Post entry

Cessatech - Nässpray för 3 miljarder och smidigare sjukhusbesök!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Cessatech är verksamma inom läkemedelsbranschen, bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av smärtstillande nässpray som används för behandling av akuta smärttillstånd hos barn. En marknad som enbart inom Europa beräknas vara värd nära 3 miljarder SEK per år!

 

Cessatech - Nässpray för 3 miljarder och smidigare sjukhusbesök

(Potentiell riktkurs 40,3 DKK efter lyckad Fas 3) 

Cessatech i korta drag 

Visste du att upp till 25% av den vuxna befolkningen lider av fobi för sprutor? Siffror som antas vara klart högre bland barn. I dagsläget är praxis inom sjukvård att administrering av smärtlindrande läkemedel oftast sker i sprutform, något som speciellt för barn kan vara en väldigt traumatisk upplevelse.

Tänk om man kunde erbjuda ett annat sätt att lindra smärtan? Ett enklare sätt? Ett mindre smärtsamt och obehagligt sätt! Cessatech är bolaget med ambitionen att ersätta smärtlindring med sprutor med smärtlindrande genom nässpray.

Cessatech, ett danskt bolaginom läkemedelsbranschen, har lösningen på problemet! Cessatechs smärtstillande nässpray, CT001, lindrar smärta just för att barn (0-17 år) ska slippa sprutor. En marknad utan konkurrens när det kommer till smärtstillande specifikt godkända för barn, en marknad som enbart inom Europa beräknas vara värd nära 3 miljarder SEK (2,5 miljarder DKK) per år! Detta öppnar stora möjligheter för Cessatech, vilket intygas av VDn Jes Trygved som i en presentation säger För att det ens ska vara intressant för styrelsen ska vi minst 10-dubblas (i börsvärde)

Bolaget

Cessatech är ett danskt bolag verksamma inom läkemedelsbranschen, bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av smärtstillande nässpray som används för behandling av akuta smärttillstånd hos barn.

Cessatechs hetaste produkt är CT001 som kombinerar två normalt förekommande substanser, ketamin och sufentanil. Dessa substanserna används dagligen för smärtlindring inom vården världen över och har väl dokumenterade säkerhetsprofiler. Detta anses vara till stor fördel för Cessatech då bolaget inte behöver pröva sig fram som övriga bolag med nya läkemedel behöver göra.

Verksamheten bedrivs på global nivå där Cessatech även erbjuder service och tillhörande kringtjänster. Cessatechs med dess blyga värdering omkring 110 MSEK (80 MDKK), _exklusive teckningsoptioner_, har en spännande och expansiv resa framför sig nu med 4 stycken triggers kommande kvartalet.

Givet att Cessatech når i mål med utvecklingsplanen för CT001 är det möjligt för Cessatech att genomföra en licensaffär med en större läkemedelsaktör alternativt bli uppköpt, något som även nämns av affärstidningen “Affärsvärlden”. En sån affär kan vara värd hundratals miljoner danska kronor, exempelvis genomförde Piramal Critical Care ett köp 2016 av Janssen Pharma som var aktiva smärtområdet för nära 1 500 MSEK (175 MUSD).

Cessatech har utöver det en väldigt kompetent och senior styrelse som har högt ställda krav på bolaget och sig själva. För den som vill fördjupa sig mer i ledning följer nedan länkar till respektives Linkedin sida:

Jes Trygved - VD

Bettina Nygaard Nielsen - CSO

Steen Henneberg - CMO

Tidigare händelser och kommande triggers 

Händelser under H1 2021

• Nässprayen CT001 används redan på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Rigshospitalet i Köpenhamn. CT001 blandas däremot ”on-site” av särskilt tränad personal. Efter PUMA godkännande har Cessatech marknadsexklusivitet på doseringen och nässprayapplikationen i 10 år i hela Europa.

• Cessatech kommunicerade ut positiva resultat från registreringsstudien 0203 som omfattade 328 barn och 700 medicinska ingrepp. Studien visade att inga allvarliga händelser/biverkningar identifierades.

• Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, var med och designade samt godkände studieplanen för bolagets FAS 3 i CT001 - detta anses vara till stor fördel för Cessatech.

Tidigare händelser under H2 2021

• Cessatech har inlett 0206-studien där första patienten omfamnats - 0206-studien utvärderar ifall CT001 nässprayen kan användas som premedicinering på barn i åldrar 0-17 under anestesi med 25 barn i studien. Cessatechs 0205-studie förväntas bli avslutad i tid 

Initierat förarbetet med att planera framtagningen av CT002 - En nässpray med lugnande läkemedel för magnetröntgen av barn som kan användas vid MR-undersökningar. MR-undersökningar är i grunden smärtfri, men för att leverera bilder av hög kvalité krävs att barnet ligger stilla. Ibland så länge som upp till ~ 45-90 minuter.

• Cessatech har inlett studie 0204 enligt plan där sista patienten doserats tidigare än planerat, studien påbörjades redan under Q2 2021 i stället för Q3 2021. Cessatech räknar med att bli färdiga med studien 0204 tidigare än väntat

Kommande triggers under H2 2021

• 1. Studieresultat för 0204 bör presenteras under Q3/Q4 - en studie om så kallad “Bio aviabilitet” för CT001, 0204-studien studerar upptagningsförmåga av läkemedel kontra intravenösa motsvarigheter. Cessatech reports last subject dosed in bioavailability trial

• 2. Studieresultat för 0206 bör presenteras under Q3/Q4 - en studie med barn 1-17 år för att studera hur CT001 omsätts i kroppen. Cessatechs 0205-studie förväntas bli avslutad i tid.

• 3. Studiestart för 0205-studie vid årsskiftet 2021/2022, en studie med barn 1-17 år för att studera hur CT001 omsätts i kroppen.

• 4. Enligt bolaget bör en analys/översyn av potential, risker och framtid för Cessatech genomföras av analyshus under 2021.

Triggers under 2022

Statusuppdateringar om CT002 - En nässpray med lugnande läkemedel för magnetröntgen av barn som kan användas vid MR-undersökningar.

Statusuppdatering för 0205-studien bör presenteras - en tandvärksstudie med totalt 220 vuxna, ska påbörjas under andra halvåret 2021.

Studiestart för 0207-studien som är en modellerings- och simuleringsstudie som bygger upp en populations pk -modell som kombinerar data från vuxna och barn

Studiestart för 0208-studien som kommer gå ut på extrapolering av effekten mellan vuxna och barn baserat på liknande exponering.

Triggers under 2023

Studieresultat för 0205-studien bör presenteras under 2023- en tandvärksstudie med totalt 220 vuxna, påbörjas under andra halvåret 2021.

Mål och ambitioner 

Smärtstillande nässpray som vidare används för behandling av akuta smärttillstånd hos barn.

Potential att nyttja produkten inom andra områden.

Under 2016 förvärvade Piramal Enterprises fem injicerbara anestesi- och smärtlindringsprodukter från Janssen Pharmaceutical för cirka 175 miljoner dollar. Det är detta förvärv Affärsvärlden hänvisade till när de indikerade ett mkt cap om 250 miljoner DKK för CT001 efter framgångsrika fas 3 studier. Huruvida priset är lågt/högt kan debatteras, men priset är väsentligt lägre än för Midazolam. Det är däremot inte orimligt att anta att Janssen-dealen genomfördes till ett rabatterat pris då förvärvet omfattade hela bolagets produktserie för anestesi- och smärtlindringsprodukter. (Piramal Enterprises to buy 5 Janssen drugs for about $175 million) (Cessatech mot börsen med nässpray mot smärta)

Enligt målsättningarna i prospektet börjar Cessatech undersöka en trade sale 1H 2022. Med hänsyn till bolagets relativt tunna organisation (inte ovanligt i småbolag), så känns det relativt ambitiöst. Mer rimligt vore kanske H2 2022 innan ansökan slutförs till EMA. Då har bolaget även hunnit få resultat från alla studier, vilket väsentligt minskar risken för en köpare vid ett eventuellt förvärv.

