Post entry

Spekulativt köp: Blackpearl

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Potential i kanadensiska oljebolaget Blackpearl?

Blackpearl har berörts flera gånger tidigare här i bloggen, bla tidigare inlägg från 23 apr 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/blackpearl/langsiktigt-kop-blackpearl

...Där fick aktien rekommendationen "långsiktigt köp" vid dåvarande börskurs 17,78 kr.

...Och nu ligger aktien i 14,60 kr (slutkurs på Stockholmsbörsen ons 10 sep 2014).

//Edit: Blackpearl-aktien är noterad både på Torontobörsen i Kanada och på Stockholmsbörsen i Sverige.

...Kursen 17,78 kr var väl den dåvarande kursen i Toronto (som generellt är öppen i några timmar efter att Stockholmsbörsen stängt för dagen)

...medan kursen 14,65 kr är från Stockholmsbörsen.

//

Aktien är alltså -18% på 4-5 månader varför köpreken hittills ej varit korrekt.

Snarare kan kursfallet tyckas vara skrämmande stort på den korta tiden.

Men rekommendationerna här i bloggen avser utvecklingen på flera års sikt, så sista ordet är inte sagt ännu.

Bla signaturen "Hiallan" (på aktiemäklarfirman Avanzas forum) anger att Blackpearl publicerat nya presentationsbilder om bolaget: www.avanza.se/placera/forum/trad.1643141.html

Direktlänk till presentationsbilderna (som är på totalt 25 sidor): http://www.blackpearlresources.ca/i/pdf/Peters-Investor-Presentation.pdf

Bilderna är daterade "sep 2014" och verkar avsedda för en bolagspresentation om Blackpearl under en konferens som pågår 9-11 sep 2014 ("Peters & Co Energy Conference").

Peters & Co verkar vara en kanadensisk aktiemäklarfirma: https://www.petersco.com/

Bla enl presentationsbilderna om Blackpearl:

...Det finns ca 336 miljoner st utestående Blackpearl-aktier.

Vid en börskurs på 14-15 kr är alltså Blackpearl värt nästan 5 miljarder kr på börsen (336 miljoner st aktier gånger rådande börskurs 14,60 kr).

...Blackpearl har oljefyndigheter i form av så kallad tungolja och oljesand.

Verkar helt enkelt kunna tolkas som väldigt trögflytande olja alternativt oljehaltig sand.

Det gör väl oljeutvinningen komplicerad och kostsam.

Dessutom debatt om att sådan oljeutvinning är miljöfarlig och ev borde förbjudas.

Videoklipp om detta från banken Nordea på besök i Kanada: http://www.youtube.com/watch?v=_Mnb-aCXl9Q

Blackpearls oljefyndigheter ligger i de kanadensiska provinserna (delstaterna) Alberta och Saskatchewan.

Fyndigheterna ligger i tre huvudområden:

Blackrod

Mooney

Onion Lake

Totalt bedöms i dagsläget fyndigheterna uppgå till:

nästan 300 miljoner fat olja (bevisade plus troliga fyndigheter)

samt

ev ytterligare över 600 miljoner fat olja (eventuella fyndigheter)


dvs summa över 900 miljoner fat olja

1 fat olja motsvarar ca 159 liter.

Marknadspriset på olja ligger i skrivande stund på följande nivåer:

Europa 98,04 dollar per fat

USA 91,50 dollar per fat

http://www.bloomberg.com/energy/

Med USA-oljepriset i 91,50 dollar per fat och dollarkursen i 7,10 kr borde Blackpearls olja i så fall (teoretiskt sett) vara värd:

nästan 300 miljoner fat befintlig olja: 189 miljarder kr

ev ytterligare drygt 600 miljoner fat olja: 410 miljarder kr


Summa 599 miljarder kr

Det är alltså hiskeliga nivåer i relation till Blackpearls börsvärde på under 5 miljarder kr vid börskurs 14-15 kr.

Men den jämförelsen ovan är missvisande av bla följande skäl:

1) Det krävs stora investeringar och löpande produktionskostnader för att utvinna Blackpearls olja.

//Edit: Produktionskostnaderna verkar dock i sig inte vara enormt betungande, utan har legat på 33% av det oljepris Blackpearl fått ut för sin olja (och gas) under de senaste kvartalen.

Därtill kommer dock bla

...produktionsavgifter (royalty, dvs produktionsskatt?) på ca 20% av intäkterna

...samt transportkostnader

//

2) Frågetecken för om det går att få fram pengar (finansiering) till det.

På sistone har man kunnat genomföra en del kapitalanskaffning genom lån och aktieutförsäljningar, men för att förverkliga Blackpearls alla planer kvartstår ett fortsatt stort kapitalbehov (även om potentialen också är stor).

Tex i skrivande stund är det goda tider med rekordlåga räntor och en börsuppgång som pågått i flera års tid.

Aktieinvesterare är riskbenägna och har svårt att hitta investeringar som ger god avkastning.

Samtidigt kan finansieringsklimatet frysa till rejält om det blir sämre tider, vilket i så fall är negativt för Blackpearl.

3) Och även om man har de pengarna och sätter igång med utvinningen, så kommer det att ta lång tid.

4) Dessutom ej säkert att de ytterligare dryga 600 miljoner faten olja finns, även om det är bolagets bästa bedömning.

5) Tyvärr får man ej ut fullt marknadspris för den typ av olja som Blackpearl har (som nämnt; tungolja och oljesand).

Tex:

...under q2/2014 låg marknadspriset för USA-olja på i snitt 102,99 USA-dollar per fat

...medan Blackpearl bara fick ut i snitt 79,53 Kanada-dollar per fat för den olja (och även viss del gas) bolaget producerade (utvann) under kvartalet.

Marknadspriset för Blackpearl-oljan låg alltså under kvartalet 29% lägre än för det officiella USA-oljepriset.

//Edit: Det finns officiella marknadsnoteringar för Blackpearls typ av olja.

Det oljepriset kallas WCS (Western Canadian Select).

WCS-priset har inneburit följande genomsnittlig rabatt jämfört med det vanliga USA-oljepriset (WTI-oljan):

2012: 22%

2013: 26%

Dvs Priset för Blackpearls olja verkar generellt ligga 20-30% lägre än det vanliga oljepriset.

//

6) Blackpearl är kraftigt beroende av det oljepris bolagets olja kan säljas för (vilket i sin tur kan sägas vara kopplat till utvecklingen för det vanliga oljepriset).

Här i bloggen är uppfattningen att oljepriset som huvudscenario lär ligga fortsatt högt och ev tom öka tack vare utbudsbrist i kombination med ökad oljeförbrukning i världen.

Men blir det lågkonjunktur i världen lär även oljeförbrukningen och oljepriset falla.

//Edit: Tex räknar banken Nordeas norska oljeanalytiker Thina Saltvedt med att oljepriset kan falla ner mot 70 dollar per fat om det blir oro på finansmarknaderna:

- Sprekker en boble, kan oljeprisen falle til 70 dollar fatet

Dette mener oljeanalytiker Thina Saltvedt er den aller største risikoen i markedet akkurat nå.

http://www.dn.no/nyheter/energi/2014/09/03/1558/Olje/-sprekker-en-boble-kan-oljeprisen-falle-til-70-dollar-fatet

Och det skulle ju slå hårt mot Blackpearl (som i och för sig i så fall kan lägga sina projekt i malpåse i väntan på högre oljepris).

