Post entry

Intressant företag under radarn..

Dignita systems som tillverkar alkolås noterades på Aktietoret 21 juni efter en övertecknad emission. Sedan dess har kursen gått ner från emmissionkursen på 12kr till i dagsläget 7-8kr. Senaste dagarna har det hänt saker som innebär att motiverat värde ligger bra mycket högre än dagsvärdet.

Om vi börjar idag och sedan backar bandet så har detta hänt.

2017-01-10.

Dignita vinner upphandling Kungsbacka kommun, värde 700tkr. Samma dag genomförs en riktad nyemission omfattandes 300k aktier till ett lösen pris på 10kr/aktie. Även TO med lösen 2018 med rätt att lösa 125k aktier till priset 16kr/aktie delas ut.

Bortsett från den vunna upphandlingen så har alltså större investerare inga problem med att betala 30-40% mer för nyemmiterade aktier jämfört med dagsvärdet.

Syftet med emissionen är att kunna lägga mer resurser på att bearbeta Förenade Arabemiraten...

2106-10-24

Dignita vinner upphandling Skellefteå kommun värde 3milj kr.

https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=80552

2016-09-12

Dignita ingår distributionsavtal för att bearbeta marknaderna i Dubai och Förenade Arabemiraten.

https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=80028

Utifrån dagsvärde, vunna upphandlingar, riktade emissioner högt över dagsvärdet och bv på 24 milj kr så finns alla möjligheter till en positiv kursutveckling både på kort och lång sikt.

Disclaimer. Investeringar i aktien görs på egen risk och eget ansvar.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?