Post entry

Clinical Laserthermia Systems AB (CLS)

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Tranberg© Thermal Therapy System – STEALTH-raket? Går det att smyga in på marknaden utan att någon upptäcker det? Tydligen går det att göra det! Immunoterapi à la TranbergCLS© – Vad är det som är på väg att hända? CLS kommunicerade i det senaste emissonsdokumenten att de långsiktiga målen är att ta 30 % av den totala adresserbara marknaden i USA/Europa/Japan vad gäller malign lokaliserad prostatacancer (PC) samt benign prostatahyperplasi (BPH). Det är en marknad som beräknas generera intäkter på 3,2 miljarder kronor, enbart för dessa två indikationer, i dessa geografiska områden – om året.

Sedan min första publikation här på Redeye har börsvärdet i princip halverats och jag har tydligen tolkat alla signaler helt fel. Eller? Kassan är påfylld med i runda tal med 49 friska miljoner kronor vilket tryggar verksamheten de kommande två åren. PM från CLS bekräftar att rekryteringen till studierna för H2020 projektet numera är avslutade och en rapport till EU ska vara klar till november i år. CLS är dessutom riktigt nöjda med resultaten även om inte alla studier fullrekryterats. Diskussioner om hur CLS ska arbeta vidare med dessa studiekliniker kommer nu ta vid. Vidare har intentionsavtal tecknats med företag som tillhandahåller kompletterande utrustning och Desert Medical Imaging (DMI) meddelar att de kommer använda sig utav TranbergCLS© produkter i sin studie NCT02243033 ”A Phase II Sudy to Evaluate Outpatient Magnetic Resonance Image-guided Laser Focal Therapy of Prostate Cancer”. Listan kan göras längre på allt positivt som hänt CLS och framförallt det som kommer att hända, så ur mina ögon är det något fundamentalt fel med dagens börsvärde och orsaken till det får vi kanske tyvärr lägga på CLS ledning som varit allt för otydliga i sin kommunikation.

Viktigt att poängtera är att CLS har kommunicerat allt de behöver göra enligt börsreglerna samt att de kommunicerat allt som de har kunnat kommunicera med hänsyn till pågående processer, men samtidigt som de varit återhållsamma med kommunikation har de vid vissa tillfällen (ofta vid muntliga presentationer av Lars-Erik Eriksson) svävat ut lite alltför optimistiskt om de lönsamhetsmöjligheter som står vid dörren i det korta perspektivet. När dessa förväntningar inte infunnits sig har besvikelsen i aktieägarleden blivit påtaglig och den negativa trenden har fått nytt bränsle. Vad är då kontentan av detta?

Jo CLS arbetar som jag tidigare beskrivit i mina Redeye-inlägg väldigt strategiskt och de närmar sig marknaden extremt metodiskt och ska man använda sig utav klyschan ”flyga under radarn” så gör de verkligen det fast med hjälp av STEALTH-tekniken som underlättar att vara osynlig, men det innebär inte att de inte kommer att upptäckas, för upptäckta det kommer de bli – frågan är bara hur långt de kommit då och hur högt raketen kommer att lyfta – ”Proppen ur” (citat Dan Mogren) – när det väl sker!

Riktigt spännande är det att CLS inte arbetar på ett marknadssegment, inte heller på två, utan på minst tre marknader samtidigt (egentligen vill jag säga fyra). Och detta lyckas de med utan att för den delen uppfattas som spretiga i sin marknadsstrategi. Vilka tänker jag då på? Jo, först och främst har vi det ursprungliga spåret med imILT (1 imILT©) där CLS kommer att revolutionera cancerbehandlingarna dels genom att erbjuda behandlingar inom de allra svåraste cancerformerna och jag tänker då direkt på bukspottskörtelcancer (pancreas cancer) men även andra långt gångna metastaserade cancerförlopp i andra delar utav kroppen.

