Post entry

Cereno Scientific - Stor uppvärdering? DEL 2

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

I takt nu med att man förbereder sin ansökan om start av en Fas II-studie med läkemedelskandidaten CS1 för den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) börjar pusselbitarna sakta med säkert falla på plats Nyligen hölls ett framgångsrikt rådgivande möte med FDA, ett s.k. ’pre-IND meeting’, vilket syftade till att bekräfta att planen för utvecklingen av CS1 och framtida kliniska studieplaner är acceptabla enligt FDA.

14 januari 2021

Cereno Scientific tecknar avtal med CRO, Worldwide Clinical Trials för Fas II-studien 

“Vi känner oss trygga i att vi nu har hittat en kompetent partner för vår Fas II-studie i CRO:t Worldwide Clinical Trials. De besitter omfattande erfarenhet i genomförande av studier inom kardiovaskulära sjukdomar och specifikt inom PAH. De har också det rätta nätverket av kliniker och prövare, vilket ger oss de bästa förutsättningar för att lyckas,” säger Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific. ”Vi får nu deras input i slutförandet av studieprotokoll och regulatorisk studiedokumentation för att underlätta den vidare processen på bästa möjliga sätt och sedan kunna starta studien. Det är med förväntan som vi startar det nya året och vi ser framemot de kommande studiemilstolparna.”

_Källa: _https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2021/01/14/cereno-scientific-cereno-scientific-tecknar-avtal-med-cro-for-fas-ii-studie-med-lakemedelskandidaten-cs1-for-sallsynta-sjukdomen-pah.html

18 januari 2021

Cereno Scientific meddelade idag att Dr Raymond L. Benza, M.D., FACC, FAHA, FACP, USA, har anslutit sig till bolagets vetenskapliga råd. 

Dr Benza är en global ledare inom pulmonell arteriell hypertension (PAH) och har arbetat som rådgivare till bolagets Fas II-program med läkemedelskandidaten CS1 i PAH. 

Dr Benza, M.D., FACC, FAHA, FACP, USA, kommenterar, “Cereno Scientifics CS1 har enorm potential att helt förändra behandling för patienter med PAH. Jag är nöjd med att ha bistått bolaget med rådgivning under 2020 och ser nu fram emot att ansluta mig till bolagets vetenskapliga råd. Dessa patienter saknar idag effektiva behandlingsalternativ och därför känner jag att det är viktigt att stötta utvecklingen av läkemedelskandidater med stor potential som CS1.”

“Dr Benza är en erkänd global ledare inom behandling av PAH. Hans imponerande expertis inom kliniska studier för PAH har redan gett mycket värdefulla insikter för vår egen förståelse av de kliniska och regulatoriska kraven för ett PAH-läkemedel. Dr Benza kommer att bidra med ett nytt och viktigt perspektiv till Cerenos vetenskapliga råd under vår fortsatta kliniska utveckling”, säger Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific.

_Källa: _https://www.biostock.se/2021/01/cereno-scientific-forstarker-sitt-vetenskapliga-rad/

27 januari 2021

Cereno Scientific meddelade idag att patentskyddet för läkemedelskandidaten CS1 har expanderats i två olika patentfamiljer. Patentet som beviljats i Kanada tillhör bolagets första patentfamilj medan patentet beviljat i Ryssland tillhör bolagets andra patentfamilj

_Källa: _https://www.biostock.se/2021/02/cereno-scientific-starker-sitt-patentskydd/

16 februari 2021

Cereno Scientific meddelade idag att läkemedelskandidaten CS1 har erhållit stärkt patentskydd i Japan, en av världens största läkemedelsmarknader.

Källa: https://www.biostock.se/2021/02/cereno-scientific-utvidgar-sitt-patentskydd-till-japan/

Pusselbitarna på plats

Ovan pusselbitar är vitala för fortsatt utveckling och finns nu på plats. DR Benzas inträde i bolagets vetenskapliga råd är ett styrketecken tack vare hans erfarenhet och kaliber.

Inom kort kommer Cereno att skicka in sin ansökan om start av fas II studien vilket i sig torde anses vara en otroligt stor trigger.

ORPHAN DRUG (Särläkemedel)

Bolaget står inför start av fas II inom en indikation som har erhållen orphan drup (särläkemedel).

Särläkemedel har på senare tid blivit föremål för uppköp. Ett särläkemedel måste gå igenom samma utvecklingssteg som ett vanligt läkemedel men har inte samma krav på antal patienter. Andra fördelar är att vissa skattelättnader kan erbjudas av FDA vilket sammantaget ger lägre utvecklingskostnader. GLÖM INTE BORT att särläkemedel allt som oftast erhåller licensavtal just runt fas II utveckligen. Se nedan:

BOLAGETS FAS II STUDIE

På grund av erhåller särläkemedel behöver denna fas enbart inkludera ca 30 patienter. Detta innebär alltså att resultat och eventuella delresultat kan komma att rapporteras väldigt löpande och inom korta tidsintervaller vilket i sig är en extrem trigger.

GEDIGET PREKLINISKT PROGRAM + YTTERLIGARE FAS II INOM EN ANNAN INDIKATION

Förutom start av fas II inom PAH har Cereno som tidigare nämnt även ett gediget pre kliniskt program som kan komma att rapporteras om under året. Utöver detta har man även en annan indikation inom VTE/SPAF som också är en kandidat inom fas II

VÄRDERING

Bolaget värderas i skrivande stund till ca 130m kr vilket enligt undertecknad bör anses vara extremt lågt med tanke på hur pass långt gångna studier man ändå har. Det i kombination med erhållna status som särläkemedel, ett gediget prekliniskt program samt ett vetenskapligt råd i världsklass gör Cereno Scientific till en given kandidat att bli ett av 2021 års bästa investeringar. Snart skickas fas II ansökan in vilket jag tror kan leda till en period med mycket delresultat och aktivitet från bolagets håll. Detta är något marknaden brukar uppskatta och jag känner mig därför övertygad om att uppvärderingen av detta bolaget därför kommer inom en väldigt överskådlig framtid

LÄSAREN AV DETTA INLÄGG BÖR ANTA ATT UNDETECKNAD ÄGER AKTIER I BOLAGET . DETTA ÄR INGEN KÖPREKOMMENDATION

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?