Produkter 

CT001 är en smärtstillande nässpray för behandling av akuta smärttillstånd hos barn i sjukhusmiljö. Nässpray som smärtstillande är en stor fördel, detta då studier visar att 25% av den vuxna befolkningen lider av stickrädsla. Vad som orsakar stickrädsla och i förlängningen sprutfobi skiljer sig åt från person till person – och anledningarna kan vara många. Vissa tycker inte om att vårdpersonal sticker en i kroppen, medan andra tycker det är jobbigt att inte ha kontroll över själva sticket. Många med stickrädsla och nålfobi uppger att deras rädsla har uppkommit av tidigare upplevelser, eventuellt från barndomen, när stick har varit smärtsamma och har därefter dåliga upplevelser kopplat till nålar (Andersson & Friberg, 2017).

Cessatechs produkt är baserad på över 10 års klinisk verksamhet och har bevisats vara både effektivt och säkert i en Fas 2 studie utförd vid danmarks rikssjukhus, Rigshospitalet. I denna studie fann man också att 94 % av behandlade barn (< 17 år), eller föräldrar till behandlade barn i de fall där barnen ännu inte hunnit utveckla talförmågan, föredrog CT001 över andra existerande behandlingar såsom tabletter, orala lösningar och injektioner om en liknande behandling skulle behövas igen. (Nielsen et al, 2013.) Utöver detta har produkten framgångsrikt använts vid nära 300 medicinska ingrepp under en 5års-period där Rigshospitalet och Karolinska universitetssjukhuset utfört en gemensam studie.

Fördelarna med intranasal behandling är många:

- Barnen behöver inte utsättas för nålstick.

- Det är enkelt att administrera och dosera läkemedlet.

- Läkemedlet har snabb effekt.

- Utöver detta sker inte heller någon förstapassagemetabolism (ett fenomen inom farmakologin som innebär att läkemedel som intas oralt genomgår mer eller mindre omfattande nedbrytning i mag-tarmkanalen samt i levern innan upptagning, detta kan leda till sänkt biotillgänglighet för det administrerade preparatet).

I övrigt förväntas CT001 ha ett liknande pris och hållbarhet som övriga konkurrerande produkter, mer data om hållbarheten för CT001 kommer att öka desto längre produkten används inom vården. Enligt bolagets VD, Jes Trygved, kan detta resultera i att hållbarheten (shell life) för produkten att öka, även detta kan ses som en fördel mot injicerande bedövningsmedel.

Cessatech har som målsättning att påbörja Fas 3 studie under 2021.

CT002 är en nässpray med lugnande läkemedel för magnetröntgen av barn. En MR-undersökning är i grunden smärtfri, men för att leverera bilder av hög kvalité krävs att barnet ligger stilla. Ibland så länge som upp till ~ 45-90 minuter. Detta är självklart svårt för barn oavsett sammanhang, och blir givetvis än mindre genomförbart när oro och stress kopplat till en sjukhusmiljö kommer in i bilden.

Således är lugnande medicin till barnet ofta nödvändigt. Cessatech har som mål att skapa en ny administrationsväg för att optimera processen och ge en bättre icke-invasiv lösning för barn. I dagsläget administreras det lugnande läkemedlet intravenöst, men Cessatech vill möjliggöra intranasal administrering, vilket skulle ge flera fördelar jämfört med nuvarande kliniska praxis. Cessatechs ambition är således att utveckla en standardiserad nässprays-formula, testad och godkänd för barn, med ett koncept liknande den pediatriska utredningsplanen som nyligen godkänts av EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten, för CT001.

CT003 är lokalbedövningsgel som kan appliceras på öppna sår, t.ex om barn behöver sy stygn på en akutmottagning. Mer info om produkten kommer att presenteras i framtiden.

