Post entry

Spekulativt köp: Blackpearl

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Aktien i kanadensiska oljebolaget Blackpearl ser fortsatt långsiktigt billig ut.

Blackpearl är baserat i Kanada och aktien är noterad på Torontobörsen i Kanada men även särnoterad på Stockholmsbörsen.

...I Stockholms slutade aktien igår (tors 27 feb 2014) i 15,60 kr.

...Och i Toronto (senare under kvällen svensk tid) slutade den i 2,63 Kanadadollar vilket med valutakursen 5,8648 Kanadadollar per krona gav en börskurs på ca 15,42 kr.

Enl amerikanska nyhetsbyrån Bloomberg har hela Blackpearl ett börsvärde på knappt 800 miljoner Kanadadollar (börskurs 2,63 Kanadadollar gånger ca 300 miljoner utestående aktier = ett börsvärde på 790 miljoner Kanadadollar): http://www.bloomberg.com/quote/PXX:CN

Det blir 4-5 miljarder kr vid ovannämnda valutakurs för Kanadadollarn mot kronan (4 634 miljoner kr för att vara mer exakt).

Därutöver har Blackpearl sedan dess sålt ut en del nya aktier till aktieinvesterare (via nyemission) för att finansiera nya investeringar enl nedan.

Totalt verkar det vara drygt 30 miljoner nya aktier som sålts ut för 15-16 kr per st (dvs i nivå med rådande börskurs vilket är positivt).

//Edit: De nya aktierna såldes ut för 2,65 Kanadadollar = 15,54 kr för att vara exakt med nuvarande valutakurs 5,8648 kr per Kanadadollar.

//

I så fall har Blackpearl därefter drygt 330 miljoner utestående aktier vilket vid börskurs 15-16 kr ger ett börsvärde kring 5 miljarder kr.

Är det motiverat?

Ser man på de senaste åren har aktien varit en besvikelse för aktieägarna:

...I feb 2011 (dvs för tre år sedan) låg aktien i över 50 kr.

...Därefter har den åkt en sakta men säker rutschkana nedför till en botten kring 9 kr nu i jun 2013.

...Men sedan dess har aktieinvesterarnas hopp väckts på nytt och nu ligger alltså aktien i 15-16 kr.

Finns det fortsatt uppgångspotential?

Blackpearl-aktien fick rekommendationen "spekulativt köp" i tidigare blogginlägg från 31 dec 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/lundin-petroleum/fyndlage-i-dissade-aktier

...Då låg aktien i 13,70 kr (slutkurs 30 dec 2013).

...Och nu står den i 15,60 kr (slutkursen tors 27 feb 2014).

Blackpearls q4/2013-resultatrapport har kom igår (tors 27 feb 2014): http://blackpearl.mwnewsroom.com/press-releases/blackpearl-announces-fourth-quarter-and-full-year--tsx-pxx-201402270930298001

Ur rapporten bla:

Q4/2013:

...oljeproduktion i q4/2013: 10 454 fat per dag (+15% från q4/2012)

...intäkter i q4/2013: 54 miljoner dollar (+14% från q4/2012)

...kassaflöde från rörelsen i q4/2013: 21 miljoner dollar (+17% från q4/2012)

...nettoresultat i q4/2013: ca 0 dollar (upp från -4 miljoner dollar i q4/2012)

Helåret 2013:

...Oljeproduktion 9 730 fat per dag (+4% från 2012).

...intäkter 222 miljoner dollar (+9% från 2012)

...kassaflöde från rörelsen 86 miljoner dollar (+4% från 2012)

...nettoresultat 6 miljoner dollar inkl en engångspost på 3-4 miljoner dollar (jämfört med att nettoresultatet blev 0 dollar i 2012)

Bolagets oljetillgångar i marken per slutet av 2013 (enl tidigare besked från 30 jan 2014):

...291 miljoner fat (+36% från slutet av 2012)

...plus ev ytterligare 631 miljoner fat

//Edit: Det är ej Blackpearls egen bedömning av hur stora oljefyndigheter bolaget har utan det är en bedömning som är gjord av oberoende oljekonsultfirman Sproule (i och för sig på Blackpearls uppdrag) enl pressmeddelande från Blackpearl 30 jan 2014: http://blackpearl.mwnewsroom.com/press-releases/blackpearl-announces-2013-year-end-reserves-and-co-tsx-pxx-201401300924941001

Sproules hemsida: http://www.sproule.com/

Liksom Blackpearl är Sproule baserad i kanadensiska staden Calgary.

