Post entry

Långsiktigt köp: Blackpearl

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Är aktien i kanadensiska oljebolaget Blackpearl (som även är särnoterad i Stockholm) köpvärd eller ej?

Tidigare blogginlägg om Blackpearl (från 28 feb 2014) där aktien fick rekommendationen "spekulativt köp": http://www.redeye.se/aktiebloggen/blackpearl/spekulativt-kop-blackpearl

...Då låg aktien i 15,42 kr.

...Nu i 17,7754 kr.

Även tidigare blogginlägg (från 31 dec 2013) där aktien fick rekommendationen "spekulativt köp": http://www.redeye.se/aktiebloggen/lundin-petroleum/fyndlage-i-dissade-aktier

...då låg aktien i 13,70 kr.

...Nu alltså i 17,7754 kr.

Text från inlägg på Di.se:s aktieförum Börssnack ons 23 apr 2014:

_Blackpearls affärsidé:

"BlackPearl Resources Inc. is an oil and gas exploration and development company.

The Company's focus is heavy oil and oil sands assets located in western Canada."

http://www.bloomberg.com/quote/PXX:CN

Blackpearls börsvärde verkar ligga på 5-6 miljarder kr vid börskurs 17,20 kr (slutkursen i Sthlm idag):http://www.bloomberg.com/quote/PXXSSDB:SS

Alternativt 900-1 000 miljoner Kanadadollar vid rådande börskurs 2,98 Kanadadollar i Toronto: http://www.bloomberg.com/quote/PXX:CN

Det verkar väl stämma vid rådande valutakurs 5,9649 kronor per Kanadadollar: http://www.bloomberg.com/quote/CADSEK:CUR

Eller snarare: 5,9649 kr gånger 2,98 Kanadadollar = 17,7754 kr = mer än +3% från slutkursen 17,20 kr i Sthlm.

Ekonomisk utveckling för Blackpearl de senaste åren:

Intäkter:
2011: 179 miljoner Kanadadollar
2012: 205 miljoner Kanadadollar
2013: 222 miljoner Kanadadollar

Nettoresultat:
2011: 19 miljoner Kanadadollar
2012: 0 Kanadadollar
2013: 6 miljoner Kanadadollar

Resultat per aktie:
2011: 0,06 Kanadadollar
2012: 0,00 Kanadadollar
2013: 0,02 Kanadadollar_

_Dvs:

+ Positivt att intäkterna ökar successivt.

- Men resultatet verkar ännu vara skralt för att motivera rådande börsvärde.

Investerare verkar alltså hoppas på stora resultatökningar under kommande år.

Finansiellt verkar Blackpearl ha haft 8 miljoner Kanadadollar i kassan i slutet av 2013 och inga räntebärande lån.

Enl presentationsbilder från mars 2014:http://www.blackpearlresources.ca/i/pdf/2014-03_PXXP.pdf

Blackpearl har stora outvunna oljefyndigheter.

Det kan bedömas till över 900 miljoner fat värt över 4 miljarder dollar (beräknat som nettonuvärde före skatt och med avkastningskrav 10% per år)._

//Edit: Dvs även om man drar ifrån 30% skatt återstår åtminstone 3 miljarder dollar i nettonuvärde jämfört med Blackpearls börsvärde på 1 miljarder Kanadadollar.

Nettonuvärde är ju värdet efter avdrag för de investeringar och kostnader som krävs för att generera förväntade intäkter i ett projekt (och dessutom nedjusterat för att intäkterna ligger framåt i tiden).

Dock ev frågetecken för att det beräknade värdet på drygt 4 miljarder dollar består av:

...bevisade och troliga fyndigheter drygt 2 miljarder dollar

...ytterligare bedömda fyndigheter drygt 2 miljarder dollar

Dvs redan med den första klumpen finns en viss osäkerhet om hur stora de "troliga" fyndigheterna är.

Och med den andra klumpen finns en ännu större osäkerhet om hur stora de är (eftersom de ännu inte är bevisade).

Värdet av den första klumpen fördelar sig bla enl följande per delfyndighet (bevisade samt troliga fyndigheter):

...Onion Lake ca 1,1 miljarder dollar

...Blackrod ca 800 miljoner dollar

...Mooney ca 200 miljoner dollar

...övrigt 60-70 miljoner dollar

- - -

Summa 2,2 miljarder dollar

Och den andra klumpen (övriga möjliga fyndigheter):

...Blackrod 1,5 miljarder dollar

...Mooney ca 300 miljoner dollar

...Onion Lake ca 300 miljoner dollar

- - -

Summa 2,1 miljarder dollar

Dvs summa värden:

bevisade, troliga fyndigheter 2,2 miljarder dollar

övriga möjliga fyndigheter 2,1 miljarder dollar

- - -

Summa 4,3 miljarder dollar

Obs dock att av Onion Lakes delfyndigheter är ej alla helägda av Blackpearl utan de ägs till 50-100% per delfyndighet (medan Blackrod och Mooney är helägda).

