Post entry

Clinical Laserthermia AB (CLS) – Sannolikheten för potentiella marknadsledaren inom fokuserad laserablation går mot ett partnerskap, kanske är tystnaden från bolaget ett tecken som ska tas på allvar!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Immunoterapi à la TranbergCLS© – Laserns utveckling under dryga 100 år skapar nya överlevnadsmöjligheter för cancerpatienter och utvecklingen som pågår för fullt innebär att Focused Laser Ablation och Stereotactic Laser Ablation står inför nya framgångsrika behandlingar där resultatet framöver med imILT©-metoden med immunorespons kommer leda till ett paradigmskifte inom kampen mot cancern. Frågan är vilka företag som kommer spela på samma planhalva som CLS – eller är lagindelningen redan gjord?

Albert Einstein (1879-1955) kan tillskrivas titeln som ”Lasern fader”. Han delgav sina tankar så tidigt som 1917 men det skulle dröja ända tills 1958 då forskarna Tawers och Schawlow skulle beskriva laserns uppbyggnad för första gången. Hur den fungerade i praktiken fick världen först se två år senare 1960, fem år efter Einsteins död, då fysikern Maiman demonstrerade laserverkan för första gången. Sedan 1960-talet har alltså det vi i dag hanterar under benämningen LASER, som står för Light Amplification by Stimulated Emmission of Radiation, förändrat men också underlättat vår vardag och laserns användningsområden är många. Vi har den överallt i vår närhet i olika applikationer t.ex. inom industri och medicin men även i vår privata närmiljö. En laser är en form av ljuskälla men själva principen om hur laser fungerar ska vi alltså inte gå in på utan vi stannar vid att det är en överföring från materia d.v.s. en ljuskälla som skickar ut energi i form av ljus. (Källa: http://www.mimersbrunn.se/article?id=7889, https://www.so-rummet.se/kategorier/albert-einstein )

Utveckling av lasern har därefter pågått i snart 60 år, för att nu vara i ett läge där de positiva egenskaper som den kan bidra med inom läkarvården, kan komma bli det paradigmskifte som det fjärde benet i kampen mot cancern kommer vara. De produkter vi alltså nu ser etableras är unika och precisa och kommer att tillföra oss gott (jag bortser från militära applikationer) inom många segment men gemensamt för dem alla är att de har sitt ursprung i Einsteins tankar.

Ablationsmetoder – vad är då på gång? Det har börjat bubbla en hel del vad gäller FLA och det var många spännande posters som presenterades vid konferensen ”10th International Symposium on Focal therapy and imaging in prostate and kidney cancer” i Noordwijk, Holland (11-13 feb. 2018). Den poster som jag lägger extra vikt vid är Dr. Walser ”Focal Laser Ablation of prostate cancer: results in 121 patients with low to intermediate risk disease” av den insamlade studieresultaten från hans FLA-behandlade patienter. Det är en poster som sticker ut extra mycket ur ett FLA-perspektiv då resultaten måste anses som väldigt goda.

I denna poster kan vi konstatera att samtliga FLA-behandlade inte har fått några som helst komplikationer efteråt med urinläckage eller negativa sexuella försämringar och de biverkningar som ett fåtal fick kunde begränsas till mindre infektioner. FLA-metoden kan alltså enligt Dr. Walser anses vara en mycket tillförlitlig metod för behandling prostatatumörer. Ett resultat som alltså ligger bra i tiden med vad som kommuniceras ut från olika håll nu t.ex. från ILN, NIH, NCI och SIU nu senast i Holland. Fokus på deras kontext tolkar jag som att det är 2018 som ska vara genombrottsåret för FLA-metoden eller som det stod på affischerna i Holland ”It´s Time to Act!” Cancerpatienterna har väntat tillräckligt länge nu.

Vidare så har vi det nyligen utdelade bidraget på otroliga 3,1 miljoner dollar från National Institute of Health (NIH) som gick till Dr. Leonard Marks vid UCLA och deras fortsatta forskning gällande FLA-metoden för behandling av prostatacancer. Här finns det då möjlighet att vi kommer få se en studie med ultraljudsövervakning då Dr. Marks är en stor förespråkare för att få ned kostnaderna i behandlingarna samt skapa möjligheter att komma närmare patienten ute på mindre kliniker istället för att hela tiden vara låst till en dyr och avancerad MRI-utrustning. Vid tidigare studier som Dr. Marks utfört har han framfört att metoden med temperaturprober kan behöva utvecklas och han har vid flera av sina studier haft ett nära samarbete med Medtronic och använts sig Visualase© produkter. (Källa: https://cancer.ucla.edu/Home/Components/News/News/1118/1631, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28396184)        

Det vi nu är alltså en mobilisering av opinionsbildare som tillsammans bestämt sig för att nu har vi forskat tillräckligt – låt oss erbjuda patienterna livsavgörande vård och det nu. Det är nu det händer – det är nu det är 2018! Och jag vågar påstå att CLS ligger i vinnarspåret men det ska jag utveckla ytterligare i detta inlägg.