Swedbank pekar för sin del på att oljepriset kan stiga framöver:

Swedbank väntar sig stigande oljepris

Swedbank räknar med att oljepriserna stiger något från dagens nivåer när vädret på det norra halvklotet blir kyligare.

http://www.di.se/artiklar/2014/9/11/swedbank-vantar-sig-stigande-oljepris/

//

Framväxten av hybridbilar (som drivs av en kombination av elmotor och en vanlig bensin-/dieselmotor) eller elbilar som tex Tesla verkar ju långsiktigt för att minska efterfrågan på olja, vilket i så fall är negativt för oljeprisets utveckling.

7) Dessutom tal om dyra transportkostnader för Blackpearls olja.

Ett argument är att det skulle kunna sänkas om den stora planerade oljerörledningen Keystone XL (som kan pumpa olja från Kanada till USA) skulle byggas: http://en.wikipedia.org/wiki/Keystone_Pipeline

Men det verkar oklart om Keystone XL kommer att bli av (för att USA-presidenten Barack Obama tvekar av miljöskäl?).

Ur engelska Wikipedia i länken ovan:

The Keystone XL proposal faced criticism from environmentalists and some members of the United States Congress.

In January 2012, President Barack Obama rejected the application amid protests about the pipeline's impact on Nebraska's environmentally sensitive Sand Hills region.

TransCanada Corporation changed the original proposed route of Keystone XL to minimize "disturbance of land, water resources and special areas".

The new route was approved by Nebraska Governor Dave Heineman in January 2013.

On April 18, 2014 the Obama administration announced that the review of the controversial Keystone XL oil pipeline has been extended indefinitely, pending the result of a legal challenge to a Nebraska pipeline siting law that could change the route.

The challenge has been taken up by the State Supreme Court, making it unlikely that the case will be resolved before the November 4, 2014 mid-term United States elections.

//Edit: Enl Blackpearls senaste resultatrapporter verkar inte transportkostnaderna vara så avskräckande.

Under både q1/2014 och q2/2014 har de legat på knappt 3% av det oljepris Blackpearl fått ut för sin olja.

Men även om transportkostnaden är låg är det en nackdel bara att det finns brist på transportkapacitet av tex Blackpearls olja.

Ur bolagets q4/2013-resultatrapport (från 27 feb 2014):

Transportation constraints have also impacted heavy oil prices.

The following table shows the increase in heavy oil price differentials in Canada over the last five years, again, due in part to pipeline capacity limitations.

(Tabell.)

Currently, there are several pipeline proposals that could help to alleviate access problems from Western Canada’s Sedimentary

Basin to international markets, including

...the Keystone XL Pipeline (which could carry up to 585,000 bbls/d of oil to the Gulf Coast)

...the Northern Gateway Pipeline (which could carry up to 525,000 bbls/d of oil to Canada’s west coast)

...and the expansion of the existing Trans Mountain Express Pipeline (proposal is to expand capacity to carry up to 890,000 bbls/d of oil to

ports in Vancouver, from the current capacity of approximately 300,000 bbls/d).

...In addition, there is a proposal to reverse and expand Enbridge’s Line 9 pipeline from North Westover, Ontario, to Montreal, Quebec, which could deliver approximately 300,000 bbls/d of oil to Quebec refineries and, if expanded, deliver oil to the east coast of Canada.

All of these proposals would improve market access for Canadian crude oil; however, none of the pipelines have received regulatory approval for development.

In general, these pipeline applications have garnered significant opposition from environmental and other groups and there is no assurance that any of these projects will get built.

//

8) Frågetecken för om alla miljötillstånd kommer att erhållas.

9) Blackpearls fyndigheter är ej alla helägda av Blackpearl utan åtminstone delvis bara delägda.

Befintlig oljeproduktion

Även om Blackpearls oljefyndigheter ännu är i tidig utvecklingsfas, så har bolaget inlett viss utvinning (oljeproduktion) på sina fyndighetsområden.

Det är både olja och gas (men mest olja).

Och om man omräknar gasen till "oljeekvivalenter" (dvs motsvarande antal fat olja) blir Blackpearls produktionstakt följande de senaste kvartalen (varav merparten är olja och resten gas):

q1/2012: 9 581 fat per dag (i snitt)

q2/2012: 9 471

q3/2012: 9 340

q4/2012: 9 067

q1/2013: 9 087 (-5%)

q2/2013: 9 986 (+5%)

q3/2013: 9 382 (0%)

q4/2013: 10 454 (+15%)

q1/2014: 9 363 (+3%)

q2/2014: 8 897 (-11%)

Det ger i snitt en produktionstakt på 9 000-10 000 fat per dag under senast rapporterade 12 mån (juli 2013-juni 2014).

Och med 365 dagar per år ger det en produktionstakt på 3-4 miljoner fat per år.

Dvs ganska lite i relation till Blackpearls totala bedömda fyndigheter på över 900 miljoner fat.

Men enl presentationsbilderna ser Blackpearl potential att tiofaldiga produktionstakten med de fyndigheter som bolaget har idag:

Potential to increase production 10x from existing inventory

Det innebär alltså en produktionstakt kring 100 000 fat per dag.

Och Blackpearl uppger även enl presentationsbilderna att den höga takten kan bibehållas i över 20 års tid:

Potential to produce 100,000+ b/d for over 20 years

Det kan dock ta ett tag innan den höga produktionstakten nås.

Enl presentationsbilderna:

Plan to reach 30,000 bbl/d by 2020

with the potential to reach 100,000 bbl/d within the next 15 years from proven, well delineated reservoirs

Den rådande produktionstakten har lett till följande intäkter per kvartal:

q1/2012: 58 miljoner Kanada-dollar

q2/2012: 49 miljoner dollar

q3/2012: 50 miljoner dollar

q4/2012: 48 miljoner dollar

q1/2013: 41 miljoner dollar (-30%)

q2/2013: 58 miljoner dollar (+19%)

q3/2013: 69 miljoner dollar (+38%)

q4/2013: 54 miljoner dollar (+14%)

q1/2014: 60 miljoner dollar (+46%)

q2/2014: 62 miljoner dollar (+7%)

Som synes har intäkterna ökat klart mer än själva produktionstakten.

