Post entry

Betsson vs Unibet?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Vilken spelbolags-aktie är mest köpvärd; Betsson eller Unibet (om någon)?

Sammanfattning

Både Betsson och Unibet hade starka q3/2013, men det berodde delvis på att jämförelsekvartalet q3/2012 var svagt för båda bolagen.

• Betssons p/e-tal (börskurs delat med resultat per aktie) 15 med resultatet per aktie för senast rapporterade 12 mån (okt 2012-sep 2013).

• Unibets motsvarande p/e-tal 22.

• Enl tidigare blogginlägg (från 23 aug 2013) fick Betsson-aktien rekommendationen "fullvärderad" vid börskurs 184,50 kr.

• Unibet-aktien fick rekommendationen "sälj" vid dåvarande börskurs 249,50 kr.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/betsson/aktieduell-betsson-vs-unibet

Sedan dess har aktieanalytikerna nedjusterat sina resultatprognoser för båda bolagens kommande år.

Men ändå har båda aktierna stigit en hel del under de drygt två månaderna sedan förra blogginlägget:

• Betsson-aktien är +11% till 204 kr.

• Unibet-aktien är +20% till 299 kr.

Börsen som helhet var samtidigt +4% under samma period.

Dvs rekommendationerna i tidigare blogginlägg har ej stämt hittills (även om de avser utvecklingen på flera års sikt).

Och frågan är om aktiernas kursuppgångar är motiverade.

Räknat på aktieanalytikernas snittprognoser för bolagens resultat per aktie för år 2015 värderas aktierna enl följande vid nuvarande börskurser:

• Betsson: ett p/e-tal på 11

• Unibet: ett p/e-tal på 15

Båda bolagen är finansiellt starka:

• Betsson hade per slutet av sep 2013 en nettokassa (kassa minus räntebärande skulder) på drygt 1% av nuvarande börsvärde på nästan 9 miljarder kr vid börskurs 204 kr (slutkursen tis 5 nov 2013).

• Unibet hade per slutet av sep 2013 en nettokassa på 1,5% (av nuvarande börsvärde på 8-9 miljarder kr) plus ett innehav av Unibet-aktier. Nettokassan och de egna Unibet-aktierna uppgick tillsammans till 2-3% av Unibets nuvarande börsvärde.

Men båda bolagen har ev "luft" i balansräkningarna i form av abstrakta så kallade immateriella anläggningstilgångar med stora bokförda värden (vilket innebär förhöjd risknivå i båda aktierna):

• Per slutet av sep 2013 uppgick Betssons immateriella anläggningstillgångar till 62% av totala tillgångar och 108% av eget kapital.

• Unibets immateriella anläggningstillgångar utgjorde samtidigt 68% av totala tillgångar och 104% av eget kapital.

Börjar bolagen gå dåligt och de immateriella anläggningstillgångarna måste skrivas ned till noll kr, är det alltså allvarligt.

Särskilda risker:

1)

Hårdare regleringar:

Många länder ökar regleringen av spelbolag vilket både innebär nackdelar men även möjligheter. Det första året efter en sådan reglering är negativt.

Sverige och Norge är stora länder för Betsson och Unibet, och båda de länderna väntas införa nya regleringar av spelbolag de kommande åren.

Det kan innebära möjligheter men innebär även en osäkerhet kring vad det kommer att innebära för Betsson och Unibet.

Åtminstone lär alltså det första året (efter införande av sådana hårdare regler) innebära negativa effekter.

Unibet verkar ha kommit längre än Betsson vad gäller anpassningar till länder som infört nya, hårdare regler.

Av Unibets intäkter kommer nu 25% från länder som infört hårdare regleringar vilket Unibet anpassat sig till där.

2)

Mobiltelefoner:

Betsson ligger efter Unibet vad gäller andelen intäkter från spel via mobiltelefoner etc.

Unibets intäkter från spel via mobiltelefoner etc ligger på 23% medan Betsson ligger på 12%.

Och spelandet via mobiltelefoner ökar väl framför allt till skillnad från traditionellt spelande via fast pc-dator hemmavid.

Ev lär på sikt en dominerande del av spelandet ske via mobiltelefoner etc.

Dvs de spelbolag som ligger bäst till där redan idag, lär väl kapa åt sig en desto större andel i framtiden.

3)

Turkiet:

Betsson har en stor andel av sin intjäning från Turkiet där särskild osäkerhet om regleringen av spelbolag finns.

I värsta fall kan Betsson bli av med denna intjäning över en natt.

Turkiet-intjäningen ingår i ett separat affärsområde (kallat "B2B") inom Betsson, och under q3/2013 svarade det affärsområdet för över 20% av Betssons totala bruttoresultat.

Turkiet lär stå för merparten av affärsområdets intjäning.

Unibet har medvetet valt att ej finnas i Turkiet pga riskerna i landet.

Dock har Turkiet nu infört en del nya regler kring spelverksamheter vilket väl indikerar att det ev inte kommer att komma några nya negativa chockbesked inom kort.

//Edit: Enl det tidigare blogginlägget om Betsson och Unibet (från 23 aug 2013) svarade affärsområde B2B för 28% av Betssons totala bruttoresultat under helåret 2012 och första halvåret 2013.

Och under q3/2013 låg andelen på 21%.

Det är ju i så fall positivt på det sättet att det innebär att Betssons riskexponering mot Turkiet minskar.

Edit 2: Njae, inte riktigt. Orsaken till den lägre andelen är bla att Betssons intäkter från verksamheten Automaten-varumärkena ingick i B2B tom mars 2013 men därefter inte.

Men 21% innebär i alla fall en lägre andel än om man trodde att Turkiet tidigare svarade för det mesta av en andel på 28%.

Affärsområde B2B:s andel av Betssons totala bruttoresultat de senaste kvartalen:

q1/2012: 31%
q2/2012: 28%
q3/2012: 28%
q4/2012: 27%

q1/2013: 31%
q2/2013: 26%
q3/2013: 21%

Dvs utifrån det kan Turkiet i varje fall inte svara för mer än 21% av Betssons totala bruttoresultat.

Edit 3: Bland aktieinvesterare finns tydligen förhoppningar vad gäller Betsson i Kina.

Enl tex signaturen "Flis von Stock" på Di:se:s aktieforum Börssnack 6 nov 2013:

"Skulle sitta fint med ett positivt PM om Kinaverksamheten oxå inom närmsta månaderna."

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2178615#msg14744671

Enl Betssons q3/2013-resultatrapport har bolaget en satsning på Kina som sker via affärsområde B2B.

Enl rapporten:

"Betsson fortsätter att tillhandahålla teknisk utveckling för ett kinesiskt bolag som ingår i ett joint-venture med ett statligt ägt bolag, avseende
internetbaserad lotteriverksamhet.

Syftet är att skapa en teknisk lösning som ska kunna användas i det fall den Kinesiska marknaden omregleras.

Under tredje kvartalet har vissa live-tester genomförts på sajten www.kufa88.com.