Vid konferensen i Noordwijk presenterade även CLS en intressant poster som kommer vara till god hjälp vid implementeringen av företagets produkter. Den har titeln ”Characterization of Tranberg / Laser applicator of diffusor type of Focal Laser Ablation in prostate cancer”. Denna poster tydliggör vad CLS tidigare kommunicerat att CLS diffusorfiber är anpassade för en precis och tillförlitlig ablation.

Att använda CLS diffusorfiber i en MRI-guidad laser ablation där man i realtid kan övervaka temperaturer i utvalda mätpunkter, är alltså en mycket noggrann övervakad ablationssession som bl.a. krävs vid FLA-behandling av prostatatumörer. Detta är också något som är oerhört viktigt vid SLA-behandlingar (Stereotactic Laser Ablation) och likheterna vid dessa två olika behandlingsmetodiker är slående lika och jag utesluter inte att detta är ett segment som även CLS sneglar på då det känns naturligt ur ett strategiskt marknadsperspektiv. Så att komma in på FLA-marknaden öppnar det upp sig även för den lite mer ”finare/avancerade” SLA-metoden och på sikt skapar det givetvis en perfekt grogrund i USA för det som är unikt för CLS nämligen imILT©-metoden.

Medtronicägda VisualaseTM som lanserade sina produkter med FDA-godkännande för dryga 8 år sedan har just vandrat denna resa i USA, från att starta i FLA-behandlingar där man byggt upp i princip monopol på sina produkter till att vara en av två vedertagna aktörer inom SLA. Huvudkonkurrenten Monteris Medical är med sin gaskylda Neuroblate©-system ett lite klumpigare system än VisualaseTM samt så har de inte någon större grund i FLA. Det som dock ligger båda dessa företag i fatet är att de har haft problem med sina produkter vilket inte är något onormalt med nya produkter men det har skapat ”Bad Will” för respektive produkt. Utifrån Medtronics perspektiv så har de under 2016 och 2017 haft återkommande problem med sin vattenkylda laserfiber VCLAS (Visualase Cooled Laser Ablation SystemTM) och de har resignerat stått tillbaka på FLA-marknaden i USA troligen för att minimera eventuell ”Bad Will”. Medtronic har även det senaste året valt att tona ner sin närvaro med laserablationsbehandlingar och det har i princip, på deras hemsida, endast gått att läsa om laserablationer avseende hjärnablationer vilket alltså tyder på att de tagit ett kliv tillbaka.

Detta har lett till att CLS har fått ”fritt” spelrum att erbjuda sina icke kylda diffussorfiber till flertalet opinionsbildare i USA nämligen UTMB, Hemliga (dimman bör väl snart skingra sig kring Mayo Clinic i Rochester) kund, Dessert Medical och Laser Prostate Center och så som jag ser det kommer vi snart även ha UCLA, Prostate Laser Center och Weill Cornell Medical i denna gruppering. Att dessa aktörer är medlemmar i Internationell Laser Network (ILN) har ni säkert inte missat och det är antagligen ifrån detta nätverk som satsningen mot att få FLA accepterad som behandlingsmetod främst när det gäller prostatacancer känns ganska naturligt. Att det passade som handen i handsken för CLS har inneburit att deras fokus delvis ändrat sig från att enbart fokusera på att introducera imILT©-metoden i Europa till att samtidigt tillfredsställa FLA-marknaden främst i USA. Att benämna detta som tur eller slump vill jag låta vara osagt men helt klart är det att i det läge som CLS befinner sig ökar värdet på företagets koncept och intresset från eventuella partners ökar markant. Detta har alltså inte gått något medicinteknikbolag förbi och givetvis har de som tappar marknadsandelar varit extra observanta. Jag tänker alltså då främst på Medtronic som genom VisualaseTM problem säkert är intresserade av vad CLS produktsortiment. Dock så försvåras denna ekvation en aning då imILT©-metoden skapar intresse hos olika läkemedelskoncerner eftersom de givetvis ser möjligheter med imILT© enskilt men framförallt som förstärkning till befintliga immunoläkemedel. Men även krångliga ekvationer skall lösas och det blir ju speciellt kul för oss aktieägare då det kommer att synas på prislappen.