//

Blackpearls tre huvudfyndigheter:

Blackrod
Mooney
Onion Lake

Blackrod:

Bedömd fyndighet 182 miljoner fat i marken plus ev ytterligare 566 miljoner fat.

Ansökan inlämnad om att få myndighetstillstånd för att producera 80 000 fat/dag från Blackrod.

I ett första steg är planen att nå en produktion på 20 000 fat per dag (vilket kräver investeringar på 800 miljoner dollar).

Myndighetsgodkännande väntas under 2014.

Blackpearls plan är att hitta en samarbetspartner som kan vara med och finansiera Blackrod-projektet.

Arbete pågår med att höja den oljeproduktion Blackpearl har sedan tidigare (även om det ännu är ganska låga nivåer).

Mooney:

Arbete pågår med att höja oljeproduktionen vid Mooney.

Onion Lake:

Myndighetsgodkännande erhållet för att nå en produktion på 12 000 fat per dag (vilket kräver investeringar på 350 miljoner dollar).

I ett första steg ska en produktionstakt på 6 000 fat per dag nås inom 13-16 månader från projektstart.

Onion Lake-projektet första steg kräver investeringar för 200 miljoner dollar.

Vad gäller finansieringen:

...har 80 miljoner dollar erhållits i kapitaltillskott från aktieinvesterare (genom att nya Blackpearl-aktier sålts ut till dem)

...plus att avtal om banklån utökats från 115 miljoner dollar till 150 miljoner dollar.

//Edit: Per 17 feb 2014 hade Blackpearl ej ännu utnyttjat något av låneavtalet på 115 miljoner dollar.

Och Blackpearls nettoskuld (före kapitaltillskottet på 80 miljoner dollar) uppgick bara till ca 10 miljoner dollar jämfört med börsvärdet kring 800 miljoner dollar.

Dvs Blackpearl är sedan tidigare i princip skuldfritt.

//

Kapitaltillskottet från aktieinvesterare plus det nya låneavtalet innebär att pengar finns till Blackpearls planerade investeringar för 2014.

Produktionsstarten för Onion Lakes steg ett beräknas ske i mitten på år 2015.

Blackpearls prognoser för 2014:

...En oljeproduktion på 10 000-10 500 fat per dag.

...Ett kassaflöde från rörelsen på 80-85 miljoner dollar (givet ett oljepris på 92 USA-dollar per fat varav ett tungoljepris på 76,60 Kanadadollar per fat).

Blackpearl har redan säkrat upp en del av sin oljeproduktion (3 500 fat per dag under perioden mars-dec 2014) för ett tungoljeprist på 82,07 Kanadadollar per fat).

...Ett investeringsprogram på 260-270 miljoner dollar (varav över 70% ska spenderas på Onion Lake-projektets ovannämnda steg ett).

//Edit: Enl presentationsbilder från 17 feb 2014 uppges att en produktionstakt på 10 000 fat per dag genererar ett kassaflöde på 75-100 miljoner dollar per år för Blackpearl.

http://www.blackpearlresources.ca/i/pdf/Corporate-Presentation-February-2014.pdf

(Det är väl då alltså kassaflöde före investeringar.)

Enl presentationsbilderna har Blackpearl följande långsiktiga mål:

...en produktionstakt på 30 000 fat per dag år 2020

...en produktionstakt på 100 000 fat per dag inom 15 år

(Frågan är dock hur mycket av de därigenom ökade kassaflödena som kommer Blackpearl till del om bolaget finansierar expansionen genom att sälja av fyndigheter till andra bolag som är med och finansierar de stora investeringar som krävs etc.)

