Post entry

Clinical Laserthermia Systems AB (CLS) – Tranberg© Thermal Therapy System – Institutitionella investerare lurar i vassen!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Immunoterapi à la TranbergCLS© – När kommer marknaden att upptäcka att CLS resa mot mångmiljardmarknaden har börjat! Så inledde jag mitt förra Redeye-inlägg och anledningen var att peka på det problem som ofta, småföretags aktiekurs dras med, innan de når (om de överhuvudtaget når) marknaden. En volalitet i kursen, ofta med övervägande negativ trend vilket leder osökt till att en del investerare väljer att avvakta.

Dessa bolag brukar gå under namnet förhoppningsbolag och en stabilitet i dessa bolag är deras akilleshäl. Ofta kan de rusa på positiva PM trots att de har lång väg kvar att vandra för att snart återigen ramla tillbaka på en lägre aktiekurs. I många fall är det just här t.ex. medicinbolag befinner sig och kursen kan värderas skyhögt trots att de bara befinner sig i prekliniskt stadie. Exemplen på företag som befinner sig i detta scenario kan göras lång och de finns överallt, även i den sfär av konkurrerande metoder som CLS har.

Nu vet jag att ni tänker att CLS är inget medicinbolag utan ett medtechbolag vilket är helt rätt antaget av er. Men frågan är om alla har förstått det? Tittar vi enbart på Imilt©-metoden som inte behöver några fler studier för att få säljas på marknaden. De är klara och har FDA -tillstånd för den amerikanska marknaden och CE-godkännande för den Europiska marknaden men förstår verkligen aktiemarknaden det? Det verkar inte som det om jag själv får göra bedömningen men är det så även hos de större investerarföretagen? Nej det tror jag inte. CLS intåg på marknaden kan givetvis inte vara något som gått de större aktörerna förbi. CLS har ögonen på sig och det stämmer kan bland annat verifiera med de fina samarbetsavtal som tecknats under hösten.

Nu senast ser vi att CLS tecknar avtal med Siemens Healthineers om rättigheterna att via Accees-I få tillgång till Siemens Healthineers. Siemens är världsledande inom MR-skanners och deras MRI Magnetom skanner utvecklas hela tiden med ny teknik, nu senast kom den 30 jan. 2019 ett nytt FDA-godkännande för en ny förbättrad skanner – Magnetom Lumina 3T. Genom det avtal som parterna nu tecknar så kommer helhetslösningen som vi hört CLS berätta om vid flera aktieträffar bli verklighet. Det ger CLS möjligheten att med hjälp av Image Guided Therapy - IGT sy ihop en lösning som direkt kommer kunna anammas av ett stort antal kunder. Och om ni minns vad jag skrev i mitt förra inlägg så var just Siemens en aktör som jag var övertygad om var på banan för detta samarbete. Troligtvis har CLS nya styrelseledamot Ola Jeppsson haft ett finger med i spelet för att få till detta avtal. Jag tror dessutom att detta kontaktnät med Siemens kommer öppna upp för fler avtal mellan dem och jag har tidigare belyst sannolikheten till distributionsnät via Siemens men även för att förfina tekniken inom CLS samtliga segment.  

En annan betydande aktör till kopplingen med Siemens är Dr. Sangeet Ghai och Toronto Hospital. På Toronto Hospital har de, som jag tidigare skrivit, arbetat fram ett eget gränssnitt för att lösa termomgrafiproblematiken mellan Tranbergenheten och deras Siemens skanner. Ett utvecklingsarbete som enligt Lars-Erik Eriksson fungerat mycket bra. Deras kontakter med Siemens har så klart under det utvecklingsarbetet varit goda.

Extra positivt är att de flesta sjukhus och Key Opinion Leaders som CLS arbetar med, råkar ha just Siemens skanners, säkert en tillfällighet (?), men väldigt praktiskt. Återigen ser vi att CLS ledning arbetar väldigt strategiskt för att komma in på marknaden även om vi aktieägare ibland har hoppats på att det skulle gå snabbare. Men ser vi på vad de har åstadkommit hitintills så är det mycket bra och det är mer på gång, det kan vi vara säkra på. För att sticka ut hakan lite så vågar jag mig på att gissa att General Electric – GE inte kommer komma långt efter med att teckna ett liknande avtal med CLS.

