Post entry

Cantargia: TO kan ge över 50% utspädning

Cantargia är ett nynoterat cancerforskningsbolag. Bolaget finansierades via en emission vid noteringen. Även via framtida teckningsoptioner. Teckningsoptionerna TO3+TO4 medför en kraftig utspädning innan bolaget närmar sig klinik.

Cantargia är idag värderat till drygt 200 miljoner inklusive teckningsoptionerna.

Fullt utnyttjade av TO3 och TO4 tillförs Cantargia 55 miljoner kr samt 7,2 miljoner nya aktier ungefär á 7,6 kr styck. Vilket motsvarar en utspädning på totalt ca 55 % ungefär. Skillnaden mellan TO och kursen är så pass stor samt att TO är under handel. Därför ska det inräknas i börsvärdet. Något annat är helt felaktigt.

Däremot teckningsoptionerna är till för att få in pengar i kassan i Cantargia. Därför är börsvärdet vid full teckning vid dagens börsvärde 150 miljoner + TO (utspädning på 55%) men med 50 miljoner i kassan. Det medför att emissionsrisken utblir helt fram till resultat ifrån FAS 1/2 i slutet av 2017.

När teckningsoptionerna blir aktier väntar ett stort säljtryck och kan ge kraftiga fall i aktien. Total utspädning av TO 1 och TO 2motsvarar alltså mer än 50% av dagens aktier om att utgivna TO tecknas.

Att inte ta hänsyn till att To 3+4 ökar antalet aktier enormt är inget som nämns konkret på någon blogg. När man lägger ihop TO (kommande utspädningar) med dagens börsvärde är Cantargia fullvärderat, eller aningen övervärderat anser jag.

Men TO nämns knappt på nedanstående bloggar. Dessutom drar de av nuvarande kassa från börsvärdet. Vilket också är felaktigt enligt mig.

Alla nya aktier som innebär utspädning. Speciellt när teckningsoptioner är under handel. Är det helt klart att de ska läggas till börsvärdet.

Alla påstående att TO inte ska räknas med och att dra av kassan på börsvärdet är helt felaktiga påståenden. Det är försök att försöka framstå Cantargia har lägre värdering än nuvarande.

Jag anser Cantargia är fullvärderat eller aningen övervärderat för ett tidigt preklinisk bolag med endast ett projekt. Normalvärderingen brukar värdera för prekliniska cancerprojekt även om de är hur lovande som helst till ca 100-150 miljoner i börsvärde per projekt.

Cantargia haussades redan en vecka innan notering på Börssnack, andra diverse aktieforum.

Samt på dessa tre bloggar.

http://avanzamannen.se/analyser.html

http://aktieraketer.se/2015/03/18/cantargia/

http://aheadinvest.blogg.se/2015/march/cantargia-20.html#

Budskapet som förs fram jämfört med andra läkemedelsbolag är väldigt förenklade. Cantargia jämförs med WNT och Immunicum som är värderade mellan 600 miljoner och 1 miljard.

Åtskilliga skribenter om Cantargia ansåg bolaget skulle värderas initialt mot 30-40 kr. Det motsvarar vad WNT och Immunicum är värderade idag.

Om vi ska värdera mot WNT och Immunicum måste man gå tillbaka flera år till den fas Cantargia befinner sig idag.

När WNT befanns sig 2 år innan klinisk testning för deras substans. Var börsvärdet kontinuerligt runt 3 kr. Det motsvarar ca 25-50 miljoner.

Enligt Cantargias prospekt befinner sig bolaget i tidig klinisk fas.

2015

 Fortsatta prekliniska studier för att generera ytterligare data avseende solida tumörer.

 Förberedelser för att uppfylla regulatoriska krav i dokumentationen av CAN04.

 Utvecklande av tillverkningsprocess enligt GMP.

 Produktion av material för kliniska studier.

 Toxikologiska studier.

 Förberedande möten med regulatoriska myndigheter.

2016  Val av ”indikationer” som inkluderas i fas I/IIa.

 Formella möten med regulatoriska myndigheter.

 Inledning av klinisk fas I/IIa-studie där säkerhet och potentiell effekt undersöks.

 Ytterligare studier för att uppfylla kraven för fas II- och/eller fas III–studier, för att underlätta partnerskapsförhandling.

2017

 Klinisk fas I/IIa-studie färdigrekryterad.

 Initiala resultat från klinisk fas I/IIa-studie presenteras.

 Finala resultat från den kliniska fas I/IIa-studien kommuniceras

I slutet av 2017 lär resultaten från Fas 1/2 presenteras. Enligt prospektet är det efter denna fasen bolaget ska söka licensavtal eller försäljning. WNT, Immunicum och PledPharma befinner sig i denna fasen just nu.

WNT värderas idag till 939 miljoner, PledPharma 822 miljoner och Immunicum

709 miljoner. Alla dessa bolag befinner sig i slutfasen av FAS 1 eller FAS 2. De värderingar som bolagen har är motiverade.

Eller så kan man jämföra med Saniona med ett börsvärde på 260 miljoner med betydligt fler prekliniska projekt än Cantargia.

Eller varför inte Bioinvent med ett börsvärde på 270 miljoner samt en emission som kommer med en liten utspädning. Skillnaden är att Bioinvent har snart tre substanser i FAS 1/2 tester detta år. Jämfört med Cantargias enda substans i FAS 1 om 1,5-2 år.

Cantagia befinner sig idag ganska långt från kliniska tester. Det tar 1,5-2 år innan Cantargia ska värderas upp relativt kraftigt. Samt över 2 år innan bolaget bör nå WNTs värdering. Därför är det ej skäligt att ge riktkurser 30-40 kr för Cantargia efter noteringen.

Cantargia jämförs också med Kancera vilket är ett utpekat bolag med väldigt hög kurs. Många har varnat för luftslott. Däremot Kancera har tre prekliniska projekt. Cantargia har ett prekliniskt projekt.

Vissa jämför med A1PHarma och börsvärdet 240 miljoner.

Men A1Pharma utvecklar inom sårläkemedel mot havandeskapsförgiftning inte med cancerforskning. Att jämföra med A1Pharma är inte fult jämförbart.

I WNT, Pledpharma och Immunicum har de stora uppgångarna kommit när FAS1/2 inletts.

Prekliniska cancerforskningsbolag kan uppvärderas väsentligt innan om de tecknar ett licensavtal för ett prekliniskt projekt med ett Big Pharma.

Exempelvis de som Sprint Bioscience har som mål med två av sina långt gångna prekliniska projekt med blockbuster potential. Samt två mindre projekt som snart går in i komersiell fas. Sprint Bioscience har till skillnad mot Cantargia snart fyra projekt. Två tidiga och två mycket intressanta senare. Där licensavtal förs inom båda.

Cantargia skriver i sitt prospekt att det är efter FAS1/2 studien man antingen satsar på att sälja substansen eller ingå ett licensavtal.

Cantargia är köpvärt på långsikt speciellt när de inleder FAS 1/2 studien. Men kan efter den värsta haussen lagt sig dippa ned mot noteringskursen. Därför tror jag kraftig vidare uppgång kan leda till ett övervärde och en upphaussad kurs där småsparare förlorar pengar istället för att tjäna.

Företaget har en lång bit kvar i ett enda stort prekliniskt projekt. Cantargia ska värderas därför i jämförelse med resten av cancerforskningsbolagen på Stockholmsbörsen.

Sist bör man inte heller räkna bort TO. Dess stora utspädningseffekter. Även att inte bortse från dem i börsvärdet.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?