Post entry

Den stora Vicore Pharma- och C21-tråden

Många tror att Vicore Pharma och snart FAS 2-läkemedelskandidat C21 kan bli höstens stora aktiesnackis och favorit inom biotech/life science. Men omsättningen i aktien har varit låg under september och oktober. Detta har nyttjats av placerare som vill in till ett fördelaktigt pris i väntan på nästa nyhet. Pressmeddelanden har nu börjat dyka upp igen. Det är därför dags att börja följa och ta svenska First North Nasdaq-noterade bolaget Vicore Pharma på allvar igen, och samla information för att kunna göra sin egen analys.

Denna tråd på Redeye Community kan förhoppningsvis samla så mycket kommentarer och insikter från aktieägare och analytiker, att det blir en aktuell och ofta uppdaterad plats för research och nyheter kring detta spännande Life Science-bolag och deras arbete med molekylpatentet de kallar C21. Är C21 ett nytt superläkemedel på väg från Sverige, eller inte? Vad tycker du, vad vet du? Berätta!

Vi låter vd Per Jansson kort berätta och sedan kan du fylla i med dina tankar och åsikter i kommentarfältet. Låt samtalet om C21 och Vicore Pharma börja här hos Redeye! Vad är nytt efter att Per sade detta i halvårsrapporten i augusti:

"Vicore Pharmas fokus under andra kvartalet har till största delen varit att förbereda bolaget inför kommande Fas IIa studie på Idiopa sk lungfibros (IPF). Med den under våren intagna emissionslikviden om 56 miljoner kronor före emissionskostnader har vi kunnat accelerera de förberedande stegen inför kommande studier. Vi har exempelvis under perioden påbörjat en 3-månaders toxicitetsstudie vilket möjliggör för längre behandling med C21 i patienter när resultaten föreligger i slutet på året. Vi har också kunnat förstärka organisationen med strategisk kompetens inom klinisk prövning, affärsutveckling och ekonomisk planering. Den ekonomiska situationen har också medgett för ledningsgruppen att djupare analysera ytterligare kliniska möjligheter jämte IPF och med fokus på särläkemedelsområdet. Ledningsgruppen har som mål för hösten att kunna beskriva en utvecklingsplan för andra sjukdomar inom området och vi kommer återkomma kring detta i kommande rapporter. Parallellt fortgår också utvecklingsarbete av nya AT2- selektiva läkemedelsmolekyler i samarbete med bolagets utvecklingspartners Emeri Bio."

(Bild och information/citat från www.vicorepharma.com under Investor Relations)

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?