Vi har under en ganska så lång tid nu haft snabba annonseringar av deltagande på konferenser, lite pinsamma förklaringar till förseningar av information och dessutom en hemlig kund som skapat en mystik kring CLS som företag. Vad händer? Är det bara dålig informationshantering från IR-ansvarig eller finns det en annan bakgrund. Jag tror på det senare då jag trots det dåliga informationsflödet aktivt har scannat marknaden och hittat lite ledtråd här och där. Jag kan tyvärr inte lägga fram exakta besked här dels för att jag kanske inte har hela bilden och dels för att jag inte vill röja mina källor. Men att fundera på sin egna kammare är ju ett bra sätt att sortera den information som kommer fram och i dagens informationssamhälle så ligger mycket rakt framför näsan. Det handlar bara om att kunna sålla i informationsflödet. Något som jag fastnat för den senaste tiden är Medtronics spännande uppdatering av fokuserad laserablation. Helt plötsligt kommer nya internetsidor upp och nya broschyrer att ladda ner där man marknadsför en laserablation under namnet NeurokitTM (http://www.medtronic.com/content/dam/medtronic-com/products/neurological/laser-ablation/documents/visualase-product-brochure-uc201502921den.pdf )

Vi vet ju att deras lite skämtsamt kallade ”vattenspridare VCLAS” inte varit högprioriterad i marknadsföringen. Det man nu har gjort är att i princip använda samma grundmall från de gamla sidorna/broschyrerna men uppdaterat textmassan. Deras kylda laser diskuteras inte numera alls utan nu är det NeurokitTM som är i fokus och det framgår inte att den har någon form av kylning. Kan det vara som så att Medtronic i ett trängt läge tagit upp kampen med CLS? Ja det är faktiskt ett ganska så troligt scenario då deras nya produkt marknadsförs mot i princip alla former av laser ablationer. Ett drag från Medtronic som jag väntat på men som jag egentligen inte vill som CLS-ägare då det skulle förändra konkurrenssituationen på FLA-marknaden. Men som tur är tror jag att vi kan lugna ner oss ganska mycket för det vi kan konstatera är att vi inte har sett något pressmeddelande om deras nya produkter. Vi har inte heller sett några FDA-godkännande, inte ens ansökningar om FDA-godkännande har läckt ut och vi har heller inte sett några studieresultat med denna i så fall helt nya produkt. Vi kan alltså anta att det inte existerar några dylika tillstånd och att de då skulle lansera utan dem känns ganska osannolikt i USA. Så det scenariot anser jag inte vara relevant.

Vad är det som pågår då? Jag anser det rimligt att anta att CLS produkter, där givetvis deras icke kylda fiber står i fokus, är inblandad i en större kontext än vi kanske sett och vad som kommunicerats. Inte orimligt att anta om det skulle vara affärer enligt denna dignitet så är hemlighetsmakeriet och sekretessen hög, allt för att inget ska störa de pågående diskussionerna eller samarbete. Är det då detta som är på gång att hända? Ja min tolkning på den fakta jag samlat in är att det mycket väl är ett sant scenario. Jag tror att vi i ”inom kort” (om jag får citera Lars-Erik Eriksson, CLS) kommer se ett partnerskap och/eller utlicensiering av de produkter/tjänster som inte är kopplade till imILT©.

Det är alltså ganska troligt att Medtronic kommer vara motparten då de som jag tidigare beskrev har lugnt suttit i båten och inte agerat på CLS inmarsch på FLA-marknaden. Vi har dessutom samarbetet med UCLA och där tror jag att vi snart ser tester med CLS nyutvecklade ”Active Introducer / Temp Introducer” och det i reella behandlingar utförda av Dr. Marks. Vi vet också att via Visaualase© har Medtronic starka band till ILN-medlemmarna och vi vet t.ex. att Dr. Walser på UTMB och Dr. Woodrum på Mayo Clinic är framgångsrika opinionsbildare och har många studiesamarbeten med Medtronic. Och nu senast så ser vi att Medtronic lanserar sitt Neurokit© som jag gissar har en stark koppling till de patent som CLS besitter på sina produkter. Kommer vi då snart få se CLS fiber som en naturlig del av SLA? Varför inte.

