Post entry

Clinical Laserthermia Systems AB (CLS) – Tranberg© Thermal Therapy System – En kameleont i en tuff innovativ bransch som motarbetas av läkare som gillar att skära men ljuset kommer bli en naturlig del i all onkologi.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Dakarrallyt är på kartan inte en så avancerad sträcka att köra, men verklighetens utmaningar i rallyt är många och ett felaktigt beslut kan visa sig vara ödesdigert. En snabbt föränderlig verklighet som ökenlandskap kan erbjuda kräver en hel del finess för att navigera sig igenom på bästa sätt och för att komma i mål, kanske inte som vinnare men i alla fall för att klara av hela racet. Mycket på vägen handlar om samarbete mellan sina egna medtävlare då syftet att vinna fullt ut inte står över att alla har samma mål och så skulle vi kunna beskriva den verklighet CLS varit i sedan Karl-Göran Tranbergs upptäckt av vad värmestimmulering i kontrollerad form kan göra med en cancertumör.

Lars-Erik Eriksson har vid flera tillfällen sagt att CLS själva inte kan besegra cancern men att de kan vara en liten del i denna kamp. Både 2018 och 2019 har präglats av tålmodig väntan hos oss aktieägare då vi väntat på det stora genombrottet. Vi har bevittnat små men inte oviktiga steg till marknaden såsom godkända patent, studieresultat, nya samarbetspartners och utvecklad behandlingsmetodik men ändå inte riktigt tagit oss igenom hela rallyt till målet. Det har så klart varit frustrerande för alla inblandade och nu står vi inför ytterligare en nyemission i januari 2019 som så klart är oundviklig då kassan behöver fyllas på för den sista sträckan mot upploppet in på marknaden. 

Men något som är säkert är att CLS hade inte varit där de är idag om de inte hade haft duktiga medtävlare såsom Visualase och Neuroblate för att nämna de allra viktigaste konkurrenterna men även genom det ökade fokus som laserablationer har fått bland en stor del av världens bästa läkare inom onkologin. Det är genom konkurrenternas studier i kombination med sina egna studier, oavsett om de varit framgångsrika eller misslyckade som CLS kommit hit där de står idag. CLS går utifrån denna bakgrund och erfarenheter stärkta in i 2020 med samarbete med MRI Interventions, Exact Imaging, Siemens Healthineers, IGT. Troligen kommer vi se fler PM om utökade samarbeten bland de allra bästa företagen/organisationerna framöver. Probably the best laser in the world…

”Två system – En ledare” var en metafor gällande CLS som jag myntade i mitt allra första Redeye-inlägg för ganska exakt två år sedan. Tanken med det var att belysa det som var på gång att hända med det lilla okända företaget från Lund. Jag ville uppmärksamma den potential företaget lyckats bygga, upp med en produkt som av flera Key Opinon Leaders (KOL) framhävs som den bästa på marknaden, samtidigt som den går att användas i konkurrenters utrustning som en substitutprodukt. Ett begrepp som jag vågar påstå har blivit mer aktuellt genom att CLS numera kan stoltsera med två behandlingsmetoder d.v.s. laserablation; FLA, SLA, MLA; Litt eller vad ni vill kalla det samt den egenutvecklade patenterade metoden imILT© som dessutom är immunstimulerande. En marknad som CLS så sakta verkar bli marknadsledande på. I mina ord skulle vi kunna uttrycka detta som ”Två system – En ledare”  

Vågar vi då ställa oss frågan om CLS och imILT©-metoden står på randen till ett paradigmskifte?  Ja det är jag fortfarande övertygad om, även om det som sagt tagit långt längre tid än vad insatta personer vill, då det finns så många cancersjuka i världen som behöver behandling.

Vad är det då som gör att CLS imILT©-metod kan pekas ut som en ett potentiellt paradigmskifte? Fram tills för några år sedan var cancerpatienter tvingade in i princip tre fack; cellgifter, strålning och operation. Men nu seglar alltså forskning upp med bra resultat utifrån studier och då främst genom immunostimulerande metoder dels genom läkemedel men också genom minimalinvasiva metoder såsom laserablation. Immunstimmulans vid temperaturbehandling av tumörer har förvisso även hävdats utifrån andra tekniker t.ex. cryoablation, ultraljudsablation, photodynamisk ablation och mikrovågsablation men dessa tekniker är i ett väldigt tidigt skede och fler studier behövs. Positivt är det dock att immunstimulerande effekt alltså påvisas även från andra metoder vilket jag anser styrker CLS position. 

