Post entry

Bra, bättre, bäst.... Idogen?

Finns en hel del starka argument till att kliva på detta fantastiskt spännande case. Tänkte lista dessa i all sin enkelhet, utan att gå in i de medicinska termerna allt för djupt.

Sett till potentialen är värderingen  på runt 100 mSEK idag skrattretande låg. Sett till risken i liknande bolag, möjligen motiverad. Marknaden sätter bolagsvärdet, men i det här fallet kan man fråga sig hur länge den extremt låga värderingen får bestå?

Argumentation för att investera är i mina ögon:

 • Det imponerande teamet som nu finns på plats, där två personer sticker ut som extra viktiga:
 • Affärschef Neil Thomas – var tidigare en viktig kugge hos TiGenix som lyckades licensiera ut en del av sin forskning och initialt casha in €25 miljoner med option på ytterligare €355 miljoner samt tvåsiffriga royalties inom området cellterapi, dvs. samma område som Idogen.
 • Medicinsk chef Steven Glazer – rekryterad från Hansa Medical med ett gediget förflutet inom kliniska studier och blödarsjuka – Hansa Medical har tuffat på bra på den svenska börsen.
 • Idogen är partner i ett Vinnovaprojekt som sammanlagt beviljats anslag på 48 miljoner kronor för att driva cell- och genterapiprojektet CAMP – Centre for Advanced Medical Products. Idogen kommer att samverka med bland andra AstraZeneca, GE Healthcare, Pfizer, Sveriges samtliga universitet, flertalet sjukvårdsregioner och forskningsinstitutioner för att skapa ett internationellt erkänt centrum för avancerade medicinska produkter. Projektet kommer att pågå under sex år.
 • Forskningsanslaget på €2,9 miljoner från som delas ut i portioner under de pågående kliniska studierna. Torde ses som en kvalitetsstämpel på den forskning som bedrivs. En tro från EU-håll att detta kan bli något riktigt bra.
 • Den nyligen genomförda nyemissionen och utgivandet av teckningsoptioner som nu stärkt kassan och helt tagit bort behovet av ytterligare finansiering de kommande åren
 • Idogens ovanliga beslut att satsa på egen produktion som skall bli kostnadsneutralt
 • Ingått avtal med Medicon Village AB om användning av anpassade renrum i syfte att producera bolagets cellterapiprodukter för kommande kliniska studier. Att produktionen sker i egen regi innebär att viktig kompetens och kunskap behålls internt.
 • Största ägarna HCN Group fortsätter att köpa (och behålla) aktier i bolaget
 • Insiders köper och har tecknat i nyemissionen
 • Särläkemedelsstatus för sitt första terapiområde – Hemofili/Blödarsjuka
 • Innebär i korthet en möjlig genväg till att få ut läkemedel på marknaden samt 10 års marknadsexklusivitet efter lansering
 • Närliggande trigger i form av uppstartade kliniska studier
 • Att löften från bolaget hittills har hållits eller t.o.m. överträffats

Vid en eventuell framgång så kommer självklart vi aktieägare att bli rikligt belönade. Den saken är fullständigt klar.

Vad gör då Idogen? Förkortad text från Idogens hemsida:

Första terapiområde – antikroppar vid hemofili A

Idogens första produkt ska behandla patienter med svår blödarsjuka (hemofili A). Dessa patienter får ingen effekt av koagulationsfaktor VIII och har en hög ökad dödlighet och ett stort medicinskt behov. Projektet är i preklinisk fas och väntas gå in i klinisk fas I/II för första test i människa under 2018. Det segment av blödarsjuka som Idogen planerar att behandla kan vid 50 % penetration av marknaden ge en marknad på över 1 miljard SEK årligen.

Andra terapiområde – njurtransplantation

Bolagets andra terapiområde blir ett tolerogent vaccin för att förhindra avstötning av organ vid transplantation, primärt njurtransplantation. Njurtransplantation är den vanligaste typen av organtransplantation och globalt genomförs knappt 80 000 njurtransplantationer varje år, varav ca 20 000 i Europa. Den största och allvarligaste komplikationen är om mottagarens immunförsvar attackerar, förstör och stöter bort det donerade organet. Idogens tolerogena vaccin kan ge möjlighet att minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden. Utvecklingsarbetet drivs med avsikt att under 2019 inleda en fas I/IIa-studie inom njurtransplantation.

I mina ögon en aktie som alla riskbenägna bör ha en liten chanspost av i portföljen. Detta kan bli en helt unik börsresa. Men, ju större potential desto större risk ska man också vara medveten om. Idogen befinner sig inom unikt område och kan bli först i världen med denna typ av behandling.

En mer noggrann genomgång av bolaget finns på Biostocks hemsida.

https://www.biostock.se/2017/06/biostock-analys-idogen/

Lycka till!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?