Testerna har varit framgångsrika och sajten anses vara en av de mest
moderna lotterisajterna i Kina.

Betsson har en positiv syn på de framtida möjligheterna i Kina."

http://investors.betssonab.com/files/press/betsson/201310253585-1.pdf

Dvs ännu verkar Kina-projektet vara i tidig fas med testverksamhet och det återstår att se om det blir något av det, men visst finns möjligheten att det kan bli något stort på sikt.

Hemsidan www.kufa88.com finns och går att gå in på: http://www.kufa88.com/

Det är en massa text på kinesiska.

På ett ställe finns en bild på en basketspelare och texten "NBA", dvs ev är tanken att det bla kommer att bli sportvadslagning.

Översätter man hemsidan via Google Translate framkommer att det i texten står bla fotboll, basket, hästar och lotteri och att man kan logga in på hemsidan.

Det finns bla odds för fotbollsmatcher i Europa League-turneringen.

//

4)

Bolagsskatt:

Både Betsson och Unibet har sina verksamheter baserade på Malta där bolagsskatten är väldigt låg.

Betsson ligger på en bolagsskattesats på 4-5% och Unibet ligger på 7-8% men frågan är hur länge Malta kommer att få ligga kvar med så låga skattesatser när andra EU-länder ligger klart högre och dessutom ofta har statsfinansiella problem med stora statsskulder etc.

Tex ligger Sverige på en bolagsskattesats på 22% from 2013 trots att det var en sänkning från 26%.

//Edit: Tex text från 6 nov 2013:

_Statens pensionsfonder stödjer skatteflykt

Andra och Fjärde AP-fonderna är storägare i spelbolagen Betsson och Unibet som tjänar jättepengar och är värda flera miljarder kr på börsen, bla tack vare att Betsson och Unibet är baserade på Malta och där betalar väldigt låg skatt.

Betsson betalar bara 4-5% i skatt medan Unibet ligger på 7-8%.

Som jämförelse ligger tex bolagsskattesatsen i Sverige på 22% av det resultat före skatt ett bolag tjänar per år.

Vad säger AP-fonderna om detta?
Vad säger tex socialdemokraternas ekonomiska talesperson Magdalena Andersson?

Andra AP-fonden storägare i Betsson med en ägarandel på över 1% per slutet av 2012: http://www.betssonab.com/sv/Investor-relations/Utbildning/Agarstruktur/

Fjärde AP-fonden storägare i Unibet med en ägarandel på nästan 3% per slutet av sep 2013.
Andra AP-fonden storägare i Unibet med en ägarandel på över 2% per slutet av sep 2013.
http://www.unibetgroupplc.com/corporate/templates/InformationPage.aspx?id=212_

Edit 2: Kan man tänka sig att det blir så att bara spelbolag som är baserade i Sverige och betalar svensk bolagsskattesats, får tillstånd att bedriva spelverksamhet med svenska kunder?

Dvs att det blir ett påtryckningsmedel för att få spelbolagen att betala full skatt istället för Maltas skatteparadis-nivå.

Kan det alltså bli så att Betsson och Unibet kommer att tvingas välja mellan följande alternativ:

1. att betala skatt i Malta men inte få vara verksam i Sverige

2. att få vara verksam i Sverige men då bli tvungen att betala full svensk skatt 22%

Det kanske bla beror på om de borgerliga förlorar riksdagsvalet 2014, vilket väl det ev finns risk för?

Dvs om de borgerliga förlorar valet kanske det finns krafter som vill ta i med hårdare tag mot spelbolag som Betsson och Unibet.

Och då är ju det allvarligt eftersom Sverige är både Betssons och Unibets egentliga hemmamarknad som utgör en stor del av deras båda verksamheter idag.

//

5)

Konkurrenter:

Grattis till att Betsson och Unibet lyckats så väl med att bli stora i branschen.

Men inom sportvadslagning är brittiska konkurrenten Betfair klart bättre.

//Edit: Dock är Betsson desto starkare på kasinospel.

Enl tex signaturen "Speer" i ett inlägg från 25 okt 2013 på Di.se:s aktieforum Börssnack:

"betsson har största Jackpotten på slots bland de stora spelbolagen. (Hall of gods)"

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2176848#msg14731881

"Hall of gods" är tydligen egentligen ett spel från spelbolags-underleverantören Net Entertainment.

Och Net Entertainment berördes i ett tidigare blogginlägg från 27 okt 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/micro-systemation/spekulativt-kop-micro-systemation-probi-net-insight

Net Entertainment-aktien fick där rekommendationen "sälj" vid dåvarande börskurs 131,50 kr.

Aktien slutade i 128 kr tis 5 nov 2013. (Ligger nu i skrivande stund i 129 kr i den inledande börshandeln ons 6 nov 2013.)

Net Entertainment ingick ju tidigare i Betsson men har sedermera knoppats av och är nu ett separat börsbolag, men Betsson använder väl ännu till stor del Net Entertainment för Betssons kasinospel etc.

Youtube-klipp där man ser Hall of gods-spelet i aktion: http://www.youtube.com/watch?v=_roS-L6fDXc

Man verkar ha chans att vinna tiotals miljoner kr på det spelet.

Och vad gäller sportvadslagning har Betsson tex nyligen lanserat sin nya spelprodukt 1X2 som konkurrent till Svenska Spels paradprodukt Stryktipset: http://investors.betssonab.com/files/press/betsson/201310253579-1.pdf

//

Sammantaget leder detta till att ovannämnda rekommendationer från det tidigare blogginlägget bibehålls:

• Betsson-aktien: "Fullvärderad" vid nuvarande börskurs 204 kr.

• Unibet-aktien: "Sälj" vid nuvarande börskurs 299 kr.

Egentligen borde ev även Betsson-aktien få rekommendationen "sälj" med tanke på riskerna med Turkiet, men nu har det gått så lång tid utan att det har kommit några stora, negativa besked för Betsson kring Turkiet så frågan är om det är värt att oroa sig över så mycket över det.

Bortsett från Turkiet-risken och om Betsson kommer ikapp vad gäller mobiltelefoner osv, verkar Betsson-aktien åtminstone inte säljvärd vid nuvarande börskurs på 204 kr (slutkursen tis 5 no 2013).

En generell fördel med spelbolag som Betsson och Unibet är att de är konjunktur-okänsliga, vilket motiverar en högre värdering av Betsson- och Unibet-aktierna jämfört med om bolagen vore konjunktur-känsliga (allt annat lika).

Ex på aktieanalytikernas rekommendationer för Unibet-aktien enl besked idag ons 6 nov 2013 (efter att bolagets q3/2013-resultatrapport kom igår tis 5 nov 2013):

• SEB hade tidigare rekommendation "köp" med riktkurs 270 kr och justerar det till "köp" med riktkurs 300 kr.

• Nordea hade tidigare rekommendation "köp" med riktkurs 290 kr och justerar det till "köp" med riktkurs 330 kr.

