Post entry

Active Capital: en kommande vinnare

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Active Capital (ACAP) är ett konglomerat vilket börsen brukar vara tveksamma till. Men här har man missat vad den nya kompetenta ledningen uträttat de senaste åren och värderingen är låg.

En stor anledning till detta är att den tredje största ägaren PAN-Capital som varit med länge vill ta hem en reavinst och på senare tid sålt ut sitt innehav på ca 21 % av kapitalet över börsen. Det har varit som en robot som hela tiden lagt ut 1000 aktier som legat först i orderboken månad efter månad. Detta har givetvis lagt en våt filt över aktien och påverkat värderingen. Men det intressanta är att nu har man inte mycket kvar enligt senaste flaggningen och om några veckor slipper vi "filten" och en uppvärdering kan börja.

ACAP känns som ett tillväxtcase som växer både organiskt och genom köp. Man knoppade i juli förra året av sin fastighetsdel och är nu en renodlad industrikoncern och avknoppningen ökar bolagets finansiella handligfrihet. Man köper mindre företag med omsättning under 200 miljoner som är för små för börsen och riskkapitalbolagen och därmed kan köpas till bra priser. Företagen struktureras om och stoppas ibland in i befintliga företag. Det viktiga är ju att gör bra köp och bra åtgärder vilket man verkar duktiga på för den rensade vinsten har ökat med ca 70 % per år de senaste två åren och vinsten har ökat till 16.14 kr för 2006 (rensad vinst 2005 ca 9.50).

Bolaget består idag av fyra områden:

* Kassakon Sonesson inredningar som har fulla orderböcker enligt senaste rapporten.

* Säkerhet med MW-security med nya produkter och patent på gång.

* Cetec Electric med högsta orderboken i företagets historia nu.

* Miljö där ett bolag precis köpts, DISAB Vacum Technology.

I bokslutsrapporten skriver man att målsättningen är att omsättningen ska stiga till en miljard 2007 (543 milj 2006). Om vi vid en försiktig beräkning räknar på 900 milj med oförändrad rörelsemarginal på 11.8% och drar av finansnetto som vi beräknar öka till 13 milj och uteblivna fastighetsintäkter på 9 milj så blir det efter schablonskatt 60.5 milj eller ca 23 kr per aktie. Det ger ett p/e på 9 och en ordenlig kurspotential när "PAN-filten" försvinner. En liknande försiktig beräkning för 2008 med en omsättning på 1100 miljoner ger bortåt 30 kr i vinst. Man kan lätt komma fram till mer optimistiska beräkningar och ACAP har en given dubblingspotential på två år från dagens låga kurs på ca 210 kr med ett börsvärde på ca 550 miljoner. Dessutom så visar fastighetsavknoppning att man inte är rädda för att ta strukturgrepp och enbart Sonessons inredningar borde vara värt hela ACAP:s börsvärde vid en avknoppning.

Mer info: www.activecapital.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?