Post entry

Copperstone Resources - Stort utrymme för uppvärdering 2017!

I takt med att efterfrågan och pris för råvaror likt koppar & zink ökar kraftigt, stöter Copperstone på ett rejält fynd utav koppar-guld mineralisering i sina nya borrningar. Copperstone Resources är ett svenskt gruvprospekteringsbolag med verksamhet i Bergslagen samt Skelleftefältet med omnejd. Bolagets målsättning är att verka som framstående aktör inom mineralmarknaden, och idag ser det väldigt ljust ut för bolaget och dess gruvor.

Copperstone Resources har sedan 2006 etablerat sig i Sverige inom gruvprospektering och är idag en utav de mest omtalade inom sin nisch. År 2007, noterades bolaget på AktieTorget under namnet Kopparberg Mineral AB och inleder även arbete med egna undersökningstillstånd. År 2010 förvärvar bolaget Lundin Mining Exploration AB och ger det nya namnet Kopparberg Mining Exploration AB. Året därpå introduceras bolaget till NASDAQ OMX First North. Idag verkar bolaget som Copperstone Resources AB. Nyemission övertecknad till c:a 240% I slutet utav januari beslutade bolaget att inleda en nyemission för påskyndande utav borrning i Svartliden/Eva gruvorna. Emissionen övertecknades till hela 240 %, till ett värde utav ca 23,2 MSEK vilket besvarades positivt på börsmarknaden. Sista dag för handel med Copperstone BTA hölls måndagen 20 mars 2017. Samma dag rusade bolaget 22,54 % på börsen. Fynd av en koppar-guld mineralisering av porfyrkaraktär

Fredagen den 2017-03-17 kom de positiva nyheterna om koppar-guld mineralisering upptäckten i Svartliden/Eva, och dessutom av porfyrkaraktär! Borrningen har nått över 800 meters djup, och gruvan anses vara utav den större skaran. Bredden utav mineraliseringen är fortfarande okänd, men resultat förväntas under kommande veckor. Hur som helst, detta fynd anses vara ett väldigt positivt besked för bolaget. "Det är min övertygelse att detta är det mest intressanta prospekteringsmålet i min karriär” säger bolagets chefsgeolog Chris McKnight i en kommentar. "Detta är mycket glädjande och sannolikt en historisk händelse inom svensk prospektering. Vi har med stor uthållighet och omfattande stöd från aktieägare och övriga intressenter lyckats med något enastående: att upptäcka vad vi tror är ett nytt geologiskt system i Skelleftefältets närhet, som på sikt kan resultera i ett nytt stort gruvfält.” kommenterar Copperstones VD Per Storm.

Stöd ifrån Norrlandsfonden med 1 MSEK

Norrlandsfondens verksamhet bedrivs i stiftelseform, där styrelse och revisorer utses av regeringen. I många fall utav gruvdrift kan det uppstå hinder med myndigheter eller dess lokala invånare. I Copperstones fall får man ett positivt stöd ifrån Norrlandsfonden som väljer att ingå ett låneavtal för bolagets utveckling. Detta höjer signifikant intresset i Copperstone då den normala underliggande oron för myndigheters involvering kan (i stort sett) bortses. "Att Norrlandsfonden på detta sätt fortsätter att stödja Bolagets utveckling är ett mycket positivt besked. Det stärker vår utvecklingskapacitet och uthållighet och ger oss möjlighet att genomföra flera insatser parallellt", säger Copperstones VD Per Storm i en kommentar.

Har kapital

Copperstone Resources äger ca 9% utav gruvprospekterings bolaget Nordic Iron Ores som nyligen genomförde en nyemission. I februari så valde Copperstone att teckna sina samtliga rätter till ett värde utav 1,6 MSEK. Bedömningen är att NIO är ett starkt bolag så Copperstone behåller sin ägarandel. Beslutet kan antydas som att Copperstone har kapital i dagens situation och verkar trygga över närmsta tiden att komma. "Vi är glada över att ha möjligheten att fortsatt stödja NIO och säkerställa vårt ägar- och långivarintresse (reverslån om f n c:a 14,4 MSEK), som vi ser som en betydande och växande finansiell tillgång. NIO är ett intressant gruvprojekt som i jämförelse med liknande bolag framstår som attraktivt värderat. Vår bedömning är att NIO redan nu har betydande övervärden som över tiden kommer att öka och synliggöras genom den förväntade noteringen av NIO-aktien." kommenterar Copperstones VD Per Storm. Copperstone gick dessutom in med ca 7,5 MSEK i bolaget senast i juli 2016. Kopparn fortsätter att stiga.
Årslägsta 2016 4360 USD/ton.
Årshögsta 2017 6106 USD/ton Idag ca 36%+

Priset på koppar likt andra basmetaller fortsätter stiga även i år. Med tanke på diverse makro-ekonomiska händelser som skett på senare tid, reparerar sig nu metallpriserna och fortsätter en sedan tidigare lång trend uppåt. När det sker stora skiftningar politiskt sett brukar det vara ett säkrare kort att investera i råvarumarknaden. Det gör Copperstone ett ännu attraktivare val utav investering. Det är inte bara koppar som har stigit under senaste tiden, utan även zink har en stadig trend uppåt, vilket omfattar bolagets två huvud marknader. Grafen nedan är tagen ifrån VA Finans zink.

Börsvärdering I dagsläget värderas bolaget till blyga 202 MSEK på börsen, vilket förtjänar en rejäl uppvärdering. Vi bör under kommande veckor se värdet ligga närmare 400-500 MSEK med tanke på bolagets tillgångar samt stigande priser på basmetaller. Varför Copperstone hållits så lågt värderade tidigare beror mycket på ett icke vetande angående Svartliden/Eva, vilket idag är ett minne blott. Skulle vi se ett värde på, låt oss säga, 400 MSEK fördelat på de nuvarande 226 376 214 aktieandelarna, bör en aktie handlas runt 1.7 – 1.8 kr styck. Fortsätter resultaten vara positiva angående borrning i Svartliden/Eva, kan vi mycket väl få se en uppvärdering närmare 500 MSEK, vilket i sin tur skulle ge en kurs runt 2.2 kr/aktie. Starkt köp rekommenderas på både lång- och kort-sikt.

Disclaimer: Blogginlägget är skrivet i informationssyfte, och all handel med aktier medför risk. Äger själv aktier i bolaget.

Källor:
http://www.copperstone.se/en/ir/ekonomiska_rapporter.html http://www.copperstone.se/en/om_foretaget/bakgrund.html http://www.norrlandsfonden.se/ https://avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/03/17/copperstone-resources-upptackt-av-en-cu-au-mineralisering-av-porfyr-typ-vid-svartliden-eva.html https://avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/03/16/copperstone-resources-sista-dag-for-handel-med-bta.html https://avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/03/01/copperstone-resources-norrlandsfonden-stodjer-utveckling-med-1-msek.html https://avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/02/13/copperstone-resources-tecknar-sin-andel-i-nordic-iron-ores-emission.html https://avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/02/02/copperstone-resources-paborjar-karnborrning-mot-djupet-pa-svartlideneva.html

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?