• Danske Bank hade tidigare rekommendation "köp" med riktkurs 280 kr och justerar det till "köp" med riktkurs 340 kr.

Källa: Nyhetsbyrån Direkt via aktiemäklarfirman Avanzas hemsida: www.avanza.se/placera/sok/bolag.html/TELEGRAM?query=4954

Det är aktieanalytikern Stefan Nelson som analyserar Unibet hos SEB.

Hos Nordea är det Johan Grabe och hos Danske Bank är det Bile Daar.

http://www.unibetgroupplc.com/corporate/templates/AnalystListPage.aspx?id=111

//Tillägg 8 nov 2013:

• Handelsbanken har (enl en analys daterad 5 nov 2013) justerat sin rekommendation för Unibet-aktien från "öka" med riktkurs 250 kr till "öka" med riktkurs 330 kr: www.avanza.se/placera/telegram/2013/11/08/unibet-shb-har-hojt-riktkursen-till-330-kr-efter-rapport.html

Dvs bankernas riktkurser för Unibet-aktien i ordning:

Danske Bank (analytiker Bile Daar): 340 kr
Handelsbanken (Rasmus Engberg): 330 kr
Nordea (Johan Grabe): 330 kr
SEB (Stefan Nelson): 300 kr

Unibet-aktiens börskurs ligger nu i 304 kr under eftermiddagen fre 8 nov 2013.

Som högst har aktien varit uppe i 307 kr (vilket var igår tors 7 nov 2013) efter q3/2013-resultatrapporten som kom tis 5 nov 2013.

Det är även aktiens högsta kursnivå åtminstone de senaste fem åren: http://www.bloomberg.com/quote/UNIB:SS/chart

//

Ex på senaste Betsson-analyserna:

• 28 okt 2013: Nordea hade tidigare rekommendation "behåll" med riktkurs 195 kr och justerar det till "behåll" med riktkurs 210 kr.

• 30 okt 2013: Handelsbanken hade tidigare rekommendation "köp" med riktkurs 220 kr och justerar det till "köp" med riktkurs 240 kr.

Källa: Nyhetsbyrån Direkt via aktiemäklarfirman Avanzas hemsida: www.avanza.se/placera/sok/bolag.html/TELEGRAM?query=651

Båda de Betsson-analyserna kom alltså efter att Betsson rapporterat sitt q3/2013 25 okt 2013.

Johan Grabe på Nordea analyserar även Betsson.

Hos Handelsbanken är det Rasmus Engberg som analyserar Betsson.

http://www.betssonab.com/sv/Investor-relations/Analytiker2/

Skumt att det enl bolagens hemsidor bara är sju aktieanalytiker som bevakar Betsson medan det är 17 st som bevakar Unibet, trots att Betsson är värt mer på börsen än Unibet.

(Betyder det att Betsson-aktien blir underbevakad och undervärderad jämfört med Unibet-aktien?)

Bakgrund

Tidigare blogginlägg (från 23 aug 2013) om Betsson och Unibet: http://www.redeye.se/aktiebloggen/betsson/aktieduell-betsson-vs-unibet

Där blev rekommendationerna följande:

• Betsson-aktien: "Fullvärderad" vid börskurs 184,50 kr.

• Unibet-aktien: "Sälj" vid börskurs 249,50 kr.

(Slutkurser 22 aug 2013.)

Och nu är börskurserna följande:

• Betsson: 204 kr (+11% sedan det tidigare blogginlägget)

• Unibet: 299 kr (+20% sedan det tidigare blogginlägget)

(Slutkurser 5 nov 2013.)

Börsen som helhet (SIXRX-index) är samtidigt knappt +4% under samma period.

Dvs under de gångna drygt två månaderna har börsklimatet varit fortsatt helt ok, och både Betsson- och Unibet-aktien har stigit klart mer än index (särskilt Unibet-aktien).

Rekommendationerna "fullvärderad" för Betsson-aktien och "sälj" för Unibet-aktien har alltså inte stämt hittills.

Men är utvecklingen hållbar?

Är det ev bara så att då börsklimatet varit fortsatt positivt har Betsson och Unibet som "spännande spelbolags-aktier" fått en ännu högre värderingsnivå trots frågetecken för om det är motiverat?

Sedan det förra blogginlägget har bolagen offentliggjort sina q3/2013-resultatrapporter.

• Betssons q3/2013-resultatrapport kom 25 okt 2013.

• Unibets q3/2013-resultatrapport kom 5 nov 2013.

Hur var rapporterna?

Betssons ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:
q1/2012: 536 miljoner kr (+28%)
q2/2012: 486 miljoner kr (+44%)
q3/2012: 530 miljoner kr (+14%)
q4/2012: 652 miljoner kr (+27%)

q1/2013: 639 miljoner kr (+19%)
q2/2013: 579 miljoner kr (+19%)
q3/2013: 603 miljoner kr (+14%)

Intäktsförändring exkl företagsköp och exkl valutaeffekter:
q2/2013: +7%
q3/2013: +16%

Ebitda-marginal (ebitda-resultat delat med intäkter, där ebitda-resultat = rörelseresultat före avskrivningar):
q1/2012: 37%
q2/2012: 27%
q3/2012: 28%
q4/2012: 32%

q1/2013: 30%
q2/2013: 29%
q3/2013: 30%

Resultat efter skatt:
q1/2012: 162 miljoner kr (+29%)
q2/2012: 105 miljoner kr (+8%)
q3/2012: 113 miljoner kr (-18%)
q4/2012: 167 miljoner kr (+1%)

q1/2013: 152 miljoner kr (-6%)
q2/2013: 128 miljoner kr (+22%)
q3/2013: 141 miljoner kr (+25%)

Resultat per aktie:
q1/2012: 3,91 kr (+23%)
q2/2012: 2,54 kr (+3%)
q3/2012: 2,68 kr (-21%)
q4/2012: 3,95 kr (-1%)

q1/2013: 3,54 kr (-9%)
q2/2013: 2,95 kr (+16%)
q3/2013: 3,25 kr (+21%)

Betsson har ju gjort en del företagsköp på senare år:

• 2011: Betsafe

Ingår i Betsson from 15 jun 2011.

Betsafe hade 84 pers anställda (jämfört med att Betsson nu har totalt drygt 800 pers anställda per slutet av juni 2013).

• 2012: NGG (med varumärkena NordicBet, Tobet och Triobet)

Ingår from 20 jun 2012.

NGG hade drygt 100 pers anställda (jämfört med att Betsson har drygt 800 pers anställda per slutet av juni 2013).

• 2013: Automaten-varumärkena (Sverigeautomaten.com, Norgesautomaten.com och Danmarksautomaten.com)

Ingår from 1 apr 2013.

Dock verkar tex Automaten-varumärkenas intäkter på 168 miljoner kr 2012 redan ha ingått i Betssons intäkter, fast Betsson efter förvärvet fick hela resultatet från Automaten-varumärkena efter att tidigare ha haft vinstdelning med tidigare ägaren Cherry.