//

En del övriga aspekter:

1)

Som nämnt ovan har Blackpearl stora oljefyndigheter som teoretiskt sett motiverar ett värde på Blackpearl som ligger långt över nuvarande börsvärde på 4-5 miljarder kr.

Enl bolagets senaste presentationsbilder (från 17 feb 2014) är bolagets fyndigheter på ca 300 miljoner fat plus ev ytterligare ca 600 miljoner fat värda över 4 miljarder dollar (jämfört med Blackpearls börsvärde på 800-900 miljoner dollar): http://www.blackpearlresources.ca/i/pdf/Corporate-Presentation-February-2014.pdf

Enl presentationsbilderna (sid 4):

...befintliga 291 miljoner fat olja: bedömt värde 2 194 miljoner dollar (7,54 dollar per fat)

...ev ytterligare 631 miljoner fat olja: bedömt värde 2 101 miljoner dollar (3,30 dollar per fat)

- - -

Summa 922 miljoner fat olja: bedömt värde 4 295 miljoner dollar (i snitt 4,66 dollar per fat)

Om beräkningen av de värderingarna:

...Det är "net present value" dvs efter att man dragit ifrån de stora investeringar som behövs för att utvinna oljefyndigheterna.

...Värderingarna är gjorda utifrån ett avkastningskrav på 10% per år (dvs köper man dessa tillgångar för 4 295 miljoner dollar kan man räkna med att få en "ränta" på 10% per år).

...Värderingarna verkar dock vara "BT" dvs "Before Tax" (före skatt), men även om man drar ifrån 30% skatt kvarstår ett värde som ligger långt över Blackpearls börsvärde.

//Edit: Enl en annan beräkning i presentationsbilderna:

...Blackpearls bevisade mängd oljefyndigheter motsvarar 2,44 dollar per aktie.

...Blackpearls 2P-reserver (bevisade och sannolika mängd oljefyndigheter) motsvarar 7,29 dollar per aktie.

...Och utöver 2P-reserverna har Blackpearl C2-reserver (ytterligare ev oljereserver) värda 6,98 dollar per aktie.

Aktiens egentliga värde borde alltså vara 7,29 dollar plus 6,98 dollar = över 14 dollar (jämfört med nuvarande börskurs på 2-3 dollar).

2P-reserverna motsvarande 7,29 dollar per Blackpearl-aktie fördelar sig enl följande per fyndighet (andelar av totalsiffran 7,29 dollar):

Onion Lake 3,64 dollar (50%)
Blackrod 2,70 dollar (37%)
Mooney 0,73 dollar (10%)
övrigt 0,22 dollar (3%)

- - -

Summa 7,29 dollar (100%) per Blackpearl-aktie

Blackpearl ser god potential att visa på högre siffror för sin nuvarande officiella mängd oljefyndigheter och har planer för många fortsatta oljeletningsborrningar i sina områden för att uppnå det.

Tex på Onion Lake-området (ur q4/2013-resultatrapporten):

We have a development drilling inventory of approximately 120 wells, with 20 to 25 wells planned in 2014.

Och för Mooney-området:

In 2014, we also expect to begin development drilling on the Phase 3 lands, with 10 to 12 horizontal wells planned, five of which will be drilled in the first quarter.

//

2)

Blackpearl ger intryck av att vara ett väldigt välskött företag med god ordning och reda.

Blackpearls företagsledning med vd John Festival har jobbat länge i branschen med liknande verksamhet och verkar ha stenkoll.

Företagsledningen äger själv över 10% av Blackpearl vilket lär ge dem bra motivation.

//Edit: Blackpearls styrelse och företagsledning (totalt åtta nyckelpersoner) äger tillsammans:

...över 32 miljoner Blackpearl-aktier (värde ca 500 miljoner kr vid börskurs 15-16 kr)

...optioner som ger rätt att köpa ytterligare över 4 miljoner Blackpearl-aktier

Härav äger vd John Festival:

...över 9 miljoner Blackpearl-aktier (värde över 140 miljoner kr vid börskurs 15-16 kr)

...optioner som ger rätt att köpa ytterligare 600 000-700 000 Blackpearl-aktier

http://www.blackpearlresources.ca/s/HoldingsInsiders.asp

(Siffrorna kan alltså jämföras med att Blackpearl nu verkar ha ca 331 miljoner utestående aktier efter de utförsäljningar av de drygt 30 miljoner nya aktier som Blackpearl gjorde till aktieinvesterare nu i feb 2014.)