Kombinationsterapier är ett annat fokusområde som seglar upp och CLS har genom enskilda imILT© studier som visat på positiva resultat lett till den slutsatsen att det är möjligt med kombinationer med imILT© och läkemedel då ingen negativ påverkan på befintliga metoder tros kunna påvisas. Förhoppningsvis kommer imILT© också bidra till en _boostad _synergieffekt ihop med immunstimulerande läkemedel.

CLS och imILT©-metodens unika egenskaper ligger i att denna metod kombinerar minimala eller inga biverkningar med total tumördestruktion samt immunstimulerande effekt. En metod som CLS besitter patent på och därmed ligger i vinnarspåret till marknaden. TranbergCLS© produkter kan dessutom utföras på ett snabbt, effektivt och billigt sätt där patientnyttan i kombination med samhällsnyttan blir extremt fördelaktig. Laserablationer och imILT© kommer tillsammans revolutionera marknaden och när väl allt är på plats kommer en ”ketchupeffekt” att uppnås. 

Ytterligare styrkeindikationer är att CLS har prekliniska studieresultat och att en större effektstudie är på gång att starta för att påvisa imILT©-metodens förträfflighet samt Sangheet Ghais önskan att utöka sin studie med ytterligare 25 patienter vid Toronto Hospital.  Vi vet också att imILT© kommer medverka i Immunophotonics studie i kombination med deras läkemedel IP-001 som startas upp i Schweiz. Enligt svar jag fått av en av deras studieansvariga läkare förväntas studien att starta under slutet av kvartal 1 2020, lite försenat enligt den ursprungliga planen. En försening som även CLS vidimerat i sin kommunikation till marknaden. Vidare så kommer lanseringen av Thermoguide© i de fall den används såklart att förstärka resultaten då exaktheten i behandlingarna blir ytterst noggranna oavsett om det är laserablation i form av kombinationsbehandlingar, enskilda ablationer eller genom imILT©- metoden. imILT© kan mig enligt komma att bli ryggraden i cancerbehandlingar, det fjärde benet i kampen mot cancern och där kommer CLS samarbetspartners spela en mycket stor roll. Jag är övertygad om att CLS ledning har navigerat väldigt professionellt i detta hänseende för att ta CLS och dess produkter till målet. Kanske som Dr. Eric Walser uttryckte det – som möjlig marknadsledare.

Under vintern 2020, troligen februari-mars månad, kommer vi att få ta del av 10 års överlevnadsdatan gällande prostatabehandlingar med laser, vilken redan presenterats i december månad och emottogs positivt av branschen. Inget tyder alltså på att resultaten skulle blivit sämre än föregående år. Resultaten kommer från en studie i ledning av Bernadette Greenwood (Desert Medical Imaging) som troligen kommer öppna upp för reimbursement gällande behandling av prostatacancer med hjälp av FLA. Här är vi alltså väldigt nära ett genombrott för att öppna upp marknaden mycket fort för CLS. 

Sätter vi allt detta i relation till den nyligen annonserade nyemissionen där emissionskursen är satt till otroligt låga 5,80 kr så ter det sig vara ett mycket förmånligt tillfälle att investera kapital. Aktiemarknaden (d.v.s. Vi) verkar däremot inte tro på det vi har rakt framför ögonen på oss. Vi har försvarat oss med att det är för bra för att vara sant. Det är kanske nu det händer… 

Kan inte låta bli att lägga in det skärmklipp jag gjorde på Dr. Eric Walsers numera nedstängda konto på Inspire.com då det är mycket talande. Kontot stängdes snabbt ner efter att det kommit marknaden till kännedom via CLS-gruppen på Placeraforumet. För information så är Island Medical Imaging det tidigare namnet på Dr. Walsers egna klinik som numera heter Wavelength Medical. Trevliga kunder som CLS har (någon offentliggjord och någon hemlig klinik) om vi kan lita på Dr. Walser.  https://wavelengthmedical.com

Problemet som jag ser CLS ständigt ramlar tillbaks i är, att som för många unga innovativa företag och deras väg till marknaden, präglas dess aktieägarna av små riskvilliga investerare som inte besitter de kapitalresurser som återkommande krävs av företaget. Ett fenomen som vi såg i den senaste genomförda emissionen som tyvärr endast tecknades till knappa 70 % och ledde till ökad utspädning hos aktieägarna. Huruvida de aktieägare som i januaris nyemission kommer agera genom att teckna eller inte är svårt att i förväg sia om, men vad gäller det kapital som behöver komma in i företaget för att trygga den fortsatta marknadspenetrationen vet vi redan resultatet på då emissionen till 100 % är säkrad genom aktieägarförbindelser och emissionsgarantier. 