Det beror bla på en god utveckling på det pris som Blackpearl fått ut får sin olja (och gas):

q1/2012: 67,98 Kanada-dollar

q2/2012: 58,82 dollar

q3/2012: 60,34 dollar

q4/2012: 58,45 dollar

q1/2013: 50,13 dollar (-26%)

q2/2013: 66,20 dollar (+13%)

q3/2013: 82,72 dollar (+37%)

q4/2013: 57,67 dollar (-1%)

q1/2014: 72,30 dollar (+44%)

q2/2014: 79,53 dollar (+20%)

Och det beror i sin tur på:

1) en god utveckling för det vanliga oljepriset (WTI-olja)

2) minskad rabatt för den typ av olja som Blackpearl säljer

Prisutvecklingen för WTI-olja:

q1/2012: 102,88 USA-dollar

q2/2012: 93,44

q3/2012: 92,17

q4/2012: 88,51

q1/2013: 94,34 (-8%)

q2/2013: 94,29 (+1%)

q3/2013: 105,83 (+15%)

q4/2013: 97,46 (+10%)

q1/2014: 98,68 (+5%)

q2/2014: 102,99 (+9%)

Rabatt på Blackpearls olja i förhållande till WTI-oljepriset (omräknat till Kanada-dollar med historiska valutakurser):

q1/2012: 34%

q2/2012: 38%

q3/2012: 34%

q4/2012: 33%

q1/2013: 47%

q2/2013: 31%

q3/2013: 25%

q4/2013: 44%

q1/2014: 34%

q2/2014: 29%

Orsaken (till både stigande WTI-pris och minskad rabatt) är väl generellt stärkt konjunktur i USA.

Dvs risk för att det även kan slå åt andra hållet vid försämrad konjunktur.

För att komma fram till hur mycket pengar Blackpearl tjänat på sin oljeproduktion (dvs när den sedan sålts) måste man bla från intäkterna dra produktionskostnaderna för oljeproduktionen.

De produktionskostnaderna (Blackpearls rörelsekostnader) har utvecklats enl följande per producerat fat olja (och gas):

q1/2012: 19,63 Kanada-dollar per fat

q2/2012: 16,71

q3/2012: 16,99

q4/2012: 17,89

q1/2013: 23,05 (+17%)

q2/2013: 20,90 (+25%)

q3/2013: 19,95 (+17%)

q4/2013: 19,65 (+10%)

q1/2014: 23,88 (+4%)

q2/2014: 25,96 (+24%)

Det innebär följande andel av det pris Blackpearl fått ut för sin olja (och gas):

q1/2012: 29%

q2/2012: 28%

q3/2012: 28%

q4/2012: 31%

q1/2013: 46%

q2/2013: 32%

q3/2013: 24%

q4/2013: 34%

q1/2014: 33%

q2/2014: 33%

Därtill kommer dock bla transportkostnader och royaltykostnader (produktionsavgifter).

Transportkostnaderna har legat på följande nivåer i snitt per kvartal:

q1/2012: 2,12 Kanada-dollar per fat

q2/2012: 2,82

q3/2012: 3,07

q4/2012: 3,07

q1/2013: 3,60

q2/2013: 3,32

q3/2013: 2,50

q4/2013: 1,77

q1/2014: 1,87

q2/2014: 2,16

Det motsvarar följande andel av det snittpris Blackpearl fått ut för sin olja och gas:

q1/2012: 3%

q2/2012: 5%

q3/2012: 5%

q4/2012: 5%

q1/2013: 7%

q2/2013: 5%

q3/2013: 3,0%

q4/2013: 3,1%

q1/2014: 2,6%

q2/2014: 2,7%

Och royaltykostnaderna har legat på följande nivåer i snitt per fat och kvartal:

q1/2012: 15,60 Kanada-dollar per fat

q2/2012: 12,72

q3/2012: 13,05

q4/2012: 13,29

q1/2013: 7,80

q2/2013: 13,33

q3/2013: 17,39

q4/2013: 11,87

q1/2014: 14,00

q2/2014: 15,88

Och det har inneburit följande andel av det snittpris Blackpearl fått ut för oljan och gasen:

q1/2012: 23%

q2/2012: 22%

q3/2012: 22%

q4/2012: 23%

q1/2013: 16%

q2/2013: 20%

q3/2013: 21%

q4/2013: 21%

q1/2014: 19%

q2/2014: 20%

Dvs de snittpriser Blackpearl fått ut de senaste kvartalen:

q1/2014: 72,30 Kanada-dollar

q2/2014: 79,53 dollar

Härav har Blackpearl under q1/2014 har bolaget haft följande kostnader per fat:

rörelsekostnader (produktionskostnad) 23,88 Kanada-dollar per fat

royalty 14,00 dollar per fat

transport 1,87 dollar per fat


Summa kostnader 39,75 dollar per fat

Det motsvarar följande andelar av det pris Blackpearl fått ut:

rörelsekostnader (produktionskostnad) 33%

royalty 19%

transport 3%


Summa kostnader 55% av priset

Under q2/2014 har kostnaderna fördelats enl följande:

rörelsekostnader (produktionskostnad) 25,96 dollar per fat

royalty 15,88 dollar per fat

transport 2,16 dollar per fat


Summa kostnader 44,00 dollar per fat

Det motsvarar följande andelar av det pris Blackpearl fått ut:

rörelsekostnader (produktionskostnad) 33%

royalty 20%

transport 3%


Summa kostnader 55% av priset

Av de intäkter Blackpearl genererar hamnar alltså knappt hälften i egen ficka efter avdrag för direkta kostnader.

Efter avdrag för övriga kostnader etc (samt övriga ev resultatposter) har det gett Blackpearl följande nettoresultat (resultat efter skatt) under de senaste kvartalen:

q1/2012: 3,6 miljoner Kanada-dollar

q2/2012: 0,2 miljoner dollar

q3/2012: 0,5 miljoner dollar

q4/2012: -4,3 miljoner dollar

q1/2013: -5,6 miljoner dollar

q2/2013: 2,6 miljoner dollar

q3/2013: 9,3 miljoner dollar

q4/2013: 0,2 miljoner dollar

q1/2014: -1,1 miljoner dollar

q2/2014: 4,7 miljoner dollar

Och det har i sin tur inneburit följande nettoresultat per aktie:

q1/2012: 0,01 Kanada-dollar

q2/2012: 0

q3/2012: 0

q4/2012: -0,01

q1/2013: -0,02

q2/2013: 0,01

q3/2013: 0,03

q4/2013: 0

q1/2014: 0

q2/2014: 0,01

Sammantaget innebär siffrorna ovan att Blackpearl haft följande ekonomiska utveckling under senast rapporterade 12 mån (juli 2013-juni 2014):

...intäkter 245 miljoner Kanada-dollar (+25% från föregående 12 mån)

...nettoresultat 13 miljoner dollar (förbättring från -7 miljoner dollar under föreg 12 mån)

...resultat per aktie 0,04 dollar (förbättring från -0,02 dollar under föreg 12 mån)

Det innebär följande siffror i svenska kronor (med historiska genomsnittliga valutakurser för kronan mot Kanada-dollarn):

...intäkter 1 495 miljoner kr (+16% från föregående 12 mån)

...nettoresultat 80 miljoner kr (förbättring från -45 miljoner kr under föreg 12 mån)

...resultat per aktie 0,24 kr (förbättring från -0,13 kr under föreg 12 mån)

Dvs:

...Blackpearl producerade och sålde motsvarande 3-4 miljoner fat olja under senast rapporterade 12 mån.

...Det gav intäkter på 1,5 miljarder kr.

...Och det borde ha gett en bruttovinst på 45% av intäkterna, dvs 600-700 miljoner kr (efter avdrag för produktionskostnader, royalty och transport).

