Post entry

Clas Ohlson-aktien dyr

Butikskedjan Clas Ohlson har god intäktstillväxt men resultattillväxten hänger inte alls med. Dags för vd-byte?

Clas Ohlson ska presentera sin q3-rapport (för perioden nov 2011-jan 2012) nu på tors 8 mars 2012 kl 8. Blir rapporten flipp eller flopp?

Så här ser bolagets tidigare ekonomiska utveckling ut:

(Clas Ohlsons räkenskapsår varar från maj ena året till apr året därpå.)

Intäkter:
12 mån-2010/2011: 5,8 miljarder kr (+5%)
q1-2011/2012: 1,4 miljarder kr (+5%)
q2-2011/2012: 1,6 miljarder kr (+8%)

Intäktsförändring exkl valutaeffekter:
12 mån-2010/2011: +8%
q1-2011/2012: +7%
q2-2011/2012: 8%

Rörelsemarginal:
12 mån-2010/2011: 9%
q1-2011/2012: 9%
q2-2011/2012: 8%

Resultat per aktie:
12 mån-2010/2011: 5,71 kr (-15%)
q1-2011/2012: 1,33 kr (+1%)
q2-2011/2012: 1,38 kr (+2%)

Dvs skaplig intäktstillväxt, men dålig utveckling för resultatet per aktie (som är det viktiga).

Clas Ohlsons finansiella mål är bla:
• en intäktstillväxt på 10%/år
• en rörelsemarginal på 10%

Där ligger CO något under i båda målen i dagsläget, men när målen väl har nåtts bör det innebära att CO även har som mål att öka resultatet per aktie med minst 10%/år. När resultatökningstakten har kommit upp dit och CO visat att det är uthålligt, är möjligen nuvarande höga aktievärdering motiverad (med ett p/e-tal på 16). Men inte nu så länge resultattillväxten är så skral?

För senast rapporterade 12-månadersperiod (nov 2010-okt 2011) blev Clas Ohlsons resultat per aktie 5,76 kr (vilket var bara +1% jämfört med motsvarande 12-månaderperiod ett år tidigare).

Därmed värderas Clas Ohlson-aktien till ett p/e-tal på 16 (beräknat som nuvarande börskurs 94,25 kr delat med resultatet per aktie för senast rapporterade 12-månadersperiod), dvs aktien värderas högt - särskilt mot bakgrund av den skrala tillväxten i resultatet per aktie.

Aktieinvesterarna verkar alltså räkna med ganska goda resultatökningar framöver. Kommer det börja synas en bättre resultattillväxt i q3-rapporten på torsdag?

Utöver kvartalsrapporterna så redovisar Clas Ohlson månadsrapporter med försäljningsutvecklingen. Så här har utvecklingen sett ut per månad efter senaste kvartalsrapporten:

Intäkter per månad:
nov 2011: 636 miljoner kr (+7%)
dec 2011: 925 miljoner kr (+6%)
jan 2012: 487 miljoner kr (+11%)

Intäktsförändring exkl valutaeffekter:
nov 2011: +6%
dec 2011: +5%
jan 2012: +11%

Dvs fortsatt skaplig intäktstillväxt. Nu återstår att se i q3-rapporten hur resultatet blev.

Positivt att Clas Ohlson nästan är skuldfritt. Bolagets nettoskuld uppgick till 265 miljoner kr enl senaste kvartalsrapporten (i slutet av okt 2011), jämfört med att Clas Ohlson är värt över 6 miljarder kr på börsen.

Sammantagen reflektion

Clas Ohlson har ett bra butikskoncept med ett stort sortiment av hemmafixprodukter etc till låga priser. Bolagets intäktstillväxt är god, men resultatutvecklingen haltar. För att nuvarande börskurs ska vara motiverad krävs att resultattillväxten tar fart, tex i den q3-rapport som kommer på torsdag. Annars kommer aktien att falla.

I q2-rapporten (för perioden aug-okt 2011) som kom 8 dec 2011 pratade Clas Ohlsons vd Klas Balkow bla om följande:
• efterfrågan i detaljhandeln är generellt svag i de länder där Clas Ohlson finns
• Clas Ohlson satsar på expansion i Storbritannien vilket belastar resultatet just nu.