//

Företagsledningen utvecklade tidigare ett bolag som liknade Blackpearl och som blev uppköpt dyrt.

Dvs chans att även Blackpearl kan bli uppköpt dyrt i framtiden?

3)

Det har varit tal om att bygga en stor oljerörledning (Keystone XL) för att billigt kunna frakta oljan från bla Blackpearls oljefyndigheter ner till USA.

Om det blir av är det positivt för Blackpearl men det senaste verkar vara att det ev ej blir av vilket då är negativt.

4)

Blackpearls oljefyndigheter är ej vanlig flytande olja utan oljesand (tungolja) som kräver särskilda utvinningsprocesser.

Dels är utvinningsprocessen dyr och ger ett oljepris under det normala oljepriset, och dels finns det kritik mot att verksamheten är miljöfarlig.

Miljökritiken ligger bla bakom att det Keystone XL-rörledningen ev ej blir av.

5)

Utöver riskerna i Blackpearls verksamhet i sig (med att utvinna bolagets oljefyndigheter och att bedömd nivå på oljefyndigheterna stämmer osv), finns risken för att oljepriset faller och att tungoljepriset faller.

De senaste åren verkar tungoljepriset delvis ha varit frikopplat från det vanliga oljepriset på så sätt att tungoljepriset i perioder har fallit trots att det vanliga oljepriset ej har gjort det osv.

En hypotes är att tungoljepriset är mer volatilt än det vanliga oljepriset.

Tex under 2013 har det tungoljepris Blackpearl fått ut får sin olja varierat kraftigt från 35 dollar per fat som lägst upp till 90 dollar per fat som högst.

Bla jobbar Blackpearl på att transportera iväg allt mer av sin oljeproduktion via järnväg vilket ger bolaget ett oljepris som ligger ca 10 dollar per fat högre än annars.

Hittills levererar Blackpearl 30-35% av sin oljeproduktion via järnväg.

Dvs tungoljepriset ligger alltid på en viss nivå under det vanliga oljepriset, men om tex det vanliga oljepriset faller finns risk för att tungoljepriset faller mer än det vanliga oljepriset.

Det gör även Blackpearl-aktien desto mer känslig för förändringar i det vanliga oljepriset.

Det vanliga oljepriset kan tex falla om världskonjunkturen försämras.

6)

Blackpearls verksamhet kräver stora investeringar vilket förutsätter möjligheter att få finansiering till de investeringarna.

Tex under den globala finanskrisen 2008/2009 var det nästan omöjligt att få finansering till någonting.

Och även om finansieringsklimatet (dvs möjligheten att få finansiering) just nu är generellt mycket bättre i världen, kan det bli svårare igen framöver om tex världskonjunkturen försämras osv.

Det skulle i så fall även försvåra Blackpearls verksamhet.

7)

Utspädning etc

...Per slutet av 2013 fanns det drygt 300 miljoner utestående aktier i Blackpearl.

...Enl q4/2013-resultatrapporten (som kom 27 feb 2014) har Blackpearl under feb 2014 sålt ut nya aktier för 80 miljoner dollar.

Det verkar avse drygt 30 miljoner nya aktier som bolaget sålt ut för 2,65 Kanadadollar per st enl pressmeddelande från 25 feb 2014: http://blackpearl.mwnewsroom.com/manual-releases/2014/BLACKPEARL-ANNOUNCES-$70-MILLION-BOUGHT-DEAL-EQUIT

...Enl det pressmeddelandet avser Blackpearl även sälja ut ytterligare nästan 4 miljoner nya aktier för 2,65 Kanadadollar, vilket i så fall ger ett ytterligare kapitaltillskott på ca 10 miljoner dollar.