...Men Blackpearl har tydligen övriga kostnader (förberedelse av övriga projekt och produktionsökningar osv), vilket gjorde att resultatet på sista raden (dvs nettoresultatet) bara blev 80 miljoner kr (motsvarande 0,24 kr per aktie).

Trots relativt stora intäkter och stor bruttomarginal har Blackpearl alltså i princip bara visat nollresultat.

Och som jämförelse värderas alltså Blackpearl till nästan 5 miljarder kr på börsen vid börskurs 14-15 kr.

Man får därmed hoppas på att Blackpearls övriga kostnader som gör att det bara blir nollresultat på sista raden, är sådana kostnader som kommer innebära ökad framtida intjäning istället.

För potentialen verkar ju finnas där.

Enl presentationsbilderna har Blackpearl angett vad bolagets oljefyndigheter på drygt 900 miljoner fat skulle kunna värderas till

...efter avdrag för investeringar och produktionskostnader

...samt justering för att framtida intäkter och resultat från utvinningen av den oljan ligger i framtiden - vilket gör vinsten från den utvinningen lägre idag enl den så kallade nuvärdesmetoden: http://sv.wikipedia.org/wiki/Nuvärdesmetoden

Enl presentationsbilderna blir då värderingsnivåerna följande:

befintliga oljefyndigheter på knappt 300 miljoner fat: 3,2 miljarder dollar

ytterligare ev oljefyndigheter på drygt 600 miljoner fat: 2,1 miljarder dollar


Summa värde på totala fyndigheter drygt 900 miljoner fat: summa 5,3 miljarder dollar

Vid rådande USA-dollarkurs på 7,10 kr innebär det ett värde på 37-38 miljarder kr att jämföra med Blackpearls börsvärde på knappt 5 miljarder kr.

Det är i alla fall mer jämförbart än ovannämnda värde på 600 miljarder kr för drygt 900 miljoner fat olja.

Även nivån 37-38 miljarder kr kan dock vara en överskattning av ett "verkligt" marknadsvärde pga alla nämnda frågetecken ovan.

Men huvudfrågan är om börsvärdet på 5 miljarder kr ändå ligger klart under det verkliga värdet.

Gör det det så är ju Blackpearl-aktien klart köpvärd vid nuvarande börskurs 14-15 kr (som innebär ett börsvärde på 5 miljarder kr).

//Edit: Värderingsnivån 37-38 miljarder kr är beräknad med följande förutsättningar:

1) Värdet beräknat som "net present value" (dvs nettonuvärde förenklat uttryckt; förväntade nettokassaflöden (intäkter minus kostnader) efter avdrag för de inledande investeringar som krävs för att uppnå dessa kassaflöden)

2) Att man som investerare har ett avkastningskrav på 10% per år.

Dvs (förenklat uttryckt); gör man de investeringar som krävs i Blackpearls projekt, så kommer man att få en "årsränta" på 10% per år om man köper hela Blackpearl för 37-38 miljarder kr.

///Edit 2: Då kan man försöka räkna ut vilken ränta man får om man köper Blackpearl för nuvarande börsvärde på knappt 5 miljarder kr vid börskurs 14-15 kr.

Tex skriver Blackpearl i presentationsbilderna att en värdering av bolaget till motsvarande 5 miljarder kr innebär att investerare bara beaktar värdet på Blackpearls bevisade fyndigheter, men att investerarna verkar tycka att de troliga plus eventuella ytterligare fyndigheterna är helt värdelösa.

Enl presentationsbilderna jämfört med Blackpearl-aktiens börskurs 14-15 kr (drygt 2 Kanada-dollar):

...bedömt värde på bevisade fyndigheter: 14-15 kr per aktie

...därutöver bedömt värde på troliga ytterligare fyndigheter: 25-30 kr

...därutöver bedömt värde på eventuella ytterligare fyndigheter: drygt 40 kr


Summa Blackpearl-aktiens motiverade värde: över 80 kr

Alternativt uttryckt anser Blackpearl (enl presentationsbilderna) att bolagets nuvarande börskurs på 14-15 kr endast speglar:

...25% av värdet på bolagets Onion Lake-utvecklingsprojekt

...0% av värdet på bolagets Blackrod-utvecklingsprojekt

///

3) 37-38 miljarder kr är den beräknade värderingsnivån (avkastningsnivån 10%) före skatt.

Drar man förenklat (och försiktigt räknat) ifrån 30% skatt från 37-38 miljarder kr återstår i alla fall drygt 26 miljarder kr.

////Edit 4: Värderingsnivån på 5,3 miljarder dollar är ej gjord av Blackpearl självt utan av kanadensiska konsultfirman Sproule: http://www.sproule.com/

Om siffran avser Kanada-dollar blir den 34 miljarder kr vid rådande valutakurs 6,4834 kr.

Och med avdrag för 30% skatt återstår då 24 miljarder kr.

Frågetecken för att

...en motiverad börskurs på drygt 80 kr per Blackpearl-aktie ligger nästan sex gånger över nuvarande börskurs 14-15 kr.

...Men på annan plats i presentationsbilderna anges bolagets oljefyndigheter som nämnt vara värda 34 miljarder kr motsvarande sju gånger över Blackpearls börsvärde 5 miljarder kr.

Hur går det ihop?

...Och drar man ifrån 30% skatt från 34 miljarder kr återstår 24 miljarder kr vilket motsvarar ca fem gånger börsvärdet 5 miljarder kr.

Ska man tolka det som att Blackpearl räknar med en lägre skattesats än 30%?

Räknar man tex med en skattesats på 18% blir det kvar 28 miljarder kr av det bedömda totalvärdet 34 miljarder kr, och 28 miljarder kr motsvarar ganska exakt nästan sex gånger börsvärdet.

Men hur man än räknar blir den motiverade aktiekursen (förenklat och med olika antaganden) i vilket fall flera gånger nuvarande börskurs 14-15 kr.

//

Blackpearls produktion av olja och gas fördelade sig enl följande på bolagets olika fyndighetsområden under det första halvåret 2014:

Onion Lake 4 094 fat per dag

Mooney 3 607 fat per dag

Blackrod 259 fat per dag

övrigt 1 169 fat per dag


Summa 9 129 fat per dag

Det innebar följande procentuella fördelning:

Onion Lake 45%

Mooney 40%

Blackrod 3%

övrigt 13%


Summa 100% (9 129 fat per dag)

Och följande procentuella förändring från första halvåret 2013:

Blackrod +37%

Mooney -5%

Onion Lake -12%

övrigt +30%


Summa -4%

Dvs negativt med minskningar i Onion Lake och Mooney som är de områden där Blackpearl har störst produktion.

Kassaflöden

Bokföring i all ära men för aktieinvesterare är det ju i slutändan bara konkreta kassaflöden som påverkar ett bolags värde.

