Post entry

Clinical Laserthermia AB (CLS) – ”Trollkarlen från Menlo Park?”

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Immunoterapi à la TranbergCLS© – Då tidigare traditionella metoder såsom cellgifter, strålning och operationer används rutinmässigt har vi ändå inte lyckats bemästra cancern till fullo vilket är otroligt tragiskt för alla de som drabbas av beskedet att det inte går att göra något mer. De senaste åren har immunoterapin seglat upp som en ny spelare på spelplanen mot cancer vilket ofta benämns som det fjärde benet i kampen mot cancer. Att få ut en ny immunostimmulerande produkt på marknaden och bygga kundkretsen i en stark innovativ miljö med hög konkurrens om patienter är en balansakt på knivens egg!

Det som är otroligt spännande är att vi nu har flera företag som kommer med olika nya metoder/mediciner och förvånansvärt många kommer från Sverige. Tyvärr är det inte alla som når ända fram till marknaden och det brukar pratas om att det endast är en promille av alla idéer som faktiskt kommer igenom nålsögat av bl.a. tester, studier, hållbarhet, marknadsmottagande, vara tillräckligt unik och sist men inte minst ha ekonomi för att nå marknaden. Men vi har i alla fall ett företag som jag är mycket intresserad av nämligen lilla CLS ifrån Lund och som jag anser kommer komma igenom nålsögat och bli marknadsledande.

Hur tar man sig då igenom nålsögat till marknaden? Det handlar även om att vara listig för att komma ut på marknaden och få den acceptans som man behöver. När Thomas Edison skulle lansera elektriciteten på marknaden konkurrerade han med gasen vilken hade ett stort försprång och gemene man såg inte fördelarna med att byta ut en redan fungerande energikälla. Han valde då att dra sina elledningar i befintliga gasledningar och slapp därmed att konkurrera med den redan etablerade och accepterade lösningen som gasen var. Och det var på nyårsafton 1879 som Edison för första gången i Menlo Park, inför 3000, med extrainsatta tåg, tillresta invånare från New York och Pennsylvania, som Edison kunde tända sin nya belysning som varken hade eld eller rök i Menlo Park. Dagen därpå skrev tidningarna om ”Trollkarlen från Menlo Park” och aktierna i Edison Electric Light Company steg med ungefär 1500 % och ägarna till gasverksaktier började en masshysterisk utförsäljning. (Källa gällande Edison: http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/thomas-edison-trollkarlen-fran-menlo-park; http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=225 )

Vad vill jag ha sagt med detta inlägg? Jo ibland ser vi inte skogen för alla träd och vi hamnar ofta i en negativ diskussion när aktiekursen står och trampar vilket på sikt blir en negativ spiral. Vi måste lära oss att se över detta och verkligen ha siktet inställt på horisonten för att kunna se nya möjligheter. Vi måste titta med samma ögon som Karl-Göran Tranberg gjorde en gång i tiden när hans idéer kläcktes och han såg möjligheten till att göra riktig nytta i kampen mot cancern.

Att adressera en ny innovativ idé är ofta en ”Balance of the edge of chaos” där man kan ramla ner på ena sidan eller den andra om man inte har förmågan att balansera rätt i marknadsintroduktionen/implementeringen. Har man bara tillräcklig insikt och tålamod kommer man däremot att se, att allt går strukturerat och ordnat till, även i den minsta beståndsdelen trots att det ibland känns övermäktigt och kaotiskt. Det går att förutse det mesta och utifrån den insikten kan man också planera sina metoder för introduktionen/implementeringen av nya innovativa idéer. 

En viktig del i detta för att nå framgång är att utforma den strategiska inriktningen på ett framgångsrikt sätt. I CLS har man löst det genom att formulera en affärsmodell som belyser de samhällsekonomiska nyttan med produkterna och man pratar därmed hälsoekonomi gällande imILT©-metoden. Sedan har man valt att ha ett regulatoriskt perspektiv där myndighetskrav, användarkrav och medicinska krav säkerställs och att detta görs ihop med Key Opinion Leaders (KOL). Det man slutligen fastställer att synliggöra målgruppen medicinska specialister inom kirurgisk onkologi och onkologiska interventionell radiologi som skall nås genom att man etablerar referenskliniker främst i Europa. Allt detta sammantaget har till mål att imILT©-metoden förs in rutinmässigt i klinisk användning.