Marknad 

Cessatech hävdar att 25 miljoner barn i Europa årligen utsätts för ingrepp eller tillfällen som kräver smärtlindring. De värderar marknaden till 1,5-2 miljarder danska kronor på årlig basis. Givetvis finns det konkurrerande läkemedel men få är specifikt godkända för barn varpå Cessatech har som målsättning att vid peak volume äga 30-40% av den europeiska marknaden, vilket i dagsläget skulle innebära en årlig försäljning på mellan 600-1100 msek. Efter lansering i Europa är siktet inställt på den amerikanska marknaden, en marknad vi bedömer vara värd ytterligare 900-1200 msek på årsbasis.

Gällande CT002 och CT003 finns hittills inga marknads-estimat, men enligt strålsäkerhetsmyndigheten (2020) är MR den radiologiska undersökningsform av barn som ökat mest i Sverige under perioden 2005-2018, en ökning på 125%, vilket bör innebära en kraftig tillväxt för CT002 marknad även på internationell skala. 

Potential 

Cessatech är ett bolag med låg värdering och stor potential. Som vi tidigare nämnt är det möjligt, och även en uttalad målsättning, för Cessatech att genomföra en licensaffär med en större läkemedelsaktör, en affär som kan vara värd flera hundra miljoner danska kronor. Affärsvärlden har skrivit om bud på 250 miljoner DKK per produkt, men det kan mycket väl vara lågt räknat. Ett bud på 250 miljoner DKK skulle för sakens skull motsvara en aktiekurs (efter utspädning från TO 1) på 40,3 DKK för Cessatech, ca 100% uppsida från dagens nivå. En intressant aspekt att ha i åtanke här är dock, som vi tidigare nämnt, att Cessatechs egna VD säger "för att det ens ska vara intressant för styrelsen ska vi minst 10-dubblas" i följande klipp vid ~19:05:  https://youtu.be/LXqpkXJXMDA

Villkoren för teckning av TO är en (1) ny aktie för en (1) teckningsoption till ett pris om 10 DKK under perioden 25 november 2021 till 16 december 2021. I skrivande stund handlas TO till en kraftig rabatt jämfört med stam, vilket leder till en attraktiv hävstång. 

Teknisk analys

Cessatech handlas just nu till låga volymer, detta bidrar enkelt med negativa kursrörelser, detta innebär däremot att när volymerna ökar och köparna hittar till aktien kan kursen snabbt vända uppåt igen. 

Även om aktien inte har haft en positiv utveckling senaste veckorna är Cessatech aktien fortsatt i en positiv stigande trend på längre sikt. I grafen ovan ser vi även att en s.k. “flaggformation” har bildats med hög sannolikhet för utbrott på uppsidan, detta då bolaget har upptill 4 triggers under månaderna september-december.

Kursen i Cessatech befinner sig just nu även i ett fibonacci område, vi kan se 2 kommande motstånd där ett första motstånd kan hittas runt 23,2 DKK och ett större motstånd som återfinns strax under 25 DKK. Lyckas aktien ta sig ovanför 25 DKK och etablera sig på dessa nivåer styrs riktningen i aktien mer av hur det fundamentala värdet i bolaget utvecklar sig kommande månaderna. Tittar vi på nedsidan avslöjar grafen för Cessatech att aktien har ett starkt stöd omkring 16,5-18,5.

Källor 

Andersson, S. & Friberg, V. (2017). Stickrädsla och nålfobi hos vuxna - En litteraturstudie utifrån ett patientperspektiv. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1096883/FULLTEXT01.pdf

Nielsen, B.N., Friis, S.M., Rømsing, J., Schmiegelow, K., Anderson, B.J., Ferreirós, N., Labocha, S. & Henneberg, S.W. (2014). Intranasal sufentanil/ketamine analgesia in children. _Paediatr Anaesth, 24_: 170-180. https://doi.org/10.1111/pan.12268

Strålsäkerhetsmyndigheten. (2020). Radiologiska undersökningar i Sverige under 2018. https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/ae6f69b03fab4139a4a1513f047f1123/202014

OBS, Inget av texten ska tolkas som råd eller tips. Gör alltid din egen analys och research. Detta ska inte ses som en köp- eller säljrekommendation utan är endast skribenternas egna tankar. Med reservation för felskrivning.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?