Blackpearl har haft följande kassaflöden från befintlig oljeproduktion under de senaste kvartalen:

q1/2012: 24 miljoner Kanada-dollar

q2/2012: 20 miljoner dollar

q3/2012: 21 miljoner dollar

q4/2012: 18 miljoner dollar

q1/2013: 10 miljoner dollar (-59%)

q2/2013: 23 miljoner dollar (+15%)

q3/2013: 33 miljoner dollar (+57%)

q4/2013: 21 miljoner dollar (+17%)

q1/2014: 23 miljoner dollar (+129%)

q2/2014: 23 miljoner dollar (+1%)

Dvs generellt goda ökningar de senaste kvartalen.

Kvartalssiffrorna innebär följande nivå i årstakt under senast rapporterade 12 mån:

...100 miljoner dollar (+40% från föregående 12 mån)

Det innebär 608 miljoner kr.

Men för att generera kassaflödena har det även krävts investeringar:

q1/2012: 43 miljoner Kanada-dollar

q2/2012: 32 miljoner dollar

q3/2012: 29 miljoner dollar

q4/2012: 35 miljoner dollar

q1/2013: 19 miljoner dollar (-56%)

q2/2013: 27 miljoner dollar (-16%)

q3/2013: 24 miljoner dollar (-16%)

q4/2013: 23 miljoner dollar (-34%)

q1/2014: 49 miljoner dollar (+158%)

q2/2014: 48 miljoner dollar (+76%)

Det blir 144 miljoner dollar under senast rapporterade 12 mån (+31% från föreg 12 mån).

Dvs efter minskade investeringar under 2013 har Blackpearl börjat satsa mera under första halvåret 2014.

144 miljoner dollar i investeringar under senaste 12 mån blir 882 miljoner kr.

Dvs:

...även om rörelsen genererat drygt 600 miljoner kr i kassaflöde

...så har Blackpearl samtidigt plöjt ned nästan 900 miljoner kr i investeringar för att fortsätta utveckla verksamheten.

Någon kassako för aktieägarna är alltså Blackpearl inte ännu, men det är väl enl plan i nuvarande tidiga utvecklingsfas av bolagets stora fyndigheter.

Dock negativt att Blackpearl nedjusterat sina prognoser på sistone för helåret 2014 enl q2/2014-resultatrapporten:

...Oljeproduktion:

Enl q4/2013-resultatrapporten räknade bolaget med att producera 10 000-10 500 fat per dag under helåret 2014.

Enl q2/2014-resultatrapporten ligger prognosen nu på 9 000-9 500 fat per dag.

...Kassaflöde från rörelsen:

Kassaflödet från rörelsen väntas dock fortsatt bli 80-85 miljoner dollar.

Det blir ca 500-550 miljoner kr med nuvarande valutakurs 6,4834 kr per Kanada-dollar.

...Investeringar i rörelsen:

Investeringarna i verksamheten väntades från början hamna på 260-270 miljoner dollar under helåret 2014.

Det har sedermera höjts till 280-300 miljoner dollar.

Det blir nästan 2 miljarder kr.

...Skuldsättning:

De stora investeringarna gör att Blackpearl måste låna pengar för att få råd.

Ännu så länge är Blackpearl finansiellt starkt och skuldfritt.

//Edit: Dessutom hade Blackpearl 54 miljoner Kanada-dollar i kassan per slutet av q2/2014.

Det motsvarar 300-400 miljoner kr med den Kanada-dollarkurs som gällde per slutet av kvartalet.

//

Men bolaget har förhandlat till sig ett låneavtal som ger möjlighet att låna upp till 150 miljoner dollar (ca 1 miljard kr).

Det är utökat från tidigare låneavtal på 115 miljoner dollar.

Tidigare räknade Blackpearl med att tom slutet av 2014 ha lånat 95-105 miljoner dollar.

Men det bedömda lånebehovet har sedermera utökats till 130-140 miljoner dollar.

I kr innebär det att det bedömda lånebehovet under resten av 2014 utökats från ca 600-700 miljoner kr till ca 800-900 miljoner kr.

För att få råd med planerade investeringar har Blackpearl även sålt ut nya aktier till investerare.

Under första halvåret 2014 fick bolaget in drygt 90 miljoner dollar genom att sälja ut ca 35 miljoner nya Blackpearl-aktier.

Det har då i och för sig fört det negativa med sig att det lett till utspädning, dvs att bolagets värde fördelas på fler aktier (vilket förenklat uttryckt gör att varje akties motiverade värde sjunker, allt annat lika).

Aktieutförsäljningen gjorde att antalet Blackpearl-aktier ökade med ca 12%.

Omvänt uttryckt innebar det att tidigare aktieägare (som ägt 100% av Blackpearl) efteråt bara har en ägarandel på knappt 90% (givet att de inte själva varit med och köpt aktier vid aktieutförsäljningen).

Dvs:

...sänkt produktionsprognos

...men kassaflödet väntas ändå ligga kvar kring 500-550 miljoner kr (tack vare ökat oljepris?)

...samtidigt som planerade investeringar utökats från ca 1,7-1,8 miljarder kr till ca 1,8-2 miljarder kr

...och lånebehovet ökats till 800-900 miljoner kr.

Som jämförelse uppger Blackpearl nu enl presentationsbilderna att bolaget har:

...en årlig oljeproduktionstakt på ca 9 000 fat per dag

...vilket uppges generera årliga kassaflöden på 80-100 miljoner dollar

Ur presentationsbilderna:

-Currently producing ≈9,000 b/d

-Production from all three core areas

-Generates $80 - $100 mm in annual cash flow

Det blir kassaflöden från rörelsen på ca 500-700 miljoner kr per år med nuvarande Kanada-dollarkurs.

//Edit: På ett annat ställe bland presentationsbilderna står det att Blackpearl vid nuvarande produktionstakt 9 000 fat om dagen genererar ett årligt kassaflöde på 75-100 miljoner dollar (vilket också blir i runda slängar 500-700 miljoner kr per år):

Currently producing ~9,000 bbl/d(1) and generating meaningful cashflow ($75 – $100 million annually)

//

Nästa steg

Vad är nu nästa steg i utvecklingen av Blackpearl med bolagets alla planer?

Under de senaste fem åren har bolaget utvecklat sin egen oljeproduktion så att den ca dubblats från 5 000 fat per dag till 10 000 fat per dag.

Verksamheten genererar kassaflöden så att bolaget kan börja göra större satsningar för att utveckla övriga fyndigheter och få igång oljeutvinningen av dem.

I nästa steg är planen framför allt att utveckla fyndighetsområdena Onion Lake och Blackrod:

...För Onion Lake är planen att år 2018 nå en produktionstakt på 20 000-30 000 fat per dag.

...Inklusive ökad produktion vid Blackrod är målet att hela Blackpearl ska kunna nå en oljeproduktion på över 90 000 fat per dag från ca år 2021/2022.

Härav har förberedelserna inletts för steg ett av Onion Lake-utvecklingen.

För Onion Lake-utvecklingen har Blackpearl fått miljötillstånd för en produktionsökning på 12 000 fat per dag.

Investeringsbudgeten ligger på 400 miljoner dollar (varav 210 miljoner dollar i steg ett).

Det motsvarar 2,6 miljarder kr (varav 1,3-1,4 miljarder kr i steg ett).