Det andra spåret är ju fokuserad laserablation (2 FLA) marknaden där acceptansen bland Key Opinion Leaders ökar för varje dag och även om CLS inte varit tydliga med det så finns det en otroligt stor marknad för förstorad prostata som TranbergCLS© produkter kommer vara lämpade för. Detta är ju en marknad som är delvis påbörjad eller kanske ska vi säga en halvmogen marknad. Här finns befintliga konkurrenter och konkurrerande metoder men vi ser att genom de läkare som anammar TranbergCLS© produkter är mycket nöjda, så nöjda att de pratar om en marknadsledande produkt. Förhoppningsvis kommer detta spår förstärkas av samarbeten med t.ex. Image Guided Therapy (IGT) och Exact Imaging (EI). Tittar vi enbart på förstorad prostata så pekas just laserablationer ut som den teknik som har bäst förutsättningar att växa de kommande åren. (https://thefreenewsman.com/benign-prostatic-hyperplasia-bph-procedureslaser-based-procedures-is-expected-to-account-for-the-largest-share-in-the-bph-procedures-during-the-forecast-period-2017-2023/433223/)

Ytterligare draghjälp får CLS av National Cancer Institute (NCI) och Internationell Laser Network (ILN) som på sin agenda för 2018 har att lansera FLA-behandlingar för prostatacancer som en första linjens behandling. Detta kommer öppna upp för ”reimbursement” från försäkringsbolagen i USA men även i Europa. Lägger vi till andra cancergrupper har vi en potentiell målgrupp på över 6 000 000 patienter vilket CLS ser som sin marknad för imILT©-metoden inom områdena bröst-, hud-, lung-, prostata-, njur-, lever- och bukspottkörteltumörer. CLS planerar utifrån detta större segment att nå 5–8 % av denna marknad. Vi pratar alltså då om årlig potentiell intäkt på 10–12 miljarder kronor.

Och så har vi det tredje spåret med kombinationsbehandlingar av imILT© och immunstimmulerande läkemedel (3 Kombinationsbehandlingar). Här vet vi inte jättemycket ännu mer än att studien vid Karolinska Institutet (KI) kommer innefatta patienter som även fått immunstimmulerande läkemedel. Gissningsvis handlar det om läkemedlen Keytruda© (Pembrolixumab) eller Opdivo© (Nivolumab) (Opdivo© rekomenderas av NT-rådet som ett första alternativ) då båda dessa läkemedel är upphandlade av Sveriges Kommuner och Landsting (http://www.onkologiisverige.se/wp-content/uploads/2016/12/Nivolumab-Opdivo-och-pembrolizumab-Keytruda-malignt-melanom-161213.pdf).

CLS tror ju sig kunna öka behandlingseffekten genom kombination med imILT© med i runda tal 50 % jämfört med att behandla med läkemedel enbart och därmed nå så höga siffror som 75–80 % lyckade behandlingar. Vart detta spår kommer leda till har vi inte idag en aning om men något som är säkert att när det gäller läkemedelsbranschen och där vi ser positiva resultat så är det miljardbelopp som står på spel. En indikation är ju att Lars-Erik Eriksson vid flertalet tillfällen har framhävt Alligator Biosciences 6 miljarders kontrakt med Jansen/Johnson & Johnson som en indikation på storleken pengar vi pratar om. Vi kan också utifrån det som kommuniceras från CLS inse att de troligen kommer dra igång ytterligare någon studie där kombinationen imILT© och immunstimulerande läkemedel kommer utvärderas men det spåret lägger jag till den amerikanska marknaden och de företag som opererar där.

Det fjärde spåret (ett för enkelhetens skull grupperat multi-indikationsspår) som jag personligen också tror kommer är stereotaktiska laser ablationer t.ex. i huvudet och ryggraden (4 SLA / Litt / MLA) för bl.a. epilepsi, Parkinsons Sjukdom, benigna tumörer men även för kärlmissbildningar och sist men inte minst palliativ vård i form av smärtlindrande behandlingar. Den årliga marknadsomsättningen har jag tidigare räknat fram till minst 15 miljarder kronor. Detta är dock inget spår som CLS officiellt diskuterat men tänker vi lite längre fram och ser vart CLS huvudkonkurrenter befinner sig samt väger in Lars-Erik Erikssons uttalande att citat: ”Sätt en laser i handen på en läkare…” så är inte detta spår en utopi. Mayo Clinic i Rochester vilket jag tolkat som den hemliga kunden har ju både Dr. Woodrum och Dr. Van Gompel som utför dessa behandlingar med laserteknik.

Förutsättningarna för att räkna upp CLS börsvärde till åtskilliga miljarder i börsvärde (i skrivande stund uppgår börsvärdet till cirka 275 miljoner kronor) är alltså tydligare än någonsin och jag har alltså inte varit fel ute i mina tidigare Redeye-inlägg men än så länge är det STEALTH-tekniken som dominerar.