Fyndigheternas storlek:

bevisade, troliga fyndigheter (dvs delklump 1):

Blackrod 182 miljoner fat

Onion Lake 90 miljoner fat

Mooney 15 miljoner fat

övrigt 4 miljoner fat


Summa 291 miljoner fat

övriga möjliga fyndigheter (dvs delklump 2):

Blackrod 566 miljoner fat

Mooney 35 miljoner fat

Onion Lake 30 miljoner fat


Summa 631 miljoner fat

Dvs totalsumma:

bevisade, troliga fyndigheter 291 miljoner fat

övriga möjliga fyndigheter 631 miljoner fat


Summa 922 miljoner fat

//

_...Bolagets oljeproduktion under 2013 uppgick till knappt 10 000 fat per dag.

...Men potentialen är att nå över 100 000 fat per dag.

Blackpearl har nyligen ordnat finansiering (som väl ska användas till fortsatta investeringar för att öka upp produktionen):

...ca 90 miljoner dollar erhållet från aktieinvesterare genom utförsäljning av ca 34 miljoner nya Blackpearl-aktier för 2,65 Kanadadollar per st.

...banklåneavtal som ger möjlighet att låna upp till 150 miljoner dollar.

I så fall har Blackpearl i dagsläget över 330 miljoner utestående aktier vilket ger börsvärde nästan 6 miljarder kr (ganska exakt 1 miljard Kanadadollar) vid börskurs 17,7754 kr.

Aktien långsiktigt köpvärd anser jag.

Håller ni me_

gget__Utöver ovannämnda finansiering genererar Blackpearl kontinuerligt även pengar från sin befintliga verksamhet.

Den bedöms enl bolaget i dagsläget generera ett kassaflöde på 80-85 miljoner dollar per år (bolagets prognos för 2014).

_Ovannämnda finansiering kommer ej räcka för att nå en produktionstakt på över 100 000 fat per dag, utan bara ett litet steg på vägen.

...Primärt verkar avsikten vara att öka produktionen på Onion Lake-fyndigheten med 6 000 fat per dag (kräver investeringar på 200 miljoner dollar) med produktionsstart i mitten av 2015.

...Tex för att därutöver öka produktionen med 20 000 fat per dag i Blackrod-fyndigheten krävs investeringar på 800 miljoner dollar. Där letar Blackpearl en samarbetspartner som kan ta en del av kostnaderna.

...En ansökan lämnades in 2012 för att få myndighetstillstånd att öka produktionen med 80 000 fat per dag i Blackrod.

...I Onion Lake har myndighetsgodkännande redan erhållits för att öka produktionen med 12 000 fat per dag._

Inlägg om Blackpearl på Börssnack av signaturen "abcpoker" 22 apr 2014:

Blackpearl en struts med huvudet i sanden

Aktien har gått från 10 kr till 17 kr.

Samtidigt har Obama i princip ställt in Keystone XL genom att skjuta på beslutet angående ledningen på obestämd framtid.

Oljepriset (crude) har stabiliserats kring $100, men priset var högre under tider då PXX (Blackpearl-aktiens tickersymbol) kostade 10 kr.

Sammanfattat så talar allt för att Blackpearl är överhettad i nuläget.

Det kan gå snabb neråt.

Riktkurs 12 kr på kort sikt.

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2204108#msg14942880

Svar från signaturen "kompressor" i samma tråd:

Fick för mig att det var reservuppdateringen + att finanserna är klara för borrprogramet som fått den att gå upp ?

Den "reservuppdatering" som kompressor hänvisar till avser väl pressmeddelandet från Blackpearl 30 jan 2014 med uppdaterade siffror för hur stora oljefyndigheter bolaget äger: http://blackpearl.mwnewsroom.com/press-releases/blackpearl-announces-2013-year-end-reserves-and-contingent-resource-estimates-an-tsx-pxx-201401300924941001

Enl pressmeddelandet bla:

...Blackpearl har bevisade och troliga oljefyndigheter på 291 miljoner fat per slutet av 2013 (+36% från motsvarande siffra i slutet av 2012).

...Det bedömda värdet på dem är under samma period +89% till 2,2 miljarder dollar (beräknat som nettonuvärde före skatt diskonterat till ett avkastningskrav på 10% per år).

//Edit: Positivt eftersom nettonuvärde ju avser förväntat värde efter avdrag för de nödvändiga investeringar och kostnader som krävs för att erhålla intäkter från denna oljeutvinning.

Värdet är även nedjusterat för att förväntade intäkter ligger i framtiden.

//

...Därtill kommer att Blackpearls oljeområden bedöms ha chans till ytterligare oljefyndigheter på 631 miljoner fat med ett värde på 2,1 miljarder dollar (beräknat på samma sätt som för bevisade och troliga fyndigheter ovan).

Keystone XL som abcpoker nämnde ovan avser den stora oljerörledningen Keystone XL som varit på tal att byggas för att billigt frakta olja från oljefyndigheter i Kanada ner till USA.

Tydligen verkar de planerna enl abcpoker nu ligga på is efter beslut av USA-presidenten Barack Obama.