//Edit: Ur Cherrys q3/2013-resultatrapport:

"Försäljning av Automatensidorna

Cherry sålde 19 februari Automatensidorna (varumärken och domäner relaterade till SverigeAutomaten, NorgesAutomaten och DanmarksAutomaten) till Betsson AB för 286 mkr.

Köpeskillingen bestod av aktier i Betsson för 225 mkr som såldes för 228,7 mkr före avdrag för transaktionskostnader, samt 60 mkr som ska betalas kontant 12 månader efter affären."

http://www.aktietorget.se/pressdocs/Cherryforetagen/67376/Cherry__CHER_B_20131106_4.PDF

Betsson ska alltså i feb 2014 betala ytterligare 60 miljoner kr för Automaten-förvärvet.

//

Företagsköpen försvårar tolkningen av Betssons historiska intäktsförändring.

Det är ju enkelt att visa hög intäktstillväxt om man har gjort ett företagsköp, men för aktieinvesterare är ju det relevanta för aktievärderingen hur hög intäktstillväxten är exkl företagsköp.

(Sedan kan ju företagsköp också vara väldigt värdeskapande om det görs på ett bra sätt, vilket Betsson verkar ha gjort enl bla det tidigare blogginlägget.)

Betsson har i alla fall under de två senaste kvartalen angett intäktsförändringen exkl företagsköp och exkl valutaeffekter, och det ser ju enl ovan riktigt bra ut.

Och resultatet per aktie har tagit fart under de två senaste kvartalen, efter att innan dess ha haft fyra kvartal i rad med en skral utveckling.

Betssons siffror för senast rapporterade 12 mån (okt 2012-sep 2013) blir utifrån kvartalssiffrorna ovan följande:

• intäkter 2 473 miljoner kr (+20% från okt 2012-sep 2013)

• rörelsemarginal 25% (ner från 28% under okt 2012-sep 2013)

• resultat efter skatt 588 miljoner kr (+8% från okt 2012-sep 2013)

• resultat per aktie 13,69 kr (+4% från okt 2012-sep 2013)

Frågan är hur den intäktsförändringen såg ut exkl företagsköp och exkl valutaeffekter.

Negativt att rörelsemarginalen krymper även om den fortfarande ligger väldigt högt jämfört med de flesta andra bolag.

Resultatökningen sådär men ändå positiv. Ökningen var klart lägre än intäktsökningen.

Med Betsson-aktien i 204 kr (slutkursen tis 5 nov 2013) hamnar aktiens p/e-tal på 15 (börskurs 204 kr delat med resultat per aktie 13,69 kr).

Det är inte jättebilligt.

Visst har de senaste två kvartalen (q2/2013 och q3/2013) sett bra ut, men det handlar snarare om en normalisering efter svaga jämförelsekvartal ett år tidigare.

Balansräkningen

Skuldsättning

Positivt att Betsson är finansiellt starkt med en nettokassa (kassa minus räntebärande skulder) på 112 miljoner kr per slutet av sep 2013.

Det är en förbättring från slutet av juni 2013 då bolaget hade en nettoskuld på 32 miljoner kr.

Nettokassan på 112 miljoner kr per slutet av sep 2013 motsvarar dock bara drygt 1% av Betssons totala börsvärde på nästan 9 miljarder kr vid börskurs 204 kr (slutkursen tis 5 nov 2013).

//Edit: Som nämnt ovan ska Betsson bla i feb 2014 betala ytterligare 60 miljoner kr för köpet av Automaten-varumärkena.

//

Immateriella anläggningstillgångar

Negativt att Betsson har ev "luft" i balansräkningen i form av abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar bokförda till stort värde.

Per slutet av sep 2013 var de bokförda till nästan 2 miljarder kr motsvarande 62% av de totala tillgångarna och 108% av det egna kapitalet.

Om Betsson börjar gå dåligt finns risk för att de immateriella anläggningstillgångarna måste skrivas ned till noll kr, vilket då alltså innebär en negativ resultateffekt på nästan 2 miljarder kr som därmed kommer att urholka mer än det egna kapitalet.

I ett sådant värstafalls-scenario (vilket väl är osannolikt) kommer Betsson att behöva be aktieägarna om kapitaltillskott för att överleva, vilket lär sätta press på börskursen etc.

De stora immateriella anläggningstillgångarna innebär en förhöjd risknivå i Betsson-aktien.

Unibets ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:
q1/2012: 542 miljoner kr (+39%)
q2/2012: 498 miljoner kr (+42%)
q3/2012: 467 miljoner kr (+19%)
q4/2012: 607 miljoner kr (+28%)

q1/2013: 592 miljoner kr (+9%)
q2/2013: 545 miljoner kr (+9%)
q3/2013: 570 miljoner kr (+22%)

Unibet kallar sina intäkter för "spelöverskott" vilket väl förenklat avser spelarnas satsade pengar under perioden minus utbetalade spelvinster under perioden.

Intäktsförändring exkl företagsköp och exkl valutaeffekter:
q3/2012: +22%

Ebitda-marginal:
q1/2012: 30%
q2/2012: 26%
q3/2012: 20%
q4/2012: 30%

q1/2013: 29%
q2/2013: 22%
q3/2013: 25%

Resultat efter skatt:
q1/2012: 114 miljoner kr (+10%)
q2/2012: 62 miljoner kr (-9%)
q3/2012: 36 miljoner kr (-54%)
q4/2012: 126 miljoner kr (+6%)

q1/2013: 105 miljoner kr (-8%)
q2/2013: 67 miljoner kr (+8%)
q3/2013: 83 miljoner kr (+132%)

Resultat per aktie:
q1/2012: 4,04 kr (+10%)
q2/2012: 2,23 kr (-8%)
q3/2012: 1,28 kr (-54%)
q4/2012: 4,49 kr (+4%)

q1/2013: 3,77 kr (-7%)
q2/2013: 2,40 kr (+8%)
q3/2013: 2,97 kr (+132%)

Även Unibet har gjort en del företagsköp genom åren:

• 2005: Mr Bookmaker-koncernen

• dec 2007: Maria Holdings Group

• 2008: Guildhall Media Invest

• 2011: Solfive Group

• 2012: Betchoice Corporation Pty Ltd, verksamheten och vissa drifttillgångar i Bet24

Källa: Unibets årsredovisning för 2012 http://www.unibetgroupplc.com/pages/951/UnibetAR12_Web_PDF_SWD.pdf

Enl q2/2012-resultatrapporten:

• Solfive: Förvärvat i dec 2011.

Enl q2/2013-resultatrapporten:

• Betchoice: Ingår i Unibet from 29 feb 2012. Pris: 13 miljoner pund.

• Bet24: Ingår i Unibet from 3 maj 2012. Pris 13,5 miljoner euro.

