Post entry

Clinical Laserthermia Systems AB (CLS) – Tranberg© Thermal Therapy System – Tillsammans mot cancern!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Immunoterapi à la TranbergCLS© – Som ett fint rött bordeauxvin mognar CLS för att möta marknadens förväntningar och krav. Som ni säkert vet består ju ett bordeauxvin av olika viner då vinhusen inte vågar förlita sig på att den förträffliga Carbernet Sauvignondruvan räcker till, då den ofta mognar sent. Lösningen har blivit att flera druvor kombineras till ett vin som ofta håller världsklass genom att fördelar från flera druvor kombineras - är det just en sådan strategi som vi ser CLS arbetar med?

Jag tänkte i detta Redeye-inlägg återknyta till mitt förra inlägg i tre punkter som ni kanske inte la så stor vikt vid men som jag ser kan komma att förändra marknadens syn på CLS. Dessa är Dr. Sangheet Ghai, Segment 5 – Cardiac Ablation och Helhetslösningen till kund som bland annat innefattar den nu pågående termografiutvecklingen. Dessa tre punkter som tillsammans med CLS har en gemensam nämnare nämligen – i Bordeaux!

Min åsikt är och förblir att CLS ledning arbetar ytterst strategiskt i sin marsch mot marknaden och även om vi vill att de ska vara framme så finns det små pusselbitar som fortfarande inte hamnat på plats. Med det sagt så är det inte så att CLS famlar i blindo efter pusselbitarna utan de finns där, CLS ser dem och vet exakt vart de ska läggas. Ett pussel byggs bit för bit tills de bildar större kluster av motivet som slutligen sammanfogas till en enhet. Lite som att ta fram ett fint bordeauxvin – tillsammans blir det en förträfflig produkt!

Vi fick i bokslutskommunikén 2018 som publicerades nu i februari, lite aningar om vad som komma skall och det mest spännande är att under april månad med start på ECIO2019 kommer CLS presentera imILT© på marknaden. CLS skriver ”Vi” så jag antar att det bör läsas som tillsammans med MRI Interventions Inc. I och med detta avstamp så får vi kunna anta att marknadsbearbetningen påbörjats fullt ut och det kommer för CLS innebära en hel del nya åtaganden. Därför ser jag det som mycket klokt nu om Lars-Erik Eriksson väljer att ta ett kliv upp i styrelserummet och lämnar över VD-klubban till en yngre hungrig förmåga. Potentiella kandidater ser jag både i Dan Mogren och Ola Jeppson men jag är öppen för andra möjligheter också. Det viktiga är att vi nu när det gäller ”toppar laget”.

Prostate Imaging & Focal Therapy Masterclass 2019 i London, ECIO2019 i Amsterdam och UDRI i Paris är de kommande eventen som CLS offentliggjort. Då dessa konferenser har lite olika inriktningar så kommer CLS utfall vara flera men ändå så viktiga för den fortsatte marknadsintroduktionen. På Masterclass 2019 kommer CLS ha en Hands on presentation / Workshop. Det kommer även erbjudas spännande föreläsningar om laserablationstekniken och dess framgångar som levereras av Dr. Leonard Marks (UCLA) samt Pr. Jurgen Futterer (Radboud University Medical Center). Två erkända Key Opinion Leaders som vi alltså känner igen från ILN-nätverket.

När vi tittar på ECIO2019 så har vi Lars-Erik Erikssons uttalande att imILT© kommer ta sitt avstamp här. Detta är ett event som har stor mediabevakning och CLS har växlat upp till att vara Guld-sponsor så här förväntar vi oss publicitet. Som jag tidigare skrev antar jag att representanter från MRI Interventions är på plats. Huruvida de positiva resultaten på CLS studier med imILT© kommer att presenteras offentligt är dock i dagsläget oklart då uppföljande av studierna pågår. De positiva resultaten som CLS ändå kan komma att leverera i april månad innebär att otroliga 20 månaders överlevnad kan presenteras mot traditionella behandlingar där 9–12 månader anses som bästa möjliga resultat.