Förhoppningsvis får vi ett pärlband levererat av CLS med positiva händelser. Jag tror faktiskt att CLS ledning mot förmodan börjat förstå den irritation aktieägarna har/haft och som uppstått genom att CLS varit otydliga/sparsamma i sin kommunikation börjar tillgodoses. Ett försök till detta är säkert CLS nyetablerade relation med Redeye och dess rådgivning och bevakning som de erbjuder. Jag har också den åsikten att CLS nu är i marknadsfas och det är då dags för Lars-Erik Eriksson att axla rollen som Senior Advisor i CLS styrelse och lämna över till en karismatisk person som kan föra CLS in i rollen som marknadsledare.

Jag har tidigare valt att dela in CLS marknadsmöjligheter i fem segment:

1 Immunstimulerande interstitiell termoterapi – imILT©; 2 Fokuserad Laserablation – FLA; 3 Kombinationsbehandlingar – Immunterapi; 4 Stereotaktisk Laserablation – SLA; 5 Cardiac ablation (Catheter ablation)

I fyra av dessa segment har vi sett CLS påbörja sin marknadspenetration och jag är fullt övertygad om att vi även kommer få se inträde i segment 5 efter att vi har ett fullt godkänt för Thermoguide© och de möjligheter som detta system kommer att erbjuda. Vi vet att CE-ansökan är inlämnad och att 510K-ansökan kommer att lämnas in under första halvåret 2020 så med all sannolikhet är systemet på marknaden först i Europa under kvartal 1 och troligtvis i kvartal i USA. Vem vet när t.ex. Pr. François Cornud (ALMA-kliniken / UDRI /Cochin Hospital) som är mycket erfaren av den tidigare versionen av termografin avsedd för just hjärtoperationer prövar på CLS produkter för cardiac ablation. Kanske redan är på gång via ett så kallat off label use.

Sätt en laser i handen på en läkare…

2020 är nytt och vi kommer få se många bra PM är min fortsatta övertygelse. Troligtvis, jag nöjer mig med att just säga troligtvis då CLS så klart inte kan producera PM utan att ha belägg men jag tror att vi kan förvänta oss lite emissionsgodis i den stundande nyemissionen. Därefter kommer vi förhoppningsvis se pusselbitarna falla på plats en efter en, PM efter PM.

Tillsammans mot cancern!

Mina personliga kommentarer till detta inlägg är att jag inte har gått in på några tekniska specifikationer eller djupgående utredningar/redovisningar av studier som pågår med CLS produkter utan där hänvisar jag till CLS hemsida_ www.clinicallaser.se _där all fakta finns redovisat på ett bra sätt om inga andra källhänvisningar ges. Vidare har jag redogjort antagande utifrån mitt egna perspektiv och de kunskaper jag skaffat mig som långsiktig aktieägare sedan 2011 i detta företag. Alla får utifrån mina inlägg själv ansvara för hur man väljer att agera i ett finansiellt perspektiv.

Se även mina tidigare inlägg om CLS på Redeye:

https://www.redeye.se/arena/posts/21746af0-2a84-4cfe-bce9-6351ad7c983b/edit

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-endast-ett-ord-behoevs-foer-att-beskriva-laeget-aentligen

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-institutitionella-investerare-lurar-i-vassen

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-saett-en-laser-i-handen-paa-en-laekare-saa-faar-vi-se-vad-som-haender

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-stealth-raket-gaar-det-att-smyga-in-paa-marknaden-utan-att-naagon-upptaecker-det-tydligen-gaar-det-att-goera-det

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-ett-system-som-aer-anpassat-foer-kaensliga-vaevnader-och-ett-foeretag-som-gjort-sin-sista-nyemission-det-aer-dags-att-kliva-paa

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-imilt-metoden-eller-ska-vi-kalla-den-imla-aer-cls-paa-vaeg-att-ta-oever-marknaden-och-det-med-hjaelp-av-the-international-laser-network-iln

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-sannolikheten-foer-potentiella-marknadsledaren-inom-fokuserad-laserablation-gaar-mot-ett-partnerskap-har-oekat-och-kanske-aer-tystnaden-fraan-bolaget-ett-tecken-som-ska-tas-paa-allvar

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-under-ytan-cls-boersvaerde-aer-paa-att-omvaerderas

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-siktet-vael-instaellt-paa-marknaden-och-aktievaerdet-upp-med-1500

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-trollkarlen-fraan-menlo-park

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-snart-vaerldsledande

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?