Post entry

CLS: Endast för den extremt riskbenägne

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Jag har de senaste dagarna deltagit i debatten kring CLS. Min huvudpoäng är att ImILT-metoden är experimentell, vilket innebär att det är alldeles för tidigt att dra slutsatsen att metoden har klinisk relevans ("fungerar") eller är kommersiell. Ett börsvärde på 350 miljoner kronor är därmed inte särskilt billigt.

På bolagets hemsida finns följande artikel skriven av ImILT-metodens upphovsman, Karl-G Tranberg;

http://www.clinicallaser.se/uploads/artiklar/BIOS06_ILT.pdf

Jag uppmanar alla som är intresserade av CLS att själva läsa denna artikel och dra sina egna slutsatser. För mig är det solklart. Det finns indikationer att metoden kan framkalla immunorespons, men om detta är tillräckligt för att vara relevant i klinik är inte fastställt. Därmed krävs det betydligt mer studier innan metoden har en chans att komma in i vården och generera intäkter för CLS. Jag tror att bolaget under överskådlig framtid (2014 och 2015) kommer sakna materiella intäkter. En investering i CLS är således rent spekulativ och ett börsvärde på 350 miljoner kronor knappast billigt enligt min mening. För att CLS ska kunna bli ett lönsamt bolag krävs;

1) Blindade studier där man jämför ImILT med andra alternativ.

2) Att metoden kommer in i kliniska riktlinjer för cancerbehandling

3) Att sjukförsäkringssystem kostnadsersätter metoden (reimbursement)

Då jag tror att det dröjer åtskilliga år tills allt detta är uppfyllt (förutsatt att metoden verkligen fungerar), kommer CLS inte generera några större intäkter under överskådlig framtid. Bolagets egen prognos om att "nå break-even på månadsbasis under senare delen av 2015" framstår som klart orealistisk.

Så till några citat ur Tranbergs artikel som understryker min poäng att det saknas kliniska data som BEVISAR att metoden fungerar i människa (mina fetmarkeringar):

"Most likely, a clinically meaningful effect can only be proven in prospective randomized studies comparing thermotherapy with other methods, particularly surgical resection."

"There is at present a rather optimistic view on the possibility of developing efficient immunotherapy, although only very little has yet reached the stage of clinically proven efficiency."

"Most human tumors are poorly immunogenic and immunotherapy is likely to be insufficient as the sole treatment. This is true especially when the tumor burden is large, which is common in the clinical situation. It is likely that immunotherapy will be relatively inefficient as a palliative method and that it will become of clinical importance mainly when the tumor burden is small, that is, when treatment is performed with curative intent."

"Apart from the difficulty to ensure local radicality, there are several other reasons why it is difficult to evaluate the benefit of ILT. […] For some cancers, like breast cancer, where the results following standard treatment are quite good, conclusive evidence that ILT improves outcome will require many years of follow- up, even in a randomized setting."

"It is tempting to draw guidelines from experimental studies due to the difficulties in evaluating the clinical effects of immunotherapy. It is, however, important to remember that findings in experimental systems cannot be directly translated to the clinical situation."

"The increase in immunocompetent cells supports, but does not prove, the idea that ILT can induce an immunologic response against breast cancer."

"The experimental evidence that ILT induces significant immunologic anti-tumor effects is strong. In patients, the evidence is lacking although there is some support, based mainly on immunohistochemical data, for such a phenomenon."

Den enda slutsats man kan dra av detta är att det saknas tillräckliga bevis för att konstatera att metoden är kliniskt relevant. Det finns lovande data, men dessa är av anekdotisk natur (endast 72 patienter har behandlats med ImILT). Det är således långt ifrån säkert att ImILT kommer ha en plats i vården. Att som vissa prata om "lansering", "marknadsfas" och "det är nu det händer" är grovt förledande anser jag. CLS aktieägare har många år framför sig av osäkerhet och obefintliga intäkter.

Slutsats: Jag påstår inte att CLS är ointressant. Min poäng är snarare att det är långt ifrån säkert att CLS lyckas bevisa att ImILT har en plats i den framtida cancervården. Bolaget kommer sannolikt inte ha några materiella intäkter under 2014-15 och bolagets egen prognos känns väldigt orealistisk. CLS är således enbart för den extremt riskbenägne.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?