Direkt efter ECIO2019 åker CLS till Paris för UDRI konferensen. Det som är otroligt spännande här är att UDRI startades 2003 av en viss Dr. Dieder Bonnel och en Dr. François Cornud. Den sistnämnda doktorn, som jag tror ni inte hört så mycket om tidigare, kommer vi bekanta oss mer med framöver. UDRI har en idé att genom Universitetet i Bourdeux utveckla produkter inom MR-guidad minimalinvasiv cancer behandling. Under 2019 är målet satt till utveckla en färdig produkt för biopsitagning och behandling av tumörer genom att använda en tredimensionell mjukvara i kombination med laserablation. Ja ni läste rätt ! Exakt samma tankar som CLS har i sitt sikte och är det då en slump eller är det toppen på ett isberg ? Är det i Bordeux som det händer ? Ja vi har för övrigt Image Guided Therapy – IGT som är etablerade här och ett företag som även ligger i området som vi inte har haft uppe tidigare är IHU-Liryc som samarbetar med IGT. Bordeux framställs för övrigt som ett Silicon Valleyliknande område för just minimalinvasiva cancerbehandlingar så ur ett CLS-perspektiv ska vi nog beakta detta som intressant. (Källa : http://web.drs.dk/begivenhed/4th-international-workshop-on-diagnostic-and-interventional-prostate-mri/ )

Dr Sangheet Ghai (Universitetet i Toronto/Toronto Hospital) och Dr. François Cornud (Klinik ALMA, Cochin Hospital samt UDRI) dyker alltså upp på flera ställen som berör CLS fokusområden och jag bortser inte från att de har ett samband. Jag är, om jag ska vara övertydlig, övertygad om att dessa samband kommer vara ytterst viktiga pusselbitar, för att CLS ska få till den helhetslösning som läkarna världen över efterfrågar. Tittar vi närmare på UDRI-eventet så ser vi att just dessa två personer, Dr. Ghai och Pr. Cornud, kommer att diskutera 12 case. Det för givetvis tankarna till de pågående behandlingarna som Dr. Ghai gör på Toronto Hospital med CLS produkter speciellt då CLS närvarar på detta event. Pr. Cornud använder förresten en Siemens skanner i sitt arbete. Utifrån dessa fakta och mitt resonemang får ni själva dra era egna slutsatser.

Dr. Cornud kommer vidare att ingå i en europeisk prostatastudie som enligt han själv har utarbetats i Nederländerna och USA. Att dra slutsatsen att det är en ILN-studie kan inte vara allt för stor gissning vill jag påstå och vi har ser ju att han har kontakt med flera av ILN-nätverkets medlemmar. Nederländerna i dessa sammanhang brukar uteslutande vara kopplat till Dr. Futterers arbete och prostatstudier i USA kopplas i de allra flesta fall till ILN-nätverket

(Källa :https://www.caducee.net/actualite-medicale/14255/traitement-focal-par-fibre-laser-du-cancer-de-la-prostate.html )

I denna studie på behandling av prostatacancer så kommer Dr. Cornud använda sig av en termografi utvecklad av IHU-Liryc och är framtagen för behandlingar av hjärtmuskeln. Den är mycket känslig/noggrann och fungerar mycket tillförlitligt enligt honom. Men kommer vi då se två olika temografilösningar skapade i Bordeuaxregionen framtagna av IGT respektive IHU-Liryc ? Nej det känns allt för osannolikt och därför vill jag påvisa att vi har ett samarbete mellan dessa företag i just detta ärende.

Tilläggas ska kanske att VisualaseTM inte har CE-märkning för att ablera på prostata och Biolitec Leonardo® eller Xcavator® och Elesta Echolaser känns inte aktuella i längden då de tidigare bara adresserat BPH. Kanske ska jag passa på att nämna att IHU-Liryc är samarbetspartners med IGT, Medtronic, Siemens Healthineers och MRI Interventions för att nämna några. Vi kan t.ex. redan 2016 se Siemens, IHU-Liryc och MRI Interventions samarbeta i ”In-vivo echo-navigated MR thermometry for real-time monitoring of cardiac radiofrequency ablation” så tanken att göra liknande studier/samarbeten på fler metoder och segment bedömmer jag vara relevant. 2016 var för övrigt året då CLS tog steget in på FLA-marknaden bl.a. efter önskemål från den ”hemliga kunden”. Kanske såg de ytterligare behov av metoder inom andra segment.

