra och har gott om pengar vilket ju är positivt för aktieägarna.

För Betsson vars verksamhet genererar goda kassaflöden, har aktieutdelningen historiskt varit hög. Betssons utdelningspolicy är att dela ut 75% av det gångna årets resultat efter skatt till aktieägarna. Betsson väljer att genomföra sina aktieutdelninger genom så kallat "automatiskt inlösenförfarande" vilket ska innebära skattefördelar för aktieägarna. (Det innebär att en del aktieägare slipper betala 30% skatt på utdelningen?) Men om man tex äger Betsson-aktier via en kapitalförsäkring så blir det automatiska inlösenförfarandet detsamma som vanlig aktieutdelningm, dvs att aktieutdelningen utbetalas på kontot.

Enl q4-rapporten föreslår Betsson att aktieägarna nu under våren 2012 får en aktieutdelning för 2011 som uppgår till 9,40-9,60 kr. (Den exakta nivån beror på om tilläggsköpeskilling ska betalas till de tidigare ägarna av bolaget Betsafe som Betsson tidigare har köpt.) Men 9,40-9,60 kr motsvarar i alla fall över 5% av Betssons börskurs 176,50 kr, vilket väl är en hög utdelningsnivå jämfört med andra aktier.

Utdelningsnivån 9,40-9,60 kr är alltså ännu så länge Betsson-styrelsens förslag som Betssons aktieägare ska rösta om på Betssons bolagsstämma 11 maj 2012. Det är först om förslaget godkänns av aktieägarna på stämman som utdelningen utbetalas några dagar senare (men normalt brukar väl utdelningsförslag för det mesta godkännas av aktieägare på bolagsstämmor?).

- - -

Tillägg 9 mars 2012

Klart att Betssons föreslagna aktieutdelning blir 9,43 kr per Betsson-aktie: http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1891833&source= Det motsvarar nästan 5% av nuvarande börskurs 191,50 kr för Betsson-aktien (slutkurs fre 9 mars 2012).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?