I resultatrapporten för q1/2012 pratar Unibets vd Henrik Tjernström även om att Unibet köpt spelbolaget Eurosportbet:

"Vi fortsätter att utveckla verksamheten i linje med vår strategi, och genom förvärven av EurosportBet, Betchoice och Bet24 har vi märkbart ökat vår exponering mot omreglerade marknader och samtidigt kommit in på nya, stora marknader utanför Europa."

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/19/97/AA/wkr0006.pdf

Enl Unibets årsredovisning för 2012 är Eurosportbet baserat i Frankrike, och ingick i köpet av bolaget Solfive som Unibet gjorde i dec 2011 enl ovan.

Dvs precis som för Betsson gör Unibets företagsköp att intäktsförändringen är svårtolkad.

Dock för tex q3/2013 har Unibet enl ovan angett i q3/2013-resultatrapporten att intäktsförändringen exkl företagsköp och exkl valutaeffekter uppgick till +22% vilket förstås är mycket bra.

Jämfört med Betsson verkar Unibets resultat kunna variera mer från kvartal till kvartal.

Orsaken är väl bla att Unibets verksamhet består av sportvadslagning i högre utsträckning än Betsson som är mer inriktat på kasinospel, och sportvadslagningen kan väl då på kort sikt ge mer oväntade resultat beroende på om olika sportevenemang (tex fotbollsmatcher) får väntade resultat eller ej osv.

I och för sig kan väl även kasinospel ge varierande resultat från kvartal till kvartal (tex om någon vinner en storvinst), men variationerna verkar ändå inte bli lika stora som för sportvadslagning.

Fördelning av Unibets spelöverskott under jan-sep 2013:

sportvadslagning 43%
kasinospel 36%
poker 5%

övrigt 16%
- - -
Summa 100%

Betsson anger motsvarande fördelning av bolagets bruttoresultat som för jan-sep 2013 uppgick enl följande:

kasinospel 64%
sportvadslagning 28%
poker 5%

övrigt 3%
- - -
Summa 100%

Utifrån kvartalssiffrorna ovan får Unibet följande siffror för senast rapporterade 12 mån (okt 2012-sep 2013):

• intäkter 2 315 miljoner kr (+17% från okt 2011-sep 2012)

• ebitda-marginal 26,5% (ner från drygt 27% under okt 2011-sep 2012)

• resultat efter skatt 382 miljoner kr (+15% från okt 2011-sep 2012)

• resultat per aktie 13,63 kr (+15% från okt 2011-sep 2012)

Med Unibet-aktien i 299 kr (slutkurs tis 5 nov 2013) ger det ett p/e-tal på 22 (börskurs 299 kr delat med resultat per aktie 13,63 kr), dvs ännu högre än Betssons p/e-tal på 15.

Balansräkningen

Skuldsättning

Precis som Betsson är Unibet finansiellt starkt med en nettokassa.

Unibets nettokassa uppgick till 130 miljoner kr per slutet av sep 2013.

Det var en förbättring från 84 miljoner kr per slutet av juni 2013.

Nettokassan på 130 miljoner kr per slutet av sep 2013 motsvarar dock endast 1,5% av Unibets börsvärde på 8-9 miljarder kr vid börskurs 299 kr (slutkursen 5 nov 2013).

Utöver själva nettokassan äger Unibet även 325 850 st Unibet-aktier vilka vid nuvarande börskurs 299 kr är värda 97 miljoner kr.

Betsson har inget motsvarande stort innehav av egna aktier utan ägde per slutet av sep 2013 bara 638 st egna aktier enl bolagets q3/2013-resultatrapport.

Immateriella anläggningstillgångar

Precis som Betsson har Unibet ev luft i balansräkningen i form av abstrakta immateriella anläggningstillgångar bokförda till stort belopp.

Enl ovan hade Betsson immateriella anläggningstillgångar motsvarande 62% av totala tillgångar och 108% av eget kapital.

Unibet ligger ungefär lika illa till med immateriella anläggningstillgångar på 68% av totala tillgångar och 104% av eget kapital.

Dvs även för Unibet innebär det stora bokförda värdet för de immateriella anläggningstillgångarna en förhöjd risknivå i aktien.

Aktieanalytikerna

Vad har aktieanalytikerna för genomsnittliga förväntningar på Betssons och Unibets ekonomiska utveckling de kommande åren?

Betsson:

Intäkter:
2012 (faktiskt utfall): 2 204 miljoner kr (+27%)
2013: 2 515 miljoner kr (+14%)
2014: 2 814 miljoner kr (+12%)
2015: 3 117 miljoner kr (+11%)
2016: 3 310 miljoner kr (+6%)
2017: 3 484 miljoner kr (+5%)

Ebitda-marginal:
2012 (faktiskt utfall): 31%
2013: 30%
2014: 31%
2015: 32%

Resultat efter skatt:
2012 (faktiskt utfall): 548 miljoner kr (+4%)
2013: 600 miljoner kr (+9%)
2014: 722 miljoner kr (+20%)
2015: 808 miljoner kr (+12%)

Resultat per aktie:
2012 (faktiskt utfall): 13,00 kr (+4%)
2013: 13,90 kr (+7%)
2014: 16,50 kr (+19%)
2015: 18,80 kr (+14%)

http://www.4-traders.com/BETSSON-AB-13247061/financials/

Som jämförelse hade analytikerna följande snittförväntningar på Betssons resultat per aktie de kommande åren enl det tidigare blogginlägget (från 23 aug 2013):

Resultat per aktie:
2012 (faktiskt utfall): 13,00 kr
2013: 14,10 kr (+8%)
2014: 16,90 kr (+20%)
2015: 19,10 kr ( (+13%)

Det innebär följande genomsnittliga prognosförändringar per år (dvs från 23 aug 2013 till 5 nov 2013):

2013: -1,4%
2014: -2,4%
2015: -1,6%

Analytikerna har alltså sänkt sina resultatprognoser för Betsson samtidigt som börskursen är +11% under samma period.

Betsson-aktiens p/e-tal blir i alla fall ca 11 beräknar som nuvarande börskurs (204 kr) delat med förväntat resultat per aktie för 2015 (18,80 kr), vilket är lägre än p/e-talet på 15 beräknar som börskursen (204 kr) delat med resultat per aktie för senast rapporterade 12 mån (13,69 kr).

Enl Betssons hemsida är det sju aktieanalytiker som bevakar Betsson-aktien: http://www.betssonab.com/sv/Investor-relations/Analytiker2/

Betsson anger även på sin egen hemsida analytikernas snittprognoser för Betssons ekonomiska utveckling de kommande åren: http://www.betssonab.com/sv/Investor-relations/Analytikerestimat/

Den ser där ut enl följande:

Intäkter:
2013: 2 512 miljoner kr (+14%)
2014: 2 818 miljoner kr (+12%)
2015: 3 123 miljoner kr (+11%)

Ebitda-marginal:
2013: 29%
2014: 31%
2015: 31%

Resultat efter skatt:
2013: 595 miljoner kr (+9%)
2014: 713 miljoner kr (+20%)
2015: 813 miljoner kr (+14%)

Resultat per aktie:
2013: 14,10 kr (+8%)
2014: 16,90 kr (+20%)
2015: 19,20 kr (+14%)

Som jämförelse hade analytikerna följande snittprognoser för Betssons resultat per aktie enl 4-traders.com ovan:

2013: 13,90 kr (+7%)
2014: 16,50 kr (+19%)
2015: 18,80 kr (+14%)

Dvs analytikerna verkar vara något mera optimistiska enl Betssons egen hemsida.