Dvs positivt att Blackpearl lyckas sälja ut stora mängder nya aktier till ett pris kring rådande börskurs, för att använda kapitaltillskotten från det till bolagets olika investeringsprojekt.

Men även om de nya aktierna säljs ut till rådande börskurs så innebär de en utspädning av det befintliga totala antalet aktier.

Dvs för att genomföra bolagets stora, kapitalkrävande projekt måste bolaget skaffa finansiering bla genom att sälja ut nya aktier och att sälja ut ägarandelar av projekten till andra bolag som kan vara med och hjälpa till med finansieringen.

Dvs i slutändan lär Blackpearl-aktien inte vara så mycket värd som bolaget anger att oljefyndigheterna är värda per aktie (över 14 dollar per aktie).

Men eftersom börskursen bara ligger i 2-3 dollar (15-16 kr) finns det ändå stor uppgångspotential.

Och i och för sig verkar värderingen av fyndigheterna till över 14 dollar per aktie vara vad Blackpearl skulle kunna sälja fyndigheterna för idag.

Nu är det nog i och för sig svårt att få till en sådan affär varför Blackpearl ser större potential i att vara med och utvinna oljefyndigheterna självt istället för att bara sälja av dem idag.

Men visst finns chansen att tex något kinesiskt oljebolag vill köpa Blackpearl för att säkra upp oljeleveranser till Kina.

Tex utvann oljebolaget Tanganyika Oil tungolja i Syrien och blev år 2008 uppköpt av kinesiska oljebolaget Sinopec för 13 miljarder kr: http://sv.wikipedia.org/wiki/Tanganyika_Oil

Sinopec är väl dock inte så glada i dagsläget pga oroligheterna i Syrien.

Men Kanada är ju för sin del ett av världens politiskt stabila länder (som Sverige).

//Edit: Utöver ovannämnda utspädning av Blackpearls aktiestock kan 14 miljoner ytterligare aktier tillkomma om utestående optioner utnyttjas.

Det leder i så fall till fortsatt utspädning av aktiestocken.

14 miljoner tillkommande aktier kan alltså jämföras med att Blackpearl nu verkar ha ca 331 miljoner utestående aktier (plus ev ytterligare nästan 4 miljoner st nya aktier om de också säljs ut till aktieinvesterare enl ovan).

I så fall skulle det finnas totalt ca 350 miljoner utestående Blackpearl-aktier efter alla justeringar ovan.

Därmed fördelas alltså Blackpearl och dess tillgångar på klart fler aktier än de ca 300 miljoner utestående aktier bolaget hade per slutet av 2013.

//

//Tillägg 28 feb 2014

Blackpearl-aktien som mest ner till 15 kr i den inledande aktiehandeln på Stockholmsbörsen fre 28 feb 2014.

Det innebär nästan -4% från slutkursen 15,60 kr tors 27 feb 2014.

...Aktiemäklarfirman Avanza (småsparare?) var största nettosäljare av Blackpearl-aktien fram till strax efter kl 10 fre 28 feb 2014 då aktien låg i 15,20 kr.

...Amerikanska storbanken Bank of America (Merrill Lynch) var samtidigt största nettoköpare.

//Edit: Blackpearl-aktien slutade fre 28 feb 2014 i 15,30 kr på Stockholmsbörsen (-2% från slutkursen tors 27 feb 2014).

...Dagens största nettoköpare i aktien blev fortsatt B of A.

...Avanza bytte från att vara största nettosäljare i början av dagen till att bli dagens näst största nettoköpare.

...Största nettosäljare var Danske Bank och Swedbank.

//

1)

Bla prat på aktieforum om att stark svensk konjunkturstatistik under förmiddagen fre 28 feb 2014 gjorde att kronan stärktes vilket sänkte Kanadadollarn.

Och allt annat lika gör ju det (förenklat uttryckt) att Blackpearl med dess oljefyndigheter i Kanada sjunker i värde.

...När detta blogginlägg skrevs tidigt på morgonen fre 28 feb 2014 stod Kanadadollarn i 5,8648 kr.