Ständigt återkommer vi till vad som krävs för att CLS ska få en korrekt marknadsvärdering? Vad är det som avgör om ett företag blir uppköpt eller inte? CLS ledning har hela tiden haft en strategi att nå sina mål och diskussioner pågår löpande med intressenter vilket kommunicerats ut från CLS titt som tätt. Är det Medtronic, Philips Healthcare, General Electric Healthcare, Siemens, Elekta, Imris o.s.v. som för diskussioner med CLS?

Är det ett joint venture arrangemang som vi får först? Vi har nu ett tidsspann från det PM om att CLS H2020 studier är stängd för rekrytering fram till EU-presentationen i november. Kommer hemliga kunden ut ur garderoben innan presentationen i november? Kommer det snart ett FDA-godkännande för imILT© i USA med hjälp av resultaten från just studierna i Europa? Känns ganska så rimligt att några av de nämnda händelserna är på gång och snart så kommer vi få dra parallellerna till Edison´s uppvisning i Menlo Park och den kursuppvärdering på 1500 % som uppstod därefter. Frågan är bara när? I närtid – om jag får citera Stephan Dymlings ord i senaste videoinspelningen från årsstämman 2018.

I förra Redeye-inlägget så satte jag upp en lista på tänkbara kommande PM. Jag kompletterar denna lista (ej i turordning) samt utökar med ytterligare ett potentiellt PM.

1.     Mayo Clinic avtäcks som den hemliga kunden. De ser stora möjligheter med TranbergCLS© produkter.

2.     Mayo Venture, Medtronic, CLS och Philips Healtcare inleder samarbete i ett gemensamt samarbetsprojekt.

3.     Weill Cornell Medical köper Tranbergutrustning till sina studier.

4.     Desert Medical Imaging köper mer engångsmaterial och är först med att beställa den nya 40 mm diffusorfibern. De ser möjlighet att utöka användningsområdet av CLS produkter.

5.     Exact Imaging och CLS får sin första beställning på komplett utrustning av Johns Hopkins Hospital.

6.     CLS tillsätter ny marknadsinriktad VD, Lars-Erik Eriksson tar plats i CLS styrelse.

Kommer något eller några av dessa PM så ser jag ingen annan möjlighet än att den negativa kursutveckling som CLS aktie dragits med det senaste halvåret för gott är över. Utifrån de möjligheter som ligger framför CLS så ska omvärderingen påbörjas och när väl stunden är inne så kommer det gå fort. 

Vägen från stjärna till ledstjärna öppnas upp med siktet mot marknaden – som världsledare!

Det är nu det händer – det är nu det är 2018!

Mina personliga kommentarer till detta inlägg är att jag inte har gått in på några tekniska specifikationer eller djupgående utredningar/redovisningar av studier som pågår med CLS produkter utan där hänvisar jag till CLS hemsida www.clinicallaser.se där all fakta finns redovisat på ett bra sätt om inga andra källhänvisningar ges. Vidare har jag redogjort antagande utifrån mitt egna perspektiv och de kunskaper jag skaffat mig som långsiktig aktieägare sedan 2011 i detta företag. Alla får utifrån mina inlägg själv ansvara för hur man väljer att agera i ett finansiellt perspektiv.

Se även mina tidigare inlägg om CLS på Redeye:

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-ett-system-som-aer-anpassat-foer-kaensliga-vaevnader-och-ett-foeretag-som-gjort-sin-sista-nyemission-det-aer-dags-att-kliva-paa

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-imilt-metoden-eller-ska-vi-kalla-den-imla-aer-cls-paa-vaeg-att-ta-oever-marknaden-och-det-med-hjaelp-av-the-international-laser-network-iln

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-sannolikheten-foer-potentiella-marknadsledaren-inom-fokuserad-laserablation-gaar-mot-ett-partnerskap-har-oekat-och-kanske-aer-tystnaden-fraan-bolaget-ett-tecken-som-ska-tas-paa-allvar

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-under-ytan-cls-boersvaerde-aer-paa-att-omvaerderas

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-siktet-vael-instaellt-paa-marknaden-och-aktievaerdet-upp-med-1500

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-trollkarlen-fraan-menlo-park

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-snart-vaerldsledande

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?