Så vi kan alltså utifrån de PM som CLS gång på gång levererar, med samarbetsavtal i olika former, är ett bevis på att ”rätt folk” har ögonen på CLS. CLS kan inte längre gömma sig för radarn då det bubblar överallt och i vassen så lurar investerarna. Dan Mogren myntade för ett antal år sedan när jag träffade honom över en lunch ett utryck som blivit lite av ett favoritcitat – Proppen ur!  Det kommer att bli en ketchupeffekt den dagen när alla vill kliva på tåget till Menlo Park. De som inte har löst biljett kommer att bli frånåkta.

I början av februari (London 5-6 februari 2019) kommer CLS medverka på LSX World Congress i London. En kongress som tidigare gick under namnet The Biotech and Money / Medtech and Money World Congress. Det tidigare namnet tydliggör kanske på ett bättre sätt vad det handlar om. En arena, där seriösa bolag som tar sina första steg ut på marknaden, på ett bra sätt kan träffa investerare, potentiell partners och kunder för att tillsammans skapa förutsättningarna för strategisk tillväxt. Kongressens syfte är att koppla samman människor i en innovativ miljö som tillsammans skapar förutsättningar för den framtida hälsovården. CLS medverkan vid denna kongress ser jag som ett första steg till att möta de institutionella investerarna. Ett arbetssätt som Lars-Erik Eriksson berättade vid senaste aktiespararträffen i Lund att de hade som ambition att träffa. Ett effektivt sätt att säkerställa framtida kapitalbehov genom att bygga sitt nätverk av kapitalstarka aktörer. Kanske vi inom en närmre framtid kommer få se en partner ta en ”corner” (10 % av de utestående aktierna) i CLS då jag tror tiden för nyemissioner riktade till allmänheten är över. Hade till exempel inte varit fel att få in investerare från EQT Partners eller Gladiator Capital Management. Men det kan också bli ett Joint Venture-lösning där Mayo Venture, MRIC, Siemens eller Medtronic blir en aktiv partner. Oavsett vilken lösning det blir är det positivt att CLS är väl förberedda genom att vara ute och sondera möjligheterna. Jag tror att vi kan förutsätta att det ligger investerare och lurar i vassen!

Det är nu det händer…

I mitt senaste inlägg så la jag ut en liten cliffhanger där jag lovade att återkomma om ett femte segment. De fyra segment som jag tidigare berört och delat in CLS fokus i är:

1 Immunstimulerande interstitiell termoterapi – imILT©; 2 Fokuserad Laserablation – FLA; 3 Kombinationsbehandlingar – Immunterapi; 4 Stereotaktisk Laserablation – SLA

Det femte segmentet som jag vill betona är i ett tidigt skede, som dessutom utgår från det uttryck Lars-Erik Eriksson myntade; citat: ”Sätt en laser i handen på en läkare…”, men som jag tror kommer att bli viktig i CLS framtida (med betoning på framtida) verksamhetsfokus är: Segment 5 Cardiac ablation (även kallat Catheter ablation)  

När jag nu lyfter fram hjärtat med kringliggande strukturer som ett femte segment så kan en del tycka att det är lite väl mycket begärt av lilla CLS att överhuvudtaget ha en chans att komma in på denna marknad. Det som gör detta segment mycket intressant är att laserablationer av vävnad främst i hjärtmuskeln är en ny teknik som är på intåg. Genom att ”döda” vävnad genom att värma med laser kan felaktiga elektriska impulser avledas och därmed vara ett effektivt sätt att stoppa onormala hjärtrörelser (Abnormal heart rhythm / Arrhythmias). Genom att stänga av dessa felaktiga impulser kan alltså rusande och oregelbundna hjärtslag behandlas och en normal hjärtrytm kan erhållas. (Källa: https://www.heart.org/en/health-topics/arrhythmia/prevention--treatment-of-arrhythmia/ablation-for-arrhythmias)

Cardiac ablation kan göras genom öppen kirurgi men oftast görs det genom att leda in en laserfiber i en kateter vilken sätts in i ven eller artär. Genom detta minimalinvasiva ingrepp blir återhämtningstiden för patienten minimal.