...Och nu kring kl 11 samma dag ligger den i 5,7693 kr (dvs -1,6%).

Dvs bara den stärkta kronan förklarar en hel del av Blackpearl-aktiens kursnedgång idag.

Förmiddagens konjunkturstatistik visade att Sveriges BNP-förändring uppgick till +3,1% från q4/2012 till q4/2013 medan nationalekonomerna i snitt bara hade räknat med +1,3%: www.avanza.se/placera/telegram/2014/02/28/scb-bnp-31-4-kv-jmf-4-kv-2012-r.html

2)

Även prat på aktieforum om att Blackpearl i dagsläget ej tjänar några pengar om bolaget under 2013 bara presterade:

...ett nettoresultat på 6 miljoner dollar

...jämfört med intäkter på 222 miljoner dollar

Och varav q4/2013 innebar:

...ett nettoresultat kring noll dollar

...med intäkter på 54 miljoner dollar.

Dvs det kan ju tyckas vara ett skralt resultat med så stora intäkter och utifrån att Blackpearls börsvärde ligger kring 800 miljoner dollar vid börskurs 2-3 dollar (15-16 kr).

3)

...Blackpearls oljeproduktion under 2013 var bara +4% till 9 730 fat per dag, och vid den produktionsnivån nådde Blackpearl inte någon nämnvärd vinst (egentligen en underliggande förlust).

...För 2014 väntas produktionsökningen bli inte mer än 3-8% till 10 000-10 500 fat per dag.

Dock är det när oljeproduktionen vid Onion Lake-fyndigheten kommer att vara tillfälligt låg under första halvåret 2014.

Långsiktigt har Blackpearl historiskt haft en oljeproduktions-ökning på 15-20% per år enl presentationsbilderna från 17 feb 2014, sid 25: http://www.blackpearlresources.ca/i/pdf/Corporate-Presentation-February-2014.pdf

...Och även om Blackpearl ej hade ett bokfört resultat för 2013 att skryta med så var kassaflödet från rörelsen under året i alla fall goda 86 miljoner dollar (bättre än bolagets tidigare prognos på 80-85 miljoner dollar).

...För 2014 väntas också ett kassaflöde från rörelsen på 80-85 miljoner dollar.

4)

Dessutom prat om att bolaget ej bokför alla sina kostnader direkt, utan istället sprider ut dem på framtiden (genom att först bokföra dessa uppskjutna kostnader som en tillgång som senare belastar resultatet med årliga avskrivningar osv).

I så fall skulle alltså resultatet vara ännu sämre om alla kostnader istället bokförts direkt.

Att på detta sätt skjuta upp kostnader (genom att först bokföra dessa uppskjutna kostnader som en tillgång etc) kallas för att "kapitalisera" (capitalize) kostnaderna.

+ Enl ett resonemang kan det av olika skäl anses vara en mer rättvisande bokföringsprincip:

Tex om man har kostnader idag för att få igång oljeproduktionen i en oljekäla, kan det tyckas vara korrekt att redovisa dessa kostnader i resultaträkningen när denna oljeproduktion kommer igång och genererar intäkter osv.

- Men enl ett annat resonemang kan det anses vara fusk (med uppskjutna kostnader) som får ett bolags resultat idag att se bättre ut än vad det egentligen är.

Dessutom är det en risk att på detta sätt skjuta upp kostnader genom att först bokföra dem som tillgång, eftersom om det tex i framtiden ej blir något av den aktuella oljekällan måste denna tillgång (de uppskjutna kostnaderna) skrivas ned vilket kan ge stora engångskostnader längre fram.

Och det verkar inte vara helt lätt att se i Blackpearls q4/2013-resultatrapport hur stora kostnader som ej bokförts direkt i resultaträkningen utan istället kapitaliserats som tillgång.

Tex har Blackpearl så kallade ASP-kostnader (Alcali Surfactant Polymer) som verkar vara en typ av investering för att få igång oljeproduktionen i en oljefyndighet.

