Post entry

Bringwell: Växer med sina starka varumärken bakom sig

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Bringwell som är verksam inom egenvårdsprodukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård och läkemedel) känns lovande då VD:n David Rönnberg kommer se till att EBITDA-marginalen ska nå målet 20% inom överskådlig tid. Ledningen verkar samtidigt ha hittat orsaken till den nedåtgående försäljningen från fjärde kvartalet 2008 till tredje kvartalet 2010 och är uppe i organisk tillväxt igen. Aktien är köpvärd.

Bringwell, som är verksam inom egenvårdsprodukter, har sin främsta försäljning inom kosttillskott där den utgör cirka två tredjedelar av omsättningen. Den främsta distributionskanalen är genom hälsofackhandeln och en kraftigt ökad tillväxt i apotekssegmentet (från att utgöra 7% av omsättningen Q1 2010 till 11% av omsättningen Q1 2011) på grund av avregleringen av monopol. Apotekerna har nu fått konkurrens och satsar stenhårt på marknadsföring - vilket gör att Bringwells produkter syns mer. Här hoppas Bringwell till stor del att apotekssegmentet ska bidra till en ökad organisk tillväxt.

Sedan den organiska tillväxten slutade och istället påbörjades en nedåtgående försäljning med -7,2% från 2008 till 2009 och cirka -7% från 2009 till 2010 har ledningen vaknat till och påbörjat en omfattande effektiviseringsprogram. Effektiviseringsprogrammet omfattar bland annat gemensam lager, bättre effektivitet genom supply chain (produktionslinjen), förbättra koncernens inköp, logistik och samtidigt binda mindre kapital vilket leder till ett förbättrad kassaflöde. Varför kassaflödet är väldigt viktigt för Bringwell i dagsläget ska vi gå in på snart. Effektiviseringsprogrammet förväntas medföra förbättrad resultat med 14 MSEK 2011 och 18 MSEK 2012 för att fortsätta i den takten årligen. Detta är ett steg i deras linje mot att nå målet på 20% i EBITDA-marginal. Under Q1 2011 låg den på 15,9% och under 2010 låg den på 13,4%. Vi förväntar oss inte att de ska nå målen de närmaste 2 åren men att marginalen kommer att öka stadigt på grund av deras medvetenhet om vad som ledde till den nedåtgående försäljningen under de två åren (tänk på stordriftsfördelar) och även den effektiviseringsprogram som just nu löper.

Den sura delen i äpplet är dock deras skuldsättning. Deras nettoskuld uppgår till cirka 370 MSEK vilket är cirka 4x EBITDA för 2010 års resultat. Det är vid en första tanke högt men med tanke på att de har sedan 2010 börjat amortera kraftigt på deras lån och är i en nedåtgående fas känns det tryggt. Bara under Q1 amorterades 28 MSEK, inklusive tilläggsköpeskillingar de är skyldiga (dessa uppstår under vissa villkor i samband med förvärv av annat företag). Så på denna front känner vi oss nöjda och litar på att ledningen fortsätter i den takt de har haft hittills i amortering.

Det är inte bara organisk tillväxt Bringwell satsar på utan här gäller förvärv också. Senast på tur var e-handelsbolaget Mass.fi som redan säljer Bringwells produkter. Genom denna strategi får de tillgång internetkanalen som de tidigare inte haft. Detta företag kommer att konsolideras från och med 1 april och förväntas bidra cirka EBITDA om 3 MSEK i årstakt.

Den organiska tillväxten under Q1 uppgick till cirka 10%. Vi räknar med att de kommer att fortsätta växa organisk under året mellan 6-7% totalt sett. Vi räknar även med att Mass.fi förväntas bidra med cirka 2-3 % i omsättningsökning. EBITDA-marginalen räknar vi med att den uppgår till försiktiga 15 %. Det bör, efter avskrivningar, skatter och dylikt, ge en vinst/aktie på ca 14 öre för 2011. Det medför ett p/e tal på dagens kurs på cirka 15. Det bör tilläggas att här har vi räknat enligt försiktighetsprincipen för att kunna räkna hem aktien även i ett dålig scenario. För 2012 bör med aningen högre EBITDA-marginal som stiger till 16,5% och en omsättningsökning på ca 7% leda till en vinst/aktie på ca 19 öre vilket ger oss ett p/e tal på ca 11 mot 2012 förväntade och försiktiga antaganden.

Baserad på att ledningen tror sig kunna vända bolaget till ökad omsättningstillväxt, bättre lönsamhet och effektivisering med sina starka varumärken bakom sig är vi positiva till aktien. Köp aktien.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?