Genom att arbeta strategiskt lugnt och genomtänkt kan alltså CLS, likt Edisons briljanta idé att inte konkurrera med gasledningarna utan kombinera dessa, lyckas med det som av många ses som en utopi att lyckas med. Lilla CLS från Lund kan genom att metodiskt påvisa imILT©-metodens förträfflighet lyckas och detta genom att arbeta strategiskt och målinriktat. Genom att samtidigt välja att introducera sina produkter i ett redan etablerat område som Focused Laser Ablation (FLA) metoden är, har CLS hittat sina gasledningar att dra sin ledare i. Man behöver inte konkurrera med alla andra metoder, man ska bara bevisa att man är bättre. Genom detta mycket smarta marknadsdrag kommer CLS närmare kunderna. De slipper också säljaktiviteter där man ska påvisa sitt systems fördelar gentemot konkurrenternas med det enkla knepet att CLS adresserar en befintlig marknad och dessutom ser till att sina engångsprodukter till och med kan användas i befintlig apparatur på marknaden.

Detta genomtänkta marknadsarbete har man dessutom vidareutvecklat genom att knyta till sig starka opinionsledare i USA genom Dr. David A. Woodrum (Mayo Clinic, Rochester) och Dr. Eric Walser (UTMB). Dr. Walser har dessutom gått vidare med att använda sig av CLS engångsprodukter i ordinarie behandlingar till nackdel för konkurrenten Visualase© fiber. Ett fenomen som jag tidigare påvisat genom att benämna det ”Två system – En ledare” där jag vill belysa att CLS engångsprodukter är medvetet framtagna, utifrån en smart affärsmodell, lite likt Edisons finurliga affärsmetoder. Utifrån de tidigare nämnda två doktorers eminenta bakgrund är det inte heller helt fel att anta att de kommer vara till CLS gagn i införandet av imILT©-metoden i USA och de kompletterande studier som behövs för ett FDA-clearance. Troligtvis ligger detta arbete i startgroparna.

Kommer vi då att få uppleva en publik som ser på, när CLS tänder sin laserfiber och genomför imILT©-behandlingar med bra immunostimmulerande resultat, likt Edison tände sina gatlampor och därefter en marknadsintroduktion som skapar det massmediala intresse som sig bör samt att aktiekursen stiger 1500%? Kommer konkurrerande metoder få lida likt gasverkens ägare? Inte mig emot om så sker och faktum är; att jag är övertygad om att detta kommer bli verklighet (eller något liknande) och så som alla indikationer pekar på, genom de PM CLS skickar ut som indikerar att de arbetar målmedvetet, hur intresset för immunoterapin och laserablationsmarknaden växer på världsmarknaden, så är jag övertygad om att året 2018 är då det sker. 138 år efter att Edison satte fart på sina lampor kommer Tranbergs fiberljus också hamna i rampljuset. Men det behövs några få steg ytterligare och kanske behövs det att lite folk (liksom Edison behövde) från The Big Apple – New York ska vara med på tåget för att få fart på denna introduktion och där ser jag att vi har Sperling Prostata Center och/eller Weill Cornell Medicine, båda från New York, som starka kandidater då de är mycket inarbetade på prostabehandlingar och vill ligga i täten med att kunna erbjuda det allra senaste. Jag vill påstå att CLS snart kan lägga till dessa två mycket kompetenta kunder i sitt kundregister och jag håller det inte för osannolikt att de även kommer vara med att införa imILT©-metoden i USA. Givetvis kommer även de tidigare nämnda Dr. Walser och Dr. Woodrum vara nyckelspelare i denna marknadsintroduktion i USA som troligtvis också ligger i International Laser Network (ILN) intresse.

imILT©-metodens implementering följer alltså CLS plan med att först godkänna och etablera metoden i Europa via de sex europiska studierna samt implementeras via de fyra utsedda KOL-klinikerna. Men genom FLA-metoden och de starka opinionsledare som CLS knyter till sig i USA så antar jag att marknadsinträdet för imILT©-metoden i USA kommer att komma i samband eller direkt anslutning till att Europas studier blir klara d.v.s. under 2018.

Jag skulle vilja kalla det som nu sker utifrån Karl-Göran Tranbergs förtjänst vid ”Trollkarlen från Lund” – ett paradigmskifte likt Edisons introduktion av elektriciteten. Det är nu det händer, det är nu det är 2018!

Mina personliga kommentarer till detta inlägg är att jag inte har gått in på några tekniska specifikationer eller djupgående utredningar/redovisningar av studier som pågår med CLS produkter utan där hänvisar jag till CLS hemsida www.clinicallaser.se där all fakta finns redovisat på ett bra sätt om inga andra källhänvisningar ges. Vidare har jag redogjort antagande utifrån mitt egna perspektiv och de kunskaper jag skaffat mig som långsiktig aktieägare sedan 2011 i detta företag. Alla får utifrån mitt inlägg själv ansvara för hur man väljer att agera i ett finansiellt perspektiv.

Se även mitt tidigare inlägg om CLS på Redeye: https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-snart-vaerldsledande

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?