Analytikernas snittprognoser för Unibet de kommande åren:

Intäkter:
2012 (faktiskt utfall): 197 miljoner pund (+28%)
2013: 231 miljoner pund (+17%)
2014: 263 miljoner pund (+14%)
2015: 292 miljoner pund (+11%)
2016: 358 miljoner pund (+23%)
2017: 419 miljoner pund (+17%)

Ebitda-marginal:
2012 (faktiskt utfall): 30%
2013: 27%
2014: 28%
2015: 27%

Resultat efter skatt:
2012 (faktiskt utfall): 32 miljoner pund (-11%)
2013: 40 miljoner pund (+28%)
2014: 52 miljoner pund (+28%)
2015: 57 miljoner pund (+11%)

Resultat per aktie:
2012 (faktiskt utfall): 1,13 pund (-11%)
2013: 1,41 pund (+25%)
2014: 1,78 pund (+26%)
2015: 1,93 pund (+8%)

http://www.4-traders.com/UNIBET-GROUP-PLC-SDR-6497461/financials/

Intressant att medan Betssons intäktsförändring mattas av 2016 och 2017 så väntas Unibets intäktsförändring istället ta ännu bättre fart under 2016 och 2017.

Med nuvarande pundkurs på 10,4568 kr innebär analytikernas snittprognos om ett resultat per aktie på 1,93 pund för Unibet år 2015 motsvarande 20,18 kr.

Och med det resultatet per aktie värderas Unibet-aktien vid nuvarande börskurs 299 kr till ett p/e-tal på knappt 15.

Det är alltså jämfört med att Betsson-aktien värderas till ett p/e-tal på 11 med analytikernas snittprognos för Betssons resultat per aktie år 2015.

Som jämförelse med siffrorna ovan hade analytikerna följande snittprognoser för Unibets resultat per aktie enl 4-traders.com i det tidigare blogginlägget från 23 aug 2013:

Resultat per aktie:
2012 (faktiskt utfall): 1,13 pund
2013: 1,44 pund (+27%)
2014: 1,82 pund (+26%)
2015: 1,98 pund (+9%)

Det innebär alltså precis som för Betsson prognossänkningar under de senaste ca drygt två månaderna (från 23 aug 2013 tom 5 nov 2013).

För Unibet är prognosförändringarna följande per år:

2013: -2,1%
2014: -2,2%
2015: -2,5%

Det är alltså ännu större nedjusteringar än för Betsson enl ovan:

2013: -1,4%
2014: -2,4%
2015: -1,6%

Ändå har som nämnts Unibet-aktien gått klart bäst av de båda (sedan 23 aug 2013) med en kursförändring på +20% medan Betsson-aktien är +11%.

Särskilda risker

1) Länder inför nya regleringar

Spelbolag betraktas inte med helt blida ögon från politikerhåll.

Spel och dobbel betraktas väl generellt som en oseriös verksamhet som kan vara samhällsfarligt genom att skapa spelberoende hos folk och leda till personliga tragedier.

Det är väl ungefär som alkohol.

Dessutom har många länders stater historiskt tjänat stora pengar på att statligt monopol på spelverksamhet i respektive land (tex spelbolaget Svenska Spel i Sverige).

Sedan framväxten av internet under 1990-talet har helt nya, privatägda spelbolag vuxit upp som svampar i marken under helt oreglerade former.

De blev jättepopulära och fick många nya kunder (tex Betsson och Unibet).

Men nu verkar en trend vara att det blir ökade regleringar för dessa spelbolag, och frågan är hur deras intjäningsmöjligheter påverkas av det.

Olika länder ger nu officiella tillstånd till spelbolag som ansöker, om att få ha kunder i landet för viss, reglerad spelverksamhet. Med ett sådant tillstånd blir det även bättre möjligheter för spelbolag med sådana tillstånd att marknadsföra sig i landet.

Nackdelen är att för att få tillstånd måste spelbolaget gå med på att betala en viss del av sin intjäning till landets stat.

Spelbolagen själva säger väl att det väl inte behöver innebära någon nackdel att bedriva sin verksamhet i ett land med officiellt tillstånd, jämfört med att bedriva det enl tidigare oreglerade former.

Däremot kan det uppstå vissa initiala kostnader under det första året en verksamhet bedrivs i ett land med tillstånd.

Enl tex en Unibet-analys (daterad 5 nov 2013) av aktiemäklarfirman Avanzas analytiker Per Ericson:

"Spelbolagen själva brukar säga att på en omreglerad marknad tar det resultatmässigt runt ett år att kompensera för den ökade beskattningen med ökade intäkter."

www.avanza.se/placera/redaktionellt/2013/11/05/styrkebesked-fran-unibet.html

Enl den analysen tar olika länders stater ut olika mycket ersättning från de spelbolag som verkar i landet:

• Storbritannien: 15%

• Frankrike: en hög ersättning

• Danmark, Italien: mer rimliga villkor

Enl analysen tar Danmark ut 20% av intäkterna hos de spelbolag som har officiellt tillstånd i landet.

Sverige har ännu inte reglerat sin spelmarknad på detta vis, utan enl Avanza-analysen väntas så ske tidigast år 2016.

Enl analysen väntas det bli till liknande villkor som i Danmark.

Norge väntas också reglera sin spelmarknad framöver och siktar enl analysen också på liknande villkor som i Danmark.

Ur Betssons q3/2013-resultatrapport:

"Efter tredje kvartalets utgång har frågan att nyreglera den norska marknaden vunnit ökat parlamentariskt stöd.

Detta medför att Norge har tagit ett steg närmare en lokalt nyreglerad
marknad.

Betsson är positiv till utvecklingen även om det ännu är för tidigt att bedöma hur detta kommer att påverka bolaget."

Och:

"Norge utvidgade i början av juni 2010 sitt förbud mot främjande av i utlandet arrangerade spel.

Förbudet träffar banker genom att inlösentjänster i samband med betalningar av spel via kredit- och betalkort till spelbolag kriminaliserats.

Efter valet i september 2013 har det uppstått en parlamentarisk majoritet för att omreglera den norska spelmarknaden.

Baserat på det som är känt idag så anser dock ledningen i Betsson att det inte är troligt att det sker en nyreglering i Norge inom de närmsta åren.

Betsson är positiv till utvecklingen även om det ännu är för tidigt att bedöma hur detta kommer att påverka bolaget."

Samt ur Betssons q3/2013-resultatrapport om regleringen av spelbolag verksamma i Sverige:

"Idag finnas det en samsyn bland förespråkare för olika riksdagspartier att omreglera den svenska spelmarknaden.