Blir Keystone XL av är det en fördel för Blackpearl eftersom det gör det billigt att frakta Blackpearls (och andra bolags olja) från Kanada till USA.

Enl bla Wikipedia:

The Keystone XL proposal faced criticism from environmentalists and some members of the United States Congress.

In January 2012, President Barack Obama rejected the application amid protests about the pipeline's impact on Nebraska's environmentally sensitive Sand Hills region.

TransCanada Corporation changed the original proposed route of Keystone XL to minimize "disturbance of land, water resources and special areas".

The new route was approved by Nebraska Governor Dave Heineman in January 2013.

On April 18, 2014 the Obama administration announced that the review of the controversial Keystone XL oil pipeline has been extended indefinitely, until at least after the November 4, 2014 mid-term United States elections.

http://en.wikipedia.org/wiki/Keystone_XL

Dvs redan nu under hösten 2014 kan diskussionerna om Keystone XL komma att aktualiseras igen.

Och enl det tidigare blogginlägget om Blackpearl från 28 feb 2014:

Bla jobbar Blackpearl på att transportera iväg allt mer av sin oljeproduktion via järnväg vilket ger bolaget ett oljepris som ligger ca 10 dollar per fat högre än annars.

Hittills levererar Blackpearl 30-35% av sin oljeproduktion via järnväg.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/blackpearl/spekulativt-kop-blackpearl

Dvs om Blackpearl transporterar allt mer av sin olja via järnväg ger det ändå hyggliga transportvillkor.

Oljepriset

Nordsjöoljan ("Europapriset" på olja) verkar ligga i en långsiktigt något fallande trend:

...För tre år sedan (i apr 2011) låg priset i 120-130 dollar per fat.

...Under 2012 var det lite dramatik med en topp på nästan 128 dollar i mars följt av nedgång till botten under 90 dollar i juni.

...Därefter återgång till den stabila, något fallande långsiktiga trenden och nu står priset i 109,38 dollar per fat.

Men det är ändå en ganska hög nivå.

WTI-oljan ("USA-priset på olja") verkar också ligga i en långsiktigt något fallande trend, men visar tydligare stigande tendens på sistone.

...För tre år sedan (i apr 2011) låg WTI-priset i strax under 110 dollar per fat.

...Därefter nedgång till 80-85 dollar sommaren 2012.

...Sedan dess är trenden ganska kraftigt stigande till nuvarande nivå på 101,77 dollar per fat.

Blackpearl får betalt för sin tungolja med ett pris som ligger strax under WTI-priset.

Standardpriset för kanadensisk tungolja kallas WCS (Western Canadian Select) och har haft följande utveckling de senaste kvartalen:

q1/2012: 81,6 Kanadadollar

q2/2012: 71,29 Kanadadollar

q3/2012: 70,02 Kanadadollar

q4/2012: 69,43 Kanadadollar

q1/2013: 62,96 Kanadadollar

q2/2013: 76,68 Kanadadollar

q3/2013: 91,75 Kanadadollar

q4/2013: 68,43 Kanadadollar

Källa: Blackpearls q4/2013-resultatrapport.

Dvs snittpris för WCS per år:

2011: 77,19 Kanadadollar

2012: 73,09 Kanadadollar

2013: 74,98 Kanadadollar

Det ser i alla fall ganska stabilt ut.

Rabatt på WCS jämfört med WTI:

2011: 18%

2012: 22%

2013: 26%

Övrigt om risker med Blackpearl-aktien

Aktien har historiskt haft stora svängningar:

...I slutet av 2008 var aktien nere i under 0,50 Kanadadollar.

...Kraftig uppgång till 8-9 Kanadadollar i feb 2011.

...Nedgång till 1,30-1,40 Kanadadollar i juli 2013.

...Uppgång till nuvarande nivå 3,05 Kanadadollar i Toronto vid kl 21 svensk tid ons 23 apr 2014.

Risker bla:

  • Vid försämrad världskonjunktur kan oljepriset falla vilket drabbar Blackpearl negativt.

  • Blackpearl drabbas även negativt om det blir svårare finansieringsmöjligheter i världen, vilket då gör att bolaget får svårare att finansiera sina oljeprojekt. Effekten av det blir desto större eftersom en så relativt sett liten del av Blackpearl fyndigheter ännu har börjat utvinnas, dvs stora investeringar återstår vilket även kräver mycket finansiering.

  • Negativt om Blackpearl ej kan belägga att bolagets bedömda fyndigheter på över 900 miljoner fat ej kan bevisas framöver genom fortsatta utredningar (oljeborrningar etc).

Risknivån i aktien kan därför anses vara högre än snittaktien på börsen.

Men samtidigt bla:

  • Blackpearl har en välrespekterad företagsledning med vd John Festival i spetsen. De har jobbat länge i branschen med bra track record och är stora delägare i Blackpearl.

  • Blackpearl värderas på börsen fortfarande lågt i förhållande till bedömt värde på bolagets bedömda oljefyndigheter.

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg fick alltså Blackpearl-aktien rekommendationen "långsiktigt köp" vid börskurs 17,7754 kr.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?