Post entry

Corline - uppvärdering kommer

Corline är ett biotechbolag som ägs till 65 % av familjen Crafoord (Gambro). Kvaliteten är hög. Värderingen är låg. Bolaget har tre olika ben att stå på. Corline värderas till ca 90 MSEK idag, men jag är säker på att en betydande uppvärdering kommer. Inom ett år är en värdering på 300 MSEK inom räckhåll.

Corline listat på First North är en ny bekantskap för de flesta. Bolaget har nyligen gjort en nyemission. Teckningsgraden var 625 %. Bolaget tillfördes 12 MSEK. Teckningskursen var 7 SEK. På dagens aktiekurs 9,50 SEK värderas bolaget till 90 MSEK.

Jag lyssnade på VD Henrik Nitmar på Sedermeradagen i Göteborg och denna analys bygger på mina anteckningar.

Corline har jobbat med att ytbelägga hjärtstentar sedan många år tillbaka i tiden. År 2005 kom bolaget fram till att ytbeläggningen borde kunna göras även på biologiska implantat. Tio år senare har bolaget spenderat 60 MSEK på att göra verklighet av det. Under dessa tio år har ca 60 vetenskapliga studier publicerats som baseras på Corlines substans. Corline har nu läkemedelsverkets godkännande att starta sitt första kliniska projekt avseende Cytoparin.

Corlines substans skyddar mot oönskade immunförsvarsreaktioner i tre olika format:

 • Vid transplantation
 • Med Cellterapi
 • Genom medicintekniska implantat

Detta genom att klä ytor med den egenutvecklade bioaktiva substansen, CHC.

Bolaget har tre olika produkter för detta:

 • Cytoparin för cellterapi där första (obs första) fokus är diabetes typ 1
 • Renaparin för njurtransplantation
 • CHS för medicinteknik

Tre olika produkter, men baserad på samma teknologiplattform som kallas CHC. CHC är en egenutvecklad heparinbaserad substans som fästs lokalt på den vävnad som ska skyddas. CHC undviker blödningsrisk, men bibehåller heparinets funktion. Heparin är en kroppsegensubstans som används dagligen i sjukvården sedan 1930-talet. Heparin minskar koagulation och nedreglerar immunförsvaret. Heparin är väldokumenterat avseende effekt och har en bra säkerhetsprofil. Corline är det enda bolag i världen som kan ytbehandla levande vävnad med aktivt heparin.

Cytoparin ska användas för att ytbelägga celler som transplanteras in för att bota diabetes typ I. Därigenom minskar immunförsvarsreaktionen mot cellerna som transplanteras in vilket annars är ett problem. Corline har godkännande för start av Fas I/IIa studie. Studien har fokus på effekt och säkerhet. Upp till 10 patienter ska inkluderas och den första patienten rekryteras i år.

Renaparin används vid njurtransplantation. Cirka 70 000 njurar transplanteras om året, ca hälften är aktuella för Corlines produkt. Problemet med njurtransplantation är att njurarna snabbt skadas utanför kroppen. Ju mer skador desto större risk för avstötning och tid för att få igång dem. Transplantationen kostar ca 300 000 SEK. En försening eller avstötning kostar sjukvården massor med pengar. Renaparin reparerar kärlträdet i njuren vilket skyddar mot immunförsvarsreaktioner. Njurarna får helt enkelt en bättre funktion. Renaparin behandlar inte patienten utan organet. Det är viktigt ur ett säkerhetsperspektiv. Det ändrar inte heller läkarnas beteende. Renaparin tillsätts perfussionsvätskan som organet ändå förvaras i inför transplantation. Redan nu har särläkemedelsstatus (Orphan Drug) erhållits. Det ger flera fördelar och en monopolställning på marknaden i tio år. Prekliniska studier sker under innevarande år. Fas I/IIa studien inleds under nästa år.

CHS – medicinteknikdelen i bolaget kommer att utvecklas ytterligare och ska kunna dra runt organisationen. Corline gör bedömningen att CHS ska kunna omsätta 50-150 MSEK om året på sikt.

Marknaden bedöms vara ungefär så här stor:

Cytoparin – cellterapi diabetes typ I 100 – 400 MSEK

Renaparin - njurtransplantation 250 – 1000 MSEK

CHS – medicinteknik beläggning 50 - 150 MSEK

Summa 400 – 1650 MSEK

Viktigt att komma ihåg då är att Cytoparin för diabetes typ I är en första cellterapi. Lyckas det blir det fler inriktningar. Vi kan också konstatera att bedömningarna är konservativa, t ex om vi jämför med hur Hansa Medical bedömer värdet på njurtransplantationsmarknaden.

Ägarbilden i Corline är väl värd att nämna och skänker stor trovärdighet till bolaget. 65 % ägs av familjen Crafoord (grundade Gambro) och 25 % av familjen Sunnanväder (utvecklade Gambro i Tyskland, utvecklat 10 medicinteknikbolag sedan dess). De har investerat 60 MSEK i bolaget till dags dato.

Värdering

Det är alltid svårt att värdera biotech-bolag. Ett par saker pekar på att Corline ska ha en premiumvärdering:

 • Ägarbilden är extremt stark med två välkända ägarfamiljer
 • Spridningen av riskerna på tre intressanta områden
 • Två stycken Fas I/IIa studier kommer att vara igång nästa år
 • Orphan Drug status för Renaparin
 • Ytterligare utvecklingsområden för Cytoparin förutom nuvarande fokus på typ I diabetes

Om vi ser till andra bolag som befinner sig i preklinisk fas, Fas I eller Fas II har vi t ex

WNT Research 830 MSEK

Immunicum 470 MSEK

Hansa Medical 1130 MSEK

Pledpharma 870 MSEK

Bioinvent 365 MSEK

Saniona 370 MSEK

Karo Bio 1230 MSEK

Kancera 590 MSEK

Dextech 570 MSEK

Cantargia 150 MSEK

Cantargia sticker ut med ett lågt börsvärde trots mycket lovande cancerforskning. Det är en fråga för en annan analys dock. Ser man till övriga bolag så värderas inget under 300 MSEK. Dit tror jag att Corline är på väg. Det skulle innebära en aktiekurs på 31 kronor. Resan kanske kan ta ett år. Det är iaf min gissning.

Ur ett aktieägarperspektiv är det också mycket trevligt att bolaget har tre aktiva ben. Det kommer med all sannolikhet att betyda ett rejält nyhetsflöde. Det vet vi driver aktier till rätt värdering.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?