Det är för tidigt att dra konkreta slutsatser av detta men många bedömare anser att arbetet med att införa en ny reglering kan komma att påbörjas först efter riksdagsvalet 2014.

Detta innebär att en eventuell ny reglering tidigast skulle kunna vara på plats under 2016/2017."

http://investors.betssonab.com/files/press/betsson/201310253585-1.pdf

Här finns alltså ett osäkerhetsmoment för Betsson och Unibet innan man vet villkoren för Sverige och Norge som väl hör till de klart största länderna för båda bolagen.

Och som nämnt brukar alltså det första året bli svagt när man fått officiellt tillstånd att verka i ett land.

Frågan är om det kommer att bli lika goda intjäningsmöjligheter på sikt om Betsson och Unibet bedriver sina verksamheter på staternas villkor i olika länder, jämfört med tidigare helt oreglerade förutsättningar.

Men det behöver ju inte bli sämre.

Enl Avanza-analysenhar Unibet nu kommit upp i att 25% av bolagets intäkter kommer från tillståndsländer.

Det ger intrycket att Unibet därmed kommit längre än Betsson i det avseendet, och om man ändå kommer att anpassa sig till tillståndsländer framöver är det väl lika bra att få det överstökat så fort som möjligt än att ha det framför sig.

Kan det vara ett skäl till att Unibet-aktien är så pass mycket högre värderad än Betsson-aktien mätt enl ovannämnda p/e-tal?

2) Allt mer spel via mobiltelefoner etc

En annan orsak kan vara att Unibet även verkar ligga längre fram än Betsson vad gäller att tillhandahålla sina speltjänster via mobiltelefoner.

Unibets andel intäkter från spel via "mobila enheter" (mobiltelefoner och surfplattor etc) enl Avanza-analysen:

q3/2012: 8%

q2/2013: 19%

q3/2013: 23%

Om folk i allt högre grad går in på internet via mobiltelefonen istället för en fast pc-dator, är det ju en fördel för ett spelbolag ju snabbare det erbjuder sina tjänster via mobiltelefoner och har en stor andel intäkter från det.

Ett tema är väl att folks internet-användning etc via mobiltelefonen kommer att dominera framför via fast pc-dator etc, och då är det ju en nackdel för ett internetbaserat spelbolag att inte ha anpassat sina tjänster för spel via mobiltelefon.

Men Betsson anser säkert att de också ligger bra till i det avseendet.

Tex ur Betssons q3/2013-resultatrapport:

"Ledningen bedömer vidare att mobila intäkter fortsätter att öka starkt under kommande tolvmånadersperiod."

Enl Betssons vd Magnus Silfverberg i rapporten:

"Betsson ser på kort och lång sikt fortsatt goda möjligheter på såväl lokalt som internationellt reglerade marknader.

Samtidigt optimerar de operativa dotterbolagen sin verksamhet genom satsningar på individanpassad realtidskommunikation med kunderna, digital marknadsföring och mobila erbjudanden i världsklass.

Sammantaget kommer detta bidra till fortsatt tillväxt."

Men samtidigt:

"Mobila intäkter utgjorde under tredje kvartalet 12 procent av samtliga intäkter, en ökning från 9 procent sedan föregående kvartal."

Dvs medan Unibet har 23% av intäkterna från spel via mobiltelefoner etc så ligger Betsson fortfarande bara på 12% (dvs ca hälften).

Betsson verkar dock satsa hårt för att komma ikapp.

Mer ur Betssons q3/2013-resultatrapport:

"Den starka tillväxten i tredje kvartalet förklaras huvudsaklingen
av en kraftfull tillväxt i Betsson.com, till följd av att det varumärket lanserat en ny mobil lösning."

"Betsson har vid inledningen av fjärde kvartalet lanserat en ny realmoney app för spel på Betsson.com i Appstore.

Denna app tillhandahåller en av branschens bästa mobila kundupplevelser."

3) Turkiet

En särskild risk för Betsson är väl att en stor del av bolagets intjäning fortfarande kommer från Turkiet där regelsituationen är oklar.

Frågan är om det i värsta fall kan bli så att Betssons intjäning från Turkiet helt förbjuds över en natt (ungefär som väl internetbaserat pokerspelande förbjöds över en natt i USA).

Som ett första steg för att minska risknivån med Turkiet har ju Betsson sedan tidigare upphört med att självt bedriva verksamhet i Turkiet.

Istället är det en annan part som bedriver verksamheten, men Betsson har fortfarande stor intjäning därifrån som underleverantör dit.

Enl Betssons q3/2013-resultatrapport:

"Efter att Betsson avyttrat den turkiska kundbasen har Betsson licensintäkter för systemleverans till bland annat en speloperatör där delar av intäkterna härrör från spelare i Turkiet.

Dessa licensintäkter redovisas under B2B.

Intäkter som härrör från Turkiet kan bedömas ha högre operativ risk än
intäkter från andra marknader.

I Turkiet har det under 2013 antagits ett lagförslag gällande ändringar i spellagstiftningen.

Detta har till stora delar verkställts."

http://investors.betssonab.com/files/press/betsson/201310253585-1.pdf

Under q3/2013 uppgick Betssons totala intäkter till 603 miljoner kr.

Och av dem uppgick Betssons bruttoresultat till 83% (503 miljoner kr).

Av bruttoresultatet kom i sin tur 21% (105 miljoner kr) från den så kallade B2B-verksamheten (dvs "business to business", där Betsson är underleverantör åt bolag som bedriver spelverksamhet via internet).

Och Betssons B2B-verksamhet utgörs väl mest av Turkiet.

Dvs upp till en femtedel av Betssons intäkter kan i värsta fall försvinna över en natt om det vill sig illa i Turkiet.

Som Betsson skriver enl ovan i q3/2013-resultatrapporten verkar det som att de nya reglerna i Turkiet är kända och införda, så då vore det ju oväntat om det plötsligt skulle komma nya regler som innebär nya förändringar efter det.

Men man vet aldrig.

Betsson hänvisar även i q3/2013-resultatrapporten till Betssons årsredovisning för 2012 angående en mer detaljerad beskrivning av riskerna med Turkiet.

Ur Betssons årsredovisning för 2012:

"Turkiet kan bedömas ha högre operativ risk än intäkter från andra marknader.

Betssons framtida intäkter från Turkiet kan därför fortsatt anses mer osäkra än Betssons intäkter från övriga marknader."

http://investors.betssonab.com/files/press/betsson/201304177350-1.pdf

Unibet har för sin del haft en försiktigare (klokare?) strategi vad gäller vilka länder bolaget etablerat sig i.

Tex enl Unibets q2/2013-resultatrapport:

"Medan Unibets viktigaste marknader finns i Europa erbjuds tjänster även internationellt, med undantag endast för länder som Unibet konsekvent har blockerat av legala skäl såsom USA, Turkiet och liknande marknader."