Enl q2-rapporten hade CO totalt 149 butiker i slutet av okt 2011. Butikerna fördelade sig enl följande:
• Sverige 64 butiker
• Norge 54 butiker
• Finland 19 butiker
• Storbritannien 12 butiker

På sin hemsida http://www.clasohlson.se/Product/StartPageProducts.aspx delar Clas Ohlson in sitt produktsortiment i följande huvudkategorier:

• bygg
• el
• fritid
• hem
• multimedia

• Bygg är tex borrmaskiner och öronskydd.
• El är tex ficklampor och batterier.
• Fritid är tex motionsband och kälke.
• Hem är tex eltandborste och kaffebryggare.
• Multimedia är tex hörlurar och mobiltelefon.

Man kan fråga sig vad den röda tråden är i ett så pass brokigt produktsortiment. Clas Ohlson beskriver sin affärsidé så här i tex q2-rapporten:

"att erbjuda ett brett och prisvärt sortiment för att lösa vardagliga praktiska problem på ett smidigt sätt"

http://about.clasohlson.com/Global/pdf/shareholders/financial_reports/2011_2012/ClasOhlson_2011_2012_Q2_SV.pdf

Som ett led i Clas Ohlsons strategi satsar bolaget på att vidareutveckla (bredda?) sitt produktsortiment ytterligare.

Clas Ohlsons vd

Här ett gammalt videoklipp från sept 2011 där Clas Ohlsons vd Klas Balkow kommenterar bolagets q1 (maj-juli 2011): http://www.youtube.com/watch?v=8F-WDiTVxYU&list=UUMzo77TmVe3pP-_vsqKBmOw&index=80&feature=plpp_video Han pratar där bla om att han är nöjd med intäktstillväxten och att bruttomarginalen ökar tack vare att Clas Ohlson satsar mer på att köpa in produkter direkt från tillverkarna utan mellanhänder.

Balkow har varit Clas Ohlsons vd sedan 2007. Så här står det om honom på Clas Ohlsons hemsida:

"Klas Balkow, född 1965
VD och koncernchef
VD sedan 2007

Arbetslivserfarenhet:
• VD för ett dotterföretag inom Axel Johnsonkoncernen med ansvar för Aximage (ett affärsområde som innefattar flera butikskedjor samt agenturen för Fujifilm i Sverige och Norge).
• Dessförinnan Bredbandsbolaget.
• Tidigare under en tioårsperiod ett antal ledande befattningar inom Procter & Gamble i både Norden och USA."

http://om.clasohlson.com/sv/foretaget/Bolagsstyrning/Ledande-befattningshavare/

Så här skrev Clas Ohlson i ett pressmeddelande från apr 2007 när Balkow utsågs till bolagets nya vd: http://newsroom.clasohlson.com/sv/2007/04/25/klas-balkow-ar-clas-ohlsons-blivande-vd/ "Det kändes verkligen helt rätt från dag ett", sa Balkow enl pressmeddelandet om att bli ny Clas Ohlson-vd.

Mer exakt så tillträdde Balkow vd-jobbet den 8 sept 2007. Då låg Clas Ohlson-aktien i nästan 130 kr, dvs sedan dess har aktiekursen fallit med 26% till nuvarande börskurs 94,25 kr.

Visst var väl det allmänna börsklimatet bättre 2007, men frågan är om det inte är dags att byta ut Balkow mot en ny frisk vd-kraft? Särskilt med tanke på aktiens kursfall sedan han blev vd. Tex nu i höst i samband med Clas Ohlsons årliga bolagsstämma har Balkow varit Clas Ohlsons vd i fem år, vilket kan passa för ett vd-byte.

Under Clas Ohlsons tidigare vd Gert Karnbergers regim var Clas Ohlson ett favoritbolag för många aktieinvesterare på börsen. Då hade bolaget en god ekonomisk utveckling och aktien var även (rätteligen) högt värderad. Men under Balkows tid verkar Clas Ohlsons ekonomiska utveckling ha försämrats vilket även lett till nedgång för börskursen.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?