Planen för steg ett är en produktionsökning på 6 000 fat per dag som ska inledas från mitten av år 2015.

Byggarbetena som led i steg ett har fortsatt under q2/2014.

Finansieringen av steg ett-investeringarna på 210 miljoner dollar är klar och erhålls genom en kombination av

...aktieutförsäljningar

...lån

...kassaflöde från befintlig oljeproduktion

Finansieringen av steg två-investeringarna på 190 miljoner dollar (för att öka oljeproduktionen vid Onion Lake med ytterligare 6 000 fat per dag) kan erhållas genom:

...ökade lån

...ökat kassaflöde från oljeproduktion

Dvs inga ytterligare aktieutförsäljningar (och relaterad utspädning av befintlig aktiestock) verkar behövas för steg två av Onion Lake.

Hur Blackrod-utvecklingen ska finansieras osv utreds fortfarande.

Bla fortsätter Blackpearl med testproduktion på Blackrod för att öka kunskapen om fyndigheterna där innan arbetet inleds med kapitalanskaffningen för investeringarna där.

Bolaget uppger bla i q2/2014-resultatrapporten (från 5 aug 2014) att testproduktionen vid Blackrod ser lovande ut.

Produktion pågår vid två testkällor med det sammanlagda målet att nå en produktionstakt på 500-600 fat per dag inom ett år.

Sammantaget ser Blackpearl förutsättningar för en produktionstakt på 80 000 fat per dag vid Blackrod att uppnås i flera steg:

steg ett: 20 000 fat per dag

steg två: ytterligare 30 000 fat per dag

steg tre: ytterligare 30 000 fat per dag


Summa 80 000 fat per dag

Det planeras nås i flera steg med en takt på 20 000 fat per dag i steg ett.

För att nå den nivån i steg ett (20 000 fat per dag) krävs investeringar på 800 miljoner dollar (drygt 5 miljarder kr).

Myndighetstillstånd för Blackrod-utvecklingen väntas under 2014.

//Edit: I första steget avser det tillstånd för en produktionsökning till 20 000 fat per dag.

//

När det blir dags för mer konkret kapitalanskaffning till Blackrod-utvecklingen överväger Blackpearl bla att bjuda in utomstående delägare som kan vara med och finansiera projektet.

I så fall kan Blackrod-verksamheten bedrivas i ett separat bolag ("joint venture") där Blackpearl är delägare.

Enl presentationsbilderna som alternativ för att finansiera Blackrod-utvecklingen:

May seek a JV arrangement to accelerate development

BlackPearl will opportunistically pursue a JV to accelerate development of 80,000 bbl/d Blackrod project

Och:

Find a JV partner for the project to accelerate development

Positivt att Blackpearls företagsledning (med vd John Festival i spetsen) har lång branscherfarenhet, och själva har stora aktieinnehav i Blackpearl motsvarande en ägarandel på 9-10% av bolaget (dvs värt ca 500 miljoner kr).

Efter utnyttjande av personaloptioner hamnar företagsledningens ägarandel på 10-11%.

Knappt 20 miljoner nya Blackpearl-aktier kan tillkomma genom personalens optionsprogram osv.

Positivt även att olje- och gruvfamiljen Lundin (bla huvudägare i stora oljebolaget Lundin Petroleum) köpt på sig flera aktier i Blackpearl på sistone och nu har en ägarandel på 11% av bolaget: www.avanza.se/placera/telegram/2014/08/11/black-pearl-familjen-lundin-har-okat-innehavet-igen.html

//Edit: Lundin Petroleum har under familjen Lundins ledning vuxit fram från ingenstans till att bli ett jättebolag värt ca 40 miljarder kr på börsen, bla efter stora oljefynd i Norge.

Familjen äger 32% av Lundin Petroleum: http://www.lundin-petroleum.com/sve/shareholder_statistics.php

Familjen kontrollerar även gruvbolaget Lundin Mining värt över 20 miljarder kr på börsen.

   • Här inleds delavsnitt om Africa Oil - - -

I familjesfären ingår dessutom oljebolaget Africa Oil som letar olja i Afrika och är värt 13 miljarder kr på börsen.

Africa Oil-aktien fick rek "spekulativt köp" i ett tidigare blogginlägg från 23 juli 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/africa-oil-corp/spekulativt-kop-africa-oil

...Då låg den aktien i 45,05 kr.

...Ligger nu i 41,21 kr (dvs -9% sedan reken för knappt två månader sedan)

Bla sitter Africa Oils vd Keith Hill i Blackpearls styrelse: http://www.blackpearlresources.ca/s/Management.asp

Swedbank ger Africa Oil-aktien rekommendationen "starkt köp" med riktkurs 80 kr (enl Aktiespararna.se 11 sep 2014): http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/Olja-och-gas/Africa-Oil/Analyser/2014/Swedbank-overtygade-om-uppsidan-i-Africa-Oil/

Presentationsbilder (från sep 2014) om Africa Oil: http://www.africaoilcorp.com/i/pdf/AOI-Corporate-Presentation-September-2014.pdf

Enl presentationsbilderna bla:

...Det finns 311,15 miljoner st utestående Africa Oil-aktier.

Vid börskursen 39,55 kr (slutkurs på Stockholmsbörsen fre 12 sep 2014) är Africa Oil därmed värt drygt 12 miljarder kr på börsen.

Några timmar blev slutkursen motsvarande 39,57 kr på Torontobörsen fre 12 sep 2014 (6,16 Kanada-dollar gånger valutakursen 6,4234 kr per Kanada-dollar) vilket också innebär ett börsvärde på drygt 12 miljarder kr.

Vad får man då för det börsvärdet?

Bla en kassa som uppgick till drygt 2 miljarder kr per slutet av q2/2014.

Tex fick Africa Oil in ett kapitaltillskott på nästan 3 miljarder kr under hösten 2013 genom utförsäljning av nya Africa Oil-aktier till investerare.

50-60 miljoner st nya Africa Oil-aktier såldes då ut för drygt 50 kr per st.

(Dvs i efterhand bra affär för bolaget eftersom börskursen nu ligger lägre.)

Aktieutförsäljningen innebar att det totala antalet utestående aktier ökade med 22% vilket därmed innebar utspädning, dvs förenklat uttryckt blir varje akties motiverade värde lägre ju fler utestående aktier ett bolag säljer ut.

Africa Oil anser sig nu ha tillräckligt med kapital för att finansiera verksamheten åtminstone tom mitten av år 2015.

//Edit: Aktieutförsäljningen var på 450 miljoner Kanada-dollar (vilket blev nästan 3 miljarder svenska kr).

Africa Oil har även sålt ut ägarandelar i delar av sin verksamhet (oljeletningsområdena) för 43-44 miljoner dollar till amerikanska oljebolaget Marathon Oil.

Dvs även om Africa Oils verksamhet i dagsläget bara är finansierad tom mitten av 2015 kan Africa Oil jobba med denna typen av alternativa åtgärder för att få in mer finansiering.

//

Africa Oils verksamhet avser alltså oljeletning i östra Afrika.

...Hittills har Africa Oil varit med och hittat oljefyndigheter motsvarande 600 miljoner fat olja i den så kallade Lokichar-bassängen.