(Källa: https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/cardiac-ablation/about/pac-20384993)

Bildåtergivning sköts via MR-skanner men med en bra bildåtergivning såsom ExactVu© klarar av att erbjuda så håller jag det inte för osannolikt att vi snart ser även dessa möjligheter komma.

De metoder som används hitintills användts för cardiac ablation är radiofrekvens- och cryoablationstekniken. Båda dessa metoder har sina begränsningar i exakthet och cryoablationen har dessutom varit svår att använda utan biverkningar. Därav har lasern börjat så sakteliga att ta sig in på detta område då lasertekniken är överlägsen befintliga metoder. Det finns i dag ett fåtal leverantörer av laserutrustning för cardiac ablation där Medtronic och CardioFocus är ett par exempel.

Men det som kanske gör det mest intressant att snegla åt detta område som ett nytt segment för CLS är samarbetsavtalet med MRI Interventions som är nyckeln för detta segment. MRIC är en av huvudspelarna inom kardiologin när vi avser pacemakeroperationer. MRIC har pekat ut hjärtoperationer som strategiskt viktiga och att de inte skulle vilja utöka sin verksamhet med laser inom detta segment vore konstigt då marknaden håller på att öppna upp sig. Minimalinvasiva metoder är för övrigt något som kardiologer sedan lång tid tillbaka arbetat med så misstänksamheten till nya metoder och därmed introduktionströskeln är mindre. Lasertekniken kan även inom kardiologin vara till hjälp när man behöver exempelvis behöver stoppa blödningar. En parantes är att Mayo Clinic i Rochester (det sjukhus som vi brukar benämna med den hemliga kunden) är ett av USA´s bästa (rankad som nummer 2) kardiolog- och hjärtsjukhus 2018-2019 utsett av U.S. News & World report. (Källa: https://www.mayoclinic.org/about-mayo-clinic/quality/rankings)

TranbergCLS© – Probably the best ablation in the world!

Mina personliga kommentarer till detta inlägg är att jag inte har gått in på några tekniska specifikationer eller djupgående utredningar/redovisningar av studier som pågår med CLS produkter utan där hänvisar jag till CLS hemsida www.clinicallaser.se där all fakta finns redovisat på ett bra sätt om inga andra källhänvisningar ges. Vidare har jag redogjort antagande utifrån mitt egna perspektiv och de kunskaper jag skaffat mig som långsiktig aktieägare sedan 2011 i detta företag. Alla får utifrån mina inlägg själv ansvara för hur man väljer att agera i ett finansiellt perspektiv.

Se även mina tidigare inlägg om CLS på Redeye:

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-saett-en-laser-i-handen-paa-en-laekare-saa-faar-vi-se-vad-som-haender

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-stealth-raket-gaar-det-att-smyga-in-paa-marknaden-utan-att-naagon-upptaecker-det-tydligen-gaar-det-att-goera-det

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-ett-system-som-aer-anpassat-foer-kaensliga-vaevnader-och-ett-foeretag-som-gjort-sin-sista-nyemission-det-aer-dags-att-kliva-paa

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-imilt-metoden-eller-ska-vi-kalla-den-imla-aer-cls-paa-vaeg-att-ta-oever-marknaden-och-det-med-hjaelp-av-the-international-laser-network-iln

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-sannolikheten-foer-potentiella-marknadsledaren-inom-fokuserad-laserablation-gaar-mot-ett-partnerskap-har-oekat-och-kanske-aer-tystnaden-fraan-bolaget-ett-tecken-som-ska-tas-paa-allvar

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-under-ytan-cls-boersvaerde-aer-paa-att-omvaerderas

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-siktet-vael-instaellt-paa-marknaden-och-aktievaerdet-upp-med-1500

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-trollkarlen-fraan-menlo-park

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-snart-vaerldsledande

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?