Kanske är det därför Mayo Clinic är dold i dimma då kopplingarna till Medtronic då blir för tydliga? Är det därför vi ser studier på nya behandlingsindikationer helt plötsligt dyka upp utan föregående anmälan på clinicaltrials.com? Kanske är det därför som vi inte har en automatiserad produktion färdig i Tyskland? Så summan av kardemumman är att det kanske inte är en slump att CLS helt plötsligt deltar i konferenser och att de så lämpligt får sin monter placerad i direkt anslutning till Medtronics monter? Kan givetvis vara tillfälligheter men det är så många indikationer som pekar i samma riktning att jag väljer att utesluta slumpen i mina antaganden. Söker man minsta gemensamma nämnare i allt detta så blir det otvivelaktigt Medtronic som jag kommer fram till.

Medtronic känns alltså som en bra gissning på partner när det gäller FLA och även SLA vågar jag påstå även om det är inget som kommunicerats som målsegment i dagsläget. Däremot tror jag att Karl-Göran Tranberg och CLS har kvar sin vision att föra imILT©-metoden till marknaden själva. Att partnerskapet med Medtronic kommer underlätta detta är dock inget tvivel då det kommer underlätta det rent ekonomiskt men givetvis även i övriga implementeringsstadier samt etablering på övriga världsdelar då kontaktnätet är stort.

När väl imILT©-metoden är erkänd kommer paradigmskiftet som Karl- Göran Tranberg såg i sin vision på 80-talet, cirka 20 år efter att lasern introducerats för första gången. Ett begynnande paradigmskifte med ursprung från tidigt 1900-tal - en utvecklingsresa på knappa hundra år. Visst låter det nästan för bra för att vara sant. Ett ursprung från Albert Einstein, en anrik vetenskapsman som kvalar in på andra plats på topp 10 listan av vetenskapsmän som förändrade världen enligt ”Allt om vetenskap” och där delar han denna lista med bl.a. Isac Newton, Galileo Galilei och Charles Darwin för att nämna några. (Källa: http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/tio-vetenskapsman-som-forandrade-varlden)

Kommer Karl-Göran Tranberg att hamna på fortsättningen av denna lista kanske en topp 20 listan för sin upptäckt med imILT©? Det återstår att se men inte alls omöjligt. För det som är på väg att hända inom cancervården är något alldeles fantastiskt och skapar möjligheter för att bekämpa många obotliga cancerindikationer på ett mycket socioekonomiskt sätt. Men troligen får vi aktieägare som är med på tåget till ”Manlo Park” vara nöjda med att blivit rikligt ekonomiskt kompenserade när väl detta sker. Det vi får vara stolta över är att vi var i alla fall med och skapade förutsättningarna för detta fantastiska paradigmskifte vilket ingen kan ta ifrån oss.

Aktievärdet har sedan mitt förra inlägg på Redeye Community gått ner med cirka 15 % vilket får hänföras till den absoluta tystnad som råder i kommunikationen just nu. Ett värde på knappa 420 miljoner kronor får anses som en mumsbit för uppköpsvilliga företag. Men som tur är kommer inte börsvärdet i dags läge ligga till grund för eventuella bud utan där kommer beräkningarna göras utifrån det framtida uppskattade värdet som genereras. I en första uppvärdering siktar vi på att slå Edisons 1500 % i ökning som jag beskrev i mitt inlägg om ”Trollkarlen från Manlo Park” och detta kan komma att ske när väl omvärlden förstår vad som är på gång att hända. 

Förhoppningsvis kommer snart de förlösande PM som ger oss förklaringen till den mystik och tystnad som rått kring CLS informationsflöde till aktieägarna under snart ett år. Dags att släppa sargen och komma in i matchen CLS!

Vägen från stjärna till ledstjärna öppnas upp med siktet mot marknaden – som världsledare!

Det är nu det händer – det är nu det är 2018!

Mina personliga kommentarer till detta inlägg är att jag inte har gått in på några tekniska specifikationer eller djupgående utredningar/redovisningar av studier som pågår med CLS produkter utan där hänvisar jag till CLS hemsida www.clinicallaser.se där all fakta finns redovisat på ett bra sätt om inga andra källhänvisningar ges. Vidare har jag redogjort antagande utifrån mitt egna perspektiv och de kunskaper jag skaffat mig som långsiktig aktieägare sedan 2011 i detta företag. Alla får utifrån mina inlägg själv ansvara för hur man väljer att agera i ett finansiellt perspektiv.

Se även mina tidigare inlägg om CLS på Redeye:

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-under-ytan-cls-boersvaerde-aer-paa-att-omvaerderas

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-siktet-vael-instaellt-paa-marknaden-och-aktievaerdet-upp-med-1500

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-trollkarlen-fraan-menlo-park

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-snart-vaerldsledande

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?