Fyndigheterna där bedöms ha möjlighet att vara väsentligt större och kan vara på upp till 1-3 miljarder fat.

Bla i den så kallade södra Lokichar-bassängen skall ett antal ytterligare oljeletningsborrningar göras och hittills har 80% av oljeletningsborrningarna där visat på oljefyndigheter.

...Dessutom ska Africa Oil vara med på oljeletningsborrningar i upp till tio potentiella övriga oljebassänger under de kommande 18 månaderna.

Tom q1/2015 ska Africa Oil bla vara med och göra:

...fem nya oljeborrningar för att hitta olja i helt nya bassänger (utöver Lokichar)

q3/2014: oljeborrningen Sala 2 (i Anza-bassängen)

q4/2014: Kodos (C. Kerio-bassängen)

q4/2014: Epir (N. Kerio-bassängen)

q4/2014: Engomo (N. Turkana-bassängen)

q1/2015: N. Samaki (N. Turkana-bassängen)

Africa Oil har bla identifierat följande ev nya oljebassänger på sina oljeletningsområden (bedömd potentiell storlek på fyndigheterna per oljebassäng):

1. Turkana 6 340 miljoner fat

 1. Baringo 1 900 miljoner fat

 2. Kerio Valley 1 880 miljoner fat

 3. North Lokichar 1 651 miljoner fat

 4. North Kerio 1 471 miljoner fat

 5. Chew Bahir 1 442 miljoner fat

 6. Anza 1 343 miljoner fat

 7. South Kerio 466 miljoner fat


Summa potential 16-17 miljarder fat olja

Härav ligger Africa Oils andel på knappt hälften (dvs ca 8 miljarder fat ev olja i dessa nya oljebassänger).

Men sannolikheten för att hitta denna nivå på oljefyndigheterna bedöms endast ligga på 8-9%.

Dvs den förväntade nivån för Africa Oil ligger förenklat på "bara" 8-9% av ca 8 miljarder fat = knappt 700 miljoner fat oljefyndigheter i dessa nya oljebassänger.

//Edit: Africa Oil anger (som fotnot i presentationsbilderna från sep 2014) att dessa bedömningar av fyndighetspotentialen för Africa Oil av de nya oljebassängerna och sannolikheterna för dem osv, är daterade 31 juli 2013.

Dvs de är inte helt uppdaterade.

Men ändå så anges de rakt av i bolagets presentationsbilder för sep 2014 varför de fortfarande tydligen anses utgöra en relevant bedömning.

//

Tidplanen för att utvärdera dessa ev nya oljebassänger är enl följande:

Första halvåret 2014:

Anza

Chew Bahir

Andra halvåret 2014:

South Kerio

North Kerio

Turkana

2015 och framåt:

North Lokichar

Kerio Valley

Baringo

...Därutöver tolv st oljeborrningar för att bättre kunna fastställa den egentliga fyndighetsstorleken i de befintliga fynd som Africa Oil varit med och gjort hittills i Lokichar-bassängen.

Härav tre st helt nya oljeborrningar i Lokichar:

q3/2014: Etom

q4/2014: Ekosowan

q1/2015: Ekales Deep

Och nio st borrningar för att utvärdera tidigare hittade fyndigheter i Lokchar:

q3/2014: Amosing 2/2A

q3/2014: Ngamia 3

q4/2014: Ngamia 4

q4/2014: Ngamia 5

q4/2014: Amosing 3

q1/2015: Amosing 4

q1/2015: Ngamia 6

q1/2015: Ekosowan 2

q1/2015: Ekales 3

Dvs det verkar alltså bli ett fyrverkeri av borresultat för Africa Oil under de närmaste kvartalen.

Investeringsbudgeten för Africa Oils oljeletningsområden ligger på drygt 800 miljoner Kanada-dollar under helåret 2014 (varav Africa Oil ska stå för sin andel på drygt 40% motsvarande 300-400 miljoner Kanada-dollar).

Tex jämför Africa Oil oljeregionen i Östafrika med Nordsjön (som är ungefär lika stora till ytan):

...I Nordsjön har oljefyndigheter på över 60 miljarder fat olja hittats efter drygt 2 400 st oljeletningsborrningar.

...Östafrika bedöms i dagsläget (efter 30-40 st gjorda oljeletningsborrnignar) ha eventuella oljefyndigheter på minst 20-25 miljarder fat olja

Härav har den så kallade Lokichar-bassängen redan bevisats vara en stor oljefyndighet, och enl Africa Oil finns totalt ev uppåt elva st ytterligare oljebassänger (med ev uppåt över 100 st oljekällor) i regionen.

Enl Africa Oils hemsida har bolaget följande oljefyndigheter enl en formell beräkning (daterad 31 juli 2013 och Africa Oils andelar av delägda fyndigheter):

olja:

contingent resources: 231 miljoner fat

prospective resources: sannolikhet 13% för 9-10 miljarder fat

gas:

prospective resources: sannolikhet 40% för 1 048 miljarder kubikfot gas

http://www.africaoilcorp.com/s/reserves-resources.asp

Beräkningarna är gjorda av brittiska konsultfirman Gaffney Cline & Associates (men sammanställda av Africa Oil).

1 048 miljarder kubikfot gas motsvarar 187 miljoner fat olja ("olje-ekvivalenter"): http://www.selenaoil.com/eng/glossary--unit-conversion/

Begreppet "contingent resources" är väl inte helt bevisade fyndigheter men ändå troliga, medan "prospective resources" är i dagsläget osäkrare men ändå potentiella fyndigheter.

De 9-10 miljarder potentiella faten var fördelade enl följande på olika oljeletningsområden:

 1. Block 10BA (Kenya): 4 918 miljoner fat (sannolikhet 8%)

 2. Block 10BB (Kenya): 1 182 miljoner fat (sannolikhet 26%)

 3. Block 13T (Kenya): 1 087 miljoner fat (sannolikhet 35%)

 4. Block 9 (Kenya): 799 miljoner fat (sannolikhet 12%)

 5. South Omo (Etiopien): 792 miljoner fat (sannolikhet 11%)

 6. Block 12A (Kenya): 756 miljoner fat (sannolikhet 5%)

 7. Block 10A (Kenya): 113 miljoner fat (sannolikhet 12%)


Summa 9 647 miljoner fat med sannolikhet 13%

Dvs nästan allt i Kenya.

Enl kartor i Africa Oils ovannämnda presentationsbilder (från sep 2014) ligger följande ev oljebassänger i respektive ovannämnda oljeletningsområde ("block"):

Block 10BA: Främst Turkana-bassängen men även delvis Turkwel.

Block 10BB: Lokichar och Kerio.

Block 13T: Delvis Lokichar men även delvis Turkwel.

Block 9: Anza.

South Omo: Chew Bahir, Omo och West Omo.

Block 12A: Delvis Lokichar. Även Kerio Valley och Saguta.

