Post entry

Bioextrax en framtida vinnare i ett samhälle som satsar på hållbarhet

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

I den ESG-hausse som varit på börsen i några år har många bolag lyft till fantastiska höjder. Bioextrax är ett ungt forskningsbolag från Lund som är i början av sin resa mot framgång. Deras teknik har goda förhoppningar om att på ett miljömässigt säkert och kostnadseffektivt sätt utvinna bioplaster, djurfoder och andra råvaror från organiskt avfall.

Introduktion

Bioextrax är ett bolag som har sitt ursprung i forskningen från avdelningen för bioteknik på Lunds universitet. Bolaget grundades år 2014 och noterades på Spotlight under våren 2020. Enligt bolagets VD Edvard Hall är själva affärsidén är att genom sin bakteriebaserade teknik utvinna användbara produkter ur organiskt avfall. Bolaget började sin forskning med att utvinna en typ av Bioplast som kallas PHA och under vägens gång insåg de även att denna teknik kan användas för att bryta ner fjädrar till proteintillskott som kan användas i djurfoder, samt fibermaterial som har potential att användas i bland annat textilindustrin. Vad det gäller kapitalbehovet skall bolaget vara fullt ut finansierat till utgången av 2021 baserat på de pengar man har fått in via IPO och de pengar man kommer få in via inlösen av optioner (TO1) i början av 2021. Därför behöver man som investerare inte oroa sig för eventuella nyemissioner med kraftig utspädning i närtid. Bolagets affärsmodell som går ut på att licensiera ut sin teknik innebär för övrigt låga löpande kostnader vilket torde innebära att eventuella framtida nyemissioner är av ganska liten storlek i relation till bolagets marknadsvärde.

Ägarstruktur

Affärsområden

Protein från fjädrar till djurfoder

Fjädrar från kycklingar och kalkoner består till omkring 90% av en typ av protein som heter keratin. Forskarna som grundade Bioextrax insåg snabbt att fjädrar från slakterier går att använda för att utvinna protein, vilket man kan tillsätta i djurforder. Keratin i sig har djur och människor svårt att bryta ner men det proteinet som Bioextrax får fram ur denna process kan alltså djur och människor bryta ner mycket bättre än keratin.

Som det ser ut i nuläget slängs bara fjädrarna och denna avfallshantering är givetvis långt ifrån gratis. För slakterierna borde det därför finnas ett intresse för Bioextrax teknik om det går att bevisa att de tjänar mer på att ta tillvara på dom och sälja vidare proteinet som ingrediens för djurfoder. I nuläget har bolaget ett utvärderingsavtal med ett större avfallsbolag gällande produktion av proteiningrediens för djurfoder. Detta skulle då kunna användas istället för t ex soja som djurfoder. Enligt bolaget är detta affärsområde det som ligger närmast för kommersialisering.

Mikrofibrer från fjädrar

Parallelt med att utvinna protein ur fjädrar är tanken även att ta till vara på de mikrofibrer som finns i fjädrar. Dessa är i sin natur biologiskt nedbrytbara. Bolaget har i tester kunnat påvisa att man kan förbättra elasticiteten i bioplaster genom att blanda bioplasten med mikrofibrer. Nyligen ingick Bioextrax i ett så kallat utvärderingsavtal med Will & Co för att undersöka möjligheterna med att kommersialisera affärsområdet kring mikrofibrer.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/09/22/bioextrax-biotextrax-ingar-utvarderingsavtal-med-will-co-avseende-mikrofibrer.html

Bioplaster

Bioplaster är de plaster som produceras ur organiskt material, t ex socker och majs. I nuläget produceras nästan all plast baserad på olja. Då vi vill röra samhället i en mer hållbar riktning och minska vårt beroende av olja är det enligt många önskvärt att den traditionella plasten ersätts av bioplaster. Det är viktigt att notera att en bioplast INTE behöver vara fullt biologiskt nedbrytbar/komposterbar för att få kallas för en bioplast. 

Den typen av bioplast som Bioextrax arbetar med kallas för PHA och dessa är fullt biologiskt nedbrytbara och skapar heller inga giftiga restprodukter under själva nedbrytningsprocessen. Bolaget själva menar på att deras sätt att producera PHA är upp till 50% billigare jämfört med konkurrenterna och detta gör att PHA då skulle få ett konkurrenskraftigt pris gentemot den traditionella oljebaserade plasten. Vad bolaget själva menar på är unikt i deras produktionsprocess är att man inte behöver tillföra några kemikalier i själva processen vilket gör det billigare och mer miljövänligt än konkurrenternas produktion av PHA.

Bolaget har just nu förstudier och testprojekt med ett flertal större bolag som kan tänkas bli en slutanvändare av bioplasten PHA. De två projekt som är av störst intresse är ett stort kosmetikabolag med 90 000 och ett stort amerikanskt kemiföretag med 55000 anställda. Se sidan 30 i memorandum.

https://bioextrax.com/wp-content/uploads/2020/03/Memorandum_Bioextrax.pdf

Under september månad tecknade bolaget även ett utvärderingsavtal med en biodrivmedelsproducent för att utvärdera den kommersiella potentialen i att producera PHA.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/09/17/bioextrax-bioextrax-tecknar-samarbetsavtal-med-ecobransle-avseende-bioplastproduktion.html

Varför investera i Bioextrax?

Enligt bolaget själva är tanken att de skall nå ett positivt kassaflöde 2022. Om detta stämmer är bolaget med ett marknadsvärde på omkring 120 miljoner väldigt lågt värderade. Samtidigt skall man inte vara naiv och lita på en eventuellt förskönad bild av verkligheten som bolagets företrädare lägger fram. Risker för förseningar är ju såklart stora och den som investerar idag bör ta höjd för ytterligare en nyemission inom 12-14 månader. Tanken är att pengarna från IPO och inlösen av optioner i början av 2021 skall räcka hela vägen till årsskiftet 2021. Då det är oansvarigt att vänta till sista stund med ny finansiering kan det alltså vara aktuellt med en nyemission 3-6 månader tills dess att kassan är tom. En förhoppning som finns är att bolaget skall kunna säkra finansiering via offentliga bidrag. Detta är inget som bolaget själva aktivt kommunicerat men vi kan förutsätta att de söker de bidrag som ändå går att söka hos EU-fonder och myndigheter i Sverige.

Det finns även andra mindre strikt ekonomiska skäl till att investera i Bioextrax. Det är önskvärt att minska vårt globala fotavtryck genom att t ex återvinna restprodukter som annars bara slängs. Finns det en realistisk möjlighet för Bioextrax att bidra till detta är detta ett argument för att investera i bolaget och bistå i en framtida nyemission. 

Högsta prioritet som aktieägare är såklart att tjäna pengar på sin investering, men samtidigt känns det nog bra för många ifall man är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Hållbarhetsaspekterna i bolaget kommer troligtvis vara en säljande punkt som väger allt tyngre bland en ny yngre generation av investerare. Vi har ju alla sett hur den här typen av aktier kan uppvärderas långt bortom vad många skulle anse “rimligt”. Därför är det inte omöjligt att vi ser en kraftig uppvärdering på 5 gånger dagens aktiekurser runt 33-35 kronor inom ett åt. Relativt få ägare och låg omsättning torde innebära när intresset ökar för bolaget att det också innebär en kraftig uppvärdering av aktien.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?