(Källa: http://indexsmart.mirasmart.com/ISMRM2016/PDFfiles/0201.html )

Lars-Erik Eriksson har i vidare i aktieägardiskussioner framfört att IGT består av forskare som inte upplevs tillräckligt bra marknadsorienterade. Utifrån det resonemanget läser jag mellan raderna att CLS utnyttjar deras expertis men att den kommersiella biten kommer skötas av någon annan. Här passar IHU-Liryc in som en perfekt pusselbit. Sammanträffande eller tillsammans mot cancern ?

Är detta starten på något nytt ? Är det nu som genom ett större samarbete med redan etablerade relationer som det öppnar upp sig för det femte segmentet Cardiac Ablation. Inte alls osannolikt som jag ser det och kopplingar med tydliga incitament finns absolut. Cardiac ablation med hjälp av laser skapar dessutom en helt elektrisk isolering vid behandling av bl.a. arrythmia vilket är helt nödvändigt och som tidigare varit en begränsning. (Källa :http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?tx_lwmsuivibilan_pi2%5BCODE%5D=ANR-17-CE19-0007 )

Troligtvis är framtagande av termografin i slutskedet då det som sagt börjar röra på sig i olika event och studier. CE-märkning och 510K/FDA-tillstånd bör ligga i närtid för att den sammansatta produkten ska nå marknaden. Får vi ett PM om samarbete med IHU-Liryc i närtid ?

CLS håller mycket strategiskt och målmedvetet på med att blanda ihop sitt Bordeauxvin till en produkt/helhetslösning som marknaden vill ha. När det pusslet är klart så kommer friarna att stå på kö – bl.a. Medtronic (Kan det avse avtalet som CLS benämnde som det stora avtalet ?) BTG och Boston Scientific vågar jag påstå.

TranbergCLS© – Probably the best laser in Bordeaux!

Tillsammans mot cancern!

Mina personliga kommentarer till detta inlägg är att jag inte har gått in på några tekniska specifikationer eller djupgående utredningar/redovisningar av studier som pågår med CLS produkter utan där hänvisar jag till CLS hemsida www.clinicallaser.se där all fakta finns redovisat på ett bra sätt om inga andra källhänvisningar ges. Vidare har jag redogjort antagande utifrån mitt egna perspektiv och de kunskaper jag skaffat mig som långsiktig aktieägare sedan 2011 i detta företag. Alla får utifrån mina inlägg själv ansvara för hur man väljer att agera i ett finansiellt perspektiv.

Se även mina tidigare inlägg om CLS på Redeye:

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-institutitionella-investerare-lurar-i-vassen

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-saett-en-laser-i-handen-paa-en-laekare-saa-faar-vi-se-vad-som-haender

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-stealth-raket-gaar-det-att-smyga-in-paa-marknaden-utan-att-naagon-upptaecker-det-tydligen-gaar-det-att-goera-det

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-ett-system-som-aer-anpassat-foer-kaensliga-vaevnader-och-ett-foeretag-som-gjort-sin-sista-nyemission-det-aer-dags-att-kliva-paa

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-imilt-metoden-eller-ska-vi-kalla-den-imla-aer-cls-paa-vaeg-att-ta-oever-marknaden-och-det-med-hjaelp-av-the-international-laser-network-iln

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-sannolikheten-foer-potentiella-marknadsledaren-inom-fokuserad-laserablation-gaar-mot-ett-partnerskap-har-oekat-och-kanske-aer-tystnaden-fraan-bolaget-ett-tecken-som-ska-tas-paa-allvar

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-under-ytan-cls-boersvaerde-aer-paa-att-omvaerderas

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-siktet-vael-instaellt-paa-marknaden-och-aktievaerdet-upp-med-1500

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-trollkarlen-fraan-menlo-park

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-snart-vaerldsledande

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?