Block 10A: ?

http://www.africaoilcorp.com/i/pdf/AOI-Corporate-Presentation-September-2014.pdf

Och som nämnts ovan var det (enl presentationsbilderna från sep 2014) följande fyndighetspotential per bassäng (ej bara Africa Oils ägarandel):

1. Turkana 6 340 miljoner fat

 1. Baringo 1 900 miljoner fat

 2. Kerio Valley 1 880 miljoner fat

 3. North Lokichar 1 651 miljoner fat

 4. North Kerio 1 471 miljoner fat

 5. Chew Bahir 1 442 miljoner fat

 6. Anza 1 343 miljoner fat

 7. South Kerio 466 miljoner fat


Summa potential 16-17 miljarder fat olja

Och härav uppgår Africa Oils andel till ca 8 miljarder fat (vilket bedöms ha en sannolikhet på 8-9% att man hittar).

Men även om man inte hittar hela mängden 8 miljarder fat kanske det ev är 30, 40 eller 50% sannolikhet för att hitta åtminstone 1 miljard fat som Africa Oils andel.

Antag tex att Africa Oil inom 3-5 år sitter med:

...oljefyndigheter på 1 miljard fat olja (Africa Oils andel)

...att oljan outvunnen (dvs "i backen") kan säljas för 1 USA-dollar per fat (pga det osäkra politiska läget i Östafrika)

...att bolaget då har 622 miljoner st utestående aktier (dvs dubbelt så många som idag pga fortsatta aktieutförsäljningar för att få in kapitaltillskott för att finansiera verksamheten)

...att USA-dollarn står i 7,12 kr (som idag)

...inga tillgångar eller skulder i övrigt

Då blir aktiens motiverade värde 11-12 kr om 3-5 år (jämfört med nuvarande börskurs 39-40 kr).

Antag att Africa Oil inom 3-5 år sitter med:

...2 miljarder fat olja i backen (Africa Oils andel)

...att olja kan säljas för 2 dollar per fat

...att bolaget har 467 miljoner st utestående aktier (dvs 50% fler än idag)

...att USA-dollarn står i 7,12 kr (som idag)

...inga tillgångar eller skulder i övrigt

Då blir aktiens motiverade värde 61 kr om 3-5 år.

(Beräkningarna är förenklade och har tex ej beaktat skatt.)

Dvs det ligger ganska stora förväntningar inbakade i Africa Oils nuvarande börskurs 39-40 kr.

Men frågan är om den ändå är köpvärd eller ej med hänsyn till förutsättningarna.

Tillägg 16 sep 2014

Pressmeddelande från Africa Oil 16 sep 2014 med uppdaterad bedömning av hur stora oljefyndigheter bolaget anses ha i dagsläget: http://africaoilcorp.mwnewsroom.com/press-releases/africa-oil-announces-significant-increase-in-resource-estimates-of-kenya-oil-fie-tsx-aoi-201409160968009001

Enl pressmeddelandet uppgår Africa Oils oljefyndigheter (bolagets andel av South Lokichar-bassängen) till:

...troliga fyndigheter på ca 300 miljoner fat

...därutöver potential till ytterligare 600-700 miljoner fat

Bedömningen är gjord av brittiska konsultfirman Gaffney, Cline & Associates och avser South Lokichar-bassängen i de kenyanska oljeletningsområdena Block 10BB och 13T.

De troliga ca 300 miljoner faten är Africa Oils ägarandel av den totala fyndigheten på drygt 600 miljoner.

Dock fanns det förväntningar på att den totala fyndigheten skulle bedömas ha uppgått till 600-750 miljoner fat enl bla aktiemäklarfirman Carnegie: www.avanza.se/placera/redaktionellt/2014/09/16/surt-i-africa-oil.html

Pressmeddelandet fick därför Africa Oil-aktien att falla till 37-38 kr som lägst i den inledande aktiehandeln tis 16 sep 2014.

Samtidigt kom dock besked om att reavinstskatten vid försäljningar av oljetillgångar i Kenya har fastställts till 5% vilket var lägre än förväntade 10-20%, vilket därmed var positivt för Africa Oil: www.avanza.se/placera/telegram/2014/09/16/africa-oil-reavinstskatt-kenya-satt-till-5-media.html

Tillägg 17 sep 2014

Efter beskedet från Africa Oil 16 sep 2014 kom besked om att banken Nordea sänker sin riktkurs för Africa Oil-aktien från 80 kr till 70 kr (även om banken bibehåller sin rekommendation "starkt köp" för aktien: www.avanza.se/placera/telegram/2014/09/17/africa-oil-nordea-sanker-riktkursen-till-70-kr-80.html

Africa Oils börskurs var som lägst nere i 37,86 kr efter beskedet 16 sep 2014 och låg under eftermiddagen ons 17 sep 2014 i 39-40 kr.

Nordea hade räknat med att South Lokichar-bassängen skulle innehålla ca 800 miljoner fat olja medan beskedet 16 sep 2014 var ca 600 miljoner fat.

Nordea beräknar Africa Oils substansvärde (marknadsvärde på tillgångar) till 94 kr per aktie, varav "kärn-substansvärdet" till 37 kr (sänkt från tidigare 47 kr).

Kärn-substansvärdet består mest av värdet på Africa Oils andel av SL-bassängen.

I övrigt ser Nordea fram emot pågående oljeletningsborrningar för Africa Oil:

...Kodos 1 (i centrala Keiro-bassängen)

...Ekosowan 1 (i South Lokichar-bassängen)

Ekosowan 1 genomförs i South Lokichar-bassängen precis söder om de tidigare hittade oljekällorna Amosing och Ngamia.

Africa Oil väntas komma med besked om borresultat för Kodos 1 och Ekosowan 1 i nov 2014.

Därefter väntas bolaget komma med en ny bedömning av storleken på bolagets oljefyndigheter under q1/2015.

http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/Olja-och-gas/Africa-Oil/Analyser/2014/Otillfredsstallande-resursuppdatering-/

Tillägg 18 sep 2014

Besked om att norska aktiemäklarfirman ABG tar bort sin köprek för Africa Oil-aktien och sänker aktiens riktkurs från 70 kr till 40 kr.

Enl ABG fanns förväntningar på att Lokichar-bassängen skulle innehålla 1,4 miljarder troliga fat olja men den har (ännu så länge i varje fall) endast visat sig innehålla 600 miljoner troliga fat olja, varav Africa Oils ägarandel uppgår till 273 miljoner fat.

ABG har tidigare värderat Africa Oils olja till 8 dollar per fat men sänker det nu till 6 dollar per fat (vilket ändå kan tyckas vara högt).

www.avanza.se/placera/telegram/2014/09/18/africa-oil-svag-resursuppdatering-far-abg-att-backa-ett-steg.html

Africa Oil-aktien i 38-39 kr under förmiddagen tors 18 sep 2014.

   • Slut på avsnitt om Africa Oil - - -

Familjen Lundins diamantbolag Lucara Diamond är värt nästan 6 miljarder kr på börsen.

...Den aktien fick rek "sälj" vid börskurs 14,30 kr enl tidigare blogginlägg från 22 juni 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/lucara-diamond-corp/salj-lucara-aktien

...Och nu ligger aktien i 15,40 kr (dvs +8% på knappt tre månader).

//

… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?