Post entry

Arena Personal: med tydlig uppsida

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Arena Personal är ett bolag som har bemanning som sin spelplan. Bolaget gjorde entré på börsen så sent som i slutet av 2006. Något större uppmärksamhet har bolaget inte fått, lite oförtjänt, men så ofta fallet på de mindre listorna.

Bemanningsbranschen är under kraftig tillväxt och utrymmet för mindre spelare som Arena är mycket goda. Arena visade redan under förra året upp bra tillväxt på 41 procent, en utveckling som bör kunna hålla i sig. Några planer på att bli rikstäckande har inte bolaget och det är något som talar för det. Som ett litet nischat bolag är möjligheterna att växa inom storstadsregionerna tillräckligt för många år framöver. Arena har exponering mot industri, lager och bygg, segment som är under tillväxt. Här väntas behovet öka mest och på agendan finns förvärv av mindre lokala aktörer. Genom att knyta upp aktörer med god kännedom om den egna lokala marknaden ökar även sannolikheten för starka kundrelationer.

Arena har satt som mål att nå en organisk tillväxt på 15-20 procent. Därtill kan förvärvad tillväxt komma. Det tror vi är en försiktig men troligen realistisk syn på tillväxttakten över tid. De kommande åren finns det möjligheter att växa betydligt snabbare än så. Att anta en tillväxt på 20 procent de närmast kommande åren kan därför göras utan att kännas som en alltför överdriven och aggressiv prognos.

Hittills har Arena visat på kostnadsmedvetenhet vilket även i fortsättningen bör genomsyra organisationen. Målet om att klara en rörelsemarginal på 8 procent känns därför i underkant. Fjolåret är ett bra exempel på att tillväxt kan ske under lönsamhet. En rörelsemarginal på 9,9 procent är riktigt bra för ett mindre bemanningsbolag.

Arena personal är positionerade för att ta del av en marknad som väntas uppvisa bra tillväxt under kommande år. Det är inte heller otänkbart att Arena kan bli föremål för uppköp vilket ger en extra krydda till aktien. Men potential att stiga på egna meriter finns definitivt i aktien. Värderingen skvallrar om att det kan röra sig om en riktig kursraket. Med relativt återhållsamma tillväxtprognoser handlas aktien till ett beräknat P/e-tal på 12 för 2007 och P/e-tal på 10 för 2008.

För att få en hyfsad uppfattning om det är en attraktiv värdering kan en jämförelse med övriga bemanningsbolag lätt göras. Då framträder en mycket ljus bild som pekar på att aktien inte känns särskilt högt värderad. Snittet för de större bolagen där bland annat Manpower ingår ligger på 20 i år vilket ger en indikation om att den här typen av bolag kan värderas betydligt högre. Ett P/e-tal på 13-14 med hänsyn tagen till småbolagsrabatt och låg likviditet i aktien gör att en kurs på 9 kronor kan motiveras. Då är värderingen ändå inte i klass med konkurrenter som Uniflex som handlas till P/e 15 i år. Det finns med andra ord en ganska tydlig uppsida i aktien på åtminstone 25 procent.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?