Post entry

Cantargia som att stjäla godis

Cantargia noterades i tisdags på First North. På kurser under 9 kronor är ett köp som att stjäla godis från småbarn. Detta är det mest självklara köp jag någonsin stött på.

Cantargia är ett biotechbolag med fokus på Cancer-forskning. Bolagets läkemedelskandidat CAN04 binder till målmoelkylen IL1RAP på Cancerstammceller. Det begränsar cancern och underlättar bekämpning från immunförsvaret. Jag ska återkomma med en genomarbetad analys inom kort där jag jämför Cantargias värdering med uppköp gjorda i Fas I/II.

Vad jag redan nu kan avsölja är att OM Cantargia lyckas ta sitt projekt till Fas I så kommer värderingen att påminna om WNT (som jag var den förste Redeye bloggaren att skriva om).

Och OM Fas I visar på antitumöraktivitet så ska värderingen påminna om de uppköp jag tänkte återkomma till i analysen.

Vad jag därför tar fasta på är hur sannolikt det är att Cantargia lyckas komma till Fas I. Det som ska göras från bolagets sida är:

- Förberedelser för att uppfylla regulatoriska krav.

-Möten med regulatoriska myndigheter.

- GMP-tillverkning.

- Toxstudier.

- Val av indikation

Alla dessa moment bör bolaget glida igenom enkelt med tanke på de prekliniska resultaten och den erfarna ledningen samt att kapitalet är på plats.

Efter det förljar Fas I-studier. Enligt bolaget har antikroppar (som Cantargia jobbar med) 70 % chans att klara Fas I.

Sammantaget är ett börsvärde på 115 MSEK, eller 70 MSEK om vi exkluderar kassan som att sno godis från småbarn. Detta är den mest uppenbara missprissättningen jag sett. Då menar jag inte bara i jämförelse med uppköp eller andra noterade Cancer-bolag, utan även i relation till bolag som t ex A1M och CLS som inte har kommit längre i sin status, har mindre marknad och behöver finansieras. A1M t ex värderas dubbelt så högt som Cantargia.

Jag återkommer!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?