...Under 2012 hade Blackpearl ASP-kostnader på 19 miljoner dollar (varav allt kapitaliserades).

...Och under 2013 hade bolaget ASP-kostnader på 18 miljoner dollar (varav 10 miljoner dollar kapitaliserades).

Det framgår av sid 11 i Blackpearls kommentarer till q4/2013-resultatrapporten: http://www.blackpearlresources.ca/i/pdf/2013YE_MDA.pdf

Dvs om alla ASP-kostnader bokförts direkt i resultaträkningen för 2013 skulle Blackpearls resultat alltså varit ca 10 miljoner dollar sämre än den redovisade vinsten på 6 miljoner dollar.

Det hade då alltså istället blivit ett resultat på -4 miljoner dollar istället för en vinst på 6 miljoner dollar.

Och exkluderar man reavinsten på 3-4 miljoner dollar som ingick i 2013 års resultat skulle det inneburit ett underliggande resulat på nästan -8 miljoner dollar för 2013.

Ex på olika typer av kostnader som Blackpearl kapitaliserar enl q4/2013-resultatrapporten:

a)

Exploration and evaluation costs

Exploration and evaluation (E&E) activity involves the search for hydrocarbon resources, the determination of technical feasibility and the assessment of commercial viability of an identified resource.

E&E costs are capitalized for projects prior to their technical feasibility and commercial viability being determined.

b)

Property, plant and equipment

Property, plant and equipment are stated at cost, less accumulated depletion and depreciation and accumulated impairment
losses.

All costs (inom kategorin property, plant and equipment) directly associated with the development of petroleum and natural gas reserves are capitalized on an area by area basis.

Borrowing costs incurred during the construction of these assets (dvs property, plant and equipment) are capitalized during the period of time that is required to complete and prepare the assets for their intended use.

c)

Stock-based compensation

The Company follows the fair value method of valuing stock options grants using the Black-Scholes pricing model.

Stockbased compensation expense is determined based on the estimated fair value of shares on the date of grant.

Forfeitures are estimated at the grant date and are subsequently adjusted to reflect actual forfeitures.

The expense is recognized over the service period, with a corresponding increase to contributed surplus.

The Company capitalizes the qualifying portion of the stock-based compensation (directly attributable to the development activities of exploration and evaluation and property, plant and equipment assets) with a corresponding decrease to stock-based compensation expense.

d)

Borrowing costs

Borrowing costs (directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use) are capitalized as part of the cost of the respective assets until such time the assets are substantially ready for their intended use.

The Company capitalized interest and financing charges of $0.2 million during the year ended December 31, 2013

e)

Dock verkar Blackpearl även kapitalisera en del intäkter (vilka väl då bokförs som en skuld istället för att bokföras direkt som intäkter i resultaträkningen):

The net operating revenues of the Blackrod SAGD pilot are being capitalized until the decision to transfer exploration and evaluation assets to property, plant and equipment is determined

During the year ended December 31, 2013, the Company capitalized net operating revenues totalling a loss of $3.2 million

//

//Tillägg 1 mars 2014

Blackpearls börskurs slutade i 2,64 Kanadadollar på Torontobörsen fre 28 feb 2014 (dvs lite upp från 2,63 Kanadadollar som slutkurs tors 27 feb 2014 innan q4/2013-resultatrapporten kommit).

Kanadensarna verkade alltså tolka Blackpearls resultatrapport som positiv i slutändan.

Kanadadollarn slutade i 5,7918 per krona vilket gör att en Blackpearl-aktiekurs på 2,63 Kanadadollar motsvarar ca 15,29 kr.

Det är i princip i nivå med aktiens slutkurs 15,30 kr på Stockholmsbörsen tidigare under kvällen fre 28 feb 2014.

Den kursen var dock alltså nästan -2% från slutkursen 15,60 kr på Stockholmsbörsen tors 27 feb 2014.

//

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast br /genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg fick alltså Blackpearl-aktien rekommendationen "spekulativt köp" vid börskurs 15,42 kr (aktiens slutkurs i kr på Torontobörsen tors 27 feb 2014).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?