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/20/98/F8/wkr0006.pdf

Dvs Unibet har uttryckligen undvikt att verka i bla Turkiet pga de legala riskerna i landet.

4) Bolagsskatten

Som led i spelbolagens rebelliska ursprung som frifräsande utmanare till de statligt ägda spelmonopolen i olika länder, hjälpta av internet, verkar många spelbolag ha sin verksamhet baserad på Malta där bolagsskattesatsen är väldigt låg jämfört med andra länder.

Är det verkligen hållbart på sikt?

Risk för att Malta kommer att tvingas höja sin skattesats framöver?

Malta är ju trots allt med i EU, så kommer övriga EU-länder i längden gå med på att många spelbolag som tjänar stora pengar undviker skatt genom att vara baserade i lågskattelandet Malta?

• Betsson har de senaste fem åren haft en bolagsskattesats på 4-5%, även om den låg något högre i nästan 6% under jan-sep 2013.

• Unibet har haft en bolagsskattesats på 7-8% under 2011 och 2012 vilket ökat till 9% under jan-sep 2013.

Man kan även ifrågasätta det etiska med att ha verksamheten i lågskattelandet Malta, när Betsson och Unibet tjänar så mycket pengar samtidigt som många länders stater har ekonomiska problem.

Är det ansvarsfullt av aktieinvesterare att äga aktier i sådana bolag?

Tex bland Betssons största aktieägare finns Handelsbanken och dess fonder, Swedbanks fonder, SEB:s kapitalförvaltning, den statliga pensionsfonden Andra AP-fonden osv (enl info per slutet av 2012): http://www.betssonab.com/sv/Investor-relations/Utbildning/Agarstruktur/

Bland Unibets största aktieägare finns Nordeas fonder, Swedbanks fonder, Handelsbankens fonder, försäkringsbolaget Skandia, SEB:s fonder, samt båda de statliga pensionsfonderna Fjärde AP-fonden och Andra AP-fonden (enl info per slutet av sep 2013): http://www.unibetgroupplc.com/corporate/templates/InformationPage.aspx?id=212

För tex Betsson räknar aktieanalytikerna i snitt med att bolaget bara kommer att behöva betala en fortsatt väldigt låg skattesats de kommande åren enl 4-traders.com:

2012 (faktiskt utfall): 4,5%
2013: 5,5%
2014: 4,4%
2015: 5,5%

http://www.4-traders.com/BETSSON-AB-13247061/financials/

Unibet ligger något högre men väntas också ligga kvar på liknande nivå som tidigare under de kommande åren:

2012 (faktiskt utfall): 7,6%
2013: 8,0%
2014: 7,2%
2015: 8,0%

http://www.4-traders.com/UNIBET-GROUP-PLC-SDR-6497461/financials/

Dvs om det skulle komma förändringar som innebär att även Malta måste införa samma skattesats som i andra EU-länder, så skulle det bli en stor, negativ överraskning för aktieägare i Betsson och Unibet.

Även om Sverige sänkte sin bolagsskattesats från 26% till 22% from 2013 är ju det en klart högre nivå än vad spelbolagen betalar på Malta.

5) Kundintryck

Unibet kallar sig (enl tex q3/2013-resultatrapporten) för det största bolaget i sin bransch i Europa:

"Unibet är marknadsledande inom Moneytainment i Europa med en sajt på 27 olika språk och kunder i över 100 länder."

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/22/45/8C/wkr0006.pdf

Dvs Unibet betecknar spelbranschen som "moneytainment", dvs underhållning i kombination med pengar.

Lite märkligt att Betsson enl ovan då hade intäkter på ca 2,5 miljarder kr under senast rapporterade 12 mån, medan Unibet bara låg på ca 2,3 miljarder kr.

Men även om både Betsson och Unibet lyckats bygga upp stora marknadspositioner, är frågan om de verkligen är de bästa spelbolagen för kunderna.

Det kanske är "Microsoft-syndromet", dvs att de inte är stora för att de är bäst utan bara för att de har lyckats etablera bra distributionskanaler till kunderna.

Men det lär väl kunderna genomskåda på sikt?

Tex vad gäller sportvadslagning har Betsson åtminstone tidigare haft ett kasst erbjudande med dåliga odds och endast små accepterade bets.

Unibet har då haft ett klart bättre utbud av sportvadslagnings-spel och väl dessutom hyggliga odds.

Men generellt utklassas de väl båda inom sportvadslagning av brittiska spelbolaget Betfair som brukar ha klart bättre odds och möjlighet för kunderna att lägga riktigt stora bets (åtminstone på stora matcher osv).

Tex odds för Champions League-fotbollsmatchen Barcelona-Milan ikväll ons 6 nov 2013:

Betsson:

1: 1,20

X: 6,75

2: 13,50

Unibet:

1: 1,20

X: 7,00

2: 15,50

Betfair:

1: 1,24

X: 7,60

2: 15,50

Stort av Unibet att nå upp till Betfairs odds på Milan-seger.

Men i övrigt ligger Betfair högst.

Oddsen är dock inte helt jämförbara.

Vinner man ett bet hos Betfair måste man betala typ 5% av vinsten i avgift till Betfair.

Oddsen är därför i praktiken lägre än vad de ser ut hos Betfair.

Men ofta verkar de ändå ligga högre än tex Betsson och Unibet även efter avdrag för Betfairs vinstavgift.

Betfair har ju ett annorlunda upplägg än Betsson och Unibet.

Medan Betsson och Unibet själva är motpart till de kunder som lägger ett bet, så är Betfair bara en "spelbörs" där varje spelares bet har en annan spelare som motpart (även om Betfair också har fasta odds som motpart till spelarna).

Tex brukade Betssons förra vd Pontus Lindwall dock säga att Betsson är bättre än Betfair på att erbjuda sportbets när spelaren satsar på tex fyrlingar eller femlingar, dvs kombinationsbets av flera matcher på en gång.

Det är inte lika lätt att erbjuda för en spelbörs som Betfair.

Det är väl oftast småspelare som tycker om att ta stora risker med liten chans till stora vinster om sådana kombinationsbets lyckas.

Men för traditionella spelare som bara vill satsa på utvalda enskilda matcher etc verkar Betfair vara klart bäst på sportvadslagnings-odds.

Även tex vad gäller tennis.

Tex tennismatchen idag (6 nov 2013) mellan spanjoren Rafael Nadal och schweizaren Stanislas Wawrinka i den pågående turneringen ATP World Tour Finals i London:

Betsson:

Nadal-seger 1,18

Wawrinka-seger 4,80

Unibet:

Nadal-seger 1,16

Wawrinka-seger 5,00

Betfair:

Nadal-seger 1,16

Wawrinka-seger 6,80

Där ligger faktiskt Betsson oväntat högt på Nadal-seger, men det är väl för att folk anser det så pass troligt att han kommer att vinna att även Betfair-oddset för Nadal-seger nu har sjunkit så lågt.

För Wawrinka-seger ligger dock Betfair